muzykatradycyjna.pl

Podcasty MuzykaTradycyjna.PL opowiadają dźwiękiem o muzyce wiejskiej w różnych regionach Polski. Prezentujemy nagrania wykonawców kontynuujących lokalne i rodzinne zwyczaje muzyczne. Rozmawiamy o historii muzyki tradycyjnej, jej współczesnych odsłonach i przyszłości. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji o aktualnych kontekstach tradycji muzycznych i stawiania pytań – dlaczego, po co i jak? Gośćmi podcastów są mistrzowie śpiewu i gry na instrumentach oraz ich uczniowie. Dzielą się swoją muzyką, wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy do słuchania o najciekawszych zjawiskach i postaciach muzyki tradycyjnej w wywiadach z twórcami, audycjach autorskich i rozmowach praktyków i teoretyków muzyki tradycyjnej. • Polish traditional music – the source of inspiration for Frederic Chopin 200 years ago – is still alive. Yet this is not common knowledge, even in Poland. Throughout the second half of the twentieth century, peasant culture was mainly represented by large state-owned ensembles, which did not transmit the values and spirit of the village music. Meanwhile, outstanding musicians and singers in local communities were not enough appreciated as artists in their lifetime. Even today,hundreds of artists play and sing original village musicrooted in local village communities –throughout the Carpathians, Rzeszow, Cracow, Wielkopolska, Kujawy, Mazovia, Radom, Lubelskie, Podlasie to Kaszuby region. Our podcasts are created to give voice to the local cultural heroes and to tell you about: history of Polish folk music, including national and ethnic minorities; personal stories; the styles and types of traditional music; cultural contexts of music; the modern phenomenon of transmitting musical traditions from rural to urban; today's young followers of these traditions.


Odcinki od najnowszych:

Konopielki, łałymki, pieśni włóczebne, cz. II [zwyczaje, pieśni, regiony]
2020-10-24 18:00:00

Pieśni obrzędowe cyklu rodzinnego i rocznego zazwyczaj wykonują kobiety. Jednym z wyjątków są wiosenne pieśni życzące śpiewane na Wielkanoc przez kompanie kawalerskie. Kolędnicy, odwiedzając kolejne domostwa, życzą gospodarzom dobrych plonów, a pannom szybkiego zamążpójścia. Pieśni tego typu występują nie tylko w Polsce, ale również w Białorusi, Litwie i Rosji. Zagadnienie przybliża rozmowa z badaczem tych ciekawych, zanikających już tradycji. • Rozmowę z Gustawem Juzalą przeprowadziła Julita Charytoniuk • Więcej na www.muzykatradycyjna.pl • Podcast został zrealizowany w roku 2020 przez Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Konopielki, łałymki, pieśni włóczebne, cz. I [zwyczaje, pieśni, regiony]
2020-10-23 18:00:00

Pieśni obrzędowe cyklu rodzinnego i rocznego zazwyczaj wykonują kobiety. Jednym z wyjątków są wiosenne pieśni życzące śpiewane na Wielkanoc przez kompanie kawalerskie. Kolędnicy, odwiedzając kolejne domostwa, życzą gospodarzom dobrych plonów, a pannom szybkiego zamążpójścia. Pieśni tego typu występują nie tylko w Polsce, ale również w Białorusi, Litwie i Rosji. Zagadnienie przybliża rozmowa z badaczem tych ciekawych, zanikających już tradycji. • Rozmowę z Gustawem Juzalą przeprowadziła Julita Charytoniuk • Więcej na www.muzykatradycyjna.pl • Podcast został zrealizowany w roku 2020 przez Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Awans społeczny muzykanta [wywiad z mistrzem]
2020-10-22 18:00:00

Muzykanckie opowieści o zmieniającym się świecie, radości z grania, sławie i prestiżu oraz pożytkach z umiejętności czytania nut. Dzieli się nimi urodzony gawędziarz, który wraz z rodziną przyjechał w okolice Bolesławca na Dolnym Śląsku jako jeden z polskich reemigrantów z terenów Bośni i Hercegowiny. Był on w swoim życiu rolnikiem i robotnikiem, pracownikiem zakładów drzewnych i kościelnym organistą, pisał piosenki i wiersze, założył też słynną na całą okolicę rodzinną Kapelę braci Burniaków. Jego ukochanym miastem był Bolesławiec. Pan Piotr zmarł w 2015 roku, pozostały jego muzyka i opowieści. • Z Piotrem Burniakiem rozmawiała Marta Derejczyk • Więcej na www.muzykatradycyjna.pl • Podcast został zrealizowany w roku 2020 przez Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Skrzypce po wiejsku – jak to ugryźć [rekonstrukcja, metody]
2020-10-21 18:00:00

Niegdyś, żeby zostać wiejskim muzykantem grającym na weselach, trzeba było znaleźć swojego mistrza. To był najlepszy sposób na poznanie repertuaru i techniki gry. Dziś, kiedy wiejskich wirtuozów jest już niewielu, ta droga może być wyzwaniem dla adeptów muzyki ludowej granej in crudo. Swoimi doświadczeniami w poznawaniu tajników gry na skrzypcach i zwyczajów muzycznych dzielą się uczniowie mistrzów – skrzypaczka (Kajockie, Opoczyńskie) i skrzypek (Opoczyńskie, Łęczyckie). • Rozmowę z Joanną Strelnik przeprowadził Marcin Lorenc • Więcej na www.muzykatradycyjna.pl • Podcast został zrealizowany w roku 2020 przez Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Wspòmincie: muzykanckie wspomnienia z Kaszub [wywiad z mistrzem]
2020-10-18 14:33:52

Najstarszy kaszubski muzykant. Wieś Łąkie w gminie Lipnica. Podczas spotkania przy kawie snują się muzykanckie opowieści: o czasach i o ludziach, którzy już dawno przeminęli. O składach kapel, o dbałości o instrumenty, o melodiach i o tym, jak wyglądały potańcówki. Bohater audycji przywołuje nie tylko własne wspomnienia, ale również opowieści swojego ojca. Kto by pomyślał, że ponad sto lat temu funkcjonowały przesyłki kurierskie? Albo że po śmierci żołnierza jego instrument odsyłano do domu – jako smutną pamiątkę po poległym. • Rozmowę z Eugeniuszem Tandeckim przeprowadzili Katarzyna i Seweryn Huzarscy • Więcej na www.muzykatradycyjna.pl • Podcast został zrealizowany w roku 2020 przez Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Z potrzeby piękna [pieśni, śpiew tradycyjny]
2020-10-18 14:25:17

Rozważania o pieśniach pięknych jako oddzielnej kategorii repertuaru tradycyjnego. Chociaż łatwo je spotkać w trakcie badań terenowych i na festiwalach muzyki ludowej, często trudno określić, na ile są tradycyjne, a na ile współczesne, bardziej ludowe czy autorskie, bardziej wiejskie czy miejskie. Autorki podcastu przybliżają to marginalne zjawisko od strony teoretycznej, próbując uchwycić cechy gatunku. Pomagają w tym eksperci, praktycy, badacze, artyści, filozofki. • Rozmowa J. Charytoniuk, O. Chojak i J. Skowrońskiej z udziałem: E.Grochowskiej, D. Grochowskiej, M. Maciejewskiej, K. Niemkiewicz, R. Mazura-Hanaja i J. Hałasa • Więcej na www.muzykatradycyjna.pl • Podcast został zrealizowany w roku 2020 przez Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Jak to na weselach sieradzkich bywało [zwyczaje, pieśni, region]
2020-10-18 13:55:48

Wraz z muzykantką młodego pokolenia podążamy ścieżką, którą przebyła podczas poszukiwań własnych korzeni, pieśni i dawnych obyczajów. Bohaterkami nagrania są trzy kobiety, które urodziły się i mieszkały lub mieszkają po dziś dzień w okolicy Burzenina – rodzinnej miejscowości autorki audycji. Każda tych kobiet dzieli się zapisanymi w jej pamięci doświadczeniami z wesel. Możemy zatem usłyszeć historie weselne z różnych perspektyw: dziecka, swaszki, panny młodej, druhny. W tych historiach kryje się jednak coś jeszcze – muzyka, świat i ludzie, którzy odeszli. • Audycję na podstawie wywiadów z Zofią Grabarczyk, Janiną Kozłowską i Zuzanną Lech zrealizowała Joanna Szaflik • Więcej na www.muzykatradycyjna.pl • Podcast został zrealizowany w roku 2020 przez Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Wesele łęczyckie [zwyczaje, pieśni, region]
2020-10-18 12:58:29

O zwyczajach weselnych z regionu łęczyckiego od początku XX wieku do pierwszych lat XXI wieku opowiadają miejscowi muzykanci, którzy grali na weselach, śpiewaczki takie obrzędy „ośpiewujące” oraz zajmujący się tym tematem badacze. Audycja ukazuje kolejność weselnych zwyczajów oraz ich zmienność na przestrzeni czasu. Całość dopełniają przykłady muzyczne. • Z Pawłem Ladoruckim, Stanisławem Bagrowskim i Joanną Gancarczyk rozmawiała Joanna Skowrońska • Więcej na www.muzykatradycyjna.pl • Podcast został zrealizowany w roku 2020 przez Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

O muzyce łęczyckiej [region, zwyczaje]
2020-10-18 12:44:34

„Łęczyca – miasto nader starożytne, zapewne od rozległych łęgów biorące nazwę, była nigdyś stolicą ziemi, a nastepnie województwa tegoż imienia, złożonego z powiatów Łęczyckiego, Brzezińskiego, Orłowskiego i Inowłodzkiego, w posiadaniu Książąt Kujawskich” (DWOK, t. 22, s.1). W zagadnienie muzyki tradycyjnej ziemi łęczyckiej oraz jej obecności przy zwyczajach rodzinnych i związanych z rokiem obrzędowym wprowadza badaczka regionu oraz uczennica wiejskich muzykantów i śpiewaczek. Opowie też o badaniach terenowych i używanych w ich prowadzeniu narzędzi. • Rozmowę z Joanną Gancarczyk przeprowadziła Joanna Skowrońska • Więcej na www.muzykatradycyjna.pl • Podcast został zrealizowany w roku 2020 przez Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Wesele w Brogowej [wywiad z mistrzynią]
2020-10-18 12:33:10

„Wesele, wesele, wesele na dwa dni. A jakby było tydzień, to by było ładniej!” Śpiewaczka Krystyna Ciesielska z Brogowej na Radomszczyźnie występuje w roli przewodniczki po tradycyjnym weselu. Jako starsza druhna przeprowadzała śpiewem państwa młodych i ich rodziny przez najważniejsze momenty obrzędu: błogosławieństwo, wyjazd do ślubu, przyjazd nowożeńców i zbieranie na czepek.Takie wesela odbywały się jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia. Subiektywny przewodnik wokalny po brogowskim weselu jest podzielony na trzy części: wyprowadzenie do ślubu, wprowadziny i oczepiny. • Rozmowę z Krystyną Ciesielską przeprowadziła Anna Jurkiewicz • Więcej na www.muzykatradycyjna.pl • Podcast został zrealizowany w roku 2020 przez Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie