Antropofon

Podcasty Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Projekt Antropofon został zainicjowany w 2012 przez studentów IAiE. Koordynuje go Agata Stanisz. Celem projektu jest udźwiękawianie wiedzy antropologicznej, rejestrowanie jej w formie audio oraz szerokie udostępnianie w Internecie w oparciu o licencję Creative Commons. Projekt wpisuje się w ideę otwartej edukacji i wolnej kultury. Antropofon chce docierać nie tylko do zróżnicowanych środowisk akademickich, ale do wszystkich osób, instytucji oraz organizacji, które są zainteresowane wielowymiarowością kultury i praktyk społecznych.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

114. Oblicza odmiennych stanów świadomości - Ewa Tracz
2022-02-23 12:43:21

Słuchowisko etnograficzne autorstwa studentki II roku SUM IAiE UAM w Poznaniu - Ewy Tracz. Edycja i montaż: Ewa Tracz. Korekta: Agata Stanisz. Epizod powstał w ramach Antropologi dźwięku (edycja 2021/2022).  W  tym podcaście usłyszycie trzy historie opisujące doświadczenia różnych osób po spożyciu psychodelików. Pierwsza opowieść to relacja Alberta  Hofmanna, szwajcarskiego chemika, który był zarówno twórcą jak i pierwszą osobą na świecie, która przyjęła LSD.  Historia ta została przedstawiona w książce Jamesa Fadimana „Podręcznik  psychodelicznego podróżnika" w tłumaczeniu Macieja Lorenca (Fadiman  2019). Druga opowieść ukazuje historię jednej z moich rozmówczyń, z  którą nawiązałam kontakt podczas realizacji badań terenowych w ramach  pracy magisterskiej. Opowiedziała mi ona o swoim doświadczeniu  po przyjęciu grzybów psylocybinowych. Ostatnia opowieść zawarta w tym podcaście dotyczy mojego doświadczenia po przyjęciu mieszanki ziołowej zawierającej DMT.

Słuchowisko etnograficzne autorstwa studentki II roku SUM IAiE UAM w Poznaniu - Ewy Tracz. Edycja i montaż: Ewa Tracz. Korekta: Agata Stanisz. Epizod powstał w ramach Antropologi dźwięku (edycja 2021/2022). 

W  tym podcaście usłyszycie trzy historie opisujące doświadczenia różnych osób po spożyciu psychodelików. Pierwsza opowieść to relacja Alberta  Hofmanna, szwajcarskiego chemika, który był zarówno twórcą jak i pierwszą osobą na świecie, która przyjęła LSD.  Historia ta została przedstawiona w książce Jamesa Fadimana „Podręcznik  psychodelicznego podróżnika" w tłumaczeniu Macieja Lorenca (Fadiman  2019). Druga opowieść ukazuje historię jednej z moich rozmówczyń, z  którą nawiązałam kontakt podczas realizacji badań terenowych w ramach  pracy magisterskiej. Opowiedziała mi ona o swoim doświadczeniu  po przyjęciu grzybów psylocybinowych. Ostatnia opowieść zawarta w tym podcaście dotyczy mojego doświadczenia po przyjęciu mieszanki ziołowej zawierającej DMT.


113. Fitoetnografia zagłady - dr Mikołaj Smykowski
2022-02-23 12:40:30

Wprowadzenie do tzw. fitoetnografii i fitoantropologii. Rozmowa z dr. Mikołajem Smykowskim z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Rozmowę wiosną 2021 r. przeprowadziła Aleksandra Wojtaszczyk. Edycja, montaż i korekta: Aleksandra Wojtaszczyk, Aleksandra Marciniak, Agata Stanisz.

Wprowadzenie do tzw. fitoetnografii i fitoantropologii. Rozmowa z dr. Mikołajem Smykowskim z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Rozmowę wiosną 2021 r. przeprowadziła Aleksandra Wojtaszczyk. Edycja, montaż i korekta: Aleksandra Wojtaszczyk, Aleksandra Marciniak, Agata Stanisz.

112. Antropologia polityczna - prof. Wojciech Dohnal
2022-02-23 12:36:40

Rozmowa z prof. UAM dr. hab. Wojciechem Dohnalem z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Pozaniu. Jest to wprowadzenie do antropologii politycznej. Rozmowa została przeprowadzona wiosną 2021 roku przez studentkę SUM IAiE Paulinę Chmielecką. Edycja i montaż słuchowiska - Paulina Chmielecka.

Rozmowa z prof. UAM dr. hab. Wojciechem Dohnalem z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Pozaniu. Jest to wprowadzenie do antropologii politycznej. Rozmowa została przeprowadzona wiosną 2021 roku przez studentkę SUM IAiE Paulinę Chmielecką. Edycja i montaż słuchowiska - Paulina Chmielecka.

111. Antropologia energii- prof. Aleksandra Lis-Plesińska
2022-02-22 11:35:45

Podcast z udziałem prof. UAM dry hab. Aleksandry Lis-Plesińskiej z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Jest to wprowadzenie do antropologii energii. Rozmowę przeprowadziła Urszula Małecka - studentka I roku CREOLE z IAiE. Wywiad został przeprowadzony wiosną 2021 roku. Montaż i edycja - Urszula Małecka.

Podcast z udziałem prof. UAM dry hab. Aleksandry Lis-Plesińskiej z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Jest to wprowadzenie do antropologii energii. Rozmowę przeprowadziła Urszula Małecka - studentka I roku CREOLE z IAiE. Wywiad został przeprowadzony wiosną 2021 roku. Montaż i edycja - Urszula Małecka.

110. Antropologia postsocjalizmu - prof. Michał Buchowski
2022-02-06 16:12:54

Odcinek, w którym profesor Michał Buchowski wprowadza do zagadnienia antropologii postsocjalizmu. Narracja została zarejestrowana wiosną 2021 roku.  Prof. Michał Buchowski jest dyrektorem Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. W centrum jego zainteresowań znajdują się: teoria i historia antropologii, hierarchie wiedzy, world anthropologies; antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, klasowa teoria transformacji i procesy wykluczenia społecznego; migracja - w tym imigracja do Polski, procesy imigracyjne w perspektywie europejskiej; wielokulturowość, nacjonalizm, ksenofobia i islamofobia. Jest autorem takich książek jak: Klasa i kultura w okresie transformacji. Antropologiczne studium przypadku społeczności lokalnej w Wielkopolsce (1996), The rational other (1997), Reluctant capitalists. Class and culture in a local community in Western Poland (1997), Rethinking Transformation: an anthropological perspective on post-socialism (2001), Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności (2004), Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu (2017).

Odcinek, w którym profesor Michał Buchowski wprowadza do zagadnienia antropologii postsocjalizmu. Narracja została zarejestrowana wiosną 2021 roku. 

Prof. Michał Buchowski jest dyrektorem Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. W centrum jego zainteresowań znajdują się: teoria i historia antropologii, hierarchie wiedzy, world anthropologies; antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, klasowa teoria transformacji i procesy wykluczenia społecznego; migracja - w tym imigracja do Polski, procesy imigracyjne w perspektywie europejskiej; wielokulturowość, nacjonalizm, ksenofobia i islamofobia. Jest autorem takich książek jak: Klasa i kultura w okresie transformacji. Antropologiczne studium przypadku społeczności lokalnej w Wielkopolsce (1996), The rational other (1997), Reluctant capitalists. Class and culture in a local community in Western Poland (1997), Rethinking Transformation: an anthropological perspective on post-socialism (2001), Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności (2004), Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu (2017).

109. Jak badałyśmy migracje Polek do Norwegii - Izabella Main i Elżbieta Goździak. Podcast CeBaM
2021-08-05 20:14:01

Podcast przedstawia projekt "Mobilne życia, niemobilne przestrzenie. Migracje kobiet między Polską a Norwegią", realizowany w Centrum Badań Migracyjnych w latach 2015-2018 (NCN Harmonia) przez zespół Centrum Badań Migracyjnych UAM. Badania realizowane były w Norwegii i w Polsce wśród kobiet, które wyjechały do Norwegii, wróciły z niej do Polski, mieszkały i pracowały transnarodowo, bądź korzystały pośrednio z migracji Polaków i Polek do Norwegii. W podcaście prof. Izabella Main oraz prof. Elżbieta Goździak opowiadają o metodologii tych badań - prowadzonych zespołowo, wielostanowiskowo, przez kilka lat, za pomocą metod jakościowych i ilościowych oraz wskazujemy na innowacyjne aspekty metodologiczne. Nagranie zostało zrealizowane w czerwcu 2021 r. 

Podcast przedstawia projekt "Mobilne życia, niemobilne przestrzenie. Migracje kobiet między Polską a Norwegią", realizowany w Centrum Badań Migracyjnych w latach 2015-2018 (NCN Harmonia) przez zespół Centrum Badań Migracyjnych UAM. Badania realizowane były w Norwegii i w Polsce wśród kobiet, które wyjechały do Norwegii, wróciły z niej do Polski, mieszkały i pracowały transnarodowo, bądź korzystały pośrednio z migracji Polaków i Polek do Norwegii. W podcaście prof. Izabella Main oraz prof. Elżbieta Goździak opowiadają o metodologii tych badań - prowadzonych zespołowo, wielostanowiskowo, przez kilka lat, za pomocą metod jakościowych i ilościowych oraz wskazujemy na innowacyjne aspekty metodologiczne. Nagranie zostało zrealizowane w czerwcu 2021 r. 

108. Emancypacyjny potencjał turystyki - Natalia Bloch. Podcast CeBaM
2021-07-25 08:20:56

Odcinek podcastu CeBaM, w którym prof. UAM dra hab. Natalia Bloch opowiada o jasnej stronie turystyki w Indiach. W opowieści tej odwołuje się do prowadzonych przez nią wieloletnich badań w Hampi oraz Dharamsali. W roku 2021 r. na ich podstawie Natalia Bloch wydała książkę pt. Encounters across Difference: Tourism and Overcoming Subalternity in India (https://rowman.com/ISBN/9781793624710/Encounters-across-Difference-Tourism-and-Overcoming-Subalternity-in-India).  Natalia Bloch jest antropolożką społeczną pracującą w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu, członkinią Centrum Badań Migracyjnych, wytrawną badaczką terenową, której głównym polem badawczym stanowi antropologia mobilności.

Odcinek podcastu CeBaM, w którym prof. UAM dra hab. Natalia Bloch opowiada o jasnej stronie turystyki w Indiach. W opowieści tej odwołuje się do prowadzonych przez nią wieloletnich badań w Hampi oraz Dharamsali. W roku 2021 r. na ich podstawie Natalia Bloch wydała książkę pt. Encounters across Difference: Tourism and Overcoming Subalternity in India (https://rowman.com/ISBN/9781793624710/Encounters-across-Difference-Tourism-and-Overcoming-Subalternity-in-India). 

Natalia Bloch jest antropolożką społeczną pracującą w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu, członkinią Centrum Badań Migracyjnych, wytrawną badaczką terenową, której głównym polem badawczym stanowi antropologia mobilności.

107. Otwartość, inkluzywność, integracja-Migrant Info Point w Poznaniu. Podcast CeBaM
2021-07-24 14:24:06

Podcast Centrum Badań Migracyjnych na UAM w Poznaniu. Rozmowa z Karoliną Sydow oraz Anną Olchowską z Migrant Info Point (MIP). MIP jest miejscem, które powstało jesienią 2013 roku z myślą o cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu i w którym można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją pobytu, pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym. Początkowo MIP był  tylko projektem, który miał się skończyć po 2 latach. Jednak widząc zainteresowanie związane z Instytutem Antropologii i Etnologii oraz Centrum Badań Migracyjnych na UAM w Poznaniu badaczki postanowiły zrobić wszystko, żeby kontynuować działania. Założyły Fundację Centrum Badań Migracyjnych , która pozyskuje fundusze na działanie MIP.

Podcast Centrum Badań Migracyjnych na UAM w Poznaniu. Rozmowa z Karoliną Sydow oraz Anną Olchowską z Migrant Info Point (MIP). MIP jest miejscem, które powstało jesienią 2013 roku z myślą o cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu i w którym można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją pobytu, pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym. Początkowo MIP był  tylko projektem, który miał się skończyć po 2 latach. Jednak widząc zainteresowanie związane z Instytutem Antropologii i Etnologii oraz Centrum Badań Migracyjnych na UAM w Poznaniu badaczki postanowiły zrobić wszystko, żeby kontynuować działania. Założyły Fundację Centrum Badań Migracyjnych, która pozyskuje fundusze na działanie MIP.

106. O emocjach w migracjach. Izabela Kujawa. Podcast CeBaM
2021-07-22 14:27:44

Kolejny odcinek z cyklu podcastów CeBaM (Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu). O doświadczeniach Filipinek i Filipińczyków migrujących do Chin i roli, jaką odgrywają w nich emocje, będące zarówno kwestią indywidualną, jak i podstawą do budowy społeczności ( emotional community) opowiada Izabela Kujawa. Relacja opiera się na ponad 2-miesięcznych badaniach terenowych, przeprowadzonych w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2018/29/N/HS3/00528). Izabela Kujawa – doktorantka na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; przygotowuje rozprawę doktorską na temat doświadczeń zagranicznych imigrantów w Chinach. Jest kierowniczką projektu finansowanego przez NCN w konkursie Preludium pt. „ Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji: Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej” . Od 2018 r. pracuje również w projekcie Horyzont 2020 „ Normy i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym ”. Dzięki stypendiom studiowała i realizowała badania na Uniwersytetach Humboldta w Berlinie, Środowkoeuropejskim w Budapeszcie i Shenzhen University. Jej zainteresowania badawcze dotyczą antropologii migracji, antropologii pracy, antropologii audiowizualnej.

Kolejny odcinek z cyklu podcastów CeBaM (Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu). O doświadczeniach Filipinek i Filipińczyków migrujących do Chin i roli, jaką odgrywają w nich emocje, będące zarówno kwestią indywidualną, jak i podstawą do budowy społeczności (emotional community) opowiada Izabela Kujawa. Relacja opiera się na ponad 2-miesięcznych badaniach terenowych, przeprowadzonych w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2018/29/N/HS3/00528).

Izabela Kujawa – doktorantka na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; przygotowuje rozprawę doktorską na temat doświadczeń zagranicznych imigrantów w Chinach. Jest kierowniczką projektu finansowanego przez NCN w konkursie Preludium pt. „Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji: Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej”. Od 2018 r. pracuje również w projekcie Horyzont 2020 „Normy i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym”. Dzięki stypendiom studiowała i realizowała badania na Uniwersytetach Humboldta w Berlinie, Środowkoeuropejskim w Budapeszcie i Shenzhen University. Jej zainteresowania badawcze dotyczą antropologii migracji, antropologii pracy, antropologii audiowizualnej.

105. Antropologia i ekofeminizm - Paulina Chmielecka
2021-01-28 11:01:57

Czym jest antropologia feministyczna? Co niesie ze sobą pojęcie ekofeminizmu? Jakie wrażenia po zetknięciu z tym nurtem ma młoda badaczka? Tego i innych rzeczy dowiecie się słuchając krótkiego podcastu, który przygotowała studentka III roku etnologii, Paulina Chmielecka. Czytanki: Bernard, A. (2000). Antropologia. Zarys teoriii historii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Kijewska, B. (2018). Ekofeminizm . [W]: Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, s. 18-28. Poznań: Fundacja na Rzecz Czystej Energii. Kruszelnicki, W. (2010). Feminizm - antropologia feministyczna - antropologia refleksyjna. Tekstualia, 4, s. 25-35. Online: https://tekstualia.pl/files/e6be35cd/kruszelnicki_wojciech-feminizm-antropologia_feministyczna-antropologia_refleksyjna.pdf (dostęp: 25.01.2021). Moore, H. L. (2004). Co się stało kobietom i mężczyznom? Płeć kulturowa i inne kryzysy w antropologii. [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, s. 402-419. Warszawa: PWN. Dźwięk https://freesound.org/people/nemaavla/sounds/507220/ https://freesound.org/people/Setuniman/sounds/169754/?fbclid=IwAR25kuoTDhpGPYGSG-Y7jz-j7lgsLmnwzoQwJ8Xvr-Ty2X4NAoZH5zMmKL8

Czym jest antropologia feministyczna? Co niesie ze sobą pojęcie ekofeminizmu? Jakie wrażenia po zetknięciu z tym nurtem ma młoda badaczka? Tego i innych rzeczy dowiecie się słuchając krótkiego podcastu, który przygotowała studentka III roku etnologii, Paulina Chmielecka.

Czytanki:

Bernard, A. (2000). Antropologia. Zarys teoriii historii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kijewska, B. (2018). Ekofeminizm. [W]: Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, s. 18-28. Poznań: Fundacja na Rzecz Czystej Energii.

Kruszelnicki, W. (2010). Feminizm - antropologia feministyczna - antropologia refleksyjna. Tekstualia, 4, s. 25-35. Online: https://tekstualia.pl/files/e6be35cd/kruszelnicki_wojciech-feminizm-antropologia_feministyczna-antropologia_refleksyjna.pdf (dostęp: 25.01.2021).

Moore, H. L. (2004). Co się stało kobietom i mężczyznom? Płeć kulturowa i inne kryzysy w antropologii. [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, s. 402-419. Warszawa: PWN.

Dźwięk

https://freesound.org/people/nemaavla/sounds/507220/

https://freesound.org/people/Setuniman/sounds/169754/?fbclid=IwAR25kuoTDhpGPYGSG-Y7jz-j7lgsLmnwzoQwJ8Xvr-Ty2X4NAoZH5zMmKL8

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie