Antropofon

Podcasty Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Projekt Antropofon został zainicjowany w 2012 przez studentów IAiE. Koordynuje go Agata Stanisz. Celem projektu jest udźwiękawianie wiedzy antropologicznej, rejestrowanie jej w formie audio oraz szerokie udostępnianie w Internecie w oparciu o licencję Creative Commons. Projekt wpisuje się w ideę otwartej edukacji i wolnej kultury. Antropofon chce docierać nie tylko do zróżnicowanych środowisk akademickich, ale do wszystkich osób, instytucji oraz organizacji, które są zainteresowane wielowymiarowością kultury i praktyk społecznych.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

074. James Clifford Seminar in Poznań_part1
2020-04-11 18:42:44

Pierwsza część seminaryjnego spotkania z amerykańskim antropologiem Jamesem Cliffordem (Stanford University), które odbyło się 2 maja 2012 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane przez IAiE.  3-godzinne seminarium oparte zostało na czterech tekstach autorstwa J. Clifforda:  Fort Ross Meditation. W: Routes: Travel and Translation in the Late 20th Century. Harvard University Press 1997, s. 299-346. Indigenous Articulations. The Contemporary Pacific 2001, vol.13, nr 2, s. 468–490. Looking Several Ways. Anthropology and Native Heritage in Alaska. Current Anthropology 2004, vol.15, nr 1, s. 5-30. Varieties of Indigenous Experience. W: Indigenous Experience Today. Red. Marisol de la Cadena, Orin Starn. Berg Publications 2007, s.197-224. Nagranie z seminarium zostało podzielone na dwie części. Moderatorem dyskusji był prof. Michał Buchowski.. W dyskusji wzięli udział: dr Łukasz Kaczmarek (US), dr Maciej Rajewski (UMSC w Lublinie), dr Hanna Cervinkowa (DSW we Wrocławiu), dr Aleksandra Wierucka (UG), dr Tomasz Rakowski (UW), dr Kacper Świerk (US), dr Jarema Drozdowicz (UAM w Poznaniu), dr Adam Kola (UMK w Toruniu), dr Ivan Peskov (UAM w Poznaniu), mgr Zuzanna Buchowska, dr Marek Pawlak, PhD student Erica Fontana (Univ. California, San Diego). Podcast opublikowany 15.09.2012 r. na http://antropofon.blogspot.com/2012/09/james-clifford-seminarium-czesc-1-oraz.html

Pierwsza część seminaryjnego spotkania z amerykańskim antropologiem Jamesem Cliffordem (Stanford University), które odbyło się 2 maja 2012 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane przez IAiE.  3-godzinne seminarium oparte zostało na czterech tekstach autorstwa J. Clifforda: 

Fort Ross Meditation. W: Routes: Travel and Translation in the Late 20th Century. Harvard University Press 1997, s. 299-346.

Indigenous Articulations. The Contemporary Pacific 2001, vol.13, nr 2, s. 468–490.

Looking Several Ways. Anthropology and Native Heritage in Alaska. Current Anthropology 2004, vol.15, nr 1, s. 5-30.

Varieties of Indigenous Experience. W: Indigenous Experience Today. Red. Marisol de la Cadena, Orin Starn. Berg Publications 2007, s.197-224.

Nagranie z seminarium zostało podzielone na dwie części. Moderatorem dyskusji był prof. Michał Buchowski.. W dyskusji wzięli udział: dr Łukasz Kaczmarek (US), dr Maciej Rajewski (UMSC w Lublinie), dr Hanna Cervinkowa (DSW we Wrocławiu), dr Aleksandra Wierucka (UG), dr Tomasz Rakowski (UW), dr Kacper Świerk (US), dr Jarema Drozdowicz (UAM w Poznaniu), dr Adam Kola (UMK w Toruniu), dr Ivan Peskov (UAM w Poznaniu), mgr Zuzanna Buchowska, dr Marek Pawlak, PhD student Erica Fontana (Univ. California, San Diego).

Podcast opublikowany 15.09.2012 r. na http://antropofon.blogspot.com/2012/09/james-clifford-seminarium-czesc-1-oraz.html


073. Between Arrival and Departure – Some Ethnographic Notes on Time and Space in Motels. Referat
2020-04-11 18:15:16

Referat Petera F. N. Hörza i Marcusa Richtera pt. Between Arrival and Departure – Some Ethnographic Notes on Time and Space in Motels wygłoszony w ramach "International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu.  Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of_19.html

Referat Petera F. N. Hörza i Marcusa Richtera pt. Between Arrival and Departure – Some Ethnographic Notes on Time and Space in Motels wygłoszony w ramach "International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu. 

Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of_19.html

072. Moving modernization. Motorway A2 vs trunk road no. 92. Referat
2020-04-11 18:12:44

Referat Agaty Stanisz i Waldemara Kuligowskiego pt. Moving modernization. Motorway A2 vs trunk road no. 92 wygłoszony w ramach "International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu.  Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of_497.html

Referat Agaty Stanisz i Waldemara Kuligowskiego pt. Moving modernization. Motorway A2 vs trunk road no. 92 wygłoszony w ramach "International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu. 

Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of_497.html

071. Ethnography of Crossborder Suburbanisation and Categories that Failed. Referat
2020-04-11 18:08:12

Referat Łukasza Kaczmarka pt.   Ethnography of Crossborder Suburbanisation and Categories that Failed. Border, Motorway and Social Mobility in Szczecin Outskirts wygłoszony w ramach "International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu.  Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of_19.html

Referat Łukasza Kaczmarka pt.  Ethnography of Crossborder Suburbanisation and Categories that Failed. Border, Motorway and Social Mobility in Szczecin Outskirts wygłoszony w ramach "International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu. 

Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of_19.html

070. Challenging the Hegemony of Car Culture. Referat
2020-04-11 18:02:44

Referat Jędrzeja Burszty pt. Challenging the Hegemony of Car Culture. The Road as Cultural Landscape in the United States wygłoszony w ramach "International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu.  Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of_19.html

Referat Jędrzeja Burszty pt. Challenging the Hegemony of Car Culture. The Road as Cultural Landscape in the United States wygłoszony w ramach "International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu. 

Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of_19.html

069. Lewis-Mogridge position - theoretical background and evidence from Warsaw. Referat
2020-04-11 17:59:15

Referat Wojciecha Szymalskiego pt. Lewis-Mogridge position - theoretical background and evidence from Warsaw wygłoszony w ramach "International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu.  Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of.html

Referat Wojciecha Szymalskiego pt. Lewis-Mogridge position - theoretical background and evidence from Warsaw wygłoszony w ramach "International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu. 

Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of.html

068. Mobility as a public good. Referat
2020-04-11 17:55:54

Referat Rafała Szymanowskiego pt. Mobility as a public good wygłoszony w ramach " International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu.  Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of.html

Referat Rafała Szymanowskiego pt. Mobility as a public good wygłoszony w ramach "International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe" zorganizowanej 11-12 czerwca 2014 r. przez IAiE UAM w Poznaniu. 

Podcast opublikowany 10.06.2014 r. na http://antropofon.blogspot.com/2014/06/localities-through-mobility-cultures-of.html

067. Creating knowledge, creating change. Plenary Session
2020-04-11 17:42:45

Sesja plenarna pt. Creating knowledge, creating change?, która odbyła się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis" Stowarzyszenia na rzecz Studiów nad Migracjami Przymusowymi (International Association for the Study of Forced Migration). Wydarzenie odbyło się w dniach 12-15.07.2016 w Poznaniu i było współorganizowane przez Centrum Badań Migracyjnych, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Moderatorka sesji: Cindy Horst, Peace Research Institute Oslo Uczestnicy: Cathrine Brun, Oxford Brookes University, Chris Dolan, Refugee Law Project, Katarzyna Grabska, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Idil Osman, University of Leicester Konferencje IASFM odbywają się co dwa lata, gromadząc naukowców i praktyków z całego świata. To pierwszy raz, gdy takie wydarzenie odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzięło w nim udział blisko 400 osób, a wśród nich przedstawiciele wiodących ośrodków badających zjawisko migracji przymusowych, kilkudziesięciu uniwersytetów, instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych, np. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Lekarzy bez Granic, Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Międzynarodowego Komitetu Ratowniczego, Instytutu Polityk Migracyjnych. Podcast opublikowany 26.08.2016 r. na http://antropofon.blogspot.com/2016/08/miedzynarodowa-konferencja-o-migracjach.html

Sesja plenarna pt. Creating knowledge, creating change?, która odbyła się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis" Stowarzyszenia na rzecz Studiów nad Migracjami Przymusowymi (International Association for the Study of Forced Migration). Wydarzenie odbyło się w dniach 12-15.07.2016 w Poznaniu i było współorganizowane przez Centrum Badań Migracyjnych, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Moderatorka sesji: Cindy Horst, Peace Research Institute Oslo

Uczestnicy: Cathrine Brun, Oxford Brookes University, Chris Dolan, Refugee Law Project, Katarzyna Grabska, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Idil Osman, University of Leicester

Konferencje IASFM odbywają się co dwa lata, gromadząc naukowców i praktyków z całego świata. To pierwszy raz, gdy takie wydarzenie odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzięło w nim udział blisko 400 osób, a wśród nich przedstawiciele wiodących ośrodków badających zjawisko migracji przymusowych, kilkudziesięciu uniwersytetów, instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych, np. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Lekarzy bez Granic, Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Międzynarodowego Komitetu Ratowniczego, Instytutu Polityk Migracyjnych.

Podcast opublikowany 26.08.2016 r. na http://antropofon.blogspot.com/2016/08/miedzynarodowa-konferencja-o-migracjach.html

066. The Present, Past and Future of Refugee Protection and Solutions. Lecture
2020-04-11 17:27:49

Wykład pt. The Present, Past and Future of Refugee Protection and Solutions: Camps, Comprehensive Plans, and Cyber-Communities wygłoszony przez Alexandra T. Aleinikoffa (Columbia Global Policy Initiative, Migration Policy Institute (DC) on Rethinking the International Refugee Regime) na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis" Stowarzyszenia na rzecz Studiów nad Migracjami Przymusowymi (International Association for the Study of Forced Migration). Wydarzenie odbyło się w dniach 12-15.07.2016 w Poznaniu i było współorganizowane przez Centrum Badań Migracyjnych, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Dyskusję po wykładzie moderuje Dianna Shandy z Macalester College and the University of Minnesota. Udział w dyskusji biorą: Susan Martin, Georgetown z University i Graeme Rodgers z International Rescue Committee in New York. Konferencje IASFM odbywają się co dwa lata, gromadząc naukowców i praktyków z całego świata. To pierwszy raz, gdy takie wydarzenie odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzięło w nim udział blisko 400 osób, a wśród nich przedstawiciele wiodących ośrodków badających zjawisko migracji przymusowych, kilkudziesięciu uniwersytetów, instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych, np. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Lekarzy bez Granic, Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Międzynarodowego Komitetu Ratowniczego, Instytutu Polityk Migracyjnych. Podcast opublikowany 26.08.2016 r. na http://antropofon.blogspot.com/2016/08/miedzynarodowa-konferencja-o-migracjach.html

Wykład pt. The Present, Past and Future of Refugee Protection and Solutions: Camps, Comprehensive Plans, and Cyber-Communities wygłoszony przez Alexandra T. Aleinikoffa (Columbia Global Policy Initiative, Migration Policy Institute (DC) on Rethinking the International Refugee Regime) na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis" Stowarzyszenia na rzecz Studiów nad Migracjami Przymusowymi (International Association for the Study of Forced Migration). Wydarzenie odbyło się w dniach 12-15.07.2016 w Poznaniu i było współorganizowane przez Centrum Badań Migracyjnych, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Dyskusję po wykładzie moderuje Dianna Shandy z Macalester College and the University of Minnesota. Udział w dyskusji biorą: Susan Martin, Georgetown z University i Graeme Rodgers z International Rescue Committee in New York.

Konferencje IASFM odbywają się co dwa lata, gromadząc naukowców i praktyków z całego świata. To pierwszy raz, gdy takie wydarzenie odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzięło w nim udział blisko 400 osób, a wśród nich przedstawiciele wiodących ośrodków badających zjawisko migracji przymusowych, kilkudziesięciu uniwersytetów, instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych, np. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Lekarzy bez Granic, Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Międzynarodowego Komitetu Ratowniczego, Instytutu Polityk Migracyjnych.

Podcast opublikowany 26.08.2016 r. na http://antropofon.blogspot.com/2016/08/miedzynarodowa-konferencja-o-migracjach.html

065. The European Union and the Challenges of Forced Migration. Panel dsicussion
2020-04-11 17:07:51

Panel dyskusyjny The European Union and the Challenges of Forced Migration: From Economic Crisis to Protection Crisis? zorganizowany w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis" Stowarzyszenia na rzecz Studiów nad Migracjami Przymusowymi (International Association for the Study of Forced Migration). Wydarzenie odbyło się w dniach 12-15.07.2016 w Poznaniu i było współorganizowane przez Centrum Badań Migracyjnych, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Konferencje IASFM odbywają się co dwa lata, gromadząc naukowców i praktyków z całego świata. To pierwszy raz, gdy takie wydarzenie odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzięło w nim udział blisko 400 osób, a wśród nich przedstawiciele wiodących ośrodków badających zjawisko migracji przymusowych, kilkudziesięciu uniwersytetów, instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych, np. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Lekarzy bez Granic, Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Międzynarodowego Komitetu Ratowniczego, Instytutu Polityk Migracyjnych. Moderator panelu: Elżbieta M.Goździak, Georgetown University Uczestnicy: Federico Soda, IOM Coordination Office for the Mediterranean in Rome, Aurélie Ponthieu, Médecins sans Frontières, Brussels oraz Heaven Crawley, Coventry University Podcast opublikowany 26.08.2016 r. na http://antropofon.blogspot.com/2016/08/miedzynarodowa-konferencja-o-migracjach.html

Panel dyskusyjny The European Union and the Challenges of Forced Migration: From Economic Crisis to Protection Crisis? zorganizowany w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis" Stowarzyszenia na rzecz Studiów nad Migracjami Przymusowymi (International Association for the Study of Forced Migration). Wydarzenie odbyło się w dniach 12-15.07.2016 w Poznaniu i było współorganizowane przez Centrum Badań Migracyjnych, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Konferencje IASFM odbywają się co dwa lata, gromadząc naukowców i praktyków z całego świata. To pierwszy raz, gdy takie wydarzenie odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzięło w nim udział blisko 400 osób, a wśród nich przedstawiciele wiodących ośrodków badających zjawisko migracji przymusowych, kilkudziesięciu uniwersytetów, instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych, np. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Lekarzy bez Granic, Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Międzynarodowego Komitetu Ratowniczego, Instytutu Polityk Migracyjnych.

Moderator panelu: Elżbieta M.Goździak, Georgetown University

Uczestnicy: Federico Soda, IOM Coordination Office for the Mediterranean in Rome, Aurélie Ponthieu, Médecins sans Frontières, Brussels oraz Heaven Crawley, Coventry University

Podcast opublikowany 26.08.2016 r. na http://antropofon.blogspot.com/2016/08/miedzynarodowa-konferencja-o-migracjach.html

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie