”Ja yhm” - czyli świat po mojemu!

Witam na moim podcascie. Nazywam się brat Krzysztof Kurzok, jestem franciszkaninem Kapucynem i mieszkam w Innsbrucku. Koordynuje współpracę miedzy Kapucynami z Austrii i Indonezji na Sumatrze Północnej i na Madagaskarze. Patrzę na świat z trzech kontynentów i to pozwala mi nabrać dystansu do siebie i do Europy. W tym blogu dziele się taką wizją świata jak ja go widzę. Obserwuje świat przez pryzmat mojej wiary, słowa Biblii i życie w różnych kulturach. Zapraszam do słuchania - brat Krzysztof, Kapucyn


Odcinki od najnowszych:

4 Niedziela Zwykła
2024-01-27 12:00:00

Niedawno w jednym z kabaretów została zagrana rozmowa miedzy kościelnym a księdzem proboszczem. Proboszcz wydaje się zagubiony w świecie współczesnej techniki i prosi swojego kościelnego aby ten mu wytłumaczył czym jest to magiczne WiFi, czyli internet bezprzewodowy. Kościelny zastanawia się nad odpowiedzią mówiąc do samego siebie: jak ja mam mu wytłumaczyć cos, czego nie ma?  Zabawne, ale ja dzisiaj staje przed podobnym dylematem jak ten kościelny z kabaretu: jak opowiedzieć wam o czymś, czego nie ma? Ale czy na pewno, cos co jest niematerialne nie istnieje?

Niedawno w jednym z kabaretów została zagrana rozmowa miedzy kościelnym a księdzem proboszczem. Proboszcz wydaje się zagubiony w świecie współczesnej techniki i prosi swojego kościelnego aby ten mu wytłumaczył czym jest to magiczne WiFi, czyli internet bezprzewodowy. Kościelny zastanawia się nad odpowiedzią mówiąc do samego siebie: jak ja mam mu wytłumaczyć cos, czego nie ma? 

Zabawne, ale ja dzisiaj staje przed podobnym dylematem jak ten kościelny z kabaretu: jak opowiedzieć wam o czymś, czego nie ma? Ale czy na pewno, cos co jest niematerialne nie istnieje?

4 Неделя през годината
2024-01-27 11:00:00

Неотдавна в едно кабаре беше пуснат разговор между църковен служител и енорийски свещеник. Енорийският свещеник изглежда изгубен в света на съвременните технологии и моли църковника да му обясни какво представлява този магически WiFi, или безжичен интернет. Църковният служител се замисля над отговора, като си казва: как да му обясня нещо, което не съществува?  Забавно, но днес аз съм изправен пред подобна дилема като цървула в кабарето: как да ви обясня за нещо, което не съществува? Но със сигурност нещо, което е нематериално, не съществува?

Неотдавна в едно кабаре беше пуснат разговор между църковен служител и енорийски свещеник. Енорийският свещеник изглежда изгубен в света на съвременните технологии и моли църковника да му обясни какво представлява този магически WiFi, или безжичен интернет. Църковният служител се замисля над отговора, като си казва: как да му обясня нещо, което не съществува? 

Забавно, но днес аз съм изправен пред подобна дилема като цървула в кабарето: как да ви обясня за нещо, което не съществува? Но със сигурност нещо, което е нематериално, не съществува?

3 Sonntag
2024-01-20 12:03:00

Auch wenn auf meinem Magisterdiplom "Magister der Theologie" steht, was aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet: "Meister der Theologie“, bin ich eher ein Philologe und Bibelwissenschaftler. Und diese Wissenschaften gehen nicht unbedingt Hand in Hand mit der Theologie. Ich sage das nicht, um mich zu rühmen, sondern um zu begründen, warum ich mich wieder einmal an Vokabeln und Philologie klammere, alles auf Semantik reduziere und auf die Figuren des Jona und der ersten Apostel verweise.  Heute ist der dritte Sonntag im Jahreskreis, und wie schon vor einer Woche führt uns der Wortgottesdienst weiter in das Thema der Berufung und der Mission ein. Mehr dazu hört ihr im heutigen Podcast, zu dem ich euch herzlich einlade.

Auch wenn auf meinem Magisterdiplom "Magister der Theologie" steht, was aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet: "Meister der Theologie“, bin ich eher ein Philologe und Bibelwissenschaftler. Und diese Wissenschaften gehen nicht unbedingt Hand in Hand mit der Theologie. Ich sage das nicht, um mich zu rühmen, sondern um zu begründen, warum ich mich wieder einmal an Vokabeln und Philologie klammere, alles auf Semantik reduziere und auf die Figuren des Jona und der ersten Apostel verweise. 

Heute ist der dritte Sonntag im Jahreskreis, und wie schon vor einer Woche führt uns der Wortgottesdienst weiter in das Thema der Berufung und der Mission ein. Mehr dazu hört ihr im heutigen Podcast, zu dem ich euch herzlich einlade.

3 Niedziela
2024-01-20 12:00:00

Misja, powołanie, życie w zupełnie nowym wymiarze, to główne temat liturgii słowa, która będzie nas przygotowywać do Eucharystii w najbliższą niedziele.  Kościół proponuje nam spotkanie z postacią proroka Jonasza, głównego bohatera wydarzeń z najkrótszej księgi w Biblii. W Ewangelii będziemy znowu świadkami powołania pierwszych Apostołów i tam wydarza się coś, co zwykle ucieka naszej uwadze, a jest to rzecz, która ma wpływ na całą współczesną historię. Zapraszam do nowego podcastu na 3 niedziele zwykłą. Ja yhm…

Misja, powołanie, życie w zupełnie nowym wymiarze, to główne temat liturgii słowa, która będzie nas przygotowywać do Eucharystii w najbliższą niedziele. 

Kościół proponuje nam spotkanie z postacią proroka Jonasza, głównego bohatera wydarzeń z najkrótszej księgi w Biblii. W Ewangelii będziemy znowu świadkami powołania pierwszych Apostołów i tam wydarza się coś, co zwykle ucieka naszej uwadze, a jest to rzecz, która ma wpływ na całą współczesną historię.

Zapraszam do nowego podcastu na 3 niedziele zwykłą. Ja yhm…

3 Неделя
2024-01-20 11:00:00

Мисия, призвание, живот в съвсем ново измерение - това са основните теми на литургията на словото, която ще ни подготви за Евхаристията тази неделя.  Църквата ни предлага среща с фигурата на пророк Йона, главен герой на събитията от най-кратката книга в Библията. В Евангелието отново ще станем свидетели на призоваването на първите апостоли и там се случва нещо, което обикновено убягва от вниманието ни, а то е нещо, което оказва влияние върху цялата съвременна история. Каня ви на новия подкаст за 3-та обикновена неделя. I yhm...

Мисия, призвание, живот в съвсем ново измерение - това са основните теми на литургията на словото, която ще ни подготви за Евхаристията тази неделя. 

Църквата ни предлага среща с фигурата на пророк Йона, главен герой на събитията от най-кратката книга в Библията. В Евангелието отново ще станем свидетели на призоваването на първите апостоли и там се случва нещо, което обикновено убягва от вниманието ни, а то е нещо, което оказва влияние върху цялата съвременна история.

Каня ви на новия подкаст за 3-та обикновена неделя. I yhm...

2 Sonntag in Jahreskreis
2024-01-13 12:00:00

Vor zweiunddreißig Jahren ereignete sich in Bulgarien eine Tragödie. Im Juni 1992 legten drei junge bulgarische Novizen in der katholischen Kathedrale in Plovdiv ihre ersten Gelübde ab. Auf dem Rückweg von der Zeremonie nach Sofia kamen die letzten vier bulgarischen Brüder bei einem Autounfall ums Leben. Um die Präsenz der Kapuziner in Bulgarien aufrechtzuerhalten, ordnete der damalige Ordensgeneral den Kapuzinern von Krakau an (die Krakauer Provinz hatte damals die größte Anzahl von Brüdern in der Welt), sofort zwei Brüder nach Bulgarien zu schicken, um sich um die Gläubigen zu kümmern und die Präsenz der Kapuziner auf dem Balkan aufrechtzuerhalten. Wir waren zu zweit, mein vier Jahre älterer Mitbruder Mariusz, der 2016 in Klagenfurt verstorben ist, und ich, ein 27-jähriger Neupriester. Mariusz war erst seit drei Jahren Priester und ich war seit einem Monat geweiht. Wir wussten nichts über Bulgarien. Außer unserer polnischen Muttersprache konnten wir nur Russisch. Wir dachten, das würde ausreichen, was natürlich ein Irrtum war. Aber wir folgten dem Ruf Gottes - JA, freiwillig wie Samuel in der ersten Lesung von heute. Und dann begann eine Geschichte, die durch Europa, Indonesien und Madagaskar führte, um mich nach Nordtirol zu bringen, von dem ich wusste, dass es dort eine Skisprungschanze gibt und das war's. Heute stehe ich vor euch wie Samuel aus der ersten Lesung, der in seiner Jugend Gott antwortete: Hier bin ich. Denn wenn du dein Leben Gott zur Verfügung stellst, wird er dir alles geben, was du brauchst, so viele Sprachen, wie du brauchst, um Gottes Pläne für die Rettung der Welt auszuführen. Ich wusste nicht, dass ich auf drei Kontinenten arbeiten würde, so wie Samuel nicht wusste, dass er derjenige sein würde, der den ersten König Israels Saul und den zweiten König David salben würde.

Vor zweiunddreißig Jahren ereignete sich in Bulgarien eine Tragödie. Im Juni 1992 legten drei junge bulgarische Novizen in der katholischen Kathedrale in Plovdiv ihre ersten Gelübde ab. Auf dem Rückweg von der Zeremonie nach Sofia kamen die letzten vier bulgarischen Brüder bei einem Autounfall ums Leben. Um die Präsenz der Kapuziner in Bulgarien aufrechtzuerhalten, ordnete der damalige Ordensgeneral den Kapuzinern von Krakau an (die Krakauer Provinz hatte damals die größte Anzahl von Brüdern in der Welt), sofort zwei Brüder nach Bulgarien zu schicken, um sich um die Gläubigen zu kümmern und die Präsenz der Kapuziner auf dem Balkan aufrechtzuerhalten. Wir waren zu zweit, mein vier Jahre älterer Mitbruder Mariusz, der 2016 in Klagenfurt verstorben ist, und ich, ein 27-jähriger Neupriester. Mariusz war erst seit drei Jahren Priester und ich war seit einem Monat geweiht. Wir wussten nichts über Bulgarien. Außer unserer polnischen Muttersprache konnten wir nur Russisch. Wir dachten, das würde ausreichen, was natürlich ein Irrtum war. Aber wir folgten dem Ruf Gottes - JA, freiwillig wie Samuel in der ersten Lesung von heute. Und dann begann eine Geschichte, die durch Europa, Indonesien und Madagaskar führte, um mich nach Nordtirol zu bringen, von dem ich wusste, dass es dort eine Skisprungschanze gibt und das war's. Heute stehe ich vor euch wie Samuel aus der ersten Lesung, der in seiner Jugend Gott antwortete: Hier bin ich. Denn wenn du dein Leben Gott zur Verfügung stellst, wird er dir alles geben, was du brauchst, so viele Sprachen, wie du brauchst, um Gottes Pläne für die Rettung der Welt auszuführen. Ich wusste nicht, dass ich auf drei Kontinenten arbeiten würde, so wie Samuel nicht wusste, dass er derjenige sein würde, der den ersten König Israels Saul und den zweiten König David salben würde.

2 Niedziela Zwykła
2024-01-13 12:00:00

Trzydzieści dwa lat temu, w Bułgarii zdarzyła się tragedia. W czerwcu 1992r., trzej młodzi bułgarscy nowicjusze składali swoje pierwsze śluby zakonne w katedrze katolickiej w Plowdiw. Wracający z uroczystości do Sofii czterej ostatni bułgarscy bracia giną w wypadku samochodowym. Aby zachować obecność kapucyńską w Bułgarii, ówczesny generał zakonu nakazuje braciom kapucynom z Krakowa(Prowincja Krakowska liczyła wtedy najwięcej braci na świecie), wysłać do Bułgarii natychmiast dwóch braci, aby ci zajęli się wiernymi i utrzymali kapucyńską obecność na Bałkanach. Było nas dwóch, mój starszy o 4 lata współbrat Mariusz, który zmarł w 2016 roku w Klagenfurcie i ja, 27 letni neopresbiter. Mariusz był dopiero od 3 lata kapłanem, a ja świecenia kapłańskie miałem dopiero od miesiąca. Nie wiedzieliśmy o Bułgarii nic. Oprócz ojczystego języka polskiego znaliśmy tylko rosyjski. Myśleliśmy, że wystarczy. Nic bardziej mylnego. Ale odpowiedzieliśmy na wezwanie Boga - TAK, dobrowolnie jak Samuel w dzisiejszym pierwszym czytaniu. I potem zaczęła się historia, która wiodła przez Europe, Indonezje i Madagaskar, aby doprowadzić mnie do północnego Tyrolu, o którym wiedziałem, że jest tu skocznia narciarska i tyle. Dziś staje przed wami jak Samuel z pierwszego czytania, który za młodu odpowiedział Bogu: Oto jestem. Bo jak oddasz Bogu do dyspozycji swoje życie, on da ci wszystko co ci potrzebne, tyle języków, ile ci trzeba, abyś realizował Boże plany zbawienia świata. Ja nie wiedziałem, że będę pracował na trzech kontynentach, tak jak Samuel nie wiedział, ze to on namaści pierwszego króla Izraela Saula i drugiego króla Dawida.

Trzydzieści dwa lat temu, w Bułgarii zdarzyła się tragedia. W czerwcu 1992r., trzej młodzi bułgarscy nowicjusze składali swoje pierwsze śluby zakonne w katedrze katolickiej w Plowdiw. Wracający z uroczystości do Sofii czterej ostatni bułgarscy bracia giną w wypadku samochodowym. Aby zachować obecność kapucyńską w Bułgarii, ówczesny generał zakonu nakazuje braciom kapucynom z Krakowa(Prowincja Krakowska liczyła wtedy najwięcej braci na świecie), wysłać do Bułgarii natychmiast dwóch braci, aby ci zajęli się wiernymi i utrzymali kapucyńską obecność na Bałkanach. Było nas dwóch, mój starszy o 4 lata współbrat Mariusz, który zmarł w 2016 roku w Klagenfurcie i ja, 27 letni neopresbiter. Mariusz był dopiero od 3 lata kapłanem, a ja świecenia kapłańskie miałem dopiero od miesiąca. Nie wiedzieliśmy o Bułgarii nic. Oprócz ojczystego języka polskiego znaliśmy tylko rosyjski. Myśleliśmy, że wystarczy. Nic bardziej mylnego. Ale odpowiedzieliśmy na wezwanie Boga - TAK, dobrowolnie jak Samuel w dzisiejszym pierwszym czytaniu. I potem zaczęła się historia, która wiodła przez Europe, Indonezje i Madagaskar, aby doprowadzić mnie do północnego Tyrolu, o którym wiedziałem, że jest tu skocznia narciarska i tyle. Dziś staje przed wami jak Samuel z pierwszego czytania, który za młodu odpowiedział Bogu: Oto jestem. Bo jak oddasz Bogu do dyspozycji swoje życie, on da ci wszystko co ci potrzebne, tyle języków, ile ci trzeba, abyś realizował Boże plany zbawienia świata. Ja nie wiedziałem, że będę pracował na trzech kontynentach, tak jak Samuel nie wiedział, ze to on namaści pierwszego króla Izraela Saula i drugiego króla Dawida.

2 Неделя през годината
2024-01-13 11:00:00

Преди тридесет и две години в България се случва трагедия. През юни 1992 г. трима млади български послушници дават първите си обети в католическата катедрала в Пловдив. На връщане към София от церемонията последните четирима български братя загиват в автомобилна катастрофа. За да се запази капуцинското присъствие в България, тогавашният генерал на Ордена нарежда на братята капуцини от Краков (по това време Краковската провинция има най-голям брой братя в света) да изпратят незабавно двама братя в България, които да се грижат за вярващите и да поддържат капуцинското присъствие на Балканите. Бяхме двама - моят четири години по-възрастен събрат Мариуш, който почина през 2016 г. в Клагенфурт, и аз, 27-годишен неопрезвитер. Мариуш беше свещеник само от три години, а аз бях ръкоположен само от един месец. Не знаехме нищо за България. Освен родния ни полски език знаехме само руски. Мислехме, че това ще е достатъчно. Нищо не можеше да бъде по-далеч от истината. Но се отзовахме на Божия призив - ДА, доброволно като Самуил в днешното първо четиво. И тогава започна една история, която водеше през Европа, Индонезия и Мадагаскар, за да ме доведе до Северен Тирол, за който знаех, че има един ски скок и това беше всичко. Днес заставам пред вас като Самуил от първото четиво, който на младини отговаря на Бога: Ето ме. Защото, когато предоставиш живота си на разположение на Бога, Той ще ти даде всичко, от което се нуждаеш, толкова езици, колкото са ти необходими, за да осъществиш Божиите планове за спасението на света. Не знаех, че ще работя на три континента, точно както Самуил не знаеше, че ще бъде този, който ще помаже първия израелски цар Саул и втория цар Давид.

Преди тридесет и две години в България се случва трагедия. През юни 1992 г. трима млади български послушници дават първите си обети в католическата катедрала в Пловдив. На връщане към София от церемонията последните четирима български братя загиват в автомобилна катастрофа. За да се запази капуцинското присъствие в България, тогавашният генерал на Ордена нарежда на братята капуцини от Краков (по това време Краковската провинция има най-голям брой братя в света) да изпратят незабавно двама братя в България, които да се грижат за вярващите и да поддържат капуцинското присъствие на Балканите. Бяхме двама - моят четири години по-възрастен събрат Мариуш, който почина през 2016 г. в Клагенфурт, и аз, 27-годишен неопрезвитер. Мариуш беше свещеник само от три години, а аз бях ръкоположен само от един месец. Не знаехме нищо за България. Освен родния ни полски език знаехме само руски. Мислехме, че това ще е достатъчно. Нищо не можеше да бъде по-далеч от истината. Но се отзовахме на Божия призив - ДА, доброволно като Самуил в днешното първо четиво. И тогава започна една история, която водеше през Европа, Индонезия и Мадагаскар, за да ме доведе до Северен Тирол, за който знаех, че има един ски скок и това беше всичко. Днес заставам пред вас като Самуил от първото четиво, който на младини отговаря на Бога: Ето ме. Защото, когато предоставиш живота си на разположение на Бога, Той ще ти даде всичко, от което се нуждаеш, толкова езици, колкото са ти необходими, за да осъществиш Божиите планове за спасението на света. Не знаех, че ще работя на три континента, точно както Самуил не знаеше, че ще бъде този, който ще помаже първия израелски цар Саул и втория цар Давид.

Erscheinung und Taufe des Herrn
2024-01-05 15:10:11

Was ist „aqua vita“? In seiner reinsten Form ist es nichts anderes als Alkohol. Im Nahen Osten, insbesondere in Arabien, wird Alkohol seit der Antike für medizinische und heilende Zwecke verwendet. Und wie jede Medizin schadet auch Alkohol im Übermaß, anstatt zu helfen. Aber das ist nicht der einzige Mythos, den ich heute in diesem Podcast entlarven möchte. Wer sagt denn, dass die Weisen oder Könige aus dem Morgenland, die Jesus besuchten, drei waren? Oder dass sie die verschiedenen Völker der Welt repräsentieren? Die Heilige Schrift sagt darüber nichts. Wer sagt, dass die Geschenke, die sie dem Neugeborenen brachten, typische Geschenke eines Königs waren? Auch darüber steht nichts in der Schrift. Und warum empfängt Jesus die Taufe von Johannes, obwohl Johannes selbst sagte, dass Jesus die wahre Feuertaufe trug?  Die letzten beiden Weihnachtsfeste, eines nach dem anderen, erzählen uns von der Offenbarung des erwarteten Messias: Jesus offenbart sich der Welt als Kind im Beisein der Weisen aus dem Morgenland und am Sonntag, dem Fest der Taufe des Herrn, offenbart er sich als Lehrer und Retter der Welt.

Was ist „aqua vita“? In seiner reinsten Form ist es nichts anderes als Alkohol. Im Nahen Osten, insbesondere in Arabien, wird Alkohol seit der Antike für medizinische und heilende Zwecke verwendet. Und wie jede Medizin schadet auch Alkohol im Übermaß, anstatt zu helfen. Aber das ist nicht der einzige Mythos, den ich heute in diesem Podcast entlarven möchte.

Wer sagt denn, dass die Weisen oder Könige aus dem Morgenland, die Jesus besuchten, drei waren? Oder dass sie die verschiedenen Völker der Welt repräsentieren? Die Heilige Schrift sagt darüber nichts. Wer sagt, dass die Geschenke, die sie dem Neugeborenen brachten, typische Geschenke eines Königs waren? Auch darüber steht nichts in der Schrift.

Und warum empfängt Jesus die Taufe von Johannes, obwohl Johannes selbst sagte, dass Jesus die wahre Feuertaufe trug? 

Die letzten beiden Weihnachtsfeste, eines nach dem anderen, erzählen uns von der Offenbarung des erwarteten Messias: Jesus offenbart sich der Welt als Kind im Beisein der Weisen aus dem Morgenland und am Sonntag, dem Fest der Taufe des Herrn, offenbart er sich als Lehrer und Retter der Welt.

Objawienie Pańskie i Chrzest Pański
2024-01-05 12:00:00

Co to jest Aqua vita? To nic innego jak w najczystszej postaci alkohol zwany wódką. Na bliskim wschodzie, zwłaszcza w Arabii używano wódki od najdawniejszych czasów w celach medycznych i leczniczych. I jak każde lekarstwo, wódka użyta w nadmiarze zamiast pomagać szkodzi. Ale to nie jedyny Mit który dziś w tym podkaście zechce obalić. Kto powiedział że magów lub królów ze wschodu, którzy odwiedzają Jezusa było ich trzech? Albo że reprezentują oni różne narody świata? Pismo Święte nic o tym nie mówi. Kto powiedział że dary które przynieśli nowo-narodzonemu były typowymi darami króla? Pismo święte też nic o tym nie mówi. A po co Jezus przyjmuje chrzest od Jana, skoro Jan sam mówił, że to Jezus nosi prawdziwy chrzest ognia?  Dwa ostatnie święta Bożego Narodzenia, jedno po drugim, mówią nam o objawieniu się oczekiwanego Mesjasza: Jezus objawia się światu jako dziecko w obecności mędrców ze wschodu, a w niedzielę w uroczystość Chrztu Pańskiego, objawia się jako nauczyciel i Zbawiciel świata. Więcej w dzisiejszym podcaście Do którego serdecznie was zapraszam.

Co to jest Aqua vita? To nic innego jak w najczystszej postaci alkohol zwany wódką. Na bliskim wschodzie, zwłaszcza w Arabii używano wódki od najdawniejszych czasów w celach medycznych i leczniczych. I jak każde lekarstwo, wódka użyta w nadmiarze zamiast pomagać szkodzi. Ale to nie jedyny Mit który dziś w tym podkaście zechce obalić.

Kto powiedział że magów lub królów ze wschodu, którzy odwiedzają Jezusa było ich trzech? Albo że reprezentują oni różne narody świata? Pismo Święte nic o tym nie mówi. Kto powiedział że dary które przynieśli nowo-narodzonemu były typowymi darami króla? Pismo święte też nic o tym nie mówi.

A po co Jezus przyjmuje chrzest od Jana, skoro Jan sam mówił, że to Jezus nosi prawdziwy chrzest ognia? 

Dwa ostatnie święta Bożego Narodzenia, jedno po drugim, mówią nam o objawieniu się oczekiwanego Mesjasza: Jezus objawia się światu jako dziecko w obecności mędrców ze wschodu, a w niedzielę w uroczystość Chrztu Pańskiego, objawia się jako nauczyciel i Zbawiciel świata. Więcej w dzisiejszym podcaście Do którego serdecznie was zapraszam.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie