Becoming a Sustainable Leader by Anna Jurgaś 

„Becoming a Sustainable Leader” to seria podcastów Anny Jurgaś dotyczących nowoczesnego przywództwa. Celem rozmów jest edukacja w zakresie zrównoważonego leadership’u, który integruje wewnętrzne, świadome motywacje z zewnętrznymi działaniami, których celem jest szerzej rozumiane dobro. Nowoczesne przywództwo powinno być oparte na świadomym zarządzaniu i głębszych, nie jednostkowych wartościach, a jego podstawą jest rozwój osobisty i autorefleksja lidera.

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

Aneta Dziedzic - PMO, CSR Lead w HCL Poland
2022-05-18 09:48:50

W najnowszym odcinku podcastu "Becoming a Sustainable Leader" naszą gościnią jest Aneta Dziedzic, która realizuje się na stanowisku PMO oraz CSR Lead w HCL Poland. Swoją drogę zawodową rozpoczęła w przemyśle motoryzacyjnym, a dzięki zróżnicowanym projektom i środowisku szybko nabyła umiejętność korzystania z narzędzi, jakie dają technologie informatyczne. Dodatkowo jej kreatywność oraz otwartość na naukę pozwoliły na wszechstronny rozwój osobisty w przeróżnych konfiguracjach zespołów. Dzisiaj aktywnie działa na rzecz budowania kompleksowych rozwiązań dla wolontariatu korporacyjnego, doskonalenia umiejętności w zakresie zarządzania zmianą oraz angażowania się w projekty odpowiadające na potrzeby większej inkluzywności dla kobiet i pracowników w rolach rodzicielskich.  Z tej rozmowy dowiecie się czym dla Anety jest zrównoważone przywództwo, jakie są narzędzia niezbędne dla rozpoznawania talentów współpracowników i jaką wartość może mieć neuroróżnorodność w zespole. Serdecznie zachęcamy do posłuchania tego wyjątkowego odcinka! __________________________________________________________________ Welcome to the new episode of "Becoming a Sustainable Leader" podcast! Our guest is Aneta Dziedzic, who works as PMO and CSR Lead in HCL Poland. She started her career in automotive industry and due to diverse projects and environment she quickly learned to use tools provided by IT technologies. Additionally, her creativity and openness to learning allowed for comprehensive personal development in various team configurations. Today, she is committed to building comprehensive solutions for corporate volunteering, improving her change management skills, and engaging in projects that address the need for greater inclusivity for women and employees in parenting roles.  In this conversation, you'll learn what sustainable leadership means to Aneta, which tools are essential for recognizing coworker's talent, and the value that neurodiversity can have on your team. We encourage you to listen to this exceptional episode!

W najnowszym odcinku podcastu "Becoming a Sustainable Leader" naszą gościnią jest Aneta Dziedzic, która realizuje się na stanowisku PMO oraz CSR Lead w HCL Poland. Swoją drogę zawodową rozpoczęła w przemyśle motoryzacyjnym, a dzięki zróżnicowanym projektom i środowisku szybko nabyła umiejętność korzystania z narzędzi, jakie dają technologie informatyczne. Dodatkowo jej kreatywność oraz otwartość na naukę pozwoliły na wszechstronny rozwój osobisty w przeróżnych konfiguracjach zespołów. Dzisiaj aktywnie działa na rzecz budowania kompleksowych rozwiązań dla wolontariatu korporacyjnego, doskonalenia umiejętności w zakresie zarządzania zmianą oraz angażowania się w projekty odpowiadające na potrzeby większej inkluzywności dla kobiet i pracowników w rolach rodzicielskich. 

Z tej rozmowy dowiecie się czym dla Anety jest zrównoważone przywództwo, jakie są narzędzia niezbędne dla rozpoznawania talentów współpracowników i jaką wartość może mieć neuroróżnorodność w zespole.

Serdecznie zachęcamy do posłuchania tego wyjątkowego odcinka!

__________________________________________________________________


Welcome to the new episode of "Becoming a Sustainable Leader" podcast! Our guest is Aneta Dziedzic, who works as PMO and CSR Lead in HCL Poland. She started her career in automotive industry and due to diverse projects and environment she quickly learned to use tools provided by IT technologies. Additionally, her creativity and openness to learning allowed for comprehensive personal development in various team configurations. Today, she is committed to building comprehensive solutions for corporate volunteering, improving her change management skills, and engaging in projects that address the need for greater inclusivity for women and employees in parenting roles. 


In this conversation, you'll learn what sustainable leadership means to Aneta, which tools are essential for recognizing coworker's talent, and the value that neurodiversity can have on your team.


We encourage you to listen to this exceptional episode!

dr hab. Bolesław Rok - Profesor Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem w Akademii Leona Koźmińskiego
2022-04-29 13:00:33

W najnowszym odcinku podcastu "Becoming a Sustainable Leader" gościem jest dr hab. Bolesław Rok — Profesor Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem w Akademii Leona Koźmińskiego. Dr hab. Bolesław Rok prowadzi studia podyplomowe „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”, wspólnie z Deloitte, a także szkolenia i projekty dla firm w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonego rozwoju. Jest współzałożycielem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, członkiem Rady Programowej Instytutu Innowacyjnej Gospodarki, oraz współautorem Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Z tej rozmowy dowiecie się czym jest zrównoważone przywództwo, na co powinien zwrócić uwagę współczesny leader i w jaki sposób realnie zaimplementować swoją misję zrównoważonego przywództwa. Zachęcamy do posłuchania!

W najnowszym odcinku podcastu "Becoming a Sustainable Leader" gościem jest dr hab. Bolesław Rok — Profesor Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem w Akademii Leona Koźmińskiego. Dr hab. Bolesław Rok prowadzi studia podyplomowe „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”, wspólnie z Deloitte, a także szkolenia i projekty dla firm w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonego rozwoju. Jest współzałożycielem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, członkiem Rady Programowej Instytutu Innowacyjnej Gospodarki, oraz współautorem Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Z tej rozmowy dowiecie się czym jest zrównoważone przywództwo, na co powinien zwrócić uwagę współczesny leader i w jaki sposób realnie zaimplementować swoją misję zrównoważonego przywództwa. Zachęcamy do posłuchania!


Joanna Talewicz-Kwiatkowska – ekspertka w zakresie Diversity, Equity i Inclusion
2022-04-12 13:15:37

W najnowszym odcinku podcastu "Becoming a Sustainable Leader" gościem jest Joanna Talewicz-Kwiatkowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie antropologii kulturowej. Edukatorka, badaczka, mówczyni, autorka. Specjalizuje się w tematach prawa człowieka, diversity, inclusion, równości, zrównoważonego rozwoju, komunikacji i budowania relacji oraz PR-u. Stypendystka programu Fulbright Columbia University i Komusji Europejskiej. Absolwentka Leadership Academy for Poland oraz programu Departamentu Stanu USA - International Visitor Leadership Program Women Leadreship. Słuchając rozmowy, dowiemy się kim jest współczesny lider, jak rozumieć różnorodność i w jaki sposób zaprosić ją do swojej firmy, oraz jak zarządzać grupą osób, które różnią się między sobą na wielu poziomach. Zapraszamy do posłuchania!

W najnowszym odcinku podcastu "Becoming a Sustainable Leader" gościem jest Joanna Talewicz-Kwiatkowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie antropologii kulturowej. Edukatorka, badaczka, mówczyni, autorka. Specjalizuje się w tematach prawa człowieka, diversity, inclusion, równości, zrównoważonego rozwoju, komunikacji i budowania relacji oraz PR-u. Stypendystka programu Fulbright Columbia University i Komusji Europejskiej. Absolwentka Leadership Academy for Poland oraz programu Departamentu Stanu USA - International Visitor Leadership Program Women Leadreship.

Słuchając rozmowy, dowiemy się kim jest współczesny lider, jak rozumieć różnorodność i w jaki sposób zaprosić ją do swojej firmy, oraz jak zarządzać grupą osób, które różnią się między sobą na wielu poziomach.

Zapraszamy do posłuchania!

Ewa Stelmasiak - Workplace wellbeing culture expert / Wellbeing Leadership / Book author / Public speaker / CEO The Wellness Institute of Poland
2022-03-30 16:08:39

Z kolejnej rozmowy z cyklu "Becoming a Sustainable Leader" dowiemy się, czym tak naprawdę jest dobrostan, w jaki sposób praktykować go w świecie organizacji, oraz kim powinien być liderem dobrostanu. Gościem jest Ewa Stelmasiak - ekspertka ds. kultury dobrostanu osobistego i organizacyjnego. Trenerka zarządów oraz liderów. Właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej. Autorka książki "Lider dobrostanu - jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie". Zachęcamy do posłuchania!

Z kolejnej rozmowy z cyklu "Becoming a Sustainable Leader" dowiemy się, czym tak naprawdę jest dobrostan, w jaki sposób praktykować go w świecie organizacji, oraz kim powinien być liderem dobrostanu. Gościem jest Ewa Stelmasiak - ekspertka ds. kultury dobrostanu osobistego i organizacyjnego. Trenerka zarządów oraz liderów. Właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej. Autorka książki "Lider dobrostanu - jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie".

Zachęcamy do posłuchania!

Alicja Wysocka-Świtała - współwłaścicielka i partnerka zarządzająca Clue PR & dr Marta Bierce - socjolożka i liderka badań rynkowych
2022-03-15 23:08:46

Kolejny inspirujący odcinek podcastu "Becoming A Sustainable Leader" już dostępny — tym razem będziecie mieć okazję wysłuchać Alicji Wysockiej-Świtały (współwłaścicielki i partnerki zarządzającej Clue PR) oraz dr Marty Bierce (socjolożki i liderki badań rynkowych). Dowiecie się między innymi, czym jest raport o leadershipie 3.0, jakie są typy kobiet liderek, oraz jakiego przywództwa szukamy w 2022 roku. Zapraszamy!

Kolejny inspirujący odcinek podcastu "Becoming A Sustainable Leader" już dostępny — tym razem będziecie mieć okazję wysłuchać Alicji Wysockiej-Świtały (współwłaścicielki i partnerki zarządzającej Clue PR) oraz dr Marty Bierce (socjolożki i liderki badań rynkowych). Dowiecie się między innymi, czym jest raport o leadershipie 3.0, jakie są typy kobiet liderek, oraz jakiego przywództwa szukamy w 2022 roku. Zapraszamy!


dr. hab. Ryszard Praszkier - Adiunkt w Ośrodku Badań Układów Złożonych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
2022-03-02 19:42:00

Kolejny niesamowicie inspirujący podcast! W tym odcinku od dr. hab. Ryszarda Praszkiera usłyszycie solidną dawkę informacji na temat różnych rodzajach przywództwa oraz o ich psychologiczno psychiatrycznej perspektywie. Posłuchajcie koniecznie!


Kolejny niesamowicie inspirujący podcast! W tym odcinku od dr. hab. Ryszarda Praszkiera usłyszycie solidną dawkę informacji na temat różnych rodzajach przywództwa oraz o ich psychologiczno psychiatrycznej perspektywie. Posłuchajcie koniecznie!


Marta Borkowska-Olszewska - CEO w Talent Chase
2022-02-16 14:47:55

Kolejny niesamowicie inspirujący podcast! W tym odcinku Marta Borkowska-Olszewska dzieli się z nami swoją wiedzą zdobytą na bogatej ścieżce zawodowej. Marta rozwija temat zrównoważonego, autentycznego i świadomego przywództwa i opowiada o odpowiedzialności, która niesie ze sobą rola lidera. Posłuchajcie koniecznie! :)

Kolejny niesamowicie inspirujący podcast! W tym odcinku Marta Borkowska-Olszewska dzieli się z nami swoją wiedzą zdobytą na bogatej ścieżce zawodowej. Marta rozwija temat zrównoważonego, autentycznego i świadomego przywództwa i opowiada o odpowiedzialności, która niesie ze sobą rola lidera. Posłuchajcie koniecznie! :)

Sebastian Drzewiecki - VP, Country Manager Poland SoftServe
2022-02-02 16:39:41

Kolejny inspirujący odcinek podcastu "Becoming A Sustainable Leader" - tym razem będziecie mieć okazję wysłuchać Sebastiana Drzewieckiego. Sebastian opowiada o najważniejszych cechach i o nawykach, które warto posiadać jako lider. Podkreśla, że w dzisiejszym, często zdalnym świecie są obszary wymagające poświęcenia większej uwagi. Jakie? Posłuchajcie sami!

Kolejny inspirujący odcinek podcastu "Becoming A Sustainable Leader" - tym razem będziecie mieć okazję wysłuchać Sebastiana Drzewieckiego. Sebastian opowiada o najważniejszych cechach i o nawykach, które warto posiadać jako lider. Podkreśla, że w dzisiejszym, często zdalnym świecie są obszary wymagające poświęcenia większej uwagi. Jakie? Posłuchajcie sami!

Barbara Stepnowska - Ekspertka Climate Leadership, Ambasadorka Royal Society for Arts w Londynie i 30% Club Polish Chapter, twórczyni programu MBA Politechniki Gdańskiej
2022-01-19 13:31:26

Kolejny inspirujący odcinek podcastu "Becoming A Sustainable Leader" - tym razem będziecie mieć okazję wysłuchać Barbary Stepnowskiej. Dla naszego gościa przywódca jest liderem, który zna drogę, idzie tą drogą i wskazuje ją innym. Inspiruje do faktycznego działania, tworzenia nowej jakości pracy wewnątrz zespołów oraz wypracowania otwartej postawy wśród ludzi, która prowadzi do szybszej i efektywniejszej realizacji celu. Koniecznie posłuchajcie!

Kolejny inspirujący odcinek podcastu "Becoming A Sustainable Leader" - tym razem będziecie mieć okazję wysłuchać Barbary Stepnowskiej. Dla naszego gościa przywódca jest liderem, który zna drogę, idzie tą drogą i wskazuje ją innym. Inspiruje do faktycznego działania, tworzenia nowej jakości pracy wewnątrz zespołów oraz wypracowania otwartej postawy wśród ludzi, która prowadzi do szybszej i efektywniejszej realizacji celu. Koniecznie posłuchajcie!


Robert Krool - prezes zarządu fundacji LifeSkills
2021-12-29 19:28:42

Kolejny niezwykle ciekawy i inspirujący odcinek Waszego ulubionego podcastu! Czego dowiecie się tym razem? Robert Krool - prezes zarządu fundacji LifeSkills opowie dlaczego według niego zrównoważone przywództwo to przede wszystkim sprawczość i patrzenie zawsze minimum 5 kroków do przodu. Posłuchajcie koniecznie!
Kolejny niezwykle ciekawy i inspirujący odcinek Waszego ulubionego podcastu! Czego dowiecie się tym razem? Robert Krool - prezes zarządu fundacji LifeSkills opowie dlaczego według niego zrównoważone przywództwo to przede wszystkim sprawczość i patrzenie zawsze minimum 5 kroków do przodu. Posłuchajcie koniecznie!

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie