Antropofon

Podcasty Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Projekt Antropofon został zainicjowany w 2012 przez studentów IAiE. Koordynuje go Agata Stanisz. Celem projektu jest udźwiękawianie wiedzy antropologicznej, rejestrowanie jej w formie audio oraz szerokie udostępnianie w Internecie w oparciu o licencję Creative Commons. Projekt wpisuje się w ideę otwartej edukacji i wolnej kultury. Antropofon chce docierać nie tylko do zróżnicowanych środowisk akademickich, ale do wszystkich osób, instytucji oraz organizacji, które są zainteresowane wielowymiarowością kultury i praktyk społecznych.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

104. Polskie pielęgniarki w Norwegii - Izabella Main. Podcast CeBaM
2021-01-24 17:37:35

Podcast Centrum Badań MIgracyjnych UAM w Poznaniu z udziałem prof. Izabelli Main, która opowiada o projekcie “WELLMIG – Migration for welfare”/“Migracja do dobrostanu/państwa socjalnego/opieki zdrowotnej w Norwegii przez pielęgniarki z Filipin, Polski i Szwecji”.  Badania prowadzone w ramach WELLMIG dotyczą imigracji i integracji pielęgniarek i pielęgniarzy, a zwłaszcza zbadaniu jak wykorzystując wykształcenie i doświadczenie zawodowe z krajów pochodzenia wnoszą wkład w norweskie instytucje opiekuńcze i zdrowotne. Jednocześnie imigranci mogą korzystać z socjalnych zabezpieczeń norweskiego państwa opiekuńczego. Projekt odnosi się też do kwestii relacji w pracy, możliwości zawodowych, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz możliwości transnarodowego stylu życia. W projekcie uczestniczą trzy instytucje: liderem jest NOVA w ramach uniwersytetu Oslomet, na którym pracuje kierowniczka Marie Louise Seeberg, oraz jej zespół Aslaug Gotehus, Hans Christian Sandlie i Taylor Vaughn. Partnerem jest Centrum Badań Migracyjnych UAM – z udziałem Izabelli Main, Elżbiety Goździak i Marka Pawlaka oraz Peace Research Institute (PRIO) z Oslo z Martą Bivand Erdal i Jorgenem Carling. Projekt finansowany jest przez Norweską Radę Badawczą i trwa od 2016 do 2021 roku. https://uni.oslomet.no/wellmig/ Izabella Main jest antropolożką i historyczką, pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również dyrektorką Centrum Badań Migracyjnych UAM. Zajmuje się dwoma obszarami badawczymi: pierwszy to antropologia migracji i mobilności, drugi antropologia medyczna. Prowadziła badania wśród polskich migrantek w Barcelonie, Londynie i Berlinie dotyczące ścieżek migracyjnych, sytuacji rodzinnej i zawodowej, dostępu do leczenia, doświadczeń i praktyk medycznych, zdrowia reprodukcyjnego, zmian stylu życia oraz leczenia w ramach tzw. turystyki medycznej. Zrealizowała również badania na temat migracji i mobilności kobiet i ich rodzin między Polską i Norwegią. Ponadto uczestniczy w projektach stosowanych i edukacyjnych na rzecz migrantów/migrantek i uchodźczyń w Polsce.

Podcast Centrum Badań MIgracyjnych UAM w Poznaniu z udziałem prof. Izabelli Main, która opowiada o projekcie “WELLMIG – Migration for welfare”/“Migracja do dobrostanu/państwa socjalnego/opieki zdrowotnej w Norwegii przez pielęgniarki z Filipin, Polski i Szwecji”. 

Badania prowadzone w ramach WELLMIG dotyczą imigracji i integracji pielęgniarek i pielęgniarzy, a zwłaszcza zbadaniu jak wykorzystując wykształcenie i doświadczenie zawodowe z krajów pochodzenia wnoszą wkład w norweskie instytucje opiekuńcze i zdrowotne. Jednocześnie imigranci mogą korzystać z socjalnych zabezpieczeń norweskiego państwa opiekuńczego. Projekt odnosi się też do kwestii relacji w pracy, możliwości zawodowych, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz możliwości transnarodowego stylu życia. W projekcie uczestniczą trzy instytucje: liderem jest NOVA w ramach uniwersytetu Oslomet, na którym pracuje kierowniczka Marie Louise Seeberg, oraz jej zespół Aslaug Gotehus, Hans Christian Sandlie i Taylor Vaughn. Partnerem jest Centrum Badań Migracyjnych UAM – z udziałem Izabelli Main, Elżbiety Goździak i Marka Pawlaka oraz Peace Research Institute (PRIO) z Oslo z Martą Bivand Erdal i Jorgenem Carling. Projekt finansowany jest przez Norweską Radę Badawczą i trwa od 2016 do 2021 roku.

https://uni.oslomet.no/wellmig/

Izabella Main jest antropolożką i historyczką, pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również dyrektorką Centrum Badań Migracyjnych UAM. Zajmuje się dwoma obszarami badawczymi: pierwszy to antropologia migracji i mobilności, drugi antropologia medyczna. Prowadziła badania wśród polskich migrantek w Barcelonie, Londynie i Berlinie dotyczące ścieżek migracyjnych, sytuacji rodzinnej i zawodowej, dostępu do leczenia, doświadczeń i praktyk medycznych, zdrowia reprodukcyjnego, zmian stylu życia oraz leczenia w ramach tzw. turystyki medycznej. Zrealizowała również badania na temat migracji i mobilności kobiet i ich rodzin między Polską i Norwegią. Ponadto uczestniczy w projektach stosowanych i edukacyjnych na rzecz migrantów/migrantek i uchodźczyń w Polsce.

103. Antropologia lasu - Urszula Małecka
2021-01-22 08:52:56

Co  kryje się pod hasłem antropologia lasu? Co tworzy nasze relacje z  drzewami? Co to znaczy, że las myśli? W podcaście opowiadam o nurcie w  antropologii, który za przedmiot badań obiera łączenie społecznych światów ludzi z przyrodniczymi światami drzew. Słuchowisko powstało w ramach warsztatów podcastingowych odbywających się cyklicznie od października 2020 r. do września 2021 r. Jest to działanie w ramach projektu Antropofon koordynowanego przez Agatę Stanisz. Ula Małecka: studentka etnologii w IAiE UAM w Poznaniu, wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, stypendystka programu Erasmus. Prowadzi badania w nurcie antropologii lasu, jej zainteresowania badawcze krążą wokół antropologii zaangażowanej, środowiskowej i politycznej. Interesuje się redefiniowaniem pojęć, które określają ludzkie zależności z naturą. Czytanki:  Konczal, A. A. (2017). Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Kohn, E. (2013). How forests think: Toward an anthropology beyond the human . Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Ingold, T. (2005). Kultura i postrzeganie środowiska. Przeł. G. Pożarlik. W: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii kultury , 73-86. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Co  kryje się pod hasłem antropologia lasu? Co tworzy nasze relacje z  drzewami? Co to znaczy, że las myśli? W podcaście opowiadam o nurcie w  antropologii, który za przedmiot badań obiera łączenie społecznych światów ludzi z przyrodniczymi światami drzew. Słuchowisko powstało w ramach warsztatów podcastingowych odbywających się cyklicznie od października 2020 r. do września 2021 r. Jest to działanie w ramach projektu Antropofon koordynowanego przez Agatę Stanisz.

Ula Małecka: studentka etnologii w IAiE UAM w Poznaniu, wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, stypendystka programu Erasmus. Prowadzi badania w nurcie antropologii lasu, jej zainteresowania badawcze krążą wokół antropologii zaangażowanej, środowiskowej i politycznej. Interesuje się redefiniowaniem pojęć, które określają ludzkie zależności z naturą.

Czytanki: 

Konczal, A. A. (2017). Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN

Kohn, E. (2013). How forests think: Toward an anthropology beyond the human. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Ingold, T. (2005). Kultura i postrzeganie środowiska. Przeł. G. Pożarlik. W: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii kultury, 73-86. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

102. Ubodzy imigranci w systemie opieki zdrowotnej w Poznaniu. CeBaM podcast
2020-11-28 17:52:27

Opowieść Katarzyny Czarnoty - aktywistki i socjolożki, doktorantki na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu, w której odwołuje się do przeprowadzonych przez nią badań wśród niewielkiej poznańskiej społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego. Katarzyna Czarnota swoje działania badawcze zrealizowała w ramach tzw. Minigrantu Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu (edycja 2020) pt.   Dostęp do szczepień — sytuacja imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. Stereotypy, diagnoza sytuacji i projektowanie przyszłych działań medycznych. Romowie są postrzegani jako grupa o nastawieniu „antyszczepionkowym". Celem badań zrealizowanych przez Katarzynę Czarnotę była diagnoza sytuacji społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego zamieszkałych na tzw. „koczowisku" w Poznaniu w kontekście zarówno nastawienia społeczności do podstawowych szczepień, jak i dostępu do możliwości ich wykonania. Zdiagnozowane i skategoryzowane zostały istniejące bariery i ich przyczyny. Drugim celem badań było przygotowanie diagnozy w oparciu o którą zaprojektowane zostaną działania praktyczne (koordynowane przez Fundację Akceptacja), mające na celu asystę członków społeczności w kontekście dostępu do służby zdrowia i zwiększony dostęp do samych szczepień. Projekt Katarzyny Czarnoty ma charakter interdyscyplinarny i antydyskryminacyjny - łączy poszerzanie wiedzy teoretycznej dotyczącej stereotypów wobec imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego oraz barier w dostępnie do służby zdrowia. Jego realizacja stworzy możliwość podjęcia działań praktycznych dążących do polepszenia sytuacji zdrowotnej społeczności. Rezultaty będą wykorzystywane zarówno w debacie naukowej, jak i we współpracy ze społecznością (dzięki współpracy z Fundacją Akceptacja oraz Kołami Studenckimi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, które to mają zamiar realizować działania w zakresie służby zdrowia w oparciu o diagnozę z przedstawionego projektu). Aspekt antydyskryminacyjny, związany jest z przeciwdziałaniem mowie nienawiści i dyskryminacji Romów, którym w debacie publicznej przypisywane są często postawy „antyszczepionkowe" i niechęć do korzystania ze służby zdrowia, co w przeszłości było jedną z przyczyn wysiedleni. podkład muzyczny: Nick_Simon-Adams, https://freesound.org/people/Nick_Simon-Adams/sounds/515092/ (dostęp 20.11.2020) nagranie i edycja: Agata Stanisz

Opowieść Katarzyny Czarnoty - aktywistki i socjolożki, doktorantki na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu, w której odwołuje się do przeprowadzonych przez nią badań wśród niewielkiej poznańskiej społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego.

Katarzyna Czarnota swoje działania badawcze zrealizowała w ramach tzw. Minigrantu Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu (edycja 2020) pt.  Dostęp do szczepień — sytuacja imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. Stereotypy, diagnoza sytuacji i projektowanie przyszłych działań medycznych.

Romowie są postrzegani jako grupa o nastawieniu „antyszczepionkowym". Celem badań zrealizowanych przez Katarzynę Czarnotę była diagnoza sytuacji społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego zamieszkałych na tzw. „koczowisku" w Poznaniu w kontekście zarówno nastawienia społeczności do podstawowych szczepień, jak i dostępu do możliwości ich wykonania. Zdiagnozowane i skategoryzowane zostały istniejące bariery i ich przyczyny. Drugim celem badań było przygotowanie diagnozy w oparciu o którą zaprojektowane zostaną działania praktyczne (koordynowane przez Fundację Akceptacja), mające na celu asystę członków społeczności w kontekście dostępu do służby zdrowia i zwiększony dostęp do samych szczepień.

Projekt Katarzyny Czarnoty ma charakter interdyscyplinarny i antydyskryminacyjny - łączy poszerzanie wiedzy teoretycznej dotyczącej stereotypów wobec imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego oraz barier w dostępnie do służby zdrowia. Jego realizacja stworzy możliwość podjęcia działań praktycznych dążących do polepszenia sytuacji zdrowotnej społeczności. Rezultaty będą wykorzystywane zarówno w debacie naukowej, jak i we współpracy ze społecznością (dzięki współpracy z Fundacją Akceptacja oraz Kołami Studenckimi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, które to mają zamiar realizować działania w zakresie służby zdrowia w oparciu o diagnozę z przedstawionego projektu). Aspekt antydyskryminacyjny, związany jest z przeciwdziałaniem mowie nienawiści i dyskryminacji Romów, którym w debacie publicznej przypisywane są często postawy „antyszczepionkowe" i niechęć do korzystania ze służby zdrowia, co w przeszłości było jedną z przyczyn wysiedleni.

podkład muzyczny: Nick_Simon-Adams, https://freesound.org/people/Nick_Simon-Adams/sounds/515092/ (dostęp 20.11.2020)

nagranie i edycja: Agata Stanisz

101. Moda na witalność - audioraport z badań. Paulina Chmielecka
2020-10-16 21:57:46

Audioraport  z badań terenowych zrealizowanych we wrześniu 2020 r. w  Kłodzku przez  Paulinę Chmielecką. Nagranie stanowi podsumowanie  terenowej pracy  badawczej, którą Autorka audioraportu odbyła na drugim  roku studiów etnologii IAiE UAM w Poznaniu. Jej  projekt dotyczył tego  jak wygląda na ziemi kłodzkiej sytuacja medycyny naturalnej i czy można  odnaleźć tam coś, co Autorka określa w swoim projekcie jako modę na  witalność. W ramach realizacji obowiązkowych praktyk terenowych w roku akademickim 2019/2020 udaliśmy się do Kłodzka. Moim celem badawczym było sprawdzenie jakie czynniki społeczne i kulturowe wpływają na wzmacniające się ostatnimi czasy zainteresowanie przyrodą i jej wpływem na ludzkie zdrowie oraz witalność. Ustalenie dyskursu panującego wśród tych ludzi, którzy coraz chętniej odwracają się od osiągnięć współczesnej medycyny akademickiej na rzecz tej niekonwencjonalnej, a więc leczenia ziołami, głodówkami, kamieniami czy innymi naturalnymi sposobami. Chciałam zobaczyć, jak wygląda sytuacja medycyny alternatywnej na gruncie lokalnym. Według znalezionych przeze mnie informacji rynek produktów ekologicznych w Polsce jest od kilku lat w fazie wzrostowej, a sprzedaż certyfikowanej żywności, środków czystości czy kosmetyków rośnie od 10 do 20 proc. w skali roku. Wiele osób, jeśli tylko może sobie na to pozwolić, coraz chętniej i bardziej intuicyjnie sięga po produkty naturalne, nieprzetworzone. Sposoby życia naszych przodków i wykorzystywania przez nich znajdujących się w przyrodzie możliwości, powoli wracają do łask licznych grup społecznych. Obserwuję to często osobiście, niejednokrotnie słyszę nie tylko chęci i deklaracje, ale także indywidualne historie mówiące o realnym wprowadzaniu w życie wielu zmian, opartych o pewnego rodzaju tęsknocie za prostotą, pewniejszym zdrowiem, wolniejszym i spokojniejszym życiem. Zmiany te objawiać się mogą na różnych płaszczyznach, chociażby takich jak dieta czy medycyna, której ufamy. Medycyna naturalna w ujęciu mnie interesującym, to przede wszystkim coś wpisanego w pewnego rodzaju światowy trend. Coś co przyniosły nam procesy globalizacyjne, przykładowo chińska medycyna naturalna. Na gruncie polskim będzie to jednak włączanie elementów różnego rodzaju pozaeuropejskich tradycji leczniczych w nasze lokalne postrzeganie medycyny. Celowo zrezygnowałam z często i gęsto opisywanej kultury sanatoryjnej i praktykowanej tam hydroterapii. Poprzez moje badania chciałam spróbować dostrzec, czy to, co stare, ludowe, rodzime dla tamtejszego terenu jest w jakiś sposób zestawiane ze stylami świeższymi, adaptowanymi na potrzeby regionalnego rynku, panującej mody i współczesnych przekonań. Chciałabym dowiedzieć się jakie są właściwie opinie panujące wśród miejscowej ludności, czy zachodzi tam zjawisko glokalizacji. Scenariusz, narracja i nagranie: Paulina Chmielecka (2020) Postprodukcja: Agata Stanisz (2020) W podcaście wykorzystano utwór: 432Hz Crystal meditation autorstwa Almusic34  (https://freesound.org/people/Almusic34/sounds/532103/). Utwór udostępniony na licencji Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0). 

Audioraport  z badań terenowych zrealizowanych we wrześniu 2020 r. w  Kłodzku przez  Paulinę Chmielecką. Nagranie stanowi podsumowanie  terenowej pracy  badawczej, którą Autorka audioraportu odbyła na drugim  roku studiów etnologii IAiE UAM w Poznaniu. Jej  projekt dotyczył tego  jak wygląda na ziemi kłodzkiej sytuacja medycyny naturalnej i czy można  odnaleźć tam coś, co Autorka określa w swoim projekcie jako modę na  witalność.

W ramach realizacji obowiązkowych praktyk terenowych w roku akademickim 2019/2020 udaliśmy się do Kłodzka. Moim celem badawczym było sprawdzenie jakie czynniki społeczne i kulturowe wpływają na wzmacniające się ostatnimi czasy zainteresowanie przyrodą i jej wpływem na ludzkie zdrowie oraz witalność. Ustalenie dyskursu panującego wśród tych ludzi, którzy coraz chętniej odwracają się od osiągnięć współczesnej medycyny akademickiej na rzecz tej niekonwencjonalnej, a więc leczenia ziołami, głodówkami, kamieniami czy innymi naturalnymi sposobami. Chciałam zobaczyć, jak wygląda sytuacja medycyny alternatywnej na gruncie lokalnym.

Według znalezionych przeze mnie informacji rynek produktów ekologicznych w Polsce jest od kilku lat w fazie wzrostowej, a sprzedaż certyfikowanej żywności, środków czystości czy kosmetyków rośnie od 10 do 20 proc. w skali roku. Wiele osób, jeśli tylko może sobie na to pozwolić, coraz chętniej i bardziej intuicyjnie sięga po produkty naturalne, nieprzetworzone. Sposoby życia naszych przodków i wykorzystywania przez nich znajdujących się w przyrodzie możliwości, powoli wracają do łask licznych grup społecznych. Obserwuję to często osobiście, niejednokrotnie słyszę nie tylko chęci i deklaracje, ale także indywidualne historie mówiące o realnym wprowadzaniu w życie wielu zmian, opartych o pewnego rodzaju tęsknocie za prostotą, pewniejszym zdrowiem, wolniejszym i spokojniejszym życiem. Zmiany te objawiać się mogą na różnych płaszczyznach, chociażby takich jak dieta czy medycyna, której ufamy.

Medycyna naturalna w ujęciu mnie interesującym, to przede wszystkim coś wpisanego w pewnego rodzaju światowy trend. Coś co przyniosły nam procesy globalizacyjne, przykładowo chińska medycyna naturalna. Na gruncie polskim będzie to jednak włączanie elementów różnego rodzaju pozaeuropejskich tradycji leczniczych w nasze lokalne postrzeganie medycyny. Celowo zrezygnowałam z często i gęsto opisywanej kultury sanatoryjnej i praktykowanej tam hydroterapii. Poprzez moje badania chciałam spróbować dostrzec, czy to, co stare, ludowe, rodzime dla tamtejszego terenu jest w jakiś sposób zestawiane ze stylami świeższymi, adaptowanymi na potrzeby regionalnego rynku, panującej mody i współczesnych przekonań. Chciałabym dowiedzieć się jakie są właściwie opinie panujące wśród miejscowej ludności, czy zachodzi tam zjawisko glokalizacji.


Scenariusz, narracja i nagranie: Paulina Chmielecka (2020)


Postprodukcja: Agata Stanisz (2020)


W podcaście wykorzystano utwór: 432Hz Crystal meditation autorstwa Almusic34  (https://freesound.org/people/Almusic34/sounds/532103/). Utwór udostępniony na licencji Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0). 

100. Aktualia pandemiczne - słuchowisko Ewy Tracz
2020-08-19 21:35:37

Słuchowisko  powstało w kwietniu 2020r., w ramach zajęć z antropologii krytycznej i  eksperymentalnej. W trakcie procesu twórczego inspirowałam się  surrealizmem etnograficznym, zjawiskiem defamiliaryzacji oraz  refleksyjności w antropologii.  Postanowiłam odejść od sztywnej formy  akademickiego „obiektywnego" przedstawiania „faktów"  i postawić się w sytuacji twórczyni. Nie zmieniłam słów zasłyszanych,  zmieniłam część własnych przemyśleń i wymieszałam tak, że wszystkie dni  zlały się w Jedno. Postanowiłam tym zabiegiem nadać także więcej  surrealizmu, aby oddać emocje towarzyszące mi podczas dni  kwarantanny,  kiedy daty nie miały żadnego znaczenia. Pisząc tekst słuchowiska zainspirowałam się postacią Wiktora Szkłowskiego i jego techniką zwaną „ostranenie",  co można tłumaczyć, jako defamiliaryzację, uniezwyklenie, udziwnienie  rzeczy znanych. Myślę, że w efekcie końcowym uzyskałam odwrócony proces  defamiliaryzacji. Z czegoś dziwnego, niecodziennego udało mi się  stworzyć formę mi znaną, czyli postawić się w postaci obserwatorki,  bardziej poddającej to co widzi i czuje refleksji niż ocenie. Skłoniło  mnie to także do refleksji nad tym ile tak naprawdę obserwuję siebie,  myśląc że obserwuję innych. Zamiast stresować się sytuacją (nie zawsze  się udawało), sama dla siebie stałam się też „terenem", co pozwoliło mi zdystansować się wobec tego co odczuwałam. Tekst, field recording: Ewa Tracz Montaż: Grzegorz Skowron

Słuchowisko  powstało w kwietniu 2020r., w ramach zajęć z antropologii krytycznej i  eksperymentalnej. W trakcie procesu twórczego inspirowałam się  surrealizmem etnograficznym, zjawiskiem defamiliaryzacji oraz  refleksyjności w antropologii.  Postanowiłam odejść od sztywnej formy  akademickiego „obiektywnego" przedstawiania „faktów"  i postawić się w sytuacji twórczyni. Nie zmieniłam słów zasłyszanych,  zmieniłam część własnych przemyśleń i wymieszałam tak, że wszystkie dni  zlały się w Jedno. Postanowiłam tym zabiegiem nadać także więcej  surrealizmu, aby oddać emocje towarzyszące mi podczas dni  kwarantanny,  kiedy daty nie miały żadnego znaczenia. Pisząc tekst słuchowiska zainspirowałam się postacią Wiktora Szkłowskiego i jego techniką zwaną „ostranenie",  co można tłumaczyć, jako defamiliaryzację, uniezwyklenie, udziwnienie  rzeczy znanych. Myślę, że w efekcie końcowym uzyskałam odwrócony proces  defamiliaryzacji. Z czegoś dziwnego, niecodziennego udało mi się  stworzyć formę mi znaną, czyli postawić się w postaci obserwatorki,  bardziej poddającej to co widzi i czuje refleksji niż ocenie. Skłoniło  mnie to także do refleksji nad tym ile tak naprawdę obserwuję siebie,  myśląc że obserwuję innych. Zamiast stresować się sytuacją (nie zawsze  się udawało), sama dla siebie stałam się też „terenem", co pozwoliło mi zdystansować się wobec tego co odczuwałam.

Tekst, field recording: Ewa Tracz

Montaż: Grzegorz Skowron

099. IUAES2019. Islamophobia and the refugee crisis in Poland - Round Table 6
2020-04-12 20:50:54

The recording of the Round Table 06 "Hating the absent Muslim Other. Islamophobia and the refugee crisis in Poland" organized during the IUAES 2019 Inter-Congress "World Solidarities"  (August 27-31 2019 Poznań, Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań) Convenors: Monika Bobako, Dorota Grobelna Discussants: Francesco Bachis, Michał Buchowski, Krzysztof Jaskułowski Date: 30 August 2019

The recording of the Round Table 06 "Hating the absent Muslim Other. Islamophobia and the refugee crisis in Poland" organized during the IUAES 2019 Inter-Congress "World Solidarities"  (August 27-31 2019 Poznań, Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań)

Convenors: Monika Bobako, Dorota Grobelna

Discussants: Francesco Bachis, Michał Buchowski, Krzysztof Jaskułowski

Date: 30 August 2019


098. IUAES2019. Right-wing populism and European imaginaries - Round Table 5
2020-04-12 20:37:43

The recording of the Round Table 05 "Alter-Europe? Right-wing populism and European imaginaries" organized during the IUAES 2019 Inter-Congress "World Solidarities"  (August 27-31 2019 Poznań, Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań) Convenors: Agnieszka Pasieka, Alexandra Schwell Discussants: Marcin Brocki, Peter Skalnik, Annika Lems, Juraj Buzalka Date: 30 August 2019

The recording of the Round Table 05 "Alter-Europe? Right-wing populism and European imaginaries" organized during the IUAES 2019 Inter-Congress "World Solidarities"  (August 27-31 2019 Poznań, Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań)

Convenors: Agnieszka Pasieka, Alexandra Schwell

Discussants: Marcin Brocki, Peter Skalnik, Annika Lems, Juraj Buzalka

Date: 30 August 2019


097. IUAES2019. Dark Ethnography, Rejected Peoples and Unwanted Migrants - Round Table 3
2020-04-12 20:17:02

The recording of the Round Table 03 "Dark Ethnography, Rejected Peoples and Unwanted Migrants: Are subversive solidarities and migrants a threat to Nation States?:]" organized during the IUAES 2019 Inter-Congress "World Solidarities"  (August 27-31 2019 Poznań, Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań) Convenors: Bobby Luthra Sinha, Nirmala Devi Gopal Discussants: Anapurna Devi Pandey, Susan Julia Chand , Binny Yanav, Jenelle Abraham Date: 29 August 2019

The recording of the Round Table 03 "Dark Ethnography, Rejected Peoples and Unwanted Migrants: Are subversive solidarities and migrants a threat to Nation States?:]" organized during the IUAES 2019 Inter-Congress "World Solidarities"  (August 27-31 2019 Poznań, Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań)

Convenors: Bobby Luthra Sinha, Nirmala Devi Gopal

Discussants: Anapurna Devi Pandey, Susan Julia Chand , Binny Yanav, Jenelle Abraham

Date: 29 August 2019


096. IUAES2019. Anthropology and the Sustainable Development Goals - Round Table 2
2020-04-12 19:58:50

The recording of the Round Table 02 "Anthropology and the Sustainable Development Goals: Should Anthropologists Become More Involved and How? [WAU Roundtable]" organized during the IUAES 2019 Inter-Congress "World Solidarities"  (August 27-31 2019 Poznań, Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań) Convenors: Vesna Vucinic Neskovic, Thomas Reuter Discussants: Faye Harrison, Gustavo Lins Ribeiro, Heather O’Leary, Soumendra Patnaik Date: 27 August 2019

The recording of the Round Table 02 "Anthropology and the Sustainable Development Goals: Should Anthropologists Become More Involved and How? [WAU Roundtable]" organized during the IUAES 2019 Inter-Congress "World Solidarities"  (August 27-31 2019 Poznań, Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań)

Convenors: Vesna Vucinic Neskovic, Thomas Reuter

Discussants: Faye Harrison, Gustavo Lins Ribeiro, Heather O’Leary, Soumendra Patnaik

Date: 27 August 2019

095. IUAES2019. Solidarities in Times of Migration, Xenophobia and Populism - Plenary Session 3
2020-04-12 19:36:23

The recording of the Plenary Session 02 "Solidarities in Times of Migration, Xenophobia and Populism)" organized during the IUAES 2019 Inter-Congress "World Solidarities"  (August 27-31 2019 Poznań, Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań) Convenors: Michał Buchowski, Gustavo Lins Ribeiro Speakers: Virginia Dominguez, Sarah Green, Anouk de Koning, Chandana Mathurl Date: 30 August 2019

The recording of the Plenary Session 02 "Solidarities in Times of Migration, Xenophobia and Populism)" organized during the IUAES 2019 Inter-Congress "World Solidarities"  (August 27-31 2019 Poznań, Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań)

Convenors: Michał Buchowski, Gustavo Lins Ribeiro

Speakers: Virginia Dominguez, Sarah Green, Anouk de Koning, Chandana Mathurl

Date: 30 August 2019


Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie