”Ja yhm” - czyli świat po mojemu!

Witam na moim podcascie. Nazywam się brat Krzysztof Kurzok, jestem franciszkaninem Kapucynem i mieszkam w Innsbrucku. Koordynuje współpracę miedzy Kapucynami z Austrii i Indonezji na Sumatrze Północnej i na Madagaskarze. Patrzę na świat z trzech kontynentów i to pozwala mi nabrać dystansu do siebie i do Europy. W tym blogu dziele się taką wizją świata jak ja go widzę. Obserwuje świat przez pryzmat mojej wiary, słowa Biblii i życie w różnych kulturach. Zapraszam do słuchania - brat Krzysztof, Kapucyn


Odcinki od najnowszych:

26 Неделя
2023-09-30 11:00:00

Харвардският университет, ИТ университетът в Масачузетс или Станфордският университет са най-важните университети, в които американските разузнавателни служби като ЦРУ, ФБР или други правителствени шпионски или военни агенции набират бъдещи агенти. Само най-добрите от най-добрите и с най-добрите оценки. За съжаление често се оказва, че образователните резултати невинаги вървят ръка за ръка с компетентността, която животът рано или късно проверява. Бог има съвсем други приоритети по отношение на човешките същества. Днешните четива показват, че не е необходимо човек да е сладкодумен и благочестив, за да влезе в Небесното царство. За Бога е по-важно нещо друго. Превъзходството на Бога над най-добрите агенции на света и това "нещо друго" ще бъдат обсъдени в днешния подкаст.

Харвардският университет, ИТ университетът в Масачузетс или Станфордският университет са най-важните университети, в които американските разузнавателни служби като ЦРУ, ФБР или други правителствени шпионски или военни агенции набират бъдещи агенти. Само най-добрите от най-добрите и с най-добрите оценки. За съжаление често се оказва, че образователните резултати невинаги вървят ръка за ръка с компетентността, която животът рано или късно проверява.

Бог има съвсем други приоритети по отношение на човешките същества. Днешните четива показват, че не е необходимо човек да е сладкодумен и благочестив, за да влезе в Небесното царство. За Бога е по-важно нещо друго. Превъзходството на Бога над най-добрите агенции на света и това "нещо друго" ще бъдат обсъдени в днешния подкаст.

25 Sonntag
2023-09-23 12:02:00

Ich weiß nichts über Weinberge, aber ich weiß etwas über die Arbeit in Palmölplantagen. Der Arbeitsablauf ist ähnlich. Zunächst kümmert sich eine feste Gruppe der engsten Mitarbeiter des Plantagenbesitzers jeden Tag um die Gesundheit der Bäume, um sie richtig zu pflegen. Jeden Tag müssen die Blätter der Palmen geschnitten werden, damit es weder zu viele noch zu wenige gibt. Und wenn es darum geht, die Früchte zu pflücken, stellen diese Arbeiter weitere Leute an. Die schnell verderblichen Früchte werden auf Lastwagen verladen und noch am selben Tag in die Fabrik geliefert, um daraus das Öl zu pressen. Ich verstehe also die Situation und das Verhalten des Weinbergbesitzers im heutigen Evangelium. Ich bin auch nicht überrascht über die Haltung der ersten Arbeiter, die den gleichen Lohn wie die zweiten erhielten. Es stellt sich jedoch die Frage. Worauf will Jesus heute hinaus? Will uns der Meister aus Nazareth von Gottes großzügiger Barmherzigkeit erzählen, oder von dem Problem des Neids oder der sozialen Ungerechtigkeit, das die erste Gruppe von Arbeitern empfindet? Oder geht es in der heutigen Lesung um etwas anderes? 

Ich weiß nichts über Weinberge, aber ich weiß etwas über die Arbeit in Palmölplantagen. Der Arbeitsablauf ist ähnlich. Zunächst kümmert sich eine feste Gruppe der engsten Mitarbeiter des Plantagenbesitzers jeden Tag um die Gesundheit der Bäume, um sie richtig zu pflegen. Jeden Tag müssen die Blätter der Palmen geschnitten werden, damit es weder zu viele noch zu wenige gibt. Und wenn es darum geht, die Früchte zu pflücken, stellen diese Arbeiter weitere Leute an. Die schnell verderblichen Früchte werden auf Lastwagen verladen und noch am selben Tag in die Fabrik geliefert, um daraus das Öl zu pressen. Ich verstehe also die Situation und das Verhalten des Weinbergbesitzers im heutigen Evangelium. Ich bin auch nicht überrascht über die Haltung der ersten Arbeiter, die den gleichen Lohn wie die zweiten erhielten. Es stellt sich jedoch die Frage. Worauf will Jesus heute hinaus? Will uns der Meister aus Nazareth von Gottes großzügiger Barmherzigkeit erzählen, oder von dem Problem des Neids oder der sozialen Ungerechtigkeit, das die erste Gruppe von Arbeitern empfindet? Oder geht es in der heutigen Lesung um etwas anderes? 

25 Niedziela
2023-09-23 12:00:00

Nie znam się na winnicach, ale wiem coś o pracy na plantacjach Palmowych. Schemat pracy jest podobny. Najpierw stała grupa najbliższych współpracowników właściciela plantacji troszczy się codziennie o zdrowie drzew, o właściwe ich pielęgnowanie. Codziennie trzeba obcinać liście palm aby nie było ich za dużo ani za mało. Kiedy natomiast nadchodzi o zbieranie oliwek wtedy ci pracownicy wynajmują innych ludzi aby zebrać jak najszybciej oliwki, które zostają załadowane na ciężarówki i jeszcze tego samego dnia docierają do fabryki gdzie wyciska się olej. Więc rozumiem sytuacje i zachowanie właściciela winnicy z dzisiejszej Ewangelii. Nie dziwi mnie tez postawa pierwszych robotników, którzy dostali to samo wynagrodzenie jak ci ostatni. Rodzi się jednak pytanie. O co chodzi dzisiaj Jezusowi? Czy Mistrz z Nazaretu chce nam powiedzieć o szczodrym miłosierdziu Boga, czy o problemie zazdrości, czy niesprawiedliwości społecznej, które reprezentuje pierwsza grupa robotników? A może w dzisiejszych czytaniach chodzi o jeszcze coś innego? O tym dowiecie się z dzisiejszego podcastu. 

Nie znam się na winnicach, ale wiem coś o pracy na plantacjach Palmowych. Schemat pracy jest podobny. Najpierw stała grupa najbliższych współpracowników właściciela plantacji troszczy się codziennie o zdrowie drzew, o właściwe ich pielęgnowanie. Codziennie trzeba obcinać liście palm aby nie było ich za dużo ani za mało. Kiedy natomiast nadchodzi o zbieranie oliwek wtedy ci pracownicy wynajmują innych ludzi aby zebrać jak najszybciej oliwki, które zostają załadowane na ciężarówki i jeszcze tego samego dnia docierają do fabryki gdzie wyciska się olej. Więc rozumiem sytuacje i zachowanie właściciela winnicy z dzisiejszej Ewangelii. Nie dziwi mnie tez postawa pierwszych robotników, którzy dostali to samo wynagrodzenie jak ci ostatni. Rodzi się jednak pytanie. O co chodzi dzisiaj Jezusowi? Czy Mistrz z Nazaretu chce nam powiedzieć o szczodrym miłosierdziu Boga, czy o problemie zazdrości, czy niesprawiedliwości społecznej, które reprezentuje pierwsza grupa robotników? A może w dzisiejszych czytaniach chodzi o jeszcze coś innego? O tym dowiecie się z dzisiejszego podcastu. 

25 Nedelya
2023-09-23 11:00:00

Не знам нищо за лозята, но знам нещо за работата в палмовите плантации. Моделът на работа е сходен. Първо, фиксирана група от най-близките сътрудници на собственика на плантацията се грижи всеки ден за здравето на дърветата, за да ги обгрижва правилно. Всеки ден листата на палмите трябва да се режат, така че да няма нито прекалено много, нито прекалено малко. А когато се налага да се берат маслините, тези работници наемат други хора, които да ги берат възможно най-бързо, да ги товарят на камиони и да пристигат още същия ден във фабриката, където се пресова маслото. Затова разбирам ситуацията и поведението на собственика на лозето в днешното Евангелие. Не съм изненадан и от отношението на първите работници, които са получавали същата заплата като вторите. Въпреки това възниква въпросът. Каква е целта на Исус днес? Дали Учителят от Назарет иска да ни разкаже за щедрото Божие милосърдие, или за проблема със завистта или социалната несправедливост, който представлява първата група работници? Или днешното четиво е за нещо друго?

Не знам нищо за лозята, но знам нещо за работата в палмовите плантации. Моделът на работа е сходен. Първо, фиксирана група от най-близките сътрудници на собственика на плантацията се грижи всеки ден за здравето на дърветата, за да ги обгрижва правилно. Всеки ден листата на палмите трябва да се режат, така че да няма нито прекалено много, нито прекалено малко. А когато се налага да се берат маслините, тези работници наемат други хора, които да ги берат възможно най-бързо, да ги товарят на камиони и да пристигат още същия ден във фабриката, където се пресова маслото. Затова разбирам ситуацията и поведението на собственика на лозето в днешното Евангелие. Не съм изненадан и от отношението на първите работници, които са получавали същата заплата като вторите. Въпреки това възниква въпросът. Каква е целта на Исус днес? Дали Учителят от Назарет иска да ни разкаже за щедрото Божие милосърдие, или за проблема със завистта или социалната несправедливост, който представлява първата група работници? Или днешното четиво е за нещо друго?

24 Niedziela
2023-09-16 12:00:00

Prawo odwetu istniało jeszcze w czasach Abrahama, dopiero Książę Babilonu Hammurabi około 1700 lat przed Chrystusem, uporządkował  w swoim imperium słynnym Kodeksem moralny nazwanym jego imieniem. To właśnie kodeks Hammurabiego wprowadza prawo Talionu, czyli: „oko za oko, ząb za ząb”. Według tego prawa właściciel zrujnowanego domu mógł zabić tylko syna architekta, w odwecie za śmierć swojego syna. Jak się ma prawo Talionu, czyli „oko za oko, ząb za ząb” do moralności ewangelicznej? O tym w dzisiejszym podkaście. Zapraszam do słuchania i refleksji.

Prawo odwetu istniało jeszcze w czasach Abrahama, dopiero Książę Babilonu Hammurabi około 1700 lat przed Chrystusem, uporządkował  w swoim imperium słynnym Kodeksem moralny nazwanym jego imieniem. To właśnie kodeks Hammurabiego wprowadza prawo Talionu, czyli: „oko za oko, ząb za ząb”. Według tego prawa właściciel zrujnowanego domu mógł zabić tylko syna architekta, w odwecie za śmierć swojego syna.

Jak się ma prawo Talionu, czyli „oko za oko, ząb za ząb” do moralności ewangelicznej? O tym w dzisiejszym podkaście. Zapraszam do słuchania i refleksji.

24 Sonntag
2023-09-16 12:00:00

Das Gesetz der Vergeltung existierte noch zur Zeit Abrahams, aber erst der babylonische Fürst Hammurabi brachte um 1700 v. Chr. mit dem berühmten, nach ihm benannten Moralkodex, Ordnung in sein Reich. In Hammurabis Gesetzbuch wurde das Gesetz von Talion eingeführt, d. h.: "Auge um Auge, Zahn um Zahn". Nach diesem Gesetz konnte der Besitzer des zerstörten Hauses nur den Sohn des Architekten töten, um sich für den Tod seines eigenen Sohnes zu rächen. Wie verhält sich das Gesetz von Talion oder "Auge um Auge, Zahn um Zahn" zur evangelischen Moral? Diese Frage wird im heutigen Podcast erörtert. Ich lade dich zum Zuhören und Nachdenken ein. 

Das Gesetz der Vergeltung existierte noch zur Zeit Abrahams, aber erst der babylonische Fürst Hammurabi brachte um 1700 v. Chr. mit dem berühmten, nach ihm benannten Moralkodex, Ordnung in sein Reich. In Hammurabis Gesetzbuch wurde das Gesetz von Talion eingeführt, d. h.: "Auge um Auge, Zahn um Zahn". Nach diesem Gesetz konnte der Besitzer des zerstörten Hauses nur den Sohn des Architekten töten, um sich für den Tod seines eigenen Sohnes zu rächen.

Wie verhält sich das Gesetz von Talion oder "Auge um Auge, Zahn um Zahn" zur evangelischen Moral? Diese Frage wird im heutigen Podcast erörtert. Ich lade dich zum Zuhören und Nachdenken ein. 

24 Nedelya
2023-09-16 11:00:00

Законът за отмъщението е съществувал и по времето на Авраам, но едва вавилонският княз Хамурапи около 1700 г. пр. н. е. въвежда ред в империята си с известния Морален кодекс, наречен на негово име. Именно кодексът на Хамурапи въвежда закона на Талион, т.е.: "око за око, зъб за зъб". Според този закон собственикът на разрушена къща можел да убие само сина на архитекта, като отмъщение за смъртта на неговия син. Как законът на Талион, или "око за око, зъб за зъб", се отнася към евангелския морал? Този въпрос се обсъжда в днешния подкаст. Каня ви да слушате и да размишлявате. 

Законът за отмъщението е съществувал и по времето на Авраам, но едва вавилонският княз Хамурапи около 1700 г. пр. н. е. въвежда ред в империята си с известния Морален кодекс, наречен на негово име. Именно кодексът на Хамурапи въвежда закона на Талион, т.е.: "око за око, зъб за зъб". Според този закон собственикът на разрушена къща можел да убие само сина на архитекта, като отмъщение за смъртта на неговия син.

Как законът на Талион, или "око за око, зъб за зъб", се отнася към евангелския морал? Този въпрос се обсъжда в днешния подкаст. Каня ви да слушате и да размишлявате. 

23 Sonntag
2023-09-09 12:01:00

Die Personen des geweihten Lebens geloben Gott bei ihrer ersten Profess die drei evangelischen Räte, die traditionell als Gelübde bekannt sind, d.h. ein Leben des Gehorsams, der Armut und der Keuschheit. Die Ordensleute der Kapuziner und Franziskaner tragen die Zeichen dieser drei Gelübde in Form von drei Knoten auf einer weißen Kordel, mit der sie ihren Habit um die Hüften gürten. Von den drei Gelübden scheint den meisten Menschen das Gelübde der Keuschheit am schwierigsten einzuhalten zu sein, da es eine freiwillige Ablehnung der Ehe bedeutet.  Das Gelübde des Gehorsams hingegen ist das schwierigste der drei Gelübde, denn es verlangt, den eigenen Willen zugunsten des Willens eines Vorgesetzten aufzugeben, der es nicht immer besser weiß. Und genau darum geht es bei der Selbstverleugnung, dem Tragen des Kreuzes und der Nachfolge Christi. Und was ist das Schwierigste an dem universellen Gesetz des Evangeliums Jesu, das auf dem Gesetz der Gottes- und Nächstenliebe beruht? Darüber sprechen wir in unserem heutigen Podcast.

Die Personen des geweihten Lebens geloben Gott bei ihrer ersten Profess die drei evangelischen Räte, die traditionell als Gelübde bekannt sind, d.h. ein Leben des Gehorsams, der Armut und der Keuschheit. Die Ordensleute der Kapuziner und Franziskaner tragen die Zeichen dieser drei Gelübde in Form von drei Knoten auf einer weißen Kordel, mit der sie ihren Habit um die Hüften gürten. Von den drei Gelübden scheint den meisten Menschen das Gelübde der Keuschheit am schwierigsten einzuhalten zu sein, da es eine freiwillige Ablehnung der Ehe bedeutet. 

Das Gelübde des Gehorsams hingegen ist das schwierigste der drei Gelübde, denn es verlangt, den eigenen Willen zugunsten des Willens eines Vorgesetzten aufzugeben, der es nicht immer besser weiß. Und genau darum geht es bei der Selbstverleugnung, dem Tragen des Kreuzes und der Nachfolge Christi.

Und was ist das Schwierigste an dem universellen Gesetz des Evangeliums Jesu, das auf dem Gesetz der Gottes- und Nächstenliebe beruht? Darüber sprechen wir in unserem heutigen Podcast.

23 Niedziela
2023-09-09 12:00:00

Osoby konsekrowane podczas składania pierwszej profesji, ślubują Bogu trzy Rady Ewangeliczne nazywane tradycyjnie ślubami, czyli życie w posłuszeństwie, w ubóstwie i w czystości. Zakony franciszkańskie noszą znaki tych trzech ślubów w postaci trzech węzłów na białym sznurze, którym przepasają swój habit na biodrach. Większości ludzi wydaje się, ze z tych trzech ślubów najtrudniej jest zachować ślub czystości, ponieważ jest on dobrowolna odmowa małżeństwa.  Tymczasem najtrudniejszym ze wszystkich trzech ślubów jest ślub posłuszeństwa, bo wymaga on zrezygnowania ze swojej woli na korzyść woli przełożonego, który nie zawsze wie lepiej. I na tym właśnie polega zaparcie się samego siebie i noszenie swojego krzyża i naśladowanie Chrystusa. A co jest najtrudniejsze w powszechnym prawie Jezusowej Ewangelii opartej na prawie miłości Boga i bliźniego? O tym w dzisiejszym podkaście.

Osoby konsekrowane podczas składania pierwszej profesji, ślubują Bogu trzy Rady Ewangeliczne nazywane tradycyjnie ślubami, czyli życie w posłuszeństwie, w ubóstwie i w czystości. Zakony franciszkańskie noszą znaki tych trzech ślubów w postaci trzech węzłów na białym sznurze, którym przepasają swój habit na biodrach. Większości ludzi wydaje się, ze z tych trzech ślubów najtrudniej jest zachować ślub czystości, ponieważ jest on dobrowolna odmowa małżeństwa. 

Tymczasem najtrudniejszym ze wszystkich trzech ślubów jest ślub posłuszeństwa, bo wymaga on zrezygnowania ze swojej woli na korzyść woli przełożonego, który nie zawsze wie lepiej. I na tym właśnie polega zaparcie się samego siebie i noszenie swojego krzyża i naśladowanie Chrystusa.

A co jest najtrudniejsze w powszechnym prawie Jezusowej Ewangelii opartej na prawie miłości Boga i bliźniego? O tym w dzisiejszym podkaście.

23 Неделя
2023-09-09 11:00:00

Посветените лица, когато правят първото си изповедание, се обричат на Бога на трите евангелски съвета, традиционно известни като обети, т.е. на живот в послушание, бедност и целомъдрие. Францисканските ордени носят знаците на тези три обета под формата на три възела на бяла връв, с която препасват хабитута си на бедрата. На повечето хора им се струва, че от трите обета обетът за целомъдрие е най-труден за спазване, защото представлява доброволен отказ от брака.  В същото време най-труден от трите обета е обетът за послушание, защото изисква отказ от собствената воля в полза на волята на началника, който невинаги знае по-добре. А именно в това се състои самоотричането, носенето на кръста и следването на Христос. А кое е най-трудното нещо в универсалния закон на Евангелието на Исус, основан на закона за любовта към Бога и ближния? Именно това обсъждаме в днешния подкаст. Каня ви да се присъедините към нас.

Посветените лица, когато правят първото си изповедание, се обричат на Бога на трите евангелски съвета, традиционно известни като обети, т.е. на живот в послушание, бедност и целомъдрие. Францисканските ордени носят знаците на тези три обета под формата на три възела на бяла връв, с която препасват хабитута си на бедрата. На повечето хора им се струва, че от трите обета обетът за целомъдрие е най-труден за спазване, защото представлява доброволен отказ от брака. 

В същото време най-труден от трите обета е обетът за послушание, защото изисква отказ от собствената воля в полза на волята на началника, който невинаги знае по-добре. А именно в това се състои самоотричането, носенето на кръста и следването на Христос.

А кое е най-трудното нещо в универсалния закон на Евангелието на Исус, основан на закона за любовта към Бога и ближния? Именно това обсъждаме в днешния подкаст. Каня ви да се присъедините към нас.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie