Antropofon

Podcasty Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Projekt Antropofon został zainicjowany w 2012 przez studentów IAiE. Koordynuje go Agata Stanisz. Celem projektu jest udźwiękawianie wiedzy antropologicznej, rejestrowanie jej w formie audio oraz szerokie udostępnianie w Internecie w oparciu o licencję Creative Commons. Projekt wpisuje się w ideę otwartej edukacji i wolnej kultury. Antropofon chce docierać nie tylko do zróżnicowanych środowisk akademickich, ale do wszystkich osób, instytucji oraz organizacji, które są zainteresowane wielowymiarowością kultury i praktyk społecznych.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

109. Jak badałyśmy migracje Polek do Norwegii - Izabella Main i Elżbieta Goździak. Podcast CeBaM
2021-08-05 20:14:01

Podcast przedstawia projekt "Mobilne życia, niemobilne przestrzenie. Migracje kobiet między Polską a Norwegią", realizowany w Centrum Badań Migracyjnych w latach 2015-2018 (NCN Harmonia) przez zespół Centrum Badań Migracyjnych UAM. Badania realizowane były w Norwegii i w Polsce wśród kobiet, które wyjechały do Norwegii, wróciły z niej do Polski, mieszkały i pracowały transnarodowo, bądź korzystały pośrednio z migracji Polaków i Polek do Norwegii. W podcaście prof. Izabella Main oraz prof. Elżbieta Goździak opowiadają o metodologii tych badań - prowadzonych zespołowo, wielostanowiskowo, przez kilka lat, za pomocą metod jakościowych i ilościowych oraz wskazujemy na innowacyjne aspekty metodologiczne. Nagranie zostało zrealizowane w czerwcu 2021 r. 

Podcast przedstawia projekt "Mobilne życia, niemobilne przestrzenie. Migracje kobiet między Polską a Norwegią", realizowany w Centrum Badań Migracyjnych w latach 2015-2018 (NCN Harmonia) przez zespół Centrum Badań Migracyjnych UAM. Badania realizowane były w Norwegii i w Polsce wśród kobiet, które wyjechały do Norwegii, wróciły z niej do Polski, mieszkały i pracowały transnarodowo, bądź korzystały pośrednio z migracji Polaków i Polek do Norwegii. W podcaście prof. Izabella Main oraz prof. Elżbieta Goździak opowiadają o metodologii tych badań - prowadzonych zespołowo, wielostanowiskowo, przez kilka lat, za pomocą metod jakościowych i ilościowych oraz wskazujemy na innowacyjne aspekty metodologiczne. Nagranie zostało zrealizowane w czerwcu 2021 r. 

108. Emancypacyjny potencjał turystyki - Natalia Bloch. Podcast CeBaM
2021-07-25 08:20:56

Odcinek podcastu CeBaM, w którym prof. UAM dra hab. Natalia Bloch opowiada o jasnej stronie turystyki w Indiach. W opowieści tej odwołuje się do prowadzonych przez nią wieloletnich badań w Hampi oraz Dharamsali. W roku 2021 r. na ich podstawie Natalia Bloch wydała książkę pt. Encounters across Difference: Tourism and Overcoming Subalternity in India (https://rowman.com/ISBN/9781793624710/Encounters-across-Difference-Tourism-and-Overcoming-Subalternity-in-India).  Natalia Bloch jest antropolożką społeczną pracującą w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu, członkinią Centrum Badań Migracyjnych, wytrawną badaczką terenową, której głównym polem badawczym stanowi antropologia mobilności.

Odcinek podcastu CeBaM, w którym prof. UAM dra hab. Natalia Bloch opowiada o jasnej stronie turystyki w Indiach. W opowieści tej odwołuje się do prowadzonych przez nią wieloletnich badań w Hampi oraz Dharamsali. W roku 2021 r. na ich podstawie Natalia Bloch wydała książkę pt. Encounters across Difference: Tourism and Overcoming Subalternity in India (https://rowman.com/ISBN/9781793624710/Encounters-across-Difference-Tourism-and-Overcoming-Subalternity-in-India). 

Natalia Bloch jest antropolożką społeczną pracującą w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu, członkinią Centrum Badań Migracyjnych, wytrawną badaczką terenową, której głównym polem badawczym stanowi antropologia mobilności.

107. Otwartość, inkluzywność, integracja-Migrant Info Point w Poznaniu. Podcast CeBaM
2021-07-24 14:24:06

Podcast Centrum Badań Migracyjnych na UAM w Poznaniu. Rozmowa z Karoliną Sydow oraz Anną Olchowską z Migrant Info Point (MIP). MIP jest miejscem, które powstało jesienią 2013 roku z myślą o cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu i w którym można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją pobytu, pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym. Początkowo MIP był  tylko projektem, który miał się skończyć po 2 latach. Jednak widząc zainteresowanie związane z Instytutem Antropologii i Etnologii oraz Centrum Badań Migracyjnych na UAM w Poznaniu badaczki postanowiły zrobić wszystko, żeby kontynuować działania. Założyły Fundację Centrum Badań Migracyjnych , która pozyskuje fundusze na działanie MIP.

Podcast Centrum Badań Migracyjnych na UAM w Poznaniu. Rozmowa z Karoliną Sydow oraz Anną Olchowską z Migrant Info Point (MIP). MIP jest miejscem, które powstało jesienią 2013 roku z myślą o cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu i w którym można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją pobytu, pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym. Początkowo MIP był  tylko projektem, który miał się skończyć po 2 latach. Jednak widząc zainteresowanie związane z Instytutem Antropologii i Etnologii oraz Centrum Badań Migracyjnych na UAM w Poznaniu badaczki postanowiły zrobić wszystko, żeby kontynuować działania. Założyły Fundację Centrum Badań Migracyjnych, która pozyskuje fundusze na działanie MIP.

106. O emocjach w migracjach. Izabela Kujawa. Podcast CeBaM
2021-07-22 14:27:44

Kolejny odcinek z cyklu podcastów CeBaM (Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu). O doświadczeniach Filipinek i Filipińczyków migrujących do Chin i roli, jaką odgrywają w nich emocje, będące zarówno kwestią indywidualną, jak i podstawą do budowy społeczności ( emotional community) opowiada Izabela Kujawa. Relacja opiera się na ponad 2-miesięcznych badaniach terenowych, przeprowadzonych w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2018/29/N/HS3/00528). Izabela Kujawa – doktorantka na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; przygotowuje rozprawę doktorską na temat doświadczeń zagranicznych imigrantów w Chinach. Jest kierowniczką projektu finansowanego przez NCN w konkursie Preludium pt. „ Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji: Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej” . Od 2018 r. pracuje również w projekcie Horyzont 2020 „ Normy i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym ”. Dzięki stypendiom studiowała i realizowała badania na Uniwersytetach Humboldta w Berlinie, Środowkoeuropejskim w Budapeszcie i Shenzhen University. Jej zainteresowania badawcze dotyczą antropologii migracji, antropologii pracy, antropologii audiowizualnej.

Kolejny odcinek z cyklu podcastów CeBaM (Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu). O doświadczeniach Filipinek i Filipińczyków migrujących do Chin i roli, jaką odgrywają w nich emocje, będące zarówno kwestią indywidualną, jak i podstawą do budowy społeczności (emotional community) opowiada Izabela Kujawa. Relacja opiera się na ponad 2-miesięcznych badaniach terenowych, przeprowadzonych w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2018/29/N/HS3/00528).

Izabela Kujawa – doktorantka na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; przygotowuje rozprawę doktorską na temat doświadczeń zagranicznych imigrantów w Chinach. Jest kierowniczką projektu finansowanego przez NCN w konkursie Preludium pt. „Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji: Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej”. Od 2018 r. pracuje również w projekcie Horyzont 2020 „Normy i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym”. Dzięki stypendiom studiowała i realizowała badania na Uniwersytetach Humboldta w Berlinie, Środowkoeuropejskim w Budapeszcie i Shenzhen University. Jej zainteresowania badawcze dotyczą antropologii migracji, antropologii pracy, antropologii audiowizualnej.

105. Antropologia i ekofeminizm - Paulina Chmielecka
2021-01-28 11:01:57

Czym jest antropologia feministyczna? Co niesie ze sobą pojęcie ekofeminizmu? Jakie wrażenia po zetknięciu z tym nurtem ma młoda badaczka? Tego i innych rzeczy dowiecie się słuchając krótkiego podcastu, który przygotowała studentka III roku etnologii, Paulina Chmielecka. Czytanki: Bernard, A. (2000). Antropologia. Zarys teoriii historii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Kijewska, B. (2018). Ekofeminizm . [W]: Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, s. 18-28. Poznań: Fundacja na Rzecz Czystej Energii. Kruszelnicki, W. (2010). Feminizm - antropologia feministyczna - antropologia refleksyjna. Tekstualia, 4, s. 25-35. Online: https://tekstualia.pl/files/e6be35cd/kruszelnicki_wojciech-feminizm-antropologia_feministyczna-antropologia_refleksyjna.pdf (dostęp: 25.01.2021). Moore, H. L. (2004). Co się stało kobietom i mężczyznom? Płeć kulturowa i inne kryzysy w antropologii. [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, s. 402-419. Warszawa: PWN. Dźwięk https://freesound.org/people/nemaavla/sounds/507220/ https://freesound.org/people/Setuniman/sounds/169754/?fbclid=IwAR25kuoTDhpGPYGSG-Y7jz-j7lgsLmnwzoQwJ8Xvr-Ty2X4NAoZH5zMmKL8

Czym jest antropologia feministyczna? Co niesie ze sobą pojęcie ekofeminizmu? Jakie wrażenia po zetknięciu z tym nurtem ma młoda badaczka? Tego i innych rzeczy dowiecie się słuchając krótkiego podcastu, który przygotowała studentka III roku etnologii, Paulina Chmielecka.

Czytanki:

Bernard, A. (2000). Antropologia. Zarys teoriii historii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kijewska, B. (2018). Ekofeminizm. [W]: Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, s. 18-28. Poznań: Fundacja na Rzecz Czystej Energii.

Kruszelnicki, W. (2010). Feminizm - antropologia feministyczna - antropologia refleksyjna. Tekstualia, 4, s. 25-35. Online: https://tekstualia.pl/files/e6be35cd/kruszelnicki_wojciech-feminizm-antropologia_feministyczna-antropologia_refleksyjna.pdf (dostęp: 25.01.2021).

Moore, H. L. (2004). Co się stało kobietom i mężczyznom? Płeć kulturowa i inne kryzysy w antropologii. [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, s. 402-419. Warszawa: PWN.

Dźwięk

https://freesound.org/people/nemaavla/sounds/507220/

https://freesound.org/people/Setuniman/sounds/169754/?fbclid=IwAR25kuoTDhpGPYGSG-Y7jz-j7lgsLmnwzoQwJ8Xvr-Ty2X4NAoZH5zMmKL8

104. Polskie pielęgniarki w Norwegii - Izabella Main. Podcast CeBaM
2021-01-24 17:37:35

Podcast Centrum Badań MIgracyjnych UAM w Poznaniu z udziałem prof. Izabelli Main, która opowiada o projekcie “WELLMIG – Migration for welfare”/“Migracja do dobrostanu/państwa socjalnego/opieki zdrowotnej w Norwegii przez pielęgniarki z Filipin, Polski i Szwecji”.  Badania prowadzone w ramach WELLMIG dotyczą imigracji i integracji pielęgniarek i pielęgniarzy, a zwłaszcza zbadaniu jak wykorzystując wykształcenie i doświadczenie zawodowe z krajów pochodzenia wnoszą wkład w norweskie instytucje opiekuńcze i zdrowotne. Jednocześnie imigranci mogą korzystać z socjalnych zabezpieczeń norweskiego państwa opiekuńczego. Projekt odnosi się też do kwestii relacji w pracy, możliwości zawodowych, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz możliwości transnarodowego stylu życia. W projekcie uczestniczą trzy instytucje: liderem jest NOVA w ramach uniwersytetu Oslomet, na którym pracuje kierowniczka Marie Louise Seeberg, oraz jej zespół Aslaug Gotehus, Hans Christian Sandlie i Taylor Vaughn. Partnerem jest Centrum Badań Migracyjnych UAM – z udziałem Izabelli Main, Elżbiety Goździak i Marka Pawlaka oraz Peace Research Institute (PRIO) z Oslo z Martą Bivand Erdal i Jorgenem Carling. Projekt finansowany jest przez Norweską Radę Badawczą i trwa od 2016 do 2021 roku. https://uni.oslomet.no/wellmig/ Izabella Main jest antropolożką i historyczką, pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również dyrektorką Centrum Badań Migracyjnych UAM. Zajmuje się dwoma obszarami badawczymi: pierwszy to antropologia migracji i mobilności, drugi antropologia medyczna. Prowadziła badania wśród polskich migrantek w Barcelonie, Londynie i Berlinie dotyczące ścieżek migracyjnych, sytuacji rodzinnej i zawodowej, dostępu do leczenia, doświadczeń i praktyk medycznych, zdrowia reprodukcyjnego, zmian stylu życia oraz leczenia w ramach tzw. turystyki medycznej. Zrealizowała również badania na temat migracji i mobilności kobiet i ich rodzin między Polską i Norwegią. Ponadto uczestniczy w projektach stosowanych i edukacyjnych na rzecz migrantów/migrantek i uchodźczyń w Polsce.

Podcast Centrum Badań MIgracyjnych UAM w Poznaniu z udziałem prof. Izabelli Main, która opowiada o projekcie “WELLMIG – Migration for welfare”/“Migracja do dobrostanu/państwa socjalnego/opieki zdrowotnej w Norwegii przez pielęgniarki z Filipin, Polski i Szwecji”. 

Badania prowadzone w ramach WELLMIG dotyczą imigracji i integracji pielęgniarek i pielęgniarzy, a zwłaszcza zbadaniu jak wykorzystując wykształcenie i doświadczenie zawodowe z krajów pochodzenia wnoszą wkład w norweskie instytucje opiekuńcze i zdrowotne. Jednocześnie imigranci mogą korzystać z socjalnych zabezpieczeń norweskiego państwa opiekuńczego. Projekt odnosi się też do kwestii relacji w pracy, możliwości zawodowych, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz możliwości transnarodowego stylu życia. W projekcie uczestniczą trzy instytucje: liderem jest NOVA w ramach uniwersytetu Oslomet, na którym pracuje kierowniczka Marie Louise Seeberg, oraz jej zespół Aslaug Gotehus, Hans Christian Sandlie i Taylor Vaughn. Partnerem jest Centrum Badań Migracyjnych UAM – z udziałem Izabelli Main, Elżbiety Goździak i Marka Pawlaka oraz Peace Research Institute (PRIO) z Oslo z Martą Bivand Erdal i Jorgenem Carling. Projekt finansowany jest przez Norweską Radę Badawczą i trwa od 2016 do 2021 roku.

https://uni.oslomet.no/wellmig/

Izabella Main jest antropolożką i historyczką, pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również dyrektorką Centrum Badań Migracyjnych UAM. Zajmuje się dwoma obszarami badawczymi: pierwszy to antropologia migracji i mobilności, drugi antropologia medyczna. Prowadziła badania wśród polskich migrantek w Barcelonie, Londynie i Berlinie dotyczące ścieżek migracyjnych, sytuacji rodzinnej i zawodowej, dostępu do leczenia, doświadczeń i praktyk medycznych, zdrowia reprodukcyjnego, zmian stylu życia oraz leczenia w ramach tzw. turystyki medycznej. Zrealizowała również badania na temat migracji i mobilności kobiet i ich rodzin między Polską i Norwegią. Ponadto uczestniczy w projektach stosowanych i edukacyjnych na rzecz migrantów/migrantek i uchodźczyń w Polsce.

104. Polskie pielęgniarki w Norwegii - Izabella Main. Podcast CeBaM
2021-01-24 17:37:35

Podcast Centrum Badań MIgracyjnych UAM w Poznaniu z udziałem prof. Izabelli Main, która opowiada o projekcie “WELLMIG – Migration for welfare”/“Migracja do dobrostanu/państwa socjalnego/opieki zdrowotnej w Norwegii przez pielęgniarki z Filipin, Polski i Szwecji”.  Badania prowadzone w ramach WELLMIG dotyczą imigracji i integracji pielęgniarek i pielęgniarzy, a zwłaszcza zbadaniu jak wykorzystując wykształcenie i doświadczenie zawodowe z krajów pochodzenia wnoszą wkład w norweskie instytucje opiekuńcze i zdrowotne. Jednocześnie imigranci mogą korzystać z socjalnych zabezpieczeń norweskiego państwa opiekuńczego. Projekt odnosi się też do kwestii relacji w pracy, możliwości zawodowych, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz możliwości transnarodowego stylu życia. W projekcie uczestniczą trzy instytucje: liderem jest NOVA w ramach uniwersytetu Oslomet, na którym pracuje kierowniczka Marie Louise Seeberg, oraz jej zespół Aslaug Gotehus, Hans Christian Sandlie i Taylor Vaughn. Partnerem jest Centrum Badań Migracyjnych UAM – z udziałem Izabelli Main, Elżbiety Goździak i Marka Pawlaka oraz Peace Research Institute (PRIO) z Oslo z Martą Bivand Erdal i Jorgenem Carling. Projekt finansowany jest przez Norweską Radę Badawczą i trwa od 2016 do 2021 roku. https://uni.oslomet.no/wellmig/ Izabella Main jest antropolożką i historyczką, pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również dyrektorką Centrum Badań Migracyjnych UAM. Zajmuje się dwoma obszarami badawczymi: pierwszy to antropologia migracji i mobilności, drugi antropologia medyczna. Prowadziła badania wśród polskich migrantek w Barcelonie, Londynie i Berlinie dotyczące ścieżek migracyjnych, sytuacji rodzinnej i zawodowej, dostępu do leczenia, doświadczeń i praktyk medycznych, zdrowia reprodukcyjnego, zmian stylu życia oraz leczenia w ramach tzw. turystyki medycznej. Zrealizowała również badania na temat migracji i mobilności kobiet i ich rodzin między Polską i Norwegią. Ponadto uczestniczy w projektach stosowanych i edukacyjnych na rzecz migrantów/migrantek i uchodźczyń w Polsce.

Podcast Centrum Badań MIgracyjnych UAM w Poznaniu z udziałem prof. Izabelli Main, która opowiada o projekcie “WELLMIG – Migration for welfare”/“Migracja do dobrostanu/państwa socjalnego/opieki zdrowotnej w Norwegii przez pielęgniarki z Filipin, Polski i Szwecji”. 

Badania prowadzone w ramach WELLMIG dotyczą imigracji i integracji pielęgniarek i pielęgniarzy, a zwłaszcza zbadaniu jak wykorzystując wykształcenie i doświadczenie zawodowe z krajów pochodzenia wnoszą wkład w norweskie instytucje opiekuńcze i zdrowotne. Jednocześnie imigranci mogą korzystać z socjalnych zabezpieczeń norweskiego państwa opiekuńczego. Projekt odnosi się też do kwestii relacji w pracy, możliwości zawodowych, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz możliwości transnarodowego stylu życia. W projekcie uczestniczą trzy instytucje: liderem jest NOVA w ramach uniwersytetu Oslomet, na którym pracuje kierowniczka Marie Louise Seeberg, oraz jej zespół Aslaug Gotehus, Hans Christian Sandlie i Taylor Vaughn. Partnerem jest Centrum Badań Migracyjnych UAM – z udziałem Izabelli Main, Elżbiety Goździak i Marka Pawlaka oraz Peace Research Institute (PRIO) z Oslo z Martą Bivand Erdal i Jorgenem Carling. Projekt finansowany jest przez Norweską Radę Badawczą i trwa od 2016 do 2021 roku.

https://uni.oslomet.no/wellmig/

Izabella Main jest antropolożką i historyczką, pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również dyrektorką Centrum Badań Migracyjnych UAM. Zajmuje się dwoma obszarami badawczymi: pierwszy to antropologia migracji i mobilności, drugi antropologia medyczna. Prowadziła badania wśród polskich migrantek w Barcelonie, Londynie i Berlinie dotyczące ścieżek migracyjnych, sytuacji rodzinnej i zawodowej, dostępu do leczenia, doświadczeń i praktyk medycznych, zdrowia reprodukcyjnego, zmian stylu życia oraz leczenia w ramach tzw. turystyki medycznej. Zrealizowała również badania na temat migracji i mobilności kobiet i ich rodzin między Polską i Norwegią. Ponadto uczestniczy w projektach stosowanych i edukacyjnych na rzecz migrantów/migrantek i uchodźczyń w Polsce.

103. Antropologia lasu - Urszula Małecka
2021-01-22 08:52:56

Co  kryje się pod hasłem antropologia lasu? Co tworzy nasze relacje z  drzewami? Co to znaczy, że las myśli? W podcaście opowiadam o nurcie w  antropologii, który za przedmiot badań obiera łączenie społecznych światów ludzi z przyrodniczymi światami drzew. Słuchowisko powstało w ramach warsztatów podcastingowych odbywających się cyklicznie od października 2020 r. do września 2021 r. Jest to działanie w ramach projektu Antropofon koordynowanego przez Agatę Stanisz. Ula Małecka: studentka etnologii w IAiE UAM w Poznaniu, wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, stypendystka programu Erasmus. Prowadzi badania w nurcie antropologii lasu, jej zainteresowania badawcze krążą wokół antropologii zaangażowanej, środowiskowej i politycznej. Interesuje się redefiniowaniem pojęć, które określają ludzkie zależności z naturą. Czytanki:  Konczal, A. A. (2017). Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Kohn, E. (2013). How forests think: Toward an anthropology beyond the human . Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Ingold, T. (2005). Kultura i postrzeganie środowiska. Przeł. G. Pożarlik. W: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii kultury , 73-86. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Co  kryje się pod hasłem antropologia lasu? Co tworzy nasze relacje z  drzewami? Co to znaczy, że las myśli? W podcaście opowiadam o nurcie w  antropologii, który za przedmiot badań obiera łączenie społecznych światów ludzi z przyrodniczymi światami drzew. Słuchowisko powstało w ramach warsztatów podcastingowych odbywających się cyklicznie od października 2020 r. do września 2021 r. Jest to działanie w ramach projektu Antropofon koordynowanego przez Agatę Stanisz.

Ula Małecka: studentka etnologii w IAiE UAM w Poznaniu, wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, stypendystka programu Erasmus. Prowadzi badania w nurcie antropologii lasu, jej zainteresowania badawcze krążą wokół antropologii zaangażowanej, środowiskowej i politycznej. Interesuje się redefiniowaniem pojęć, które określają ludzkie zależności z naturą.

Czytanki: 

Konczal, A. A. (2017). Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN

Kohn, E. (2013). How forests think: Toward an anthropology beyond the human. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Ingold, T. (2005). Kultura i postrzeganie środowiska. Przeł. G. Pożarlik. W: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii kultury, 73-86. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

102. Ubodzy imigranci w systemie opieki zdrowotnej w Poznaniu. CeBaM podcast
2020-11-28 17:52:27

Opowieść Katarzyny Czarnoty - aktywistki i socjolożki, doktorantki na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu, w której odwołuje się do przeprowadzonych przez nią badań wśród niewielkiej poznańskiej społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego. Katarzyna Czarnota swoje działania badawcze zrealizowała w ramach tzw. Minigrantu Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu (edycja 2020) pt.   Dostęp do szczepień — sytuacja imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. Stereotypy, diagnoza sytuacji i projektowanie przyszłych działań medycznych. Romowie są postrzegani jako grupa o nastawieniu „antyszczepionkowym". Celem badań zrealizowanych przez Katarzynę Czarnotę była diagnoza sytuacji społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego zamieszkałych na tzw. „koczowisku" w Poznaniu w kontekście zarówno nastawienia społeczności do podstawowych szczepień, jak i dostępu do możliwości ich wykonania. Zdiagnozowane i skategoryzowane zostały istniejące bariery i ich przyczyny. Drugim celem badań było przygotowanie diagnozy w oparciu o którą zaprojektowane zostaną działania praktyczne (koordynowane przez Fundację Akceptacja), mające na celu asystę członków społeczności w kontekście dostępu do służby zdrowia i zwiększony dostęp do samych szczepień. Projekt Katarzyny Czarnoty ma charakter interdyscyplinarny i antydyskryminacyjny - łączy poszerzanie wiedzy teoretycznej dotyczącej stereotypów wobec imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego oraz barier w dostępnie do służby zdrowia. Jego realizacja stworzy możliwość podjęcia działań praktycznych dążących do polepszenia sytuacji zdrowotnej społeczności. Rezultaty będą wykorzystywane zarówno w debacie naukowej, jak i we współpracy ze społecznością (dzięki współpracy z Fundacją Akceptacja oraz Kołami Studenckimi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, które to mają zamiar realizować działania w zakresie służby zdrowia w oparciu o diagnozę z przedstawionego projektu). Aspekt antydyskryminacyjny, związany jest z przeciwdziałaniem mowie nienawiści i dyskryminacji Romów, którym w debacie publicznej przypisywane są często postawy „antyszczepionkowe" i niechęć do korzystania ze służby zdrowia, co w przeszłości było jedną z przyczyn wysiedleni. podkład muzyczny: Nick_Simon-Adams, https://freesound.org/people/Nick_Simon-Adams/sounds/515092/ (dostęp 20.11.2020) nagranie i edycja: Agata Stanisz

Opowieść Katarzyny Czarnoty - aktywistki i socjolożki, doktorantki na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu, w której odwołuje się do przeprowadzonych przez nią badań wśród niewielkiej poznańskiej społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego.

Katarzyna Czarnota swoje działania badawcze zrealizowała w ramach tzw. Minigrantu Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu (edycja 2020) pt.  Dostęp do szczepień — sytuacja imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. Stereotypy, diagnoza sytuacji i projektowanie przyszłych działań medycznych.

Romowie są postrzegani jako grupa o nastawieniu „antyszczepionkowym". Celem badań zrealizowanych przez Katarzynę Czarnotę była diagnoza sytuacji społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego zamieszkałych na tzw. „koczowisku" w Poznaniu w kontekście zarówno nastawienia społeczności do podstawowych szczepień, jak i dostępu do możliwości ich wykonania. Zdiagnozowane i skategoryzowane zostały istniejące bariery i ich przyczyny. Drugim celem badań było przygotowanie diagnozy w oparciu o którą zaprojektowane zostaną działania praktyczne (koordynowane przez Fundację Akceptacja), mające na celu asystę członków społeczności w kontekście dostępu do służby zdrowia i zwiększony dostęp do samych szczepień.

Projekt Katarzyny Czarnoty ma charakter interdyscyplinarny i antydyskryminacyjny - łączy poszerzanie wiedzy teoretycznej dotyczącej stereotypów wobec imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego oraz barier w dostępnie do służby zdrowia. Jego realizacja stworzy możliwość podjęcia działań praktycznych dążących do polepszenia sytuacji zdrowotnej społeczności. Rezultaty będą wykorzystywane zarówno w debacie naukowej, jak i we współpracy ze społecznością (dzięki współpracy z Fundacją Akceptacja oraz Kołami Studenckimi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, które to mają zamiar realizować działania w zakresie służby zdrowia w oparciu o diagnozę z przedstawionego projektu). Aspekt antydyskryminacyjny, związany jest z przeciwdziałaniem mowie nienawiści i dyskryminacji Romów, którym w debacie publicznej przypisywane są często postawy „antyszczepionkowe" i niechęć do korzystania ze służby zdrowia, co w przeszłości było jedną z przyczyn wysiedleni.

podkład muzyczny: Nick_Simon-Adams, https://freesound.org/people/Nick_Simon-Adams/sounds/515092/ (dostęp 20.11.2020)

nagranie i edycja: Agata Stanisz

101. Moda na witalność - audioraport z badań. Paulina Chmielecka
2020-10-16 21:57:46

Audioraport  z badań terenowych zrealizowanych we wrześniu 2020 r. w  Kłodzku przez  Paulinę Chmielecką. Nagranie stanowi podsumowanie  terenowej pracy  badawczej, którą Autorka audioraportu odbyła na drugim  roku studiów etnologii IAiE UAM w Poznaniu. Jej  projekt dotyczył tego  jak wygląda na ziemi kłodzkiej sytuacja medycyny naturalnej i czy można  odnaleźć tam coś, co Autorka określa w swoim projekcie jako modę na  witalność. W ramach realizacji obowiązkowych praktyk terenowych w roku akademickim 2019/2020 udaliśmy się do Kłodzka. Moim celem badawczym było sprawdzenie jakie czynniki społeczne i kulturowe wpływają na wzmacniające się ostatnimi czasy zainteresowanie przyrodą i jej wpływem na ludzkie zdrowie oraz witalność. Ustalenie dyskursu panującego wśród tych ludzi, którzy coraz chętniej odwracają się od osiągnięć współczesnej medycyny akademickiej na rzecz tej niekonwencjonalnej, a więc leczenia ziołami, głodówkami, kamieniami czy innymi naturalnymi sposobami. Chciałam zobaczyć, jak wygląda sytuacja medycyny alternatywnej na gruncie lokalnym. Według znalezionych przeze mnie informacji rynek produktów ekologicznych w Polsce jest od kilku lat w fazie wzrostowej, a sprzedaż certyfikowanej żywności, środków czystości czy kosmetyków rośnie od 10 do 20 proc. w skali roku. Wiele osób, jeśli tylko może sobie na to pozwolić, coraz chętniej i bardziej intuicyjnie sięga po produkty naturalne, nieprzetworzone. Sposoby życia naszych przodków i wykorzystywania przez nich znajdujących się w przyrodzie możliwości, powoli wracają do łask licznych grup społecznych. Obserwuję to często osobiście, niejednokrotnie słyszę nie tylko chęci i deklaracje, ale także indywidualne historie mówiące o realnym wprowadzaniu w życie wielu zmian, opartych o pewnego rodzaju tęsknocie za prostotą, pewniejszym zdrowiem, wolniejszym i spokojniejszym życiem. Zmiany te objawiać się mogą na różnych płaszczyznach, chociażby takich jak dieta czy medycyna, której ufamy. Medycyna naturalna w ujęciu mnie interesującym, to przede wszystkim coś wpisanego w pewnego rodzaju światowy trend. Coś co przyniosły nam procesy globalizacyjne, przykładowo chińska medycyna naturalna. Na gruncie polskim będzie to jednak włączanie elementów różnego rodzaju pozaeuropejskich tradycji leczniczych w nasze lokalne postrzeganie medycyny. Celowo zrezygnowałam z często i gęsto opisywanej kultury sanatoryjnej i praktykowanej tam hydroterapii. Poprzez moje badania chciałam spróbować dostrzec, czy to, co stare, ludowe, rodzime dla tamtejszego terenu jest w jakiś sposób zestawiane ze stylami świeższymi, adaptowanymi na potrzeby regionalnego rynku, panującej mody i współczesnych przekonań. Chciałabym dowiedzieć się jakie są właściwie opinie panujące wśród miejscowej ludności, czy zachodzi tam zjawisko glokalizacji. Scenariusz, narracja i nagranie: Paulina Chmielecka (2020) Postprodukcja: Agata Stanisz (2020) W podcaście wykorzystano utwór: 432Hz Crystal meditation autorstwa Almusic34  (https://freesound.org/people/Almusic34/sounds/532103/). Utwór udostępniony na licencji Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0). 

Audioraport  z badań terenowych zrealizowanych we wrześniu 2020 r. w  Kłodzku przez  Paulinę Chmielecką. Nagranie stanowi podsumowanie  terenowej pracy  badawczej, którą Autorka audioraportu odbyła na drugim  roku studiów etnologii IAiE UAM w Poznaniu. Jej  projekt dotyczył tego  jak wygląda na ziemi kłodzkiej sytuacja medycyny naturalnej i czy można  odnaleźć tam coś, co Autorka określa w swoim projekcie jako modę na  witalność.

W ramach realizacji obowiązkowych praktyk terenowych w roku akademickim 2019/2020 udaliśmy się do Kłodzka. Moim celem badawczym było sprawdzenie jakie czynniki społeczne i kulturowe wpływają na wzmacniające się ostatnimi czasy zainteresowanie przyrodą i jej wpływem na ludzkie zdrowie oraz witalność. Ustalenie dyskursu panującego wśród tych ludzi, którzy coraz chętniej odwracają się od osiągnięć współczesnej medycyny akademickiej na rzecz tej niekonwencjonalnej, a więc leczenia ziołami, głodówkami, kamieniami czy innymi naturalnymi sposobami. Chciałam zobaczyć, jak wygląda sytuacja medycyny alternatywnej na gruncie lokalnym.

Według znalezionych przeze mnie informacji rynek produktów ekologicznych w Polsce jest od kilku lat w fazie wzrostowej, a sprzedaż certyfikowanej żywności, środków czystości czy kosmetyków rośnie od 10 do 20 proc. w skali roku. Wiele osób, jeśli tylko może sobie na to pozwolić, coraz chętniej i bardziej intuicyjnie sięga po produkty naturalne, nieprzetworzone. Sposoby życia naszych przodków i wykorzystywania przez nich znajdujących się w przyrodzie możliwości, powoli wracają do łask licznych grup społecznych. Obserwuję to często osobiście, niejednokrotnie słyszę nie tylko chęci i deklaracje, ale także indywidualne historie mówiące o realnym wprowadzaniu w życie wielu zmian, opartych o pewnego rodzaju tęsknocie za prostotą, pewniejszym zdrowiem, wolniejszym i spokojniejszym życiem. Zmiany te objawiać się mogą na różnych płaszczyznach, chociażby takich jak dieta czy medycyna, której ufamy.

Medycyna naturalna w ujęciu mnie interesującym, to przede wszystkim coś wpisanego w pewnego rodzaju światowy trend. Coś co przyniosły nam procesy globalizacyjne, przykładowo chińska medycyna naturalna. Na gruncie polskim będzie to jednak włączanie elementów różnego rodzaju pozaeuropejskich tradycji leczniczych w nasze lokalne postrzeganie medycyny. Celowo zrezygnowałam z często i gęsto opisywanej kultury sanatoryjnej i praktykowanej tam hydroterapii. Poprzez moje badania chciałam spróbować dostrzec, czy to, co stare, ludowe, rodzime dla tamtejszego terenu jest w jakiś sposób zestawiane ze stylami świeższymi, adaptowanymi na potrzeby regionalnego rynku, panującej mody i współczesnych przekonań. Chciałabym dowiedzieć się jakie są właściwie opinie panujące wśród miejscowej ludności, czy zachodzi tam zjawisko glokalizacji.


Scenariusz, narracja i nagranie: Paulina Chmielecka (2020)


Postprodukcja: Agata Stanisz (2020)


W podcaście wykorzystano utwór: 432Hz Crystal meditation autorstwa Almusic34  (https://freesound.org/people/Almusic34/sounds/532103/). Utwór udostępniony na licencji Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0). 

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie