”Ja yhm” - czyli świat po mojemu!

Witam na moim podcascie. Nazywam się brat Krzysztof Kurzok, jestem franciszkaninem Kapucynem i mieszkam w Innsbrucku. Koordynuje współpracę miedzy Kapucynami z Austrii i Indonezji na Sumatrze Północnej i na Madagaskarze. Patrzę na świat z trzech kontynentów i to pozwala mi nabrać dystansu do siebie i do Europy. W tym blogu dziele się taką wizją świata jak ja go widzę. Obserwuje świat przez pryzmat mojej wiary, słowa Biblii i życie w różnych kulturach. Zapraszam do słuchania - brat Krzysztof, Kapucyn


Odcinki od najnowszych:

29 Sonntag - Weltmissionssonntag
2023-10-21 12:00:00

Heute ist Missionssonntag und ich werde über Politik sprechen. Die Kirche sollte vom Staat getrennt sein! Wie oft haben wir das schon bei Wahlen oder anderen politischen Ereignissen gehört. Jesus hatte keinen Zweifel daran und erklärt es im heutigen Evangelium. Wir werden herausfinden, wie Jesus mit der List der Pharisäer umging. Das Problem, mit dem die Vertreter der Obrigkeit zu Jesus kamen, war rein politisch, denn es ging um Steuern. Die Frage lautete: Sollen Steuern an Cäsar gezahlt werden, der uns zu Unrecht besetzt hält, oder nicht? Die Antwort Jesu ist so eindeutig, dass kein Mensch sie sich hätte ausdenken können. Er geht von den Eigentumsverhältnissen aus: Gebt dem Cäsar zurück, was ihm gehört, denn schließlich wurde das Geld, das sie in Händen halten, vom herrschenden Kaiser des römischen Reiches geprägt. Aber, so fügt Jesus hinzu, gebt Gott zurück, was Gott gehört, nämlich unsere Seelen, die uns von Gott geschenkt wurden. Das weltliche Leben und das geistliche Leben überschneiden und vermischen sich ständig. Und genau um diesen lebenslangen gordischen Knoten soll es im heutigen Podcast gehen.

Heute ist Missionssonntag und ich werde über Politik sprechen.

Die Kirche sollte vom Staat getrennt sein! Wie oft haben wir das schon bei Wahlen oder anderen politischen Ereignissen gehört. Jesus hatte keinen Zweifel daran und erklärt es im heutigen Evangelium. Wir werden herausfinden, wie Jesus mit der List der Pharisäer umging. Das Problem, mit dem die Vertreter der Obrigkeit zu Jesus kamen, war rein politisch, denn es ging um Steuern. Die Frage lautete: Sollen Steuern an Cäsar gezahlt werden, der uns zu Unrecht besetzt hält, oder nicht? Die Antwort Jesu ist so eindeutig, dass kein Mensch sie sich hätte ausdenken können. Er geht von den Eigentumsverhältnissen aus: Gebt dem Cäsar zurück, was ihm gehört, denn schließlich wurde das Geld, das sie in Händen halten, vom herrschenden Kaiser des römischen Reiches geprägt. Aber, so fügt Jesus hinzu, gebt Gott zurück, was Gott gehört, nämlich unsere Seelen, die uns von Gott geschenkt wurden. Das weltliche Leben und das geistliche Leben überschneiden und vermischen sich ständig. Und genau um diesen lebenslangen gordischen Knoten soll es im heutigen Podcast gehen.

29 Niedziela - Niedziela Misyjna
2023-10-21 12:00:00

Dziś niedziela misyjna a ja bede mówił o polityce. Kosciol powinien być rozdzielony od państwa! Ile razy słyszeliśmy to już przy okazji wyborów czy innych politycznych wydarzeń. Jezus nie mial co do tego wątpliwości i wyjaśnia to w dzisiejszej Ewangelii.  Dziś sie dowiemy jak Jezus rozprawie sie z podstępem, który zastawili na niego Faryzeusze. Sprawa, z która przyszli do Jezusa przedstawiciele rządzących była czysto polityczna, bo chodziło o podatki. Pytanie brzmiało: płacić podatki Cezarowi, który nas niesprawiedliwie okupuje, czy nie płacić? Odpowiedz Jezusa, jest tak oczywista, ze człowiek by jej nie wymyślił: oddajcie cezarowi co należy do niego bo przecież podatki płaciło sie pieniędzmi wybijanymi przez sprawującego aktualnie władze cesarza imperium rzymskiego. Ale, dodaje Jezus, Bogu oddajcie to, co do Boga należy czyli nasze dusze, które sa nam dane od Boga. Zycie świeckie i życie duchowe nieustannie sie krzyżują i przenikają. I właśnie o tym życiowym węźle gordyjskim będzie dzisiejszy podcast.

Dziś niedziela misyjna a ja bede mówił o polityce.

Kosciol powinien być rozdzielony od państwa! Ile razy słyszeliśmy to już przy okazji wyborów czy innych politycznych wydarzeń. Jezus nie mial co do tego wątpliwości i wyjaśnia to w dzisiejszej Ewangelii.  Dziś sie dowiemy jak Jezus rozprawie sie z podstępem, który zastawili na niego Faryzeusze. Sprawa, z która przyszli do Jezusa przedstawiciele rządzących była czysto polityczna, bo chodziło o podatki. Pytanie brzmiało: płacić podatki Cezarowi, który nas niesprawiedliwie okupuje, czy nie płacić? Odpowiedz Jezusa, jest tak oczywista, ze człowiek by jej nie wymyślił: oddajcie cezarowi co należy do niego bo przecież podatki płaciło sie pieniędzmi wybijanymi przez sprawującego aktualnie władze cesarza imperium rzymskiego. Ale, dodaje Jezus, Bogu oddajcie to, co do Boga należy czyli nasze dusze, które sa nam dane od Boga. Zycie świeckie i życie duchowe nieustannie sie krzyżują i przenikają. I właśnie o tym życiowym węźle gordyjskim będzie dzisiejszy podcast.

29 Неделя - Неделя на Мислите
2023-10-21 11:00:00

Днес е Мисионерска неделя и аз ще говоря за политика. Църквата трябва да бъде отделена от държавата! Колко пъти сме чували това по време на избори или други политически събития. Исус не се е съмнявал в това и го обяснява в днешното Евангелие.  Днес ще разберем как Исус се е справил с хитростта, която фарисеите са му изиграли. Въпросът, с който представителите на властниците дойдоха при Исус, беше чисто политически, защото ставаше дума за данъци. Въпросът беше: да плащаме ли данъци на кесаря, който несправедливо ни окупира, или да не плащаме? Отговорът на Исус е толкова очевиден, че никое човешко същество не би могло да го измисли: върнете на кесаря това, което му принадлежи, защото в крайна сметка данъците се плащат с пари, изсечени от императора на Римската империя, който в момента е на власт. Но - добавя Исус - на Бога върнете това, което му принадлежи, т.е. душите ни, които са ни дадени от Бога. Светският и духовният живот постоянно се пресичат и смесват. И именно за този житейски Гордиев възел ще бъде посветен днешният подкаст.

Днес е Мисионерска неделя и аз ще говоря за политика.

Църквата трябва да бъде отделена от държавата! Колко пъти сме чували това по време на избори или други политически събития. Исус не се е съмнявал в това и го обяснява в днешното Евангелие.  Днес ще разберем как Исус се е справил с хитростта, която фарисеите са му изиграли. Въпросът, с който представителите на властниците дойдоха при Исус, беше чисто политически, защото ставаше дума за данъци. Въпросът беше: да плащаме ли данъци на кесаря, който несправедливо ни окупира, или да не плащаме? Отговорът на Исус е толкова очевиден, че никое човешко същество не би могло да го измисли: върнете на кесаря това, което му принадлежи, защото в крайна сметка данъците се плащат с пари, изсечени от императора на Римската империя, който в момента е на власт. Но - добавя Исус - на Бога върнете това, което му принадлежи, т.е. душите ни, които са ни дадени от Бога. Светският и духовният живот постоянно се пресичат и смесват. И именно за този житейски Гордиев възел ще бъде посветен днешният подкаст.

28 Sonntag
2023-10-16 12:00:36

Seit einigen Wochen hören wir in den Sonntagslesungen, wie Jesus das Himmelreich mit einem Weinberg oder, wie heute, mit einem Hochzeitsmahl vergleicht und damit zugleich andeutet, dass das große Privileg der Zugehörigkeit zum Himmelreich leicht verloren gehen kann. Die Gleichnisse vom Reich Gottes gelten in erster Linie für das auserwählte Volk und insbesondere für seine geistlichen und politischen Führer, aber auch für uns Christen heute. Die Zugehörigkeit zum Himmelreich ist keine Frage der Geburt oder der Wahl, sondern ein Geschenk, das jeder erhalten kann, das aber auch leicht verloren gehen kann, wenn die in den Evangelien genannten Bedingungen nicht erfüllt werden. Für wen ist also das Himmelreich bestimmt? Wie kann man es verlieren?

Seit einigen Wochen hören wir in den Sonntagslesungen, wie Jesus das Himmelreich mit einem Weinberg oder, wie heute, mit einem Hochzeitsmahl vergleicht und damit zugleich andeutet, dass das große Privileg der Zugehörigkeit zum Himmelreich leicht verloren gehen kann. Die Gleichnisse vom Reich Gottes gelten in erster Linie für das auserwählte Volk und insbesondere für seine geistlichen und politischen Führer, aber auch für uns Christen heute.

Die Zugehörigkeit zum Himmelreich ist keine Frage der Geburt oder der Wahl, sondern ein Geschenk, das jeder erhalten kann, das aber auch leicht verloren gehen kann, wenn die in den Evangelien genannten Bedingungen nicht erfüllt werden.

Für wen ist also das Himmelreich bestimmt? Wie kann man es verlieren?

28 Nedelya
2023-10-16 11:59:51

От няколко седмици слушаме в неделните четива как Исус сравнява небесното царство с лозе или, както днес, със сватбено тържество, като в същото време намеква, че голямата привилегия да принадлежиш към небесното царство може лесно да бъде загубена. Притчите за Божието царство се отнасят преди всичко за избрания народ и особено за неговите духовни и политически водачи, но също и за нас, християните, днес. Принадлежността към небесното царство не е въпрос на раждане или избор, а дар, който всеки може да получи, но който също така може лесно да бъде загубен, ако не бъдат изпълнени условията, споменати в Евангелията. И така, за кого е предназначено небесното царство? Как може да бъде загубено?

От няколко седмици слушаме в неделните четива как Исус сравнява небесното царство с лозе или, както днес, със сватбено тържество, като в същото време намеква, че голямата привилегия да принадлежиш към небесното царство може лесно да бъде загубена. Притчите за Божието царство се отнасят преди всичко за избрания народ и особено за неговите духовни и политически водачи, но също и за нас, християните, днес.

Принадлежността към небесното царство не е въпрос на раждане или избор, а дар, който всеки може да получи, но който също така може лесно да бъде загубен, ако не бъдат изпълнени условията, споменати в Евангелията.

И така, за кого е предназначено небесното царство? Как може да бъде загубено?

28 Niedziela
2023-10-16 11:58:57

Od kilku tygodni słyszymy w niedzielnych czytaniach jak Jezus porównuje Królestwo Niebieskie a to z winnica, a to z uroczystością weselną, jak dzisiaj, sugerując równocześnie, ze ten wielki przywilej obywatelstwa Królestwa Niebieskiego łatwo można stracić. Przypowieści o królestwie Bożym odnoszą się w pierwszej kolejności do Narodu wybranego a zwłaszcza jego przewodników duchowych i politycznych, ale również i do nas, współczesnych chrześcijan. Jezus opowiadając w przypowieściach do czego podobne jest Królestwo Niebieskie skupia się nie tyle na opisie samego Królestwa ile na łatwości z jaka przywilej mieszkania w tym Królestwie można stracić. Należeć do Królestwa Niebieskiego to nie sprawa właściwego urodzenia czy wybraństwa, lecz dar, który może otrzymać każdy, ale i każdy może ten dar łatwo stracić, jeśli nie wypełni określonych przez Ewangelie warunków. Dla kogo jest wiec Królestwo Niebieskie? Jak można je stracić?

Od kilku tygodni słyszymy w niedzielnych czytaniach jak Jezus porównuje Królestwo Niebieskie a to z winnica, a to z uroczystością weselną, jak dzisiaj, sugerując równocześnie, ze ten wielki przywilej obywatelstwa Królestwa Niebieskiego łatwo można stracić. Przypowieści o królestwie Bożym odnoszą się w pierwszej kolejności do Narodu wybranego a zwłaszcza jego przewodników duchowych i politycznych, ale również i do nas, współczesnych chrześcijan. Jezus opowiadając w przypowieściach do czego podobne jest Królestwo Niebieskie skupia się nie tyle na opisie samego Królestwa ile na łatwości z jaka przywilej mieszkania w tym Królestwie można stracić. Należeć do Królestwa Niebieskiego to nie sprawa właściwego urodzenia czy wybraństwa, lecz dar, który może otrzymać każdy, ale i każdy może ten dar łatwo stracić, jeśli nie wypełni określonych przez Ewangelie warunków.

Dla kogo jest wiec Królestwo Niebieskie? Jak można je stracić?

26 Sonntag
2023-09-30 12:00:00

Die Harvard University, die IT University of Massachusetts oder die Stanford University sind die wichtigsten Universitäten, an denen künftige Agenten von US-Geheimdiensten wie dem CIA, dem FBI oder anderen staatlichen Spionage- oder Militärbehörden rekrutiert werden - nur die Besten der Besten werden gesucht. Leider stellt sich oft heraus, dass Bildungsergebnisse nicht immer mit Kompetenz einhergehen, was das Leben früher oder später bestätigt. Gott hat ganz andere Prioritäten, was den Menschen betrifft. Die heutige Lesung zeigt, dass man nicht lieb und fromm sein muss, um ins Himmelreich zu kommen. Für Gott ist etwas anderes wichtiger. Die Überlegenheit Gottes über die besten Agenturen der Welt und dieses "etwas anderes" werden im heutigen Podcast besprochen. 

Die Harvard University, die IT University of Massachusetts oder die Stanford University sind die wichtigsten Universitäten, an denen künftige Agenten von US-Geheimdiensten wie dem CIA, dem FBI oder anderen staatlichen Spionage- oder Militärbehörden rekrutiert werden - nur die Besten der Besten werden gesucht. Leider stellt sich oft heraus, dass Bildungsergebnisse nicht immer mit Kompetenz einhergehen, was das Leben früher oder später bestätigt.

Gott hat ganz andere Prioritäten, was den Menschen betrifft. Die heutige Lesung zeigt, dass man nicht lieb und fromm sein muss, um ins Himmelreich zu kommen. Für Gott ist etwas anderes wichtiger. Die Überlegenheit Gottes über die besten Agenturen der Welt und dieses "etwas anderes" werden im heutigen Podcast besprochen. 

26 Niedziela
2023-09-30 12:00:00

Uniwersytet w Harvardzie, IT Uniwersytet w Massachusetts czy Uniwersytet w Stanford to najważniejsze uczelnie, gdzie werbują przyszłych agentów amerykańskie służby wywiadowcze jak CIA, FBI czy inne rządowe agencje szpiegowskie lub wojskowe. Tylko najlepsi z najlepszych i to z najlepszymi ocenami. Niestety często okazuje się, że wyniki nauczania nie zawsze idą w parze z kompetencjami, która wcześniej czy później weryfikuje życie. Pan Bóg ma zupełnie inne priorytety odnośnie człowieka. Dzisiejsze czytania pokazują, ze wcale nie trzeba być słodkim i pobożnie świętym aby wejść do Królestwa niebieskiego. Dla Boga ważniejsze jest coś innego. O Wyższości Boga nad najlepszymi agencjami świata i o tym „coś innym” będzie w dzisiejszym podcaście.

Uniwersytet w Harvardzie, IT Uniwersytet w Massachusetts czy Uniwersytet w Stanford to najważniejsze uczelnie, gdzie werbują przyszłych agentów amerykańskie służby wywiadowcze jak CIA, FBI czy inne rządowe agencje szpiegowskie lub wojskowe. Tylko najlepsi z najlepszych i to z najlepszymi ocenami. Niestety często okazuje się, że wyniki nauczania nie zawsze idą w parze z kompetencjami, która wcześniej czy później weryfikuje życie.

Pan Bóg ma zupełnie inne priorytety odnośnie człowieka. Dzisiejsze czytania pokazują, ze wcale nie trzeba być słodkim i pobożnie świętym aby wejść do Królestwa niebieskiego. Dla Boga ważniejsze jest coś innego. O Wyższości Boga nad najlepszymi agencjami świata i o tym „coś innym” będzie w dzisiejszym podcaście.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie