Mindfulness w drodze

Praktyki mindfulness, po które łatwo jest sięgnąć w wybranym przez siebie czasie. W drodze, w pracy, w tramwaju, na ulicy. Wszędzie tam, gdzie tego potrzebujecie.

Praktyki, które mogą wspierać Waszą obecność, zdrowie, poczucie bezpieczeństwa.

Przystępne, nie wymagające żadnego doświadczenia. Wystarczy puścić play :-).

Podcast Mindfulness Association Polska
(www.mindfulnessassociation.org.pl)


Odcinki od najnowszych:

Praktyka Uważności na Dźwięki_prowadzi Krystyna Boroń-Krupińska
2020-11-08 18:30:45

Tym, co na co dzień jest główna przeszkodą w byciu uważnym są rozproszenia. Dlatego też, trenując bycie tu i teraz, skupianie uwagi w teraźniejszości, sięgamy po małe pomoce. Jednym z oparć dla naszej uwagi może być oddech, gdy skupiamy na nim nasza uwagę. Może to również być nasze ciało, gdy obserwujemy, jakie wrażenia fizyczne się pojawiają.   Oparciem dla naszej uwagi mogą być również dźwięki, które są wokół nas lub w nas. W naszej praktyce będziemy własnie na nie zwracać naszą, by były oparciem dla bycia w teraźniejszości.  Praktykę prowadzi Krystyna Boroń-Krupińska, certyfikowany nauczyciel MBLC i CBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w MA. Superwizor Mindfulness Association Polska.

Tym, co na co dzień jest główna przeszkodą w byciu uważnym są rozproszenia. Dlatego też, trenując bycie tu i teraz, skupianie uwagi w teraźniejszości, sięgamy po małe pomoce. Jednym z oparć dla naszej uwagi może być oddech, gdy skupiamy na nim nasza uwagę. Może to również być nasze ciało, gdy obserwujemy, jakie wrażenia fizyczne się pojawiają.  

Oparciem dla naszej uwagi mogą być również dźwięki, które są wokół nas lub w nas. W naszej praktyce będziemy własnie na nie zwracać naszą, by były oparciem dla bycia w teraźniejszości. 

Praktykę prowadzi Krystyna Boroń-Krupińska, certyfikowany nauczyciel MBLC i CBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w MA. Superwizor Mindfulness Association Polska.

Praktyka Jednego oddechu_prowadzi Ewa Orłowska
2020-11-08 18:13:34

Co warto zauważać?  Czy odczuwam oddech? Czy możemy pozwolić, by oddech do nas przyszedł i dział się sam? Co robimy w chwili następującej po rozproszeniu, czy możemy powrócić? Wystarczy jeden oddech.  Praktykę prowadzi Ewa Orłowska, certyfikowany nauczyciel MBLC oraz MBSR (certyfikat Institute for Mindfulness Based Approaches, Niemcy). Współprowadzi kursy w obrębie ścieżek proponowanych w MA . Superwizor Mindfulness Association Polska (certyfikacja Mindfulness Association, Wlk. Brytania), nauczyciel brytyjskich programów dla szkół Mindfulness in Schools Project.

Co warto zauważać? 

Czy odczuwam oddech? Czy możemy pozwolić, by oddech do nas przyszedł i dział się sam? Co robimy w chwili następującej po rozproszeniu, czy możemy powrócić?

Wystarczy jeden oddech. 

Praktykę prowadzi Ewa Orłowska, certyfikowany nauczyciel MBLC oraz MBSR (certyfikat Institute for Mindfulness Based Approaches, Niemcy). Współprowadzi kursy w obrębie ścieżek proponowanych w MA . Superwizor Mindfulness Association Polska (certyfikacja Mindfulness Association, Wlk. Brytania), nauczyciel brytyjskich programów dla szkół Mindfulness in Schools Project.

Praktyka Opuszczania Kotwicy_prowadzi Piotr Jan Panasiuk
2020-11-08 18:01:58

Praktyka Opuszczania Kotwicy wywodzi się z terapii ACT i oprócz wykorzystywania i wspierania pacjentów podczas terapii, doskonale sprawdza się w tych momentach naszego życia, gdy doświadczamy dużej ilość trudnych emocji.  Wspiera nas ona w wychodzeniu z trudnych myśli, z przytłoczenia emocjonalnego, nie po to, by pozbyć się ich odczuwania, lecz by osadzić się w tu i teraz, będąc jednocześnie obecnym z tym trudnym doświadczeniem, z naszym ciałem, z oddechem i otoczeniem, w którym się znajdujemy.  Praktykę prowadzi Piotr Jan Panasiuk, certyfikowany nauczyciel MBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska.

Praktyka Opuszczania Kotwicy wywodzi się z terapii ACT i oprócz wykorzystywania i wspierania pacjentów podczas terapii, doskonale sprawdza się w tych momentach naszego życia, gdy doświadczamy dużej ilość trudnych emocji. 

Wspiera nas ona w wychodzeniu z trudnych myśli, z przytłoczenia emocjonalnego, nie po to, by pozbyć się ich odczuwania, lecz by osadzić się w tu i teraz, będąc jednocześnie obecnym z tym trudnym doświadczeniem, z naszym ciałem, z oddechem i otoczeniem, w którym się znajdujemy. 

Praktykę prowadzi Piotr Jan Panasiuk, certyfikowany nauczyciel MBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska.

Medytacja Góry_prowadzi Monika Kurzelewska-Turczynowicz
2020-11-08 17:50:29

Medytacja Góry to praktyka, podczas której staramy się odnaleźć w sobie i rozwijać takie jakości, jak wewnętrzna siła, moc, poczucie zakorzenienia, ugruntowania, co daje nam z kolei stabilność ciała i umysłu. Praktyka to również to takie jakości jak godność, którą każdy z nam ma oraz wzmacnianie pewności siebie.  Praktykę prowadzi Monika Kużelewska-Turczynowicz, certyfikowany nauczyciel MBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska.

Medytacja Góry to praktyka, podczas której staramy się odnaleźć w sobie i rozwijać takie jakości, jak wewnętrzna siła, moc, poczucie zakorzenienia, ugruntowania, co daje nam z kolei stabilność ciała i umysłu. Praktyka to również to takie jakości jak godność, którą każdy z nam ma oraz wzmacnianie pewności siebie. 

Praktykę prowadzi Monika Kużelewska-Turczynowicz, certyfikowany nauczyciel MBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska.

Praktyka Bycia Uważnym w Ciele_prowadzi Krystyna Boroń-Krupińska
2020-11-08 17:39:23

Gdy chcemy być uważni, chcemy być w teraźniejszości, w tu i teraz, zazwyczaj uświadamiamy sobie, co dzieje się w obszarze naszych myśli. Oprócz myśli zauważamy też emocje. Trzecim obszarem, na którym skupi się nasza praktyka, jest ciało, które bardzo dużo nam mówi o tym, jak się czujemy, jakie mamy nastawienie. Ciało opowiada nam różne historie, lecz nie zawsze go słuchamy. Częściej jesteśmy w myślach, z ocenami, przekonaniami, osądem sytuacji.   Nasza praktyka, zwana pod nazwą skanowanie ciała lub przegląd ciała, będzie czasem bezpośredniego jego doświadczania, zamiast myślenia o nim.  Tym samym, obserwując poszczególne jego partie będziemy mieli możliwość dowiedzenia się, co ciało ma nam do powiedzenia.  Praktykę prowadzi Krystyna Boroń-Krupińska, certyfikowany nauczyciel MBLC i CBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w MA. Superwizor Mindfulness Association Polska.

Gdy chcemy być uważni, chcemy być w teraźniejszości, w tu i teraz, zazwyczaj uświadamiamy sobie, co dzieje się w obszarze naszych myśli. Oprócz myśli zauważamy też emocje. Trzecim obszarem, na którym skupi się nasza praktyka, jest ciało, które bardzo dużo nam mówi o tym, jak się czujemy, jakie mamy nastawienie. Ciało opowiada nam różne historie, lecz nie zawsze go słuchamy. Częściej jesteśmy w myślach, z ocenami, przekonaniami, osądem sytuacji.  

Nasza praktyka, zwana pod nazwą skanowanie ciała lub przegląd ciała, będzie czasem bezpośredniego jego doświadczania, zamiast myślenia o nim.  Tym samym, obserwując poszczególne jego partie będziemy mieli możliwość dowiedzenia się, co ciało ma nam do powiedzenia. 

Praktykę prowadzi Krystyna Boroń-Krupińska, certyfikowany nauczyciel MBLC i CBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w MA. Superwizor Mindfulness Association Polska.

Praktyka Uspokajania Umysłu_prowadzi Ewa Orłowska
2020-11-08 14:44:12

Praktyka Uspokajania Umysłu to podstawowa praktyka dla wszystkich praktyk uważności, która nigdy nie przestaje być aktualna.  Dobra na początku praktyki, jak również na każdym jej etapie. Praktyka ta to odnajdowanie chwili spokoju, spoczywania w bieżącej chwili, orientowania się, że nasza uwaga ucieka, bo pojawiają się rozproszenia i wracania do bieżących doświadczeń. Zmienność i pulsowanie, otwartość i życzliwe przyjmowanie wszelkich wrażeń, które będą się w tej praktyce pojawiały, bez krytyki, bez osądzania.   Praktykę prowadzi Ewa Orłowska, certyfikowany nauczyciel MBLC oraz MBSR (certyfikat Institute for Mindfulness Based Approaches, Niemcy). Współprowadzi kursy w obrębie ścieżek proponowanych w MA . Superwizor Mindfulness Association Polska (certyfikacja Mindfulness Association, Wlk. Brytania), nauczyciel brytyjskich programów dla szkół Mindfulness in Schools Project.

Praktyka Uspokajania Umysłu to podstawowa praktyka dla wszystkich praktyk uważności, która nigdy nie przestaje być aktualna.  Dobra na początku praktyki, jak również na każdym jej etapie. Praktyka ta to odnajdowanie chwili spokoju, spoczywania w bieżącej chwili, orientowania się, że nasza uwaga ucieka, bo pojawiają się rozproszenia i wracania do bieżących doświadczeń. Zmienność i pulsowanie, otwartość i życzliwe przyjmowanie wszelkich wrażeń, które będą się w tej praktyce pojawiały, bez krytyki, bez osądzania.  

Praktykę prowadzi Ewa Orłowska, certyfikowany nauczyciel MBLC oraz MBSR (certyfikat Institute for Mindfulness Based Approaches, Niemcy). Współprowadzi kursy w obrębie ścieżek proponowanych w MA . Superwizor Mindfulness Association Polska (certyfikacja Mindfulness Association, Wlk. Brytania), nauczyciel brytyjskich programów dla szkół Mindfulness in Schools Project.Praktyka Uważnego Ruchu_prowadzi Anna Zubrzycki
2020-11-05 19:00:00

Uważne chodzenie.  Jesteśmy świadomi tego, co się dzieje wtedy, kiedy się dzieje. Bez oceniania, osądzania tego, co się dzieje.  Uważne chodzenie, w odróżnieniu od pozostałych praktyk, odbywa się w ruchu i uczy nas bycia uważnym w codziennym życiu. To również wspaniała praktyka uspokajania się w momentach dużego wzburzenia, poruszenia, gdy dużo się dzieje i trudno jest choć na chwile usiąść na poduszce.  Praktykę prowadzi Anna Zubrzycki, założycielka i dyrektorka Mindfulness Association Polska.  Jest certyfikowanym nauczycielem MBLC i CBLC. Prowadzi wszystkie kursy Mindfulness Association UK w Polsce, w tym również szkolenia dla przyszłych nauczycieli.

Uważne chodzenie. 

Jesteśmy świadomi tego, co się dzieje wtedy, kiedy się dzieje. Bez oceniania, osądzania tego, co się dzieje.  Uważne chodzenie, w odróżnieniu od pozostałych praktyk, odbywa się w ruchu i uczy nas bycia uważnym w codziennym życiu. To również wspaniała praktyka uspokajania się w momentach dużego wzburzenia, poruszenia, gdy dużo się dzieje i trudno jest choć na chwile usiąść na poduszce. 

Praktykę prowadzi Anna Zubrzycki, założycielka i dyrektorka Mindfulness Association Polska.  Jest certyfikowanym nauczycielem MBLC i CBLC. Prowadzi wszystkie kursy Mindfulness Association UK w Polsce, w tym również szkolenia dla przyszłych nauczycieli.

Praktyka Współczucia dla Siebie_prowadzi Piotr Jan Panasiuk
2020-11-02 17:42:07

Praktyka Współczucia dla Siebie to możliwość dotarcia do naszego własnego systemu kojenia. Kiedy czujesz się w stresie, kiedy tkwisz w korku, kłócisz się z ukochaną osobą, czujesz fizyczny ból, gdy doświadczasz trudności siegnij po nią, by zatroszczyć się o siebie i wysłać w swoją stronę strumień życzliwości. Praktykę prowadzi Piotr Jan Panasiuk, certyfikowany nauczyciel MBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska.

Praktyka Współczucia dla Siebie to możliwość dotarcia do naszego własnego systemu kojenia. Kiedy czujesz się w stresie, kiedy tkwisz w korku, kłócisz się z ukochaną osobą, czujesz fizyczny ból, gdy doświadczasz trudności siegnij po nią, by zatroszczyć się o siebie i wysłać w swoją stronę strumień życzliwości.

Praktykę prowadzi Piotr Jan Panasiuk, certyfikowany nauczyciel MBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska.

Praktyka Metta_prowadzi Monika Kużelewska-Turczynowicz
2020-10-29 17:05:05

Metta jest jedną z najstarszych i najważniejszych praktyk buddyjskich, zaadaptowana do treningu Mindfulness kształtuje nastawienie, czyli postawę wobec praktyki, wobec siebie, wobec otaczających nas ludzi, wobec świata. Metta to szczere pragnienie dobra dla siebie i dla innych. Bywa tez rozumiana jako wrodzona życzliwość otwartego serca. Wrodzona, czyli dostępna każdemu z nas. W praktyce tej rozwijajmy współczucie, życzliwość, dobro, miłość, łagodność. I co najważniejsze praktykujemy z intencją, niezależnie od tego, czy w danym momencie czujemy te jakość w sobie. Chodzi o wyrażenie pragnienia, byśmy zarówno my, jak i inni czuli się bezpieczni, zdrowi, spokojni. Praktykę Metta prowadzi Monika Kużelewska-Turczynowicz, certyfikowany nauczyciel MBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska.

Metta jest jedną z najstarszych i najważniejszych praktyk buddyjskich, zaadaptowana do treningu Mindfulness kształtuje nastawienie, czyli postawę wobec praktyki, wobec siebie, wobec otaczających nas ludzi, wobec świata. Metta to szczere pragnienie dobra dla siebie i dla innych. Bywa tez rozumiana jako wrodzona życzliwość otwartego serca. Wrodzona, czyli dostępna każdemu z nas.
W praktyce tej rozwijajmy współczucie, życzliwość, dobro, miłość, łagodność. I co najważniejsze praktykujemy z intencją, niezależnie od tego, czy w danym momencie czujemy te jakość w sobie.
Chodzi o wyrażenie pragnienia, byśmy zarówno my, jak i inni czuli się bezpieczni, zdrowi, spokojni.

Praktykę Metta prowadzi Monika Kużelewska-Turczynowicz, certyfikowany nauczyciel MBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska.

Praktyka Wchłaniania Dobra_prowadzi Krystyna Boroń-Krupińska
2020-10-29 16:58:41

Praktyka wchłaniania dobra wg Ricka Hansona, autora książki „Szczęśliwy mózg”. Rick Hanson dowodzi w swoich badaniach nad plastycznością mózgu, że trening umysłu wpływa na struktury naszego mózgu. To, o czym będziemy myśleć determinuje jakie struktury w naszym mózgu będziemy rozwijać. Jeżeli będziemy się koncentrować na tzw. negatywnych aspektach życia, będziemy się zamartwiać, to więcej w naszym życiu będzie lęku i niepokoju. Jeśli natomiast będziemy się koncentrować na tym, co dobre, za co jesteśmy wdzięczni, co doceniamy, wówczas programujemy i wytwarzamy w naszym mózgu połączenia skierowane w tę stronę. Praktyka wchłaniania dobra służy rozwijaniu tych naszych mózgowych połączeń, które służą naszemu dobrostanowi i szczęściu. Praktykę wchłaniania dobra prowadzi Krystyna Boroń-Krupińska, certyfikowany nauczyciel MBLC i CBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w MA. Superwizor Mindfulness Association Polska.

Praktyka wchłaniania dobra wg Ricka Hansona, autora książki „Szczęśliwy mózg”.

Rick Hanson dowodzi w swoich badaniach nad plastycznością mózgu, że trening umysłu wpływa na struktury naszego mózgu. To, o czym będziemy myśleć determinuje jakie struktury w naszym mózgu będziemy rozwijać. Jeżeli będziemy się koncentrować na tzw. negatywnych aspektach życia, będziemy się zamartwiać, to więcej w naszym życiu będzie lęku i niepokoju. Jeśli natomiast będziemy się koncentrować na tym, co dobre, za co jesteśmy wdzięczni, co doceniamy, wówczas programujemy i wytwarzamy w naszym mózgu połączenia skierowane w tę stronę.

Praktyka wchłaniania dobra służy rozwijaniu tych naszych mózgowych połączeń, które służą naszemu dobrostanowi i szczęściu.

Praktykę wchłaniania dobra prowadzi Krystyna Boroń-Krupińska, certyfikowany nauczyciel MBLC i CBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w MA. Superwizor Mindfulness Association Polska.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie