Na dobrym torze

Podcast o zrównoważonym transporcie i mobilności


Odcinki od najnowszych:

53: Od czego zależy jakość życia? - Jakub Romański, Stanisław Tarnawa
2024-05-23 23:18:43

Czy wiedzieliście, że istnieje zależność między dostępnością miejsc użyteczności publicznej i transportu publicznego, a poczuciem zadowolenia z życia? Badania naukowe wskazują, że m.in. jakość przestrzeni publicznych, jakość usług transportu publicznego, czy też warunków poruszania się pieszo znacząco wpływają na jakość życia społeczności, a także na ogólną satysfakcję z życia pojedynczych mieszkańców. Dzięki projektowi realizowanemu przez międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City" na Politechnice Warszawskiej, badana i sprawdzana jest w polskich, a dokładniej w warszawskich warunkach właśnie ta zależność. Celem jest zrozumienie, w jaki sposób dostępność miejsc użyteczności publicznej i transportu publicznego wpływa na zadowolenie z życia mieszkańców aglomeracji Warszawskiej. W tym odcinku chciałbym dowiedzieć się, co stoi za pomysłem takiego badania. Czy może ono pokazać nowe spojrzenie na życie w stolicy i stać się inspiracją dla władz miasta do poprawy jakości życia mieszkańców? Gośćmi w tym odcinku są Stanisław Tarnawa oraz Jakub Romański z Międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej "Smart City". Link do ankiety, o której rozmawiamy w tym odcinku: https://docs.google.com/forms/d/1xdkgGIsOWh9dbXkNPpD_4ajzN8Zqwhw0F5KeJcaPaIQ/edit Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/53 Podcast możesz śledzić także na: Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/ Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/ Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

Czy wiedzieliście, że istnieje zależność między dostępnością miejsc użyteczności publicznej i transportu publicznego, a poczuciem zadowolenia z życia?

Badania naukowe wskazują, że m.in. jakość przestrzeni publicznych, jakość usług transportu publicznego, czy też warunków poruszania się pieszo znacząco wpływają na jakość życia społeczności, a także na ogólną satysfakcję z życia pojedynczych mieszkańców.

Dzięki projektowi realizowanemu przez międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City" na Politechnice Warszawskiej, badana i sprawdzana jest w polskich, a dokładniej w warszawskich warunkach właśnie ta zależność. Celem jest zrozumienie, w jaki sposób dostępność miejsc użyteczności publicznej i transportu publicznego wpływa na zadowolenie z życia mieszkańców aglomeracji Warszawskiej.

W tym odcinku chciałbym dowiedzieć się, co stoi za pomysłem takiego badania. Czy może ono pokazać nowe spojrzenie na życie w stolicy i stać się inspiracją dla władz miasta do poprawy jakości życia mieszkańców?

Gośćmi w tym odcinku są Stanisław Tarnawa oraz Jakub Romański z Międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej "Smart City".


Link do ankiety, o której rozmawiamy w tym odcinku:

https://docs.google.com/forms/d/1xdkgGIsOWh9dbXkNPpD_4ajzN8Zqwhw0F5KeJcaPaIQ/edit


Więcej informacji na stronie:

https://www.nadobrymtorze.pl/53


Podcast możesz śledzić także na:

Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze


52: Podzielmy Polskę na nowo, żeby ją lepiej połączyć - prof. dr hab. Przemysław Śleszyński
2024-03-08 12:00:00

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego umożliwia tworzenie bardziej efektywnych systemów komunikacyjnych. Obecnie odbywa się ona na zasadzie dobrowolności i własnej inicjatywy samorządów. Te zaangażowane szukają porozumienia i tworzą połączenia łączące ich obszary. Mały zasięg terytorialny tego typu porozumień może jednak nie dać korzystnych efektów, jeżeli mieszkańcy żyją i funkcjonują na większym obszarze. Zbyt duże terytorialnie podmioty odpowiedzialne za organizację transportu publicznego mogą stać się natomiast trudne do zarządzania i słabiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Warto, aby współpracę nawiązywały wszystkie te samorządy, które funkcjonalnie stanowią jedną całość. Pytanie tylko jak ustalić granice takich obszarów? A co w sytuacji, gdyby odgórnie, z poziomu rządowego, przypisać odpowiedzialność za organizację transportu publicznego nowym podmiotom, np. związkom transportowym? Mogłyby one reprezentować samorządy będące częścią właśnie takich obszarów. Gościem w tym odcinku podcastu jest pan prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/52 Podcast możesz śledzić także na: Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/ Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/ Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego umożliwia tworzenie bardziej efektywnych systemów komunikacyjnych. Obecnie odbywa się ona na zasadzie dobrowolności i własnej inicjatywy samorządów. Te zaangażowane szukają porozumienia i tworzą połączenia łączące ich obszary.

Mały zasięg terytorialny tego typu porozumień może jednak nie dać korzystnych efektów, jeżeli mieszkańcy żyją i funkcjonują na większym obszarze. Zbyt duże terytorialnie podmioty odpowiedzialne za organizację transportu publicznego mogą stać się natomiast trudne do zarządzania i słabiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Warto, aby współpracę nawiązywały wszystkie te samorządy, które funkcjonalnie stanowią jedną całość. Pytanie tylko jak ustalić granice takich obszarów?

A co w sytuacji, gdyby odgórnie, z poziomu rządowego, przypisać odpowiedzialność za organizację transportu publicznego nowym podmiotom, np. związkom transportowym? Mogłyby one reprezentować samorządy będące częścią właśnie takich obszarów.

Gościem w tym odcinku podcastu jest pan prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN.


Więcej informacji na stronie:

https://www.nadobrymtorze.pl/52


Podcast możesz śledzić także na:

Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

51: Wielkie pieniądze dla Polski - ETS 2 i Społeczny Fundusz Klimatyczny
2024-02-22 08:06:36

W najbliższych latach w obszarze transportu nastąpią znaczące zmiany rynkowe. Powstanie nowy system handlu uprawnieniami do emisji nazywany BRT ETS lub ETS 2. Obejmie on m.in. transport drogowy. Paliwa zostaną obłożone opłatą emisyjną, a ich dystrybutorzy będą musieli kupować uprawnienia. Dochody ze sprzedaży tych uprawnień trafią do Społecznego Funduszu Klimatycznego, który będzie miał na celu zapewnienie wsparcia słabszym grupom i podmiotom, które najbardziej odczują skutki nowego systemu. W tym odcinku chciałbym się dowiedzieć jak dokładnie będzie działał nowy system ETS 2? Jak duży będzie miał on wpływ na sektor transportu? Jak przygotować się na jego wejście, a także jak dużą „poduszką bezpieczeństwa” będzie Społeczny Fundusz Klimatyczny? Gościnią w tym odcinku podcastu jest Aneta Stefańczyk, analityczka w Instytucie Reform. Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/51 Podcast możesz śledzić także na: Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/ Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/ Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

W najbliższych latach w obszarze transportu nastąpią znaczące zmiany rynkowe. Powstanie nowy system handlu uprawnieniami do emisji nazywany BRT ETS lub ETS 2. Obejmie on m.in. transport drogowy. Paliwa zostaną obłożone opłatą emisyjną, a ich dystrybutorzy będą musieli kupować uprawnienia. Dochody ze sprzedaży tych uprawnień trafią do Społecznego Funduszu Klimatycznego, który będzie miał na celu zapewnienie wsparcia słabszym grupom i podmiotom, które najbardziej odczują skutki nowego systemu.

W tym odcinku chciałbym się dowiedzieć jak dokładnie będzie działał nowy system ETS 2? Jak duży będzie miał on wpływ na sektor transportu? Jak przygotować się na jego wejście, a także jak dużą „poduszką bezpieczeństwa” będzie Społeczny Fundusz Klimatyczny?

Gościnią w tym odcinku podcastu jest Aneta Stefańczyk, analityczka w Instytucie Reform.


Więcej informacji na stronie:

https://www.nadobrymtorze.pl/51


Podcast możesz śledzić także na:

Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

50: Rusza kurs "Postaw na transport publiczny i wygraj wybory"
2024-02-01 11:38:03

Jak zmotywować lokalnych polityków, aby na poważnie zajęli się problemem wykluczenia komunikacyjnego w swoich gminach? Grupa ekspertów z dziedziny transportu i infrastruktury znalazła na to sposób i przygotowała darmowy kurs internetowy Postaw na transport publiczny i wygraj wybory. Kurs skierowany jest m.in. do kandydatów w wyborach samorządowych, zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym. Twórcy inicjatywy, dając politykom gotowe rozwiązania, chcą ich zachęcić do podejmowania realnych działań na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa. Zapraszamy do odsłuchania jubileuszowego - 50 odcinka podcastu "Na dobrym torze". W tym odcinku gościem Karoliny Wąsowskiej jest Piotr Franke. _____________________________________________________ Kurs dostępny jest na stronie: https://kurs.nadobrymtorze.pl/ _____________________________________________________ Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/50 Podcast możesz śledzić także na: Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/ Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/ Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

Jak zmotywować lokalnych polityków, aby na poważnie zajęli się problemem wykluczenia komunikacyjnego w swoich gminach?

Grupa ekspertów z dziedziny transportu i infrastruktury znalazła na to sposób i przygotowała darmowy kurs internetowy Postaw na transport publiczny i wygraj wybory.

Kurs skierowany jest m.in. do kandydatów w wyborach samorządowych, zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym.

Twórcy inicjatywy, dając politykom gotowe rozwiązania, chcą ich zachęcić do podejmowania realnych działań na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa. Zapraszamy do odsłuchania jubileuszowego - 50 odcinka podcastu "Na dobrym torze". W tym odcinku gościem Karoliny Wąsowskiej jest Piotr Franke.

_____________________________________________________

Kurs dostępny jest na stronie: https://kurs.nadobrymtorze.pl/

_____________________________________________________


Więcej informacji na stronie:

https://www.nadobrymtorze.pl/50


Podcast możesz śledzić także na:

Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

49: Finansowanie infrastruktury transportowej - Maciej Gładyga
2024-01-04 13:00:21

W Polsce każdego roku inwestujemy w infrastrukturę transportową kilkadziesiąt miliardów złotych. Jednymi z kluczowych źródeł finansowania są Krajowy Fundusz Drogowy oraz Fundusz Kolejowy. Mimo podobnej nazwy sposób zasilania i funkcjonowania tych funduszy jest inny. Inwestycje na sieci kolejowej, w przeciwieństwie do inwestycji na sieci dróg, nie mają zapewnionego stabilnego finansowania krajowego, w tym prefinansowania, uniezależnionego od perspektyw finansowych Unii Europejskiej. Powoduje to przestoje w ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów na przełomie poszczególnych perspektyw. Efektem jest niestabilność i niepewność, które nie pozwalają na rozwój potencjału polskich firm wykonawczych i producentów. Kto zainwestuje w drogi, specjalistyczny sprzęt i odpowiednie szkolenia kadry, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć, czy ta inwestycja ma szansę się zwrócić i przynieść zysk? Oddzielną kwestią jest także proporcja nakładów inwestycyjnych na drogi oraz na kolej. W końcu to kolej, jako najbardziej efektywny środek transportu, w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia śladu węglowego, zużycia energii i tym samym znaczącej redukcji kosztów transportu, w tym kosztów zewnętrznych takich jak np. hałas, emisje zanieczyszczeń, czy inne koszty społeczne. Ponadto to kolej została ujęta w Taksonomii UE. Ze względu na zmiany zachodzące na rynku finansowym, m.in. w zakresie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, o których rozmawialiśmy w kilku poprzednich odcinkach, to właśnie kolej może być bardzo ważnym elementem zapewniającym konkurencyjność całej polskiej gospodarki. Zatem jak działa obecny system finansowania infrastruktury transportowej? Jakich zmian potrzebujemy w tym zakresie, aby zapewnić stabilność rynku, konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprawić jakość życia mieszkańców? Gościem w tym odcinku podcastu jest pan Maciej Gładyga, Dyrektor Zarządzający w Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego. Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/49 Podcast możesz śledzić także na: Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/ Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/ Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

W Polsce każdego roku inwestujemy w infrastrukturę transportową kilkadziesiąt miliardów złotych. Jednymi z kluczowych źródeł finansowania są Krajowy Fundusz Drogowy oraz Fundusz Kolejowy. Mimo podobnej nazwy sposób zasilania i funkcjonowania tych funduszy jest inny.

Inwestycje na sieci kolejowej, w przeciwieństwie do inwestycji na sieci dróg, nie mają zapewnionego stabilnego finansowania krajowego, w tym prefinansowania, uniezależnionego od perspektyw finansowych Unii Europejskiej. Powoduje to przestoje w ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów na przełomie poszczególnych perspektyw. Efektem jest niestabilność i niepewność, które nie pozwalają na rozwój potencjału polskich firm wykonawczych i producentów. Kto zainwestuje w drogi, specjalistyczny sprzęt i odpowiednie szkolenia kadry, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć, czy ta inwestycja ma szansę się zwrócić i przynieść zysk?

Oddzielną kwestią jest także proporcja nakładów inwestycyjnych na drogi oraz na kolej. W końcu to kolej, jako najbardziej efektywny środek transportu, w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia śladu węglowego, zużycia energii i tym samym znaczącej redukcji kosztów transportu, w tym kosztów zewnętrznych takich jak np. hałas, emisje zanieczyszczeń, czy inne koszty społeczne. Ponadto to kolej została ujęta w Taksonomii UE. Ze względu na zmiany zachodzące na rynku finansowym, m.in. w zakresie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, o których rozmawialiśmy w kilku poprzednich odcinkach, to właśnie kolej może być bardzo ważnym elementem zapewniającym konkurencyjność całej polskiej gospodarki.

Zatem jak działa obecny system finansowania infrastruktury transportowej? Jakich zmian potrzebujemy w tym zakresie, aby zapewnić stabilność rynku, konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprawić jakość życia mieszkańców?

Gościem w tym odcinku podcastu jest pan Maciej Gładyga, Dyrektor Zarządzający w Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego.


Więcej informacji na stronie:

https://www.nadobrymtorze.pl/49


Podcast możesz śledzić także na:

Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

48: Czy rozkład jazdy to tajemnica? - Aleksander Dąbrowski
2023-12-21 18:39:01

Czy planowaliście kiedyś podróż pomiędzy miastami z wykorzystaniem różnych środków transportu zbiorowego? Jeżeli wiecie jak funkcjonuje transport publiczny w danych miejscach, to zapewne nie jest to dla Was bardzo trudne zadanie. Pytanie tylko co w sytuacji, jeżeli chcielibyście dotrzeć do miejscowości, w której jeszcze nigdy nie byliście? W większości przypadków, sprawa wtedy nie jest już tak prosta. Wyzwanie może być podobne także z perspektywy wielu osób mieszkających nawet w danej miejscowości, ale przemieszczających się jedynie swoimi samochodami. Brak łatwego dostępu do informacji o możliwych podróżach transportem zbiorowym bardzo utrudnia pierwszy krok do takiej podróży, czyli jej zaplanowanie. Zatem jeżeli chcemy zachęcić mieszkańców do podróżowania transportem publicznym potrzebujemy łatwo dostępnych danych o przystankach, rozkładach jazdy, a jeszcze lepiej także o aktualnym położeniu pojazdów. Jeśli będą to otwarte dane, udostępniane w ustandaryzowanych formatach, twórcy różnych aplikacji, na zasadach konkurencji rynkowej, będą mogli oferować swoje narzędzia do planowania podróży. W tym odcinku chciałbym przyjrzeć się bliżej otwartym danym w transporcie zbiorowym. Kto i na jakich zasadach powinien udostępniać te dane? Czym są formaty danych NeTEx i GTFS? Jakich zmian potrzebujemy, abyśmy w łatwy sposób mogli planować nasze podróże transportem zbiorowym? Gościem w tym odcinku jest Aleksander Dąbrowski CTO w firmie Astarium, twórcy aplikacji KOLEO. Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/48 Podcast możesz śledzić także na: Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/ Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/ Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

Czy planowaliście kiedyś podróż pomiędzy miastami z wykorzystaniem różnych środków transportu zbiorowego? Jeżeli wiecie jak funkcjonuje transport publiczny w danych miejscach, to zapewne nie jest to dla Was bardzo trudne zadanie. Pytanie tylko co w sytuacji, jeżeli chcielibyście dotrzeć do miejscowości, w której jeszcze nigdy nie byliście? W większości przypadków, sprawa wtedy nie jest już tak prosta.

Wyzwanie może być podobne także z perspektywy wielu osób mieszkających nawet w danej miejscowości, ale przemieszczających się jedynie swoimi samochodami. Brak łatwego dostępu do informacji o możliwych podróżach transportem zbiorowym bardzo utrudnia pierwszy krok do takiej podróży, czyli jej zaplanowanie.

Zatem jeżeli chcemy zachęcić mieszkańców do podróżowania transportem publicznym potrzebujemy łatwo dostępnych danych o przystankach, rozkładach jazdy, a jeszcze lepiej także o aktualnym położeniu pojazdów. Jeśli będą to otwarte dane, udostępniane w ustandaryzowanych formatach, twórcy różnych aplikacji, na zasadach konkurencji rynkowej, będą mogli oferować swoje narzędzia do planowania podróży.

W tym odcinku chciałbym przyjrzeć się bliżej otwartym danym w transporcie zbiorowym. Kto i na jakich zasadach powinien udostępniać te dane? Czym są formaty danych NeTEx i GTFS? Jakich zmian potrzebujemy, abyśmy w łatwy sposób mogli planować nasze podróże transportem zbiorowym?

Gościem w tym odcinku jest Aleksander Dąbrowski CTO w firmie Astarium, twórcy aplikacji KOLEO.

Więcej informacji na stronie:

https://www.nadobrymtorze.pl/48


Podcast możesz śledzić także na:

Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

47: Nowa ustawa o planowaniu przestrzennym - Joanna Maj
2023-12-07 16:46:25

Pod koniec września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadza ona szereg zmian. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione przez plan ogólny, który samorządy będą musiały przyjąć do 2026 roku. Zgodnie z szacunkami Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN to właśnie obowiązujące cały czas Studia przewidywały tereny zabudowy mieszkaniowej dla nawet 200 mln osób. Prowadziło to nieuchronnie do pogłębiania chaosu przestrzennego i związanych z nim ogromnych kosztów finansowych oraz społecznych. W nowej ustawie pojawią się także ograniczenia w stosowaniu decyzji o warunkach zabudowy, jak również zupełnie nowe narzędzia służące samorządom oraz inwestorom. Jednym z nich są Zintegrowane Plany Inwestycyjne, czyli szczególny rodzaj planu miejscowego, który będzie powstawał na wniosek i z czynnym udziałem inwestora prywatnego. Czy nowa ustawa stanowi odpowiedź na problem niekontrolowanego rozlewania się miast? Jak nowe regulacje wpłyną na rozwój miast i dostępność transportu publicznego? Czy rewolucja w planowaniu przestrzennym wpłynie pozytywnie na aspekty związane z mobilnością? Czy mamy szansę na prawdziwe transit-oriented development? Gościnią tego odcinka podcastu jest pani Joanna Maj, radca prawny, specjalistka ds. prawa budowlanego i nieruchomości w kancelarii SWK Legal. Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/47 Podcast możesz śledzić także na: Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/ Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/ Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

Pod koniec września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadza ona szereg zmian. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione przez plan ogólny, który samorządy będą musiały przyjąć do 2026 roku. Zgodnie z szacunkami Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN to właśnie obowiązujące cały czas Studia przewidywały tereny zabudowy mieszkaniowej dla nawet 200 mln osób. Prowadziło to nieuchronnie do pogłębiania chaosu przestrzennego i związanych z nim ogromnych kosztów finansowych oraz społecznych.

W nowej ustawie pojawią się także ograniczenia w stosowaniu decyzji o warunkach zabudowy, jak również zupełnie nowe narzędzia służące samorządom oraz inwestorom. Jednym z nich są Zintegrowane Plany Inwestycyjne, czyli szczególny rodzaj planu miejscowego, który będzie powstawał na wniosek i z czynnym udziałem inwestora prywatnego.

Czy nowa ustawa stanowi odpowiedź na problem niekontrolowanego rozlewania się miast? Jak nowe regulacje wpłyną na rozwój miast i dostępność transportu publicznego? Czy rewolucja w planowaniu przestrzennym wpłynie pozytywnie na aspekty związane z mobilnością? Czy mamy szansę na prawdziwe transit-oriented development?

Gościnią tego odcinka podcastu jest pani Joanna Maj, radca prawny, specjalistka ds. prawa budowlanego i nieruchomości w kancelarii SWK Legal.


Więcej informacji na stronie:

https://www.nadobrymtorze.pl/47


Podcast możesz śledzić także na:

Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

46: Odblokujmy transport intermodalny! - Marta Waldmann
2023-11-23 15:29:38

Intermodalny transport towarowy był przedmiotem opublikowanego w pierwszej połowie roku sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Zgodnie z tym dokumentem w UE nadal nie zapewniono równych warunków działania dla transportu intermodalnego, a w rezultacie nadal nie może on konkurować na równych warunkach z transportem drogowym. Trybunał wskazał także, że Komisja Europejska nie określiła ilościowych celów dotyczących udziału intermodalnych przewozów towarowych i wyznaczyła nierealistyczne cele dla UE na lata 2030 i 2050. Cele te nie były oparte na solidnych symulacjach dotyczących tego, jak duże przesunięcie międzygałęziowe można osiągnąć. Trybunał ustalił również, że jednym z czynników zniechęcających operatorów logistycznych do wyboru intermodalności jest brak łatwo dostępnych informacji na temat terminali intermodalnych oraz przepustowości sieci w czasie rzeczywistym. Finansowanie unijne przekazane na projekty dotyczące infrastruktury intermodalnej w poprzedniej perspektywie finansowej nie było powiązane z uzyskaniem konkretnych rezultatów w zakresie przesunięcia międzygałęziowego. Monitorowanie tych projektów skupione było na produktach, a nie na rezultatach. Problemy widoczne z perspektywy unijnej, w dużym stopniu pokrywają się z problemami transportu intermodalnego w Polsce. Pytanie zatem jak je rozwiązać? Gościem tego odcinka podcastu jest Marta Waldmann, ekspertka ds. rozwoju logistyki w Poznańskim Instytucie Technologicznym – Sieci Badawczej Łukasiewicz. Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/46 Podcast możesz śledzić także na: Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/ Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/ Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

Intermodalny transport towarowy był przedmiotem opublikowanego w pierwszej połowie roku sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Zgodnie z tym dokumentem w UE nadal nie zapewniono równych warunków działania dla transportu intermodalnego, a w rezultacie nadal nie może on konkurować na równych warunkach z transportem drogowym.

Trybunał wskazał także, że Komisja Europejska nie określiła ilościowych celów dotyczących udziału intermodalnych przewozów towarowych i wyznaczyła nierealistyczne cele dla UE na lata 2030 i 2050. Cele te nie były oparte na solidnych symulacjach dotyczących tego, jak duże przesunięcie międzygałęziowe można osiągnąć.

Trybunał ustalił również, że jednym z czynników zniechęcających operatorów logistycznych do wyboru intermodalności jest brak łatwo dostępnych informacji na temat terminali intermodalnych oraz przepustowości sieci w czasie rzeczywistym.

Finansowanie unijne przekazane na projekty dotyczące infrastruktury intermodalnej w poprzedniej perspektywie finansowej nie było powiązane z uzyskaniem konkretnych rezultatów w zakresie przesunięcia międzygałęziowego. Monitorowanie tych projektów skupione było na produktach, a nie na rezultatach.

Problemy widoczne z perspektywy unijnej, w dużym stopniu pokrywają się z problemami transportu intermodalnego w Polsce. Pytanie zatem jak je rozwiązać?

Gościem tego odcinka podcastu jest Marta Waldmann, ekspertka ds. rozwoju logistyki w Poznańskim Instytucie Technologicznym – Sieci Badawczej Łukasiewicz.


Więcej informacji na stronie:

https://www.nadobrymtorze.pl/46


Podcast możesz śledzić także na:

Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

45: Zielone Pierścienie Miast - Mirosław Kaznowski
2023-11-10 22:05:31

Zielone pierścienie miast to koncepcja ochrony terenów otwartych, pozbawionych zabudowy, otaczających tereny zurbanizowane. Jej głównym celem jest ograniczenie niekontrolowanej suburbanizacji. Umożliwiają one jednocześnie zachowanie obszarów zielonych istotnych dla różnorodności biologicznej, wymiany powietrza, zwiększenia retencji wód oraz zachowania powiązań przyrodniczych. Mogą one pełnić funkcję rekreacyjną, rolniczą, czy środowiskową. Dlaczego poruszam taki temat w podcaście dotyczącym transportu i mobilności? Ponieważ to właśnie chaotycznie rozprzestrzeniająca się zabudowa jest szczególnie trudna do obsługi transportem publicznym. Często uniemożliwia także budowę atrakcyjnej infrastruktury dla mobilności aktywnej. Jak sprawić aby wokół polskich miast mogły powstać zielone pierścienie, a w zasadzie pozostać niezabudowane? Jak w rezultacie wpłynęłyby na mobilność mieszkańców aglomeracji? I co na to samorządy? Gościem tego odcinka jest Mirosław Kaznowski, zielony społecznik, kandydat w ostatnich wyborach parlamentarnych, działa także w ramach Inicjatywy „Zielony Pierścień Warszawy”. Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/45 Podcast możesz śledzić także na: Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/ Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/ Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

Zielone pierścienie miast to koncepcja ochrony terenów otwartych, pozbawionych zabudowy, otaczających tereny zurbanizowane. Jej głównym celem jest ograniczenie niekontrolowanej suburbanizacji. Umożliwiają one jednocześnie zachowanie obszarów zielonych istotnych dla różnorodności biologicznej, wymiany powietrza, zwiększenia retencji wód oraz zachowania powiązań przyrodniczych. Mogą one pełnić funkcję rekreacyjną, rolniczą, czy środowiskową.

Dlaczego poruszam taki temat w podcaście dotyczącym transportu i mobilności?

Ponieważ to właśnie chaotycznie rozprzestrzeniająca się zabudowa jest szczególnie trudna do obsługi transportem publicznym. Często uniemożliwia także budowę atrakcyjnej infrastruktury dla mobilności aktywnej.

Jak sprawić aby wokół polskich miast mogły powstać zielone pierścienie, a w zasadzie pozostać niezabudowane? Jak w rezultacie wpłynęłyby na mobilność mieszkańców aglomeracji? I co na to samorządy?

Gościem tego odcinka jest Mirosław Kaznowski, zielony społecznik, kandydat w ostatnich wyborach parlamentarnych, działa także w ramach Inicjatywy „Zielony Pierścień Warszawy”.


Więcej informacji na stronie:

https://www.nadobrymtorze.pl/45


Podcast możesz śledzić także na:

Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

44: W jaki sposób zmieniać przestrzeń publiczną? - Paweł Jaworski
2023-10-20 12:29:55

Rozwój zrównoważonej mobilności w miastach jest w dużym stopniu powiązany i uzależniony od przekształceń przestrzeni publicznych, zmiany jej funkcji i sposobu wykorzystania. Zmiany te często są kontrowersyjne, budzą emocje, obawy i sprzeciw. Samorządy realizując takie projekty często przeprowadzają konsultacje społeczne dając mieszkańcom możliwość w określonych ramach odniesienia się do przedstawianej koncepcji zmian. Jednostki publiczne zazwyczaj wprowadzają nieduże korekty, uwzględniając postulaty mieszkańców. Czasami opór społeczny i obawy decydentów są tak duże, że dochodzi do zawieszenia realizacji projektu. W tym odcinku chciałbym przyjrzeć się bliżej właśnie tym procesom, które zachodzą przy okazji wprowadzania zmian. Jakimi narzędziami dysponują miasta, aby lepiej realizować projekty związane z przekształceniami przestrzeni publicznej? Jak mógłby wyglądać taki modelowy proces znajdowania porozumienia i akceptacji społecznej dla wprowadzanych zmian? Gościem w tym odcinku podcastu jest Paweł Jaworski, urbanista i właściciel firmy Experimental Urbanism. Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/44 Podcast możesz śledzić także na: Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/ Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/ Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

Rozwój zrównoważonej mobilności w miastach jest w dużym stopniu powiązany i uzależniony od przekształceń przestrzeni publicznych, zmiany jej funkcji i sposobu wykorzystania. Zmiany te często są kontrowersyjne, budzą emocje, obawy i sprzeciw. Samorządy realizując takie projekty często przeprowadzają konsultacje społeczne dając mieszkańcom możliwość w określonych ramach odniesienia się do przedstawianej koncepcji zmian. Jednostki publiczne zazwyczaj wprowadzają nieduże korekty, uwzględniając postulaty mieszkańców. Czasami opór społeczny i obawy decydentów są tak duże, że dochodzi do zawieszenia realizacji projektu.

W tym odcinku chciałbym przyjrzeć się bliżej właśnie tym procesom, które zachodzą przy okazji wprowadzania zmian. Jakimi narzędziami dysponują miasta, aby lepiej realizować projekty związane z przekształceniami przestrzeni publicznej? Jak mógłby wyglądać taki modelowy proces znajdowania porozumienia i akceptacji społecznej dla wprowadzanych zmian?

Gościem w tym odcinku podcastu jest Paweł Jaworski, urbanista i właściciel firmy Experimental Urbanism.


Więcej informacji na stronie:

https://www.nadobrymtorze.pl/44


Podcast możesz śledzić także na:

Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie