Podcast o Budownictwie

Inżynier budownictwa zaprasza do słuchania Podcastu o Budownictwie, w przystępny sposób wyjaśniam wszytsko co musisz wiedzieć kupując, remontując lub budując nieruchomość.
Masz pytania, sugestie napisz do mnie wiktor.halabis@gmail.com
Wiedza którą tu przedstawiam oparta jest na Polskim prawodawstwie i moich doświadczeniach.
Pozdrawiam, Wiktor

Kategorie:
Edukacja Jak zrobić

Odcinki od najnowszych:

Umowa deweloperska #009
2020-06-11 23:00:00

Witajcie w cotygodniowym odcinku mojego podcastu o budownictwie, dziś powiem...   Co powinna zawierać umowa deweloperska:   1. Prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego - w którym opisana jest całość inwestycji, oraz konkretny lokal.  2. Określa strony, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej.  3. Cenę nabycia lokalu.  4. Informację o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach.  5. Określenie położenia oraz istotnych cech budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy.  6. Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku - kondygnacja i ekspozycja na strony świata. Każdy chce mieć widok z okna i trochę światła dziennego w domu.  7. Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper.  8. Termin przeniesienia na nabywcę prawa do lokalu.  9. Wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera.  10. Informacje dotyczące: a) mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczególności numer rachunku, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi  na  rachunku  oraz  informację  o  kosztach  prowadzenia  rachunku, b) gwarancji bankowej, a w szczególności nazwę banku, gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji albo c) gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczególności nazwę ubezpieczyciela, gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji. 11. Numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał wraz z informacją czy jest ostateczne lub zaskarżona.  12. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, wraz z zamkniętym katalogiem dopuszczalnych powodów przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji. 13. Określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę.  14. Określenie wysokości odsetek i kar umownych dla obu stron umowy deweloperskiej. Odsetki i kary mogą być wpisane dla obu stron albo wcale.  15. Wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu z podaniem nr normy i wyszczególnieniem zasad, wg. których liczona jest powierzchnia, np. karygodne liczenie pod ściankami działowymi - dlaczego to złe w osobnym rozdziale.  16. Oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią, w tym poinformowaniu nabywcy przez dewelopera o możliwości zapoznania się z dokumentami.  17. Termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu.  18. Informację o zgodzie banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje...  19. Zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę...   Tak niestety wygląda ustawowa treść umowy, z którą należy się zapoznać. Wiele nudnych zdań, które kupujesz. Za to w tej chwili płacisz.   Pozdrawiam, Wiktor Hałabiś

Witajcie w cotygodniowym odcinku mojego podcastu o budownictwie, dziś powiem...  

Co powinna zawierać umowa deweloperska:  

1. Prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego - w którym opisana jest całość inwestycji, oraz konkretny lokal. 

2. Określa strony, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej. 

3. Cenę nabycia lokalu. 

4. Informację o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach. 

5. Określenie położenia oraz istotnych cech budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy. 

6. Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku - kondygnacja i ekspozycja na strony świata. Każdy chce mieć widok z okna i trochę światła dziennego w domu. 

7. Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper. 

8. Termin przeniesienia na nabywcę prawa do lokalu. 

9. Wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera. 

10. Informacje dotyczące: a) mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczególności numer rachunku, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi  na  rachunku  oraz  informację  o  kosztach  prowadzenia  rachunku, b) gwarancji bankowej, a w szczególności nazwę banku, gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji albo c) gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczególności nazwę ubezpieczyciela, gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji.

11. Numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał wraz z informacją czy jest ostateczne lub zaskarżona. 

12. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, wraz z zamkniętym katalogiem dopuszczalnych powodów przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji.

13. Określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę. 

14. Określenie wysokości odsetek i kar umownych dla obu stron umowy deweloperskiej. Odsetki i kary mogą być wpisane dla obu stron albo wcale. 

15. Wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu z podaniem nr normy i wyszczególnieniem zasad, wg. których liczona jest powierzchnia, np. karygodne liczenie pod ściankami działowymi - dlaczego to złe w osobnym rozdziale. 

16. Oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią, w tym poinformowaniu nabywcy przez dewelopera o możliwości zapoznania się z dokumentami. 

17. Termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu. 

18. Informację o zgodzie banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje... 

19. Zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę...  

Tak niestety wygląda ustawowa treść umowy, z którą należy się zapoznać. Wiele nudnych zdań, które kupujesz. Za to w tej chwili płacisz.  

Pozdrawiam, Wiktor Hałabiś

Odbiór mieszkania relacja #008
2020-06-04 23:00:00

Witajcie w odcinku podsumowującym serię odbiorów mieszkań w zakresie sprawdzanie robót budowlanych. Ostrzegam że odcinek powstał głównie pod kątem wizualnym, więc zachęcam do sprawdzenie odcinka w wersji wideo na moim kanale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxh7pmSDDl4LUlLqiqKK1eg Pozdrawiam

Witajcie w odcinku podsumowującym serię odbiorów mieszkań w zakresie sprawdzanie robót budowlanych.


Ostrzegam że odcinek powstał głównie pod kątem wizualnym, więc zachęcam do sprawdzenie odcinka w wersji wideo na moim kanale YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCxh7pmSDDl4LUlLqiqKK1eg


Pozdrawiam

Odbiór mieszkania elewacja #007
2020-05-28 23:00:00

Witajcie To jest podcast o budownictwie Dzięki że wpadliście po cotygodniową dawkę wiedzy Kontynuujemy serie o odbiorach mieszkan, to już 7 odcinek, w którym opowiem Wam o otoczeniu lokalu: elewacji, balkonie, tarasie, ogrodzie. Zaczynamy

Witajcie

To jest podcast o budownictwie

Dzięki że wpadliście po cotygodniową dawkę wiedzy

Kontynuujemy serie o odbiorach mieszkan, to już 7 odcinek, w którym opowiem Wam o otoczeniu lokalu: elewacji, balkonie, tarasie, ogrodzie.

Zaczynamy

Odbiór mieszkania instalacje #006
2020-05-21 23:00:00

Instalacje - jak je sprawdzać przy odbiorze mieszkania od dewelopera Elektryka -zwykle nie mamy prądu na odbiorze, tym bardziej w dobie odbiorów wstępnych (umowę z dostawcą podpisujemy zwykle po odbiorze) -część deweloperów przekazuje na rzucie mieszkania zaznaczone gniazdka i oświetlenia (oraz pozostałe instalacje), dzięki czemu można sprawdzić czy otrzymaliśmy wszystko i we właściwym miejscu; mniej wygodne rozwiązanie ale też spotykane to zapis w standardzie wykończenia mówiący że w kuchni otrzymamy podłączeni 3 fazowe (kabel 5 żyłowy) do kuchenki, 3 gniazdka do AGD (piekarnik, lodówka, zmywarka) dodatkowe gniazdko na okap i nadblatowe; w pokojach minimum 1 gniazdko, w salonie podwójne gniazdko i internet/radio/tv, w łazience 1 na pralkę i 1 przy umywalce, w korytarzu 1 i ostatnie w skrzynce teletechnicznej aby podłączyć ruter (która znajduje się gdzieś przy drzwiach wejściowych często pod skrzynką rozdzielczą, która musi posiadać opis korków); oświetlenie przynajmniej 1 punkt na suficie w każdym pomieszczeniu, ewentualnie kinkiet w łazience i podszafkowe w kuchni, mniej oszczędni dorzucą światełko na balkonie z włącznikiem przy drzwiach balkonowych oraz gniazdko -ważne, jeśli masz prąd na odbiorze włącz go po wejściu, włącz wszystkie korki i „zapal” światła, kable które nie są przykryte tynkiem o min. grubości 5mm zabarwią tynk -zszarzeje, może nie odrazu ale będzie widać i należy zgłosić usterką bo nigdy tego nie zamalujemy.  -sprawdzamy czy w każdym gniazdku jest prąd, w lewej dziurce jest +(brązowy/czarny) i lampka próbnika się świeci, w prawej -(niebieski) i się nie świeci -jeśli na odbiorze nie ma prądu sprawdź wszystko odrazu po podłączeniu prądu, przed demolką remontową i zmianami, aby można zgłosić usterkę deweloperowi Wod-kan -Zgodnie z rzutem na którym zwykle są zaznaczone kibelek, umywalka, zlew, wanna, pralka -do kibelka gruby odpływ i zimna/niebieska woda, do pralki cienki odpływ i zimna woda, do zlewu cienki odpływ i zimna, ciepła woda, wanna/prysznic cienki odpływ zwykle w posadzce i zimna, ciepła woda, do zlewu cienki odpływ i ciepła oraz dwie zimne wody, czasem dają jedną i trzeba zmywarkę podłączać do trójnika -liczniki i zawory w mieszkaniówce są na zewnątrz -instalacje zwykle montowane są natynkowo C.O. -grzejnik w każdym pomieszczeniu mieszkalnym i łazience, często nie znajdziemy ich w wydzielonym wc i holu/korytarzu -głowica termostatyczna do każdego grzejnika -montaż w odległości od ściany umożliwiający odpowietrzenie Wentylacja -w łazience i kuchni po 1 kratce, zwykle w kuchni jest dodatkowa druga kratka do okapu -w mieszkaniach zwykle mamy wentylacje mechaniczną Wszystkie instalacje, urządzenia, odbiorniki, itp. mają być zamontowane trwale i nie uszkodzone. To tyle, za tydzień kolejny odcinek. Zapraszam Pozdrawiam, Wiktor Hałabiś ************************ Umów odbiór online

Instalacje - jak je sprawdzać przy odbiorze mieszkania od dewelopera


Elektryka

-zwykle nie mamy prądu na odbiorze, tym bardziej w dobie odbiorów wstępnych (umowę z dostawcą podpisujemy zwykle po odbiorze)

-część deweloperów przekazuje na rzucie mieszkania zaznaczone gniazdka i oświetlenia (oraz pozostałe instalacje), dzięki czemu można sprawdzić czy otrzymaliśmy wszystko i we właściwym miejscu; mniej wygodne rozwiązanie ale też spotykane to zapis w standardzie wykończenia mówiący że w kuchni otrzymamy podłączeni 3 fazowe (kabel 5 żyłowy) do kuchenki, 3 gniazdka do AGD (piekarnik, lodówka, zmywarka) dodatkowe gniazdko na okap i nadblatowe; w pokojach minimum 1 gniazdko, w salonie podwójne gniazdko i internet/radio/tv, w łazience 1 na pralkę i 1 przy umywalce, w korytarzu 1 i ostatnie w skrzynce teletechnicznej aby podłączyć ruter (która znajduje się gdzieś przy drzwiach wejściowych często pod skrzynką rozdzielczą, która musi posiadać opis korków); oświetlenie przynajmniej 1 punkt na suficie w każdym pomieszczeniu, ewentualnie kinkiet w łazience i podszafkowe w kuchni, mniej oszczędni dorzucą światełko na balkonie z włącznikiem przy drzwiach balkonowych oraz gniazdko

-ważne, jeśli masz prąd na odbiorze włącz go po wejściu, włącz wszystkie korki i „zapal” światła, kable które nie są przykryte tynkiem o min. grubości 5mm zabarwią tynk -zszarzeje, może nie odrazu ale będzie widać i należy zgłosić usterką bo nigdy tego nie zamalujemy. 

-sprawdzamy czy w każdym gniazdku jest prąd, w lewej dziurce jest +(brązowy/czarny) i lampka próbnika się świeci, w prawej -(niebieski) i się nie świeci

-jeśli na odbiorze nie ma prądu sprawdź wszystko odrazu po podłączeniu prądu, przed demolką remontową i zmianami, aby można zgłosić usterkę deweloperowi


Wod-kan

-Zgodnie z rzutem na którym zwykle są zaznaczone kibelek, umywalka, zlew, wanna, pralka

-do kibelka gruby odpływ i zimna/niebieska woda, do pralki cienki odpływ i zimna woda, do zlewu cienki odpływ i zimna, ciepła woda, wanna/prysznic cienki odpływ zwykle w posadzce i zimna, ciepła woda, do zlewu cienki odpływ i ciepła oraz dwie zimne wody, czasem dają jedną i trzeba zmywarkę podłączać do trójnika

-liczniki i zawory w mieszkaniówce są na zewnątrz

-instalacje zwykle montowane są natynkowo


C.O.

-grzejnik w każdym pomieszczeniu mieszkalnym i łazience, często nie znajdziemy ich w wydzielonym wc i holu/korytarzu

-głowica termostatyczna do każdego grzejnika

-montaż w odległości od ściany umożliwiający odpowietrzenie


Wentylacja

-w łazience i kuchni po 1 kratce, zwykle w kuchni jest dodatkowa druga kratka do okapu

-w mieszkaniach zwykle mamy wentylacje mechaniczną


Wszystkie instalacje, urządzenia, odbiorniki, itp. mają być zamontowane trwale i nie uszkodzone.


To tyle, za tydzień kolejny odcinek.

Zapraszam


Pozdrawiam, Wiktor Hałabiś


************************

Umów odbiór online

Odbiór mieszkania okna #005
2020-05-14 22:00:00

Sprawdzamy okna 1.Banał ale muszą być czyste i nie wystarczy ze weźmiesz płyn i umyjesz bo bardzo zabrudzone możesz porysować piaskiem lub resztkami zaprawy. Ja wtedy sprawdzam co się da i protokołują że należy umyć w celu odbioru 2.Sprawdzamy zgodność z rzutem, zdarza się że są przesunięte a nawet ze ich brakuje. Jeśli na rzucie oznaczono sposób otwierania i wymiary to też warto sprawdzić, raz zamienili mi okna balkonowe salon/sypialnia różnica niby żadna tylko że jedno otwierało się tylko w połowie i trafiło do salonu a podwójnie otwierane do sypialni. 3.regulacja, otwieramy kilka razy i zamykamy, klamka i okno ma się nie blokować 4.kompletność zaślepek na zawiasach i ramach, nawietrzników i ich działanie, 5.uszczelki wokół ram i szyb nie mogą być uszkodzone, zagniecione, podwinięte, zadługie lub za krótkie  6.uszkodzenia ram i szyb oraz rysy 7.plaszczyzna ram w pionie i poziomie ma być idealnie równo max odchyłka to 1mm, zdarza się centymetr głównie przy oknach balkonowych, skrzydła nie mogą być zamontowane krzywo 8.parapety nie porysowane, szczelnie połączone z elewacja i spadkiem na zewnątrz  9.listwy apu szczelnie przylegające do okna 10.kolzje - zdarza się że okno nie otwiera się pod katem 90stopni bo blokuje się o ścianę lub obija się o grzejnik. Drzwi również nieporysowana, proste, kompletne z progiem i prześwitem umożliwiającym montaż podłogi. To tyle za tydzień kolejny odcinek. Zapraszam

Sprawdzamy okna

1.Banał ale muszą być czyste i nie wystarczy ze weźmiesz płyn i umyjesz bo bardzo zabrudzone możesz porysować piaskiem lub resztkami zaprawy. Ja wtedy sprawdzam co się da i protokołują że należy umyć w celu odbioru

2.Sprawdzamy zgodność z rzutem, zdarza się że są przesunięte a nawet ze ich brakuje. Jeśli na rzucie oznaczono sposób otwierania i wymiary to też warto sprawdzić, raz zamienili mi okna balkonowe salon/sypialnia różnica niby żadna tylko że jedno otwierało się tylko w połowie i trafiło do salonu a podwójnie otwierane do sypialni.

3.regulacja, otwieramy kilka razy i zamykamy, klamka i okno ma się nie blokować

4.kompletność zaślepek na zawiasach i ramach, nawietrzników i ich działanie,

5.uszczelki wokół ram i szyb nie mogą być uszkodzone, zagniecione, podwinięte, zadługie lub za krótkie 

6.uszkodzenia ram i szyb oraz rysy

7.plaszczyzna ram w pionie i poziomie ma być idealnie równo max odchyłka to 1mm, zdarza się centymetr głównie przy oknach balkonowych, skrzydła nie mogą być zamontowane krzywo

8.parapety nie porysowane, szczelnie połączone z elewacja i spadkiem na zewnątrz 

9.listwy apu szczelnie przylegające do okna

10.kolzje - zdarza się że okno nie otwiera się pod katem 90stopni bo blokuje się o ścianę lub obija się o grzejnik.


Drzwi również nieporysowana, proste, kompletne z progiem i prześwitem umożliwiającym montaż podłogi.


To tyle za tydzień kolejny odcinek.

Zapraszam

Odbiór mieszkania wymiary #004
2020-05-07 22:00:00

Podcast o Budownictwie Odcinek 1 Odbiór Mieszkania Powierzchnie i Wymiary W tym odcinku podcastu o budownictwie opowiadam o powierzchniach i wymiarach, jak je sprawdzać aby odebrać mieszkanie od dewelopera. - powierzchnia użytkowa  - wymiary pomieszczeń i otworów, drzwi, okien - wymiary miejsc parkingowych Pozdrawiam, Wiktor Hałabiś

Podcast o Budownictwie Odcinek 1 Odbiór Mieszkania Powierzchnie i Wymiary


W tym odcinku podcastu o budownictwie opowiadam o powierzchniach i wymiarach, jak je sprawdzać aby odebrać mieszkanie od dewelopera.

- powierzchnia użytkowa 

- wymiary pomieszczeń i otworów, drzwi, okien

- wymiary miejsc parkingowych


Pozdrawiam, Wiktor Hałabiś

Odbiór mieszkania posadzki #003
2020-04-30 22:00:00

Posadzki W mieszkaniówce królują wylewki betonowe więc o anhydrycie dziś wiele nie opowiem Więc jak powinna wyglądać posadzka do odbioru? Posadzka powinna być posprzątana bez gruzu, bez placków gipsu i farby. Jak wygląda dobrze przygotowana posadzka: -jednolity kolor -dylatacje wokół ścian z wywinięciem foli pcv i pianki, rzadziej styropianu gr 1cm - dylatacje w drzwiach - dylatacje dużych powierzchni  - grubość posadzki Jakie są najczęstsze wady: - dylatacje ich brak - odchyłki, głównie narożników i przejść  - górki i dołki czyli brak płaszczyzny - najgorsza jest twardość, stara metoda rzeczoznawców to zarysowanie gwoździem, niema prawa się zarysować  Błędy wykonawcze? - nie rozłożenie foli na styropianie lub niedokładne jej ułożenie - siatka stalowa rzucona na foli i niepowiązane Więcej informacji w moim e-booku https://www.odbior-mieszkania.com/ebook

Posadzki

W mieszkaniówce królują wylewki betonowe więc o anhydrycie dziś wiele nie opowiem

Więc jak powinna wyglądać posadzka do odbioru?

Posadzka powinna być posprzątana bez gruzu, bez placków gipsu i farby.

Jak wygląda dobrze przygotowana posadzka:

-jednolity kolor

-dylatacje wokół ścian z wywinięciem foli pcv i pianki, rzadziej styropianu gr 1cm

- dylatacje w drzwiach

- dylatacje dużych powierzchni 

- grubość posadzki

Jakie są najczęstsze wady:

- dylatacje ich brak

- odchyłki, głównie narożników i przejść 

- górki i dołki czyli brak płaszczyzny

- najgorsza jest twardość, stara metoda rzeczoznawców to zarysowanie gwoździem, niema prawa się zarysować 

Błędy wykonawcze?

- nie rozłożenie foli na styropianie lub niedokładne jej ułożenie

- siatka stalowa rzucona na foli i niepowiązane


Więcej informacji w moim e-booku

https://www.odbior-mieszkania.com/ebook

Odbiór mieszkania tynk #002
2020-04-23 22:00:00

Odbiór tynki Według mojego doświadczenia dbierając tynki mamy odczynienia z 3 opcjami 1 to co odbieramy odrazu pomalujemy 2 położymy gładź  3 zrobimy demolkę i wszystkie tynki będą do naprawy  We wszystkich opcjach oczekujemy kątów i płaszczyzn zgodnie z odchyłkami. Na sufitach nie oczekujcie super jakości, zawsze jest krzywo a ewentualne naprawy wyglądają fatalnie. Sufity zgłaszam tylko w miejscach gdzie planujemy zabudowę meblowa do sufitu lub sufit podwieszany Wracając do naszych trzech opcji W pierwszej opcji oczekujemy idealnych powierzchni bez ubytków. Naprawy zawsze są, czasem gdzieś coś nie wyjdzie wiec warto się czepiać a cześć deweloperów czy ekip od ręki to naprawi. Jeśli zamierzają usuwać usterki przez 30dni, a deweloper ma do tego prawo, to zastanówmy się czy warto czekać. Druga opcja. Pod gładzie właściwie szkoda czasu na zgłaszanie drobiazgów. Swoją droga nie jestem zwolennikiem gładzi. Sam pomalowałem surowy tynk drogim podkładem i super farbą, zamiast czekać aż tynkarze położą gładź, przetrą, położą, przetrą, napylą przy tym, zejdzie się i skasują za to jak za wypasiony telewizor. Mi się spieszyło wiec wolałem wprowadzić się 2 tygodnie wcześniej. Poprzedni remont w całości zleciłem ekipie, a stolarz i tak oczywiście narzekał na krzywe ściany w kuchni, ale co ważniejsze syn załatwił ściany w pół roku, kredki, zabawki, cały bajzel co dzień wymaga ekipy remontowej by go posprzątać. Wiec póki macie dzieci możecie lepiej spożytkować tą kasę. To samo tyczy się mieszkań na wynajem. Szkoda czasu i pieniędzy na kompleksowy remont, gdy po każdym najemcy warto odmalować. Takie jest moje zdanie. Ostatnia opcja to w zasadzie dla kupujących mieszkania do kompletnej demolki, czy to zapuszczone z rynku wtórnego czy nieustawne z rynku pierwotnego. Często się zdarza ze wszystkie ściany są wyburzane. W takim wypadku czepianie się tynków niema większego sensu. Co do samych wad, są to -rysy -niedotarte naprawy -brak kątów -brak płaszczyzn -wilgoć

Odbiór tynki

Według mojego doświadczenia dbierając tynki mamy odczynienia z 3 opcjami

1 to co odbieramy odrazu pomalujemy

2 położymy gładź 

3 zrobimy demolkę i wszystkie tynki będą do naprawy 


We wszystkich opcjach oczekujemy kątów i płaszczyzn zgodnie z odchyłkami. Na sufitach nie oczekujcie super jakości, zawsze jest krzywo a ewentualne naprawy wyglądają fatalnie. Sufity zgłaszam tylko w miejscach gdzie planujemy zabudowę meblowa do sufitu lub sufit podwieszany


Wracając do naszych trzech opcji

W pierwszej opcji oczekujemy idealnych powierzchni bez ubytków. Naprawy zawsze są, czasem gdzieś coś nie wyjdzie wiec warto się czepiać a cześć deweloperów czy ekip od ręki to naprawi. Jeśli zamierzają usuwać usterki przez 30dni, a deweloper ma do tego prawo, to zastanówmy się czy warto czekać.


Druga opcja. Pod gładzie właściwie szkoda czasu na zgłaszanie drobiazgów. Swoją droga nie jestem zwolennikiem gładzi. Sam pomalowałem surowy tynk drogim podkładem i super farbą, zamiast czekać aż tynkarze położą gładź, przetrą, położą, przetrą, napylą przy tym, zejdzie się i skasują za to jak za wypasiony telewizor. Mi się spieszyło wiec wolałem wprowadzić się 2 tygodnie wcześniej. Poprzedni remont w całości zleciłem ekipie, a stolarz i tak oczywiście narzekał na krzywe ściany w kuchni, ale co ważniejsze syn załatwił ściany w pół roku, kredki, zabawki, cały bajzel co dzień wymaga ekipy remontowej by go posprzątać. Wiec póki macie dzieci możecie lepiej spożytkować tą kasę. To samo tyczy się mieszkań na wynajem. Szkoda czasu i pieniędzy na kompleksowy remont, gdy po każdym najemcy warto odmalować. Takie jest moje zdanie.


Ostatnia opcja to w zasadzie dla kupujących mieszkania do kompletnej demolki, czy to zapuszczone z rynku wtórnego czy nieustawne z rynku pierwotnego. Często się zdarza ze wszystkie ściany są wyburzane. W takim wypadku czepianie się tynków niema większego sensu.


Co do samych wad, są to

-rysy

-niedotarte naprawy

-brak kątów

-brak płaszczyzn

-wilgoć

Odbiór mieszkania wstęp #001
2020-04-16 22:00:00

Witam w nowej serii poradnika. Na YouTube format vloga, z założenia podcast dostępny również na apple podcast i spotify. Pierwszy odcinek poświęcony jest tematyce odbiorów mieszkań.  W zasadzie jest to wstęp, w którym wyjaśniam dlaczego ważne jest wykonanie odbioru mieszkania od dewelopera w sposób fachowy.  40% moich odbiorów ma drobne uwagi z którymi można odebrać lokal 20% to usterki których naprawa nie koliduje z odbiorem lokalu 30% to poważne usterki, których sami nie naprawimy a użytkowanie lokalu z nimi będzie uciążliwe 10% to bardzo poważne usterki, których sami nie naprawimy a użytkowanie lokalu z nimi będzie niemożliwe  Dla tych ostatnich, w sumie 40% wykonuje się odbiory. W zasadzie pozostałe 60% to kamień z serca dla Kupujących :) W kolejnych odcinkach opowiem kolejno o każdym elemencie poddawanym odbiorowi: tynki, posadzki, instalacje, stolarka, itd. Pojawiać się będą co tydzień w czwartek.  Zapraszam do komentowania, subskrybowania. Pozdrawiam, Wiktor Hałabiś ************************ Umów odbiór online

Witam w nowej serii poradnika.

Na YouTube format vloga, z założenia podcast dostępny również na apple podcast i spotify.


Pierwszy odcinek poświęcony jest tematyce odbiorów mieszkań. 

W zasadzie jest to wstęp, w którym wyjaśniam dlaczego ważne jest wykonanie odbioru mieszkania od dewelopera w sposób fachowy. 

40% moich odbiorów ma drobne uwagi z którymi można odebrać lokal

20% to usterki których naprawa nie koliduje z odbiorem lokalu

30% to poważne usterki, których sami nie naprawimy a użytkowanie lokalu z nimi będzie uciążliwe

10% to bardzo poważne usterki, których sami nie naprawimy a użytkowanie lokalu z nimi będzie niemożliwe 


Dla tych ostatnich, w sumie 40% wykonuje się odbiory.

W zasadzie pozostałe 60% to kamień z serca dla Kupujących :)


W kolejnych odcinkach opowiem kolejno o każdym elemencie poddawanym odbiorowi: tynki, posadzki, instalacje, stolarka, itd. Pojawiać się będą co tydzień w czwartek. 


Zapraszam do komentowania, subskrybowania.


Pozdrawiam, Wiktor Hałabiś


************************

Umów odbiór online

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie