”Ja yhm” - czyli świat po mojemu!

Witam na moim podcascie. Nazywam się brat Krzysztof Kurzok, jestem franciszkaninem Kapucynem i mieszkam w Innsbrucku. Koordynuje współpracę miedzy Kapucynami z Austrii i Indonezji na Sumatrze Północnej i na Madagaskarze. Patrzę na świat z trzech kontynentów i to pozwala mi nabrać dystansu do siebie i do Europy. W tym blogu dziele się taką wizją świata jak ja go widzę. Obserwuje świat przez pryzmat mojej wiary, słowa Biblii i życie w różnych kulturach. Zapraszam do słuchania - brat Krzysztof, Kapucyn


Odcinki od najnowszych:

1 Предколедна Неделя - Да Бдим
2023-12-02 11:00:00

Когато вземем в ръце календара за новата година, повечето от нас, християните, търсят и датата на Пепеляна сряда и Великден. Това са две дати, които се променят всяка година. След това гледаме кога са дългите уикенди, а за летните месеци - кога ще може да се резервира време за почивка. Празници, рождени или именни дни на близки хора, посещения при лекар, годишнини... Това са опорните точки за предстоящата година, които определят посоката и интензивността на нашите дейности. Има обаче една дата, най-важната в живота, която не може да бъде открита в нито един календар и за която трябва да бъдем най-добре подготвени. Днешното Евангелие и моят подкаст са посветени на тази дата. Каня ви да се присъедините към мен.

Когато вземем в ръце календара за новата година, повечето от нас, християните, търсят и датата на Пепеляна сряда и Великден. Това са две дати, които се променят всяка година. След това гледаме кога са дългите уикенди, а за летните месеци - кога ще може да се резервира време за почивка. Празници, рождени или именни дни на близки хора, посещения при лекар, годишнини...

Това са опорните точки за предстоящата година, които определят посоката и интензивността на нашите дейности. Има обаче една дата, най-важната в живота, която не може да бъде открита в нито един календар и за която трябва да бъдем най-добре подготвени. Днешното Евангелие и моят подкаст са посветени на тази дата. Каня ви да се присъедините към мен.

34 Sonntag - Christ König Sonntag
2023-11-25 12:01:00

Wissen Sie, was "Jon Kippur" in der jüdischen Tradition ist? Es ist das wohl feierlichste Fest im jüdischen Kalender, das im Herbst gefeiert wird und den Charakter eines Versöhnungsfestes hat. Von diesem Feiertag stammt der berühmte "Sündenbock". Ich glaube, keiner von uns hat dieses Sprichwort über den "Sündenbock" schon einmal gehört oder es sogar selbst benutzt, um einen anderen Menschen zu bezeichnen, der mehr oder weniger gerecht die Folgen eines Ereignisses erleidet. Ein Mensch kann ein "Sündenbock" sein, wenn er ungerechterweise die Folgen einer Handlung erleidet, die er nicht begangen hat. Er kann aber auch freiwillig zum "Sündenbock" gemacht werden, um andere vor den Folgen einer Handlung zu schützen. Im heutigen Evangelium ist von Ziegen und Schafen die Rede, zwei Tieren, die in unserer Kultur Eigenschaften verkörpern, die nicht unbedingt gut sind. Jesus ermahnt uns, uns selbst unter dem einen oder dem anderen Tier zu suchen, aber dazu gibt es mehr im heutigen Podcast. Ich lade Sie ein, zuzuhören.

Wissen Sie, was "Jon Kippur" in der jüdischen Tradition ist? Es ist das wohl feierlichste Fest im jüdischen Kalender, das im Herbst gefeiert wird und den Charakter eines Versöhnungsfestes hat. Von diesem Feiertag stammt der berühmte "Sündenbock".

Ich glaube, keiner von uns hat dieses Sprichwort über den "Sündenbock" schon einmal gehört oder es sogar selbst benutzt, um einen anderen Menschen zu bezeichnen, der mehr oder weniger gerecht die Folgen eines Ereignisses erleidet. Ein Mensch kann ein "Sündenbock" sein, wenn er ungerechterweise die Folgen einer Handlung erleidet, die er nicht begangen hat. Er kann aber auch freiwillig zum "Sündenbock" gemacht werden, um andere vor den Folgen einer Handlung zu schützen. Im heutigen Evangelium ist von Ziegen und Schafen die Rede, zwei Tieren, die in unserer Kultur Eigenschaften verkörpern, die nicht unbedingt gut sind. Jesus ermahnt uns, uns selbst unter dem einen oder dem anderen Tier zu suchen, aber dazu gibt es mehr im heutigen Podcast. Ich lade Sie ein, zuzuhören.

34 Niedziela - Niedziela Chrystusa Króla
2023-11-25 12:00:00

Wiecie czym jest „Jon Kipur” w tradycji żydowskiej? To chyba najbardziej uroczyste święto w  w kalendarzu żydowskim, które świętuje się jesienią i które ma charakter święta pojednania. To właśnie z tego święta wywodzi się słynny „Kozioł ofiarny”. Myślę, ze nie jeden z nas słyszał już to powiedzenie o „Koźle ofiarnym” albo nawet osobiście użyliśmy go w odniesieniu do drugiego człowieka, który bardziej lub mniej sprawiedliwie ponosi konsekwencje jakiegoś zdarzenia. Człowiek może być „kozłem ofiarnym" kiedy niesprawiedliwie ponosi konsekwencje czynu, którego nie dokonał. Ale może być tez „kozłem ofiarnym” dobrowolnie, aby ochronić inne osoby od konsekwencji jakiegoś czynu. O kozłach i owcach jest w dzisiejszej Ewangelii, czyli o dwóch zwierzętach, które w naszej kulturze uosabiają nie koniecznie dobre cechy. Jezus karze nam siebie szukać pośród jednych albo drugich, ale o tym więcej w dzisiejszym podkaście.

Wiecie czym jest „Jon Kipur” w tradycji żydowskiej? To chyba najbardziej uroczyste święto w  w kalendarzu żydowskim, które świętuje się jesienią i które ma charakter święta pojednania. To właśnie z tego święta wywodzi się słynny „Kozioł ofiarny”.

Myślę, ze nie jeden z nas słyszał już to powiedzenie o „Koźle ofiarnym” albo nawet osobiście użyliśmy go w odniesieniu do drugiego człowieka, który bardziej lub mniej sprawiedliwie ponosi konsekwencje jakiegoś zdarzenia. Człowiek może być „kozłem ofiarnym" kiedy niesprawiedliwie ponosi konsekwencje czynu, którego nie dokonał. Ale może być tez „kozłem ofiarnym” dobrowolnie, aby ochronić inne osoby od konsekwencji jakiegoś czynu. O kozłach i owcach jest w dzisiejszej Ewangelii, czyli o dwóch zwierzętach, które w naszej kulturze uosabiają nie koniecznie dobre cechy. Jezus karze nam siebie szukać pośród jednych albo drugich, ale o tym więcej w dzisiejszym podkaście.

34 Неделя - Неделя на Христос Цар
2023-11-25 11:00:00

Знаете ли какво е "Йон Кипур" в еврейската традиция? Това е може би най-тържественият празник в еврейския календар, който се празнува през есента и който има характер на празник на помирението. Именно от този празник произлиза известно „Изкупителна Жертва". Мисля, че не един от нас е чувал тази поговорка за "Изкупителна Жертва" или дори лично я е използвал, за да обозначи друго човешко същество, което повече или по-малко справедливо понася последствията от дадено събитие. Човек може да бъде "Изкупителна Жертва", когато несправедливо понася последиците от действие, което не е извършил. Но той може да бъде "изкупителна жертва" и доброволно, за да предпази другите от последиците на някакво действие. В днешното Евангелие се говори за козите и овцете - две животни, които в нашата култура олицетворяват качества, които не са непременно добри. Исус ни наказва да търсим себе си сред едното или другото, но за това има повече информация в днешния подкаст.

Знаете ли какво е "Йон Кипур" в еврейската традиция? Това е може би най-тържественият празник в еврейския календар, който се празнува през есента и който има характер на празник на помирението. Именно от този празник произлиза известно „Изкупителна Жертва".

Мисля, че не един от нас е чувал тази поговорка за "Изкупителна Жертва" или дори лично я е използвал, за да обозначи друго човешко същество, което повече или по-малко справедливо понася последствията от дадено събитие. Човек може да бъде "Изкупителна Жертва", когато несправедливо понася последиците от действие, което не е извършил. Но той може да бъде "изкупителна жертва" и доброволно, за да предпази другите от последиците на някакво действие. В днешното Евангелие се говори за козите и овцете - две животни, които в нашата култура олицетворяват качества, които не са непременно добри. Исус ни наказва да търсим себе си сред едното или другото, но за това има повече информация в днешния подкаст.

33 Sonntag -Talanten
2023-11-18 23:37:54

Wussten Sie, dass die erste kommunistische Struktur auf der Erde nach der Auferstehung Christi die Kirche Jesu war? Die ersten kirchlichen Gemeinschaften schafften das Privateigentum ab, und, wie es in der Apostelgeschichte heißt, war für die Christen alles gemeinsam. In der Neuen Welt gründeten die Jesuiten den ersten kommunistischen Staat der Weltgeschichte. Die christlich-kommunistische Guarani-Republik (1610-1768) vereinte mehr als hunderttausend Indianer und dauerte 158 Jahre. In dieser Gesellschaft war alles Gemeinschaftseigentum. War Jesus also ein Kommunist? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Jesus im heutigen Evangelium den Kapitalismus gutheißt. Wer mehr verdient, ist besser! Mehr dazu im heutigen Podcast.

Wussten Sie, dass die erste kommunistische Struktur auf der Erde nach der Auferstehung Christi die Kirche Jesu war? Die ersten kirchlichen Gemeinschaften schafften das Privateigentum ab, und, wie es in der Apostelgeschichte heißt, war für die Christen alles gemeinsam. In der Neuen Welt gründeten die Jesuiten den ersten kommunistischen Staat der Weltgeschichte. Die christlich-kommunistische Guarani-Republik (1610-1768) vereinte mehr als hunderttausend Indianer und dauerte 158 Jahre. In dieser Gesellschaft war alles Gemeinschaftseigentum. War Jesus also ein Kommunist? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Jesus im heutigen Evangelium den Kapitalismus gutheißt. Wer mehr verdient, ist besser! Mehr dazu im heutigen Podcast.

33 Неделя = за Талантите
2023-11-18 23:36:24

Знаете ли, че след възкресението на Христос първата комунистическа структура на земята е била Църквата на Исус? Първите общности на Църквата премахват частната собственост и, както се казва в Деянията на апостолите, за християните всичко е общо. В Новия свят йезуитите основават първата комунистическа държава в историята на човечеството. Християнската комунистическа република гуарани (1610-1768 г.) обединява повече от сто хиляди индианци и продължава 158 години. В това общество всичко е било общинска собственост. Тогава Исус комунист ли е бил? Не знам, но знам, че в днешното Евангелие Исус одобрява капитализма. Който печели повече, е по-добър! Още в днешния подкаст.

Знаете ли, че след възкресението на Христос първата комунистическа структура на земята е била Църквата на Исус? Първите общности на Църквата премахват частната собственост и, както се казва в Деянията на апостолите, за християните всичко е общо. В Новия свят йезуитите основават първата комунистическа държава в историята на човечеството. Християнската комунистическа република гуарани (1610-1768 г.) обединява повече от сто хиляди индианци и продължава 158 години. В това общество всичко е било общинска собственост. Тогава Исус комунист ли е бил? Не знам, но знам, че в днешното Евангелие Исус одобрява капитализма. Който печели повече, е по-добър! Още в днешния подкаст.

33 Niedziela - O talentach
2023-11-18 23:35:24

Wiecie, ze po zmartwychwstaniu Chrystusa, pierwsza struktura komunistyczna na ziemi był Jezusowy Kościół? Pierwsze wspólnoty Kościoła zniosły własność prywatna i jak mówią Dzieje Apostolskie, dla chrześcijan wszystko było wspólne. W Nowym Świecie jezuici założyli pierwsze w dziejach powszechnych państwo komunistyczne. Chrześcijańska Komunistyczna Republika Guaranów (1610-1768) skupiała ponad sto tysięcy Indian i przetrwała 158 lat. W społeczeństwie tym wszystko było własnością społeczną. Czy w takim razie Jezus był Komunista? Nie wiem, ale wiem, ze w dzisiejszej Ewangelii Jezus popiera kapitalizm. Lepszy jest ten, kto więcej zarobi! Więcej w dzisiejszym podcaście.

Wiecie, ze po zmartwychwstaniu Chrystusa, pierwsza struktura komunistyczna na ziemi był Jezusowy Kościół? Pierwsze wspólnoty Kościoła zniosły własność prywatna i jak mówią Dzieje Apostolskie, dla chrześcijan wszystko było wspólne. W Nowym Świecie jezuici założyli pierwsze w dziejach powszechnych państwo komunistyczne. Chrześcijańska Komunistyczna Republika Guaranów (1610-1768) skupiała ponad sto tysięcy Indian i przetrwała 158 lat. W społeczeństwie tym wszystko było własnością społeczną. Czy w takim razie Jezus był Komunista? Nie wiem, ale wiem, ze w dzisiejszej Ewangelii Jezus popiera kapitalizm. Lepszy jest ten, kto więcej zarobi! Więcej w dzisiejszym podcaście.

32 Niedziela
2023-11-11 12:00:00

Przy planowaniu naszego życia, możemy podejmować decyzje roztropne lub nieroztropne. Innymi słowy, albo podejmiemy ryzyko i nam się uda – to jest bardzo nierozsądne, albo podejmujemy wszystkie konieczne kroki aby zapewnić sobie realizacje naszych planów i to jest bardzo roztropne. W Ewangelii dzisiejszej niedzieli będziemy czytać o 10 pannach, z których jedne były roztropne inne lekkomyślne. Ale więcej w dzisiejszym podkascie do które serdecznie zapraszam.

Przy planowaniu naszego życia, możemy podejmować decyzje roztropne lub nieroztropne. Innymi słowy, albo podejmiemy ryzyko i nam się uda – to jest bardzo nierozsądne, albo podejmujemy wszystkie konieczne kroki aby zapewnić sobie realizacje naszych planów i to jest bardzo roztropne. W Ewangelii dzisiejszej niedzieli będziemy czytać o 10 pannach, z których jedne były roztropne inne lekkomyślne. Ale więcej w dzisiejszym podkascie do które serdecznie zapraszam.

32 Sonntag
2023-11-11 12:00:00

Wenn wir unser Leben planen, können wir entweder kluge oder unkluge Entscheidungen treffen. Mit anderen Worten, entweder gehen wir Risiken ein und hoffen auf Erfolg - das ist sehr unklug oder wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass unsere Pläne verwirklicht werden und das ist sehr umsichtig. Im Evangelium des heutigen Sonntags lesen wir von 10 Jungfrauen, von denen die einen klug und die anderen leichtsinnig waren. Aber mehr dazu im heutigen Podcast, zu dem ich Euch herzlich einlade.

Wenn wir unser Leben planen, können wir entweder kluge oder unkluge Entscheidungen treffen. Mit anderen Worten, entweder gehen wir Risiken ein und hoffen auf Erfolg - das ist sehr unklug oder wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass unsere Pläne verwirklicht werden und das ist sehr umsichtig. Im Evangelium des heutigen Sonntags lesen wir von 10 Jungfrauen, von denen die einen klug und die anderen leichtsinnig waren. Aber mehr dazu im heutigen Podcast, zu dem ich Euch herzlich einlade.

32 Неделя
2023-11-11 11:00:00

Когато планираме живота си, можем да вземаме разумни или неразумни решения. С други думи, или поемаме рискове и успяваме - това е много неразумно, или предприемаме всички необходими стъпки, за да гарантираме, че плановете ни ще се осъществят, а това е много разумно. В Евангелието на днешната неделя ще прочетем за 10 девици, някои от които са били благоразумни, други - безразсъдни. Но повече в днешния подкаст, на който сърдечно ви каня.

Когато планираме живота си, можем да вземаме разумни или неразумни решения. С други думи, или поемаме рискове и успяваме - това е много неразумно, или предприемаме всички необходими стъпки, за да гарантираме, че плановете ни ще се осъществят, а това е много разумно. В Евангелието на днешната неделя ще прочетем за 10 девици, някои от които са били благоразумни, други - безразсъдни. Но повече в днешния подкаст, на който сърдечно ви каня.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie