”Ja yhm” - czyli świat po mojemu!

Witam na moim podcascie. Nazywam się brat Krzysztof Kurzok, jestem franciszkaninem Kapucynem i mieszkam w Innsbrucku. Koordynuje współpracę miedzy Kapucynami z Austrii i Indonezji na Sumatrze Północnej i na Madagaskarze. Patrzę na świat z trzech kontynentów i to pozwala mi nabrać dystansu do siebie i do Europy. W tym blogu dziele się taką wizją świata jak ja go widzę. Obserwuje świat przez pryzmat mojej wiary, słowa Biblii i życie w różnych kulturach. Zapraszam do słuchania - brat Krzysztof, Kapucyn


Odcinki od najnowszych:

4 Osternsonntag
2024-04-20 12:03:00

Jesus war ein Zimmermann von Beruf. Ist Ihnen aufgefallen, dass in den Gleichnissen Jesu nichts von der Welt des Zimmermanns zu finden ist? Warum beziehen sich dann alle Beispiele in den Gleichnissen Jesu auf Tiere, auf Weinstöcke oder andere Pflanzen und nie verwendet Jesus Vergleiche mit dem, was einem Zimmermann am nächsten ist, nämlich Holz und dessen Verarbeitung? Nach der Theorie der sozialen Zugehörigkeit müsste Jesus Bilder verwenden, die ihm am nächsten sind, also alles, was aus Holz ist. Inzwischen hören wir von Eseln, von Bäumen im Garten, von Weinbergen und, wie heute, von Schafen und einem Hirten. Warum das so ist, werden Sie im heutigen Podcast erfahren. Sie werden auch erfahren, dass nicht der gute Hirte oder die Schafe im Mittelpunkt der heutigen Botschaft des Evangeliums stehen.

Jesus war ein Zimmermann von Beruf.

Ist Ihnen aufgefallen, dass in den Gleichnissen Jesu nichts von der Welt des Zimmermanns zu finden ist?

Warum beziehen sich dann alle Beispiele in den Gleichnissen Jesu auf Tiere, auf Weinstöcke oder andere Pflanzen und nie verwendet Jesus Vergleiche mit dem, was einem Zimmermann am nächsten ist, nämlich Holz und dessen Verarbeitung?

Nach der Theorie der sozialen Zugehörigkeit müsste Jesus Bilder verwenden, die ihm am nächsten sind, also alles, was aus Holz ist. Inzwischen hören wir von Eseln, von Bäumen im Garten, von Weinbergen und, wie heute, von Schafen und einem Hirten.

Warum das so ist, werden Sie im heutigen Podcast erfahren.

Sie werden auch erfahren, dass nicht der gute Hirte oder die Schafe im Mittelpunkt der heutigen Botschaft des Evangeliums stehen.

4 Niedziela Wielkanocna - Dobry Pasterz
2024-04-20 12:00:00

Jezus z zawodu był stolarzem.  Zauważyliście, że w Jezusowych przypowieściach nie ma nic ze świata stolarza? Dlaczego w takim razie wszystkie przykłady z Jezusowych przypowieści odnoszą się do zwierząt, do winorośli lub innych roślin a nigdy Jezus nie używa porównań z tym, co stolarzowi jest najbliższe, czyli drewnem i jego obróbka?  Według teorii przynależności społecznej, Jezus powinien posługiwać się obrazami, które są mu najbliższe, czyli wszystkim tym, co jest z drewna. Tymczasem słuchamy o osłach, o drzewach w ogrodzie o winnicach i jak dzisiaj o owcach i pasterzu.  O tym dlaczego tak się dzieje, dowiecie się z dzisiejszego podcastu.  Dowiecie się też, że nie Dobry Pasterz ani nie owce są centrum dzisiejszego przesłania Ewangelii.

Jezus z zawodu był stolarzem. 

Zauważyliście, że w Jezusowych przypowieściach nie ma nic ze świata stolarza?

Dlaczego w takim razie wszystkie przykłady z Jezusowych przypowieści odnoszą się do zwierząt, do winorośli lub innych roślin a nigdy Jezus nie używa porównań z tym, co stolarzowi jest najbliższe, czyli drewnem i jego obróbka? 

Według teorii przynależności społecznej, Jezus powinien posługiwać się obrazami, które są mu najbliższe, czyli wszystkim tym, co jest z drewna. Tymczasem słuchamy o osłach, o drzewach w ogrodzie o winnicach i jak dzisiaj o owcach i pasterzu. 

O tym dlaczego tak się dzieje, dowiecie się z dzisiejszego podcastu. 

Dowiecie się też, że nie Dobry Pasterz ani nie owce są centrum dzisiejszego przesłania Ewangelii.

4 Великденска Неделя
2024-04-20 11:00:00

Исус е бил дърводелец по професия.  Забелязали ли сте, че в притчите на Исус няма нищо от света на дърводелеца? Защо тогава всички примери в притчите на Исус се отнасят до животни, до лозя или други растения и никога не използват сравнения с това, до което дърводелецът е най-близо, а именно дървото и неговата обработка?  Според теорията за социалната принадлежност Исус би трябвало да използва образи, които са му най-близки, т.е. всичко, което е направено от дърво. Междувременно чуваме за магарета, за дървета в градината, за лозя и, както днес, за овце и пастир.  Защо това е така, ще научите в днешния подкаст.  Ще научите също, че не Добрият пастир или овцете са в центъра на днешното евангелско послание. Каня ви да слушате.

Исус е бил дърводелец по професия. 

Забелязали ли сте, че в притчите на Исус няма нищо от света на дърводелеца?

Защо тогава всички примери в притчите на Исус се отнасят до животни, до лозя или други растения и никога не използват сравнения с това, до което дърводелецът е най-близо, а именно дървото и неговата обработка? 

Според теорията за социалната принадлежност Исус би трябвало да използва образи, които са му най-близки, т.е. всичко, което е направено от дърво. Междувременно чуваме за магарета, за дървета в градината, за лозя и, както днес, за овце и пастир. 

Защо това е така, ще научите в днешния подкаст. 

Ще научите също, че не Добрият пастир или овцете са в центъра на днешното евангелско послание. Каня ви да слушате.

3 Osternsonntag
2024-04-11 19:13:06

Ich werde dir drei Dinge sagen, die du in der Kirche nicht hören wirst: Es gibt gar nicht vier Evangelien, sondern nur eines. Wusstest du das? Du hast das Recht, den Titel Apostel zu führen, genau wie die Jünger Jesu, und du bist nicht anders als sie, wusstest du das? Die katholische Kirche, die orthodoxe Kirche und die protestantische Kirche haben alle ein und dasselbeOberhaupt (Eigentümer) und das ist nicht der Papst, wusstest du das? Du kannst herausfinden, woher ich das alles weiß und wer ich bin, wenn du dir meinen kurzen Podcast anhörst: "Me yhm". Klicke auf den Link jayhm.podbean.com und du wirst viel mehr erfahren.

Ich werde dir drei Dinge sagen, die du in der Kirche nicht hören wirst:

Es gibt gar nicht vier Evangelien, sondern nur eines. Wusstest du das?

Du hast das Recht, den Titel Apostel zu führen, genau wie die Jünger Jesu, und du bist nicht anders als sie, wusstest du das?

Die katholische Kirche, die orthodoxe Kirche und die protestantische Kirche haben alle ein und dasselbeOberhaupt (Eigentümer) und das ist nicht der Papst, wusstest du das?

Du kannst herausfinden, woher ich das alles weiß und wer ich bin, wenn du dir meinen kurzen Podcast anhörst: "Me yhm". Klicke auf den Link jayhm.podbean.com und du wirst viel mehr erfahren.

3 Великденска Неделя
2024-04-11 00:42:46

Ще ви кажа три неща, които няма да чуете в църквата: Няма четири Евангелия, а само едно. Знаете ли това? Имате право да използвате титлата апостол точно както учениците на Исус и не се различавате от тях, знаете ли това? Католическата църква, Православната църква и Протестантската църква имат един и същ собственик и той не е папата, знаехте ли това? Можете да разберете откъде знам всичко това и кой съм аз, като чуете краткия ми подкаст, наречен: "Me yhm". Кликнете върху връзката jayhm.podbean.com и ще разберете много повече. Поканени сте.

Ще ви кажа три неща, които няма да чуете в църквата:

Няма четири Евангелия, а само едно. Знаете ли това?

Имате право да използвате титлата апостол точно както учениците на Исус и не се различавате от тях, знаете ли това?

Католическата църква, Православната църква и Протестантската църква имат един и същ собственик и той не е папата, знаехте ли това?

Можете да разберете откъде знам всичко това и кой съм аз, като чуете краткия ми подкаст, наречен: "Me yhm". Кликнете върху връзката jayhm.podbean.com и ще разберете много повече. Поканени сте.

3 Niedziela WIelkanocna
2024-04-11 00:41:02

Powiem ci trzy rzeczy, których nie usłyszysz w kościele: Wcale nie ma czterech Ewangelii, tylko jedna. Czy ty o tym wiedziałeś?  Masz prawo używać tytułu Apostoł tak samo jak uczniowie Jezusa i niczym się od nich nie różnisz, czy wiedziałeś o tym? Kościół katolicki, prawosławny i Protestancki, maja jednego i tego samego właściciela i wcale nim nie jest papież, wiedziałeś o tym? O tym skąd o tym wszystkim wiem i kim jestem, dowiesz się słuchając mojego krótkiego podcastu o nazwie: „Ja yhm”. Kliknij link jayhm.podbean.com i dowiesz się o wiele więcej. Zapraszam.

Powiem ci trzy rzeczy, których nie usłyszysz w kościele:

Wcale nie ma czterech Ewangelii, tylko jedna. Czy ty o tym wiedziałeś? 

Masz prawo używać tytułu Apostoł tak samo jak uczniowie Jezusa i niczym się od nich nie różnisz, czy wiedziałeś o tym?

Kościół katolicki, prawosławny i Protestancki, maja jednego i tego samego właściciela i wcale nim nie jest papież, wiedziałeś o tym?

O tym skąd o tym wszystkim wiem i kim jestem, dowiesz się słuchając mojego krótkiego podcastu o nazwie: „Ja yhm”. Kliknij link jayhm.podbean.com i dowiesz się o wiele więcej. Zapraszam.

2 Ostersonntag - Barmherzige Sonntag
2024-04-06 12:03:00

Es gibt Ereignisse in der Geschichte der Menschheit, die sich nicht nur in die Geschichte, sondern auch in die Sprache ganzer Völker eingeprägt haben. Ein solches Ereignis ist die Geschichte des Apostels Thomas. Sein Verhalten ist zu einer Volksweisheit geworden, die sich auf jemanden bezieht, der nicht will, dass wir glauben, was wir bezeugen. Aber es gibt auch andere, positivere Ereignisse in der Geschichte der Menschheit, die sich dauerhaft in die Geschichte aller Völker eingeschrieben haben. Am heutigen Sonntag geht es um eines davon. Dieses Ereignis geschieht fast 2.000 Jahre später als das des ungläubigen Thomas, es ist auch nur in wenigen Worten enthalten, aber ihr werdet alles darüber erfahren, wenn ihr den heutigen Podcast hören.

Es gibt Ereignisse in der Geschichte der Menschheit, die sich nicht nur in die Geschichte, sondern auch in die Sprache ganzer Völker eingeprägt haben. Ein solches Ereignis ist die Geschichte des Apostels Thomas. Sein Verhalten ist zu einer Volksweisheit geworden, die sich auf jemanden bezieht, der nicht will, dass wir glauben, was wir bezeugen.

Aber es gibt auch andere, positivere Ereignisse in der Geschichte der Menschheit, die sich dauerhaft in die Geschichte aller Völker eingeschrieben haben. Am heutigen Sonntag geht es um eines davon. Dieses Ereignis geschieht fast 2.000 Jahre später als das des ungläubigen Thomas, es ist auch nur in wenigen Worten enthalten, aber ihr werdet alles darüber erfahren, wenn ihr den heutigen Podcast hören.

2 Niedziela Wielkanocna - Niedziela Bożego Miłosierdzia
2024-04-06 12:00:00

Istnieją w historii ludzkości wydarzenia, które wpisują się na stale nie tylko w historię ale i w język mówiony całych narodów. Jednym z takich wydarzeń, jest historia Apostoła Tomasza. Jego zachowanie przerodziło się w ludowe powiedzenie odnoszące się do kogoś, kto nie chce nam uwierzyć w to, o czym zaświadczamy.  Ale są tez inne bardziej pozytywne wydarzenia w historii ludzkości, które na stałe wpisują się w historie wszystkich narodów. O jednym z nich mówi dzisiejsza niedziela. To wydarzenie jest młodsze od niewiernego Tomasza o prawie 2000 lat, zawarte jest też w kilku słowach, ale o tym wszystkim dowiecie się słuchając dzisiejszego podcastu.

Istnieją w historii ludzkości wydarzenia, które wpisują się na stale nie tylko w historię ale i w język mówiony całych narodów. Jednym z takich wydarzeń, jest historia Apostoła Tomasza. Jego zachowanie przerodziło się w ludowe powiedzenie odnoszące się do kogoś, kto nie chce nam uwierzyć w to, o czym zaświadczamy. 

Ale są tez inne bardziej pozytywne wydarzenia w historii ludzkości, które na stałe wpisują się w historie wszystkich narodów. O jednym z nich mówi dzisiejsza niedziela. To wydarzenie jest młodsze od niewiernego Tomasza o prawie 2000 lat, zawarte jest też w kilku słowach, ale o tym wszystkim dowiecie się słuchając dzisiejszego podcastu.

2 Великденска Неделя = Неделя на Божието Милосърдие
2024-04-06 11:00:00

Има събития в историята на човечеството, които са трайно вписани не само в историята, но и в говоримия език на цели народи. Едно такова събитие е историята на апостол Тома. Поведението му се е превърнало в народна поговорка, отнасяща се до някой, който не иска да вярваме в това, за което свидетелстваме.  Но има и други по-положителни събития в историята на човечеството, които са трайно вписани в историите на всички народи. Днешната неделя е посветена на едно от тях. Това събитие е по-младо от Невероятния Тома с почти 2000 години, то също се съдържа в няколко думи, но ще научите всичко за него, като слушате днешния подкаст.

Има събития в историята на човечеството, които са трайно вписани не само в историята, но и в говоримия език на цели народи. Едно такова събитие е историята на апостол Тома. Поведението му се е превърнало в народна поговорка, отнасяща се до някой, който не иска да вярваме в това, за което свидетелстваме. 

Но има и други по-положителни събития в историята на човечеството, които са трайно вписани в историите на всички народи. Днешната неделя е посветена на едно от тях. Това събитие е по-младо от Невероятния Тома с почти 2000 години, то също се съдържа в няколко думи, но ще научите всичко за него, като слушате днешния подкаст.

Auferstehung Sonntag
2024-03-30 12:02:00

Ich denke in meinem Podcast über die Vorschau zu einer neue Science-Fiction-Serie nach. Darin wendet sich eine Quantenphysikerin an einen Kollegen: Glaubst du an Gott? Nein, antwortet er. Aber wenn es keinen Gott gibt, fährt die Physikerin fort, was genau gibt es dann? Nach diesen Worten geht sie und begeht Selbstmord. In diesem Film ist sie eine weitere Physikerin, die sich das Leben nimmt, weil die Teilchenbeschleuniger auf der ganzen Welt Ergebnisse liefern, die der bekannten Physik widersprechen. Zweitausend Jahre zuvor hatten wir eine ähnliche Situation, nur realer, aber ähnlich tragisch. Hier war derjenige, der nicht nur Israel, sondern die ganze Welt retten sollte, am Kreuz getötet und begraben. Für seine Jünger und Anhänger brach plötzlich die ganze Welt zusammen. Es war nichts mehr da. Gibt es wirklich nichts mehr?

Ich denke in meinem Podcast über die Vorschau zu einer neue Science-Fiction-Serie nach. Darin wendet sich eine Quantenphysikerin an einen Kollegen: Glaubst du an Gott? Nein, antwortet er. Aber wenn es keinen Gott gibt, fährt die Physikerin fort, was genau gibt es dann? Nach diesen Worten geht sie und begeht Selbstmord.

In diesem Film ist sie eine weitere Physikerin, die sich das Leben nimmt, weil die Teilchenbeschleuniger auf der ganzen Welt Ergebnisse liefern, die der bekannten Physik widersprechen.

Zweitausend Jahre zuvor hatten wir eine ähnliche Situation, nur realer, aber ähnlich tragisch. Hier war derjenige, der nicht nur Israel, sondern die ganze Welt retten sollte, am Kreuz getötet und begraben. Für seine Jünger und Anhänger brach plötzlich die ganze Welt zusammen. Es war nichts mehr da. Gibt es wirklich nichts mehr?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie