Piękne życie w Radiu Lublin

PIĘKNE ŻYCIE - o seniorach, dla seniorów i z seniorami oczywiście realizowana. Wśród naszych rozmówców są takie osoby, które nie przepadają za tym nowoczesnym sformułowaniem "aktywny senior" i nazywają się "babcią i dziadkiem z potencjałem". Tutaj spotkacie nowoczesnych silver infuencerów ale i... babcię z szarlotką. Z seniorami jesteśmy na spacerze z kijkami, podczas łączenia na zajęciach zdalnych w internecie ale i w Domu Pomocy Społecznej.


Odcinki od najnowszych:

Piękne życie - Wsparcie poradnicze dla seniorów
2023-11-23 10:57:00

Osoby po 60. roku życia mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia poradniczego: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, doradztwa zawodowego, konsumenckiego etc. w ramach spotkań w Fundacji Aktywności Obywatelskiej z Lublina. Poradnictwo świadczone jest indywidualnie i grupowo. W ramach projektu przewidziana jest również kampania społeczna pod tytułem: Wiedza daje bezpieczeństwo! Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023. Przedstawiciele Fundacji wsparcie adresują do seniorów i seniorek z Lublina. Na spotkanie przy radiowych mikrofonach zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Osoby po 60. roku życia mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia poradniczego: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, doradztwa zawodowego, konsumenckiego etc. w ramach spotkań w Fundacji Aktywności Obywatelskiej z Lublina. Poradnictwo świadczone jest indywidualnie i grupowo.

W ramach projektu przewidziana jest również kampania społeczna pod tytułem: Wiedza daje bezpieczeństwo! Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023. Przedstawiciele Fundacji wsparcie adresują do seniorów i seniorek z Lublina.

Na spotkanie przy radiowych mikrofonach zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Piękne życie - Jak nie uwierzyć metodzie "na wnuczka"?
2023-11-16 09:54:00

Podejmiemy ważne tematy społeczne dla osób starszych, pokażemy nową, współczesną mapę zagrożeń bezpieczeństwa, spotkamy się z policjantami w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas" oraz aplikacji "Moja Komenda". Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: jak przeciwdziałać metodzie przestępców na tzw. "wnuczka"? Przed nami cykl wykładów i spotkań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, na jakie narażone są osoby starsze ze strony przestępców stosujący metody wyłudzania pieniędzy „na wnuczka”, „ na policjanta” lub inne o podobnej metodzie działania. SENIORZE PAMIĘTAJ!!! Policja nie informuje postronnych osób o swoich akcjach. W przypadku podejrzanego telefonu dobrze jest się skontaktować z policja dzwoniąc pod numer 112. Na spotkanie z seniorami zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Podejmiemy ważne tematy społeczne dla osób starszych, pokażemy nową, współczesną mapę zagrożeń bezpieczeństwa, spotkamy się z policjantami w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas" oraz aplikacji "Moja Komenda". Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: jak przeciwdziałać metodzie przestępców na tzw. "wnuczka"?

Przed nami cykl wykładów i spotkań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, na jakie narażone są osoby starsze ze strony przestępców stosujący metody wyłudzania pieniędzy „na wnuczka”, „ na policjanta” lub inne o podobnej metodzie działania.
SENIORZE PAMIĘTAJ!!! Policja nie informuje postronnych osób o swoich akcjach. W przypadku podejrzanego telefonu dobrze jest się skontaktować z policja dzwoniąc pod numer 112.

Na spotkanie z seniorami zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Piękne życie - Jak chronić swoje dane w internecie?
2023-11-09 09:53:00

Jak chronić swoje dane? Czego nie robić w Internecie? Jak przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom ze strony oszustów internetowych? Wraz z seniorami dziś będziemy uczestniczyć w warsztatach komputerowych dla osób starszych prowadzonych przez Adama Kolibskiego. W dzisiejszym świecie pełnym nowoczesnych technologii seniorzy często nie potrafią w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje komputer i jego zastosowania do komunikacji, łatwego pozyskiwania informacji, załatwiania spraw w urzędach czy nawiązywania kontaktów w grupach. Czy wejście w świat technologii dla seniorów nie musi być skomplikowane? - na radiowe spotkanie przy komputerze zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Jak chronić swoje dane? Czego nie robić w Internecie? Jak przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom ze strony oszustów internetowych? Wraz z seniorami dziś będziemy uczestniczyć w warsztatach komputerowych dla osób starszych prowadzonych przez Adama Kolibskiego.

W dzisiejszym świecie pełnym nowoczesnych technologii seniorzy często nie potrafią w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje komputer i jego zastosowania do komunikacji, łatwego pozyskiwania informacji, załatwiania spraw w urzędach czy nawiązywania kontaktów w grupach.

Czy wejście w świat technologii dla seniorów nie musi być skomplikowane? - na radiowe spotkanie przy komputerze zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Piękne życie - Jak osoby starsze angażują się w pomoc innym
2023-11-02 09:52:00

Taniec łączy ludzi bez względu na wiek i pełno- lub niepełnosprawność. W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosmonautów w Lublinie odbyło się prawdziwe święto przyjaźni, dowodzące, że wiek, płeć, pochodzenie czy różnice w zdolnościach nie mają znaczenia, kiedy ludzi łączy się w jednym celu - aby być razem we wspólnocie. Wspólne tańce i spotkanie przy stole zostało zorganizowane przez seniorki - wolontariuszki działające przy Fundacji Aktywności Obywatelskiej. W programie pokażemy, jak osoby starsze angażują się w pomoc każdej grupie społecznej bez względu na wszystko. Projekt „Razem mieszkamy – wspólnie działamy!” finansowany jest przez Islandię Liechtenstein I Norwegię z Funduszy EOG I Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Na rozmowy z aktywnymi seniorkami i wiceprezes Fundacji Aktywności Obywatelskiej - Agatą Czwórnóg - zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek. 

Taniec łączy ludzi bez względu na wiek i pełno- lub niepełnosprawność. W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosmonautów w Lublinie odbyło się prawdziwe święto przyjaźni, dowodzące, że wiek, płeć, pochodzenie czy różnice w zdolnościach nie mają znaczenia, kiedy ludzi łączy się w jednym celu - aby być razem we wspólnocie.

Wspólne tańce i spotkanie przy stole zostało zorganizowane przez seniorki - wolontariuszki działające przy Fundacji Aktywności Obywatelskiej. W programie pokażemy, jak osoby starsze angażują się w pomoc każdej grupie społecznej bez względu na wszystko.

Projekt „Razem mieszkamy – wspólnie działamy!” finansowany jest przez Islandię Liechtenstein I Norwegię z Funduszy EOG I Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Na rozmowy z aktywnymi seniorkami i wiceprezes Fundacji Aktywności Obywatelskiej - Agatą Czwórnóg - zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek. 

Piękne życie - Sprawność fizyczna seniorów
2023-10-26 09:51:00

Sprawność fizyczna to nie tylko aktywność w zakresie uprawiania sportu, ale również funkcjonowania na co dzień. Seniorzy to wyjątkowa grupa społeczna, w której znajdują się osoby samodzielne, jak i niesamodzielne. Ważne jest to, aby utrzymać funkcjonalność podczas dnia codziennego takich osób, które są samodzielne, wesprzeć ich w tym, wskazać aspekty aktywności w danym miejscu zamieszkania, dedykowane takim osobom. U osób niesamodzielnych, potrzeby są większe i dostosowanie opieki nad nimi wiąże się z uaktywnieniem ich w wielu płaszczyznach. Biorąc pod uwagę wielochorobowość przewlekłą w tej grupie seniorów, ważne jest wskazanie wsparcia w funkcjonowaniu podczas dnia codziennego lub przy seniorach wymagających opieki medycznej wskazanie możliwości jakie wiążą się z opieką długoterminową dla pacjentów. O seniorach samodzielnych i niesamodzielnych będzie mówiła Kinga Łabuda, magister pielęgniarstwa, z pielęgniarstwa internistycznego, która poruszy temat Interdyscyplinarnego aspektu sprawności wśród seniorów. Na spotkanie wokół spraw senioralnych zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Sprawność fizyczna to nie tylko aktywność w zakresie uprawiania sportu, ale również funkcjonowania na co dzień. Seniorzy to wyjątkowa grupa społeczna, w której znajdują się osoby samodzielne, jak i niesamodzielne. Ważne jest to, aby utrzymać funkcjonalność podczas dnia codziennego takich osób, które są samodzielne, wesprzeć ich w tym, wskazać aspekty aktywności w danym miejscu zamieszkania, dedykowane takim osobom. U osób niesamodzielnych, potrzeby są większe i dostosowanie opieki nad nimi wiąże się z uaktywnieniem ich w wielu płaszczyznach. Biorąc pod uwagę wielochorobowość przewlekłą w tej grupie seniorów, ważne jest wskazanie wsparcia w funkcjonowaniu podczas dnia codziennego lub przy seniorach wymagających opieki medycznej wskazanie możliwości jakie wiążą się z opieką długoterminową dla pacjentów. O seniorach samodzielnych i niesamodzielnych będzie mówiła Kinga Łabuda, magister pielęgniarstwa, z pielęgniarstwa internistycznego, która poruszy temat Interdyscyplinarnego aspektu sprawności wśród seniorów.

Na spotkanie wokół spraw senioralnych zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Piękne życie - Jak określić granicę „seniora”?
2023-10-12 10:37:00

Jak określić granicę „seniora”? Czy osoba 60+ to senior? Prof. Anna Izabela Brzezińska przedstawia zupełnie inną strukturę współczesnego społeczeństwa – od najmłodszych po „młodszych starszych” i „starszych najstarszych”. Przy określaniu dzisiejszych „starszych” ważne jest zwrócenie uwagi na czas ich dzieciństwa, okres, w którym dorastali – są to lata powojenne lub okres PRL. Tamtejsza rzeczywistość była zupełnie inna od dzisiejszej, nastąpiły ogromne zmiany (i następują cały czas). Jak zatem budować porozumienie między najstarszym i najmłodszym pokoleniem? W jakich okolicznościach mogą się te pokolenia spotkać? Co najstarsi mogą dać dzieciom? Co jest podstawą, sensem wychowania? Jak dziadkowie mogą włączyć się budowanie tej „podstawy”? W programie włączymy się w dyskurs i podejmiemy te tematy wraz z naukowcami, jak i seniorami. Na program zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Jak określić granicę „seniora”? Czy osoba 60+ to senior? Prof. Anna Izabela Brzezińska przedstawia zupełnie inną strukturę współczesnego społeczeństwa – od najmłodszych po „młodszych starszych” i „starszych najstarszych”. Przy określaniu dzisiejszych „starszych” ważne jest zwrócenie uwagi na czas ich dzieciństwa, okres, w którym dorastali – są to lata powojenne lub okres PRL. Tamtejsza rzeczywistość była zupełnie inna od dzisiejszej, nastąpiły ogromne zmiany (i następują cały czas). Jak zatem budować porozumienie między najstarszym i najmłodszym pokoleniem? W jakich okolicznościach mogą się te pokolenia spotkać? Co najstarsi mogą dać dzieciom? Co jest podstawą, sensem wychowania? Jak dziadkowie mogą włączyć się budowanie tej „podstawy”?

W programie włączymy się w dyskurs i podejmiemy te tematy wraz z naukowcami, jak i seniorami.

Na program zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Piękne życie - O przygotowaniu do starości
2023-10-05 10:34:00

Dnia 1 października przypadało święto każdego z nas – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dlaczego? Bo starość jest naturalnie wpisana w życie człowieka. Jak każdy jego etap jest ważna i cenna. Jednak często towarzyszą jej różne bolączki, a najdotkliwszą z nich jest samotność. Jak alarmuje Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, w Polsce z powodu osamotnienia cierpi kilkaset tysięcy seniorów i wykazuje, że najlepszym remedium jest towarzystwo drugiej osoby takie, jakie zapewnia Program "Obecność" Stowarzyszenia. Prawie 25% Polaków to osoby w wieku 60+, a proces starzenia się społeczeństwa postępuje. Według danych Urzędu Miasta w samym Lublinie w 2023 r. mieszka 87 tysięcy osób w wieku 60 lat i więcej. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, jak i cały październik kojarzący się z "jesienią życia", to okazja, by spojrzeć na starość jako przyszłość. Czy można się do niej przygotować? O swoich refleksjach do przygotowania do starości opowiedzą podopieczni i wolontariusze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Do rozmów zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Dnia 1 października przypadało święto każdego z nas – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dlaczego? Bo starość jest naturalnie wpisana w życie człowieka. Jak każdy jego etap jest ważna i cenna. Jednak często towarzyszą jej różne bolączki, a najdotkliwszą z nich jest samotność.

Jak alarmuje Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, w Polsce z powodu osamotnienia cierpi kilkaset tysięcy seniorów i wykazuje, że najlepszym remedium jest towarzystwo drugiej osoby takie, jakie zapewnia Program "Obecność" Stowarzyszenia. Prawie 25% Polaków to osoby w wieku 60+, a proces starzenia się społeczeństwa postępuje. Według danych Urzędu Miasta w samym Lublinie w 2023 r. mieszka 87 tysięcy osób w wieku 60 lat i więcej. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, jak i cały październik kojarzący się z "jesienią życia", to okazja, by spojrzeć na starość jako przyszłość. Czy można się do niej przygotować? O swoich refleksjach do przygotowania do starości opowiedzą podopieczni i wolontariusze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

Do rozmów zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Piękne życie - Weekend Seniora z kulturą
2023-09-28 10:33:00

Teatr Osterwy przyłączył się do akcji MKiDN „Weekend Seniora z kulturą”. Z tej okazji został przygotowany atrakcyjny program. Anna Nowak - aktorka Teatru Osterwy - stworzyła „teatr wspomnień” pełen niespodzianek. Ekspozycja daje szansę na poznanie hrabiego Fredry m. in. jako żołnierza napoleońskiego, ministra czy działacza społecznego i oczywiście jako komediopisarza. Podczas tego spotkania dowiemy się, dlaczego Fredro zainteresował się teatrem i jak przebiegała jego droga literacka. Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie zaprosi na „Weekend Seniora z kulturą” w dniach 29 września - 1 października.

Teatr Osterwy przyłączył się do akcji MKiDN „Weekend Seniora z kulturą”. Z tej okazji został przygotowany atrakcyjny program. Anna Nowak - aktorka Teatru Osterwy - stworzyła „teatr wspomnień” pełen niespodzianek. Ekspozycja daje szansę na poznanie hrabiego Fredry m. in. jako żołnierza napoleońskiego, ministra czy działacza społecznego i oczywiście jako komediopisarza. Podczas tego spotkania dowiemy się, dlaczego Fredro zainteresował się teatrem i jak przebiegała jego droga literacka.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie zaprosi na „Weekend Seniora z kulturą” w dniach 29 września - 1 października.


Piękne życie - Dlaczego warto wzmóc swoją aktywność po 60.
2023-09-21 10:32:00

Elżbieta Sagan i Krystyna Mroczek będą naszymi gośćmi. To dwie działaczki z organizacji pozarządowych, aktywne seniorki, zaangażowane w wiele działań społecznych; wolontariuszki, także na rzecz innych osób starszych. Porozmawiamy o tym, dlaczego warto wzmóc swoją aktywność po 60tym roku życia. Obie panie, to również liderki w projekcie "Razem mieszkamy i wspólnie działamy", którego celem jest zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek z powiatów: lubelskiego, zamojskiego, biłgorajskiego w działania na rzecz dobra wspólnego oparte na dialogu, zaufaniu i współpracy. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Obywatelskiej z Lublina, a jest on finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Na rozmowy w gronie osób starszych zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Elżbieta Sagan i Krystyna Mroczek będą naszymi gośćmi. To dwie działaczki z organizacji pozarządowych, aktywne seniorki, zaangażowane w wiele działań społecznych; wolontariuszki, także na rzecz innych osób starszych. Porozmawiamy o tym, dlaczego warto wzmóc swoją aktywność po 60tym roku życia.

Obie panie, to również liderki w projekcie "Razem mieszkamy i wspólnie działamy", którego celem jest zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek z powiatów: lubelskiego, zamojskiego, biłgorajskiego w działania na rzecz dobra wspólnego oparte na dialogu, zaufaniu i współpracy. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Obywatelskiej z Lublina, a jest on finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Na rozmowy w gronie osób starszych zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Piękne życie - o apetycie na życie po 60.
2023-09-14 10:31:00

Przedstawimy dziś działania, które przyczyniają się do wdrożenia Modelu "Włączeni!", dzięki któremu osoby starsze wychodzą z zamknięcia, przestają być samotne, nabierają "apetytu" na piękne życie po 60. W ramach projektu Fundacja Aktywności Obywatelskiej pracuje z osobami starszymi, które mają chęci i siłę do aktywności i pomocy drugiej osobie - seniorowi, sąsiadowi poprzez rozmowę, towarzyszenie, pomoc w robieniu zakupów, wyprowadzeniu psa, wspólnym wyjściu do kina czy na spacer itp. Obecnie trwa rekrutacja do dwóch grup w Lublinie, jednej w Puławach i jednej w Biłgoraju, a grupy ruszają w październiku. Przedstawiciele fundacji apelują: "Jeśli masz ukończone 60 lat i widzisz w sobie potencjał do udzielania pomocy innym oraz masz w sobie potrzebę bycia aktywnym. To ten projekt jest dla Ciebie. Nauczymy Cię jak diagnozować potrzeby osób starszych w trudniejszej sytuacji oraz jak takie osoby wspierać. Wspólnie opracujemy system pomocy sąsiedzkiej Senior dla Seniora oraz bank pomocy dla Osób Starszych. Dzięki nam będzie się żyło lepiej innym Seniorom i Seniorkom." Wraz z Marią Zdeb, liderką działań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego seniorów przyjrzymy się warsztatom psychologicznym podnoszącym wiarę w siebie osób starszych. Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Na spotkanie w gronie aktywnych seniorów zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Przedstawimy dziś działania, które przyczyniają się do wdrożenia Modelu "Włączeni!", dzięki któremu osoby starsze wychodzą z zamknięcia, przestają być samotne, nabierają "apetytu" na piękne życie po 60.

W ramach projektu Fundacja Aktywności Obywatelskiej pracuje z osobami starszymi, które mają chęci i siłę do aktywności i pomocy drugiej osobie - seniorowi, sąsiadowi poprzez rozmowę, towarzyszenie, pomoc w robieniu zakupów, wyprowadzeniu psa, wspólnym wyjściu do kina czy na spacer itp.

Obecnie trwa rekrutacja do dwóch grup w Lublinie, jednej w Puławach i jednej w Biłgoraju, a grupy ruszają w październiku. Przedstawiciele fundacji apelują: "Jeśli masz ukończone 60 lat i widzisz w sobie potencjał do udzielania pomocy innym oraz masz w sobie potrzebę bycia aktywnym. To ten projekt jest dla Ciebie. Nauczymy Cię jak diagnozować potrzeby osób starszych w trudniejszej sytuacji oraz jak takie osoby wspierać. Wspólnie opracujemy system pomocy sąsiedzkiej Senior dla Seniora oraz bank pomocy dla Osób Starszych. Dzięki nam będzie się żyło lepiej innym Seniorom i Seniorkom."

Wraz z Marią Zdeb, liderką działań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego seniorów przyjrzymy się warsztatom psychologicznym podnoszącym wiarę w siebie osób starszych. Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Na spotkanie w gronie aktywnych seniorów zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie