Kazania KChB w Kętrzynie

Niedzielne kazania z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie


Odcinki od najnowszych:

Przed Bogiem cz.1 - Przyjaciel Boga //Szymon Kołdys
2021-07-19 10:55:06

"Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo  sługa nie wie, co czyni jego pan; lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż  oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca." J 15:13-15 EIB

Ozeasz cz.7 - Powrozy miłości //Szymon Kołdys
2021-07-04 18:59:53

"Gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go — i wezwałem mego syna z Egiptu. Ale im bardziej ich wzywałem, tym bardziej ode Mnie odchodzili. Składali ofiary baalom i spalali kadzidła bożyszczom. A przecież to Ja uczyłem  Efraima chodzić, brałem go na swe ramiona. A jego ludzie? Nawet nie byli  świadomi, że to Ja ich leczyłem. Przyciągałem go więzami  ludzkimi, powrozami miłości — byłem dla Efraima jak ci, którzy podnoszą  niemowlę do policzka, pochylałem się, aby go nakarmić." Oz 11:1-4  EIB

Ozeasz cz.7 - Powrozy miłości //Szymon Kołdys
2021-07-04 18:59:53

"Gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go — i wezwałem mego syna z Egiptu. Ale im bardziej ich wzywałem, tym bardziej ode Mnie odchodzili. Składali ofiary baalom i spalali kadzidła bożyszczom. A przecież to Ja uczyłem  Efraima chodzić, brałem go na swe ramiona. A jego ludzie? Nawet nie byli  świadomi, że to Ja ich leczyłem. Przyciągałem go więzami  ludzkimi, powrozami miłości — byłem dla Efraima jak ci, którzy podnoszą  niemowlę do policzka, pochylałem się, aby go nakarmić." Oz 11:1-4  EIB

Nie poddawaj się // Zbigniew Miksa
2021-06-27 21:09:09

"Wzmocnijcie ręce opuszczone z niechęcią, posilcie omdlałe kolana! Mówcie do targanych niepokojem:  Bądźcie mocni, przestańcie się lękać! Oto wasz Bóg! Nadchodzi już  pomsta, zbliża się On z odpłatą! Przychodzi, aby was zbawić!" Iz 35:3-4  EIB

Ozeasz cz. 6 - Ból oczyszczenia // Szymon Kołdys
2021-06-20 17:20:40

Izrael był dla Mnie jak winne  grona na pustyni. Traktowałem z początku waszych ojców jak wczesną figę  na figowcu. Lecz potem przyszli do Baal-Peor i poświęcili się hańbie! I  stali się ohydztwem jak to, co pokochali. (11) Efraim? Niczym ptak uleci jego chwała — nie będzie noworodków ani kobiet przy nadziei, ani nawet poczęcia.(12) A nawet gdyby synów odchowali, to im ich uśmiercę, nikt im nie zostanie. Biada im, gdy się od nich odwrócę!(13)Efraim, jak widziałem, wystawi córki na łup, a swoich synów Efraim wyprowadzi na ścięcie.(14)Daj im, PANIE, co masz im dać: niepłodne łono i piersi wyschnięte! (15)Całe ich zło zaczęło się już w  Gilgal! Tak, tam ich odrzuciłem. Za ich zło wypędzę ich z mego domu. Nie  będę ich już kochał — wszyscy ich książęta to zwykli buntownicy!(16)Efraim powalony. Jego korzeń — suchy. Owocu nie urodzi — a gdyby urodził, uśmiercę skarby ich łona.(17)Mój Bóg ich odrzuci, bo Go nie słuchali — i będą tułaczami wśród narodów." Ozeasz 9:10-17

Ozeasz cz. 4 - Poznanie Pana // Zbigniew Miksa
2021-06-06 20:40:36

"Słuchajcie  słowa PANA, synowie Izraela, bo PAN wiedzie spór z mieszkańcami kraju!  Nie ma bowiem w kraju wierności ani miłości, ani poznania Boga, Oz 4:1-8 EKU

Ozeasz cz. 3 - Pokuta i odnowienie // Szymon Kołdys
2021-05-30 20:40:32

"Potem  synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i  Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do  Pana i jego dobroci." Oz 3:5  BW

Ozeasz cz. 2 - Miłość Boga do swego ludu
2021-05-23 21:16:19

"Poślubię cię na wieki, poślubię w sprawiedliwości i prawie, w łasce i miłosierdziu. Poślubię cię w wierności i poznasz PANA."  Ozeasz 2:21-22

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie