Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie. Odkrywa możliwości działania, jakie w różnych sferach życia daje psychologia. Jego założeniem jest udostępnienie rzetelnej wiedzy psychologicznej, do której można sięgać niezależnie od miejsca i czasu, w jakim się znajdujemy. Więcej informacji o projekcie: psyche.swps.pl.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Masturbacja dziecięca – czy i jak reagować? – Katarzyna Kierzek
2022-03-21 17:06:10

Seksualność jest niezbywalnym atrybutem każdego człowieka. Dziecko jest istotą seksualną przez całe swoje życie, dotyczy to zarówno wymiaru biologicznego, psychologicznego i społecznego. Każdy z nich wpływa na seksualność dziecka. Dziecko jest istotą seksualną, ale na innym etapie rozwoju niż osoba dorosła, w związku z tym wykazywać będzie gamy zachowań odpowiednie do jego wieku. Jakie zachowania towarzyszą zmianom w rozwoju fizycznym, poznawczym, moralnym czy emocjonalnym?Jakie są najczęstsze zachowania seksualne dzieci 2-3 letnich, a jakie u dzieci starszych? Jak przejawia się seksualność dziecka i kiedy zacząć rozmowę z dzieckiem na jej temat? Jak rozmawiać z dzieckiem o zachowaniach masturbacyjnych? Na te i inne pytania odpowiada Katarzyna Kierzek, psycholożka ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Dostarczana podczas wystąpienia wiedza dotyczy prawidłowo rozwijającego się dziecka do 7 roku życia. Spotkanie odbyło się w ramach konferencji z cyklu „Dziecko → Nastolatek → Dorosły” poświęconej tematyce szeroko rozumianego rozwoju dziecka, organizowanej przez Uniwersytet SWPS oraz Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania. W cyklu podcastów “Dziecko, Nastolatek, Dorosły” Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS mówimy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami zgłębiamy tematykę działań oraz perspektyw rozwoju systemu środowiskowego wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym w Polsce oraz za granicą. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: www.psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).
Seksualność jest niezbywalnym atrybutem każdego człowieka. Dziecko jest istotą seksualną przez całe swoje życie, dotyczy to zarówno wymiaru biologicznego, psychologicznego i społecznego. Każdy z nich wpływa na seksualność dziecka. Dziecko jest istotą seksualną, ale na innym etapie rozwoju niż osoba dorosła, w związku z tym wykazywać będzie gamy zachowań odpowiednie do jego wieku. Jakie zachowania towarzyszą zmianom w rozwoju fizycznym, poznawczym, moralnym czy emocjonalnym?Jakie są najczęstsze zachowania seksualne dzieci 2-3 letnich, a jakie u dzieci starszych? Jak przejawia się seksualność dziecka i kiedy zacząć rozmowę z dzieckiem na jej temat? Jak rozmawiać z dzieckiem o zachowaniach masturbacyjnych? Na te i inne pytania odpowiada Katarzyna Kierzek, psycholożka ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Dostarczana podczas wystąpienia wiedza dotyczy prawidłowo rozwijającego się dziecka do 7 roku życia. Spotkanie odbyło się w ramach konferencji z cyklu „Dziecko → Nastolatek → Dorosły” poświęconej tematyce szeroko rozumianego rozwoju dziecka, organizowanej przez Uniwersytet SWPS oraz Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania. W cyklu podcastów “Dziecko, Nastolatek, Dorosły” Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS mówimy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami zgłębiamy tematykę działań oraz perspektyw rozwoju systemu środowiskowego wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym w Polsce oraz za granicą. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: www.psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).

Interwencja kryzysowa w sytuacji wojny - dr Natalia Liszewska, Joanna Flis
2022-03-14 23:27:53

Co czują osoby dotknięte wojną? W takich chwilach bardzo łatwo jest utracić równowagę psychiczną. Tak traumatyczne doświadczenia powodują, że osoby dotknięte tą sytuacją łatwo wpadają w stan wyczerpania psychicznego i kryzysu. W takim momencie potrzebna jest niemal natychmiastowa pomoc specjalisty. Czym wobec tego jest interwencja kryzysowa i komu służy? Kiedy należy ją stosować? W jaki sposób taka interwencja pomaga osobom dotkniętym wojną? Z jakimi konsekwencjami psychologicznymi może wiązać się brak interwencji kryzysowej w sytuacji wojny? Jakie wyzwania stoją przed specjalistami zajmującymi się interwencjami? O tym porozmawiamy z dr Natalią Liszewską, interwentką kryzysową, psychoterapeutką i wykładowczynią Uniwersytetu SWPS. Spotkanie poprowadzi Joanna Flis.
Co czują osoby dotknięte wojną? W takich chwilach bardzo łatwo jest utracić równowagę psychiczną. Tak traumatyczne doświadczenia powodują, że osoby dotknięte tą sytuacją łatwo wpadają w stan wyczerpania psychicznego i kryzysu. W takim momencie potrzebna jest niemal natychmiastowa pomoc specjalisty. Czym wobec tego jest interwencja kryzysowa i komu służy? Kiedy należy ją stosować? W jaki sposób taka interwencja pomaga osobom dotkniętym wojną? Z jakimi konsekwencjami psychologicznymi może wiązać się brak interwencji kryzysowej w sytuacji wojny? Jakie wyzwania stoją przed specjalistami zajmującymi się interwencjami? O tym porozmawiamy z dr Natalią Liszewską, interwentką kryzysową, psychoterapeutką i wykładowczynią Uniwersytetu SWPS. Spotkanie poprowadzi Joanna Flis.

Migracje w obliczu dramatu wojennego - prof. Paweł Boski, Joanna Flis
2022-03-11 13:17:34

Do niedawna najczęstszym powodem migracji Ukraińców do Polski były względy ekonomiczne. Wszystko zmieniło się 24 lutego. Od tego momentu nasi wschodni sąsiedzi przyjeżdżają do Polski w ucieczce przed wojną. W ciągu ostatniego tygodnia granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 450 tysięcy osób, a liczba ta cały czas rośnie. W jaki sposób migracje te mogą wpłynąć na Polskę? Jaka jest historia zróżnicowania etnicznego w naszym kraju? Z czego wynika pozytywne nastawienie i chęć niesienia pomocy osobom z Ukrainy? Dlaczego stosunek wobec migracji na granicy z Białorusią we wrześniu 2021 r. był tak skrajnie przeciwny? Jak może wyglądać przyszłość w kontekście zróżnicowania etnicznego w Polsce? Na te i wiele innych pytań odpowie prof. Paweł Boski, prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce. Spotkanie poprowadzi Joanna Flis. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).
Do niedawna najczęstszym powodem migracji Ukraińców do Polski były względy ekonomiczne. Wszystko zmieniło się 24 lutego. Od tego momentu nasi wschodni sąsiedzi przyjeżdżają do Polski w ucieczce przed wojną. W ciągu ostatniego tygodnia granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 450 tysięcy osób, a liczba ta cały czas rośnie. W jaki sposób migracje te mogą wpłynąć na Polskę? Jaka jest historia zróżnicowania etnicznego w naszym kraju? Z czego wynika pozytywne nastawienie i chęć niesienia pomocy osobom z Ukrainy? Dlaczego stosunek wobec migracji na granicy z Białorusią we wrześniu 2021 r. był tak skrajnie przeciwny? Jak może wyglądać przyszłość w kontekście zróżnicowania etnicznego w Polsce? Na te i wiele innych pytań odpowie prof. Paweł Boski, prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce. Spotkanie poprowadzi Joanna Flis. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).

Władza i tożsamość - psychologiczne aspekty wojny - dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, Joanna Flis
2022-03-10 12:17:29

Co dzieje się w psychice człowieka, który wywołuje wojnę? Władza ma różne oblicza. Z jednej strony pozwala budować, rozwijać i osiągać cele, a z drugiej niszczy i uderza wsłabszych. Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie media spekulują jakimi procesami myślowymi kierują się władze Rosji. Jak mogło dojść do podjęcia decyzji o ataku? W jaki sposób identyfikacja z narodem kształtuje decyzje o zaangażowaniu i poparciu dla działań zbrojnych w konflikcie? O tym porozmawiamy z dr hab. Aleksandrą Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS, prorektorką ds. nauki na Uniwersytecie SWPS. Spotkanie poprowadzi Joanna Flis. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).
Co dzieje się w psychice człowieka, który wywołuje wojnę? Władza ma różne oblicza. Z jednej strony pozwala budować, rozwijać i osiągać cele, a z drugiej niszczy i uderza wsłabszych. Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie media spekulują jakimi procesami myślowymi kierują się władze Rosji. Jak mogło dojść do podjęcia decyzji o ataku? W jaki sposób identyfikacja z narodem kształtuje decyzje o zaangażowaniu i poparciu dla działań zbrojnych w konflikcie? O tym porozmawiamy z dr hab. Aleksandrą Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS, prorektorką ds. nauki na Uniwersytecie SWPS. Spotkanie poprowadzi Joanna Flis. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).

Jak psychologicznie wspierać osoby dotknięte wojną? - dr Agnieszka Mościcka-Teske
2022-03-10 00:21:34

W obliczu wojny w Ukrainie polskie społeczeństwo bardzo się zjednoczyło, by zapewnić potrzebującym bezpieczeństwo i możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb. Jednak to nie wszystko, co możemy zrobić dla naszych wschodnich sąsiadów. Bardzo ważna w tej sytuacji jest także pomoc psychologiczna. W jaki sposób wspierać osoby uchodźcze, by im nie zaszkodzić? Jak rozmawiać z tymi, których dotknęła wojna? Jakiego wsparcia psychologicznego potrzebują osoby z Ukrainy? Jakich zwrotów i tematów unikać podczas rozmowy? Jak możemy wspierać osoby uchodźcze, które zostały w Ukrainie? W jaki sposób może pomóc każdy z nas? O tym porozmawiamy z dr n. med. Agnieszką Gostyńską, specjalistką psychologii klinicznej i psychoterapeutką oraz dr Agnieszką Mościską-Teske, psycholożką, psychoterapeutką i trenerką umiejętności psychologicznych. Spotkanie poprowadzi Michalina Mruczyk. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: www.psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).
W obliczu wojny w Ukrainie polskie społeczeństwo bardzo się zjednoczyło, by zapewnić potrzebującym bezpieczeństwo i możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb. Jednak to nie wszystko, co możemy zrobić dla naszych wschodnich sąsiadów. Bardzo ważna w tej sytuacji jest także pomoc psychologiczna. W jaki sposób wspierać osoby uchodźcze, by im nie zaszkodzić? Jak rozmawiać z tymi, których dotknęła wojna? Jakiego wsparcia psychologicznego potrzebują osoby z Ukrainy? Jakich zwrotów i tematów unikać podczas rozmowy? Jak możemy wspierać osoby uchodźcze, które zostały w Ukrainie? W jaki sposób może pomóc każdy z nas? O tym porozmawiamy z dr n. med. Agnieszką Gostyńską, specjalistką psychologii klinicznej i psychoterapeutką oraz dr Agnieszką Mościską-Teske, psycholożką, psychoterapeutką i trenerką umiejętności psychologicznych. Spotkanie poprowadzi Michalina Mruczyk. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: www.psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).

Trauma psychiczna i inne psychologiczne konsekwencje wojny - dr. hab. Agnieszka Popiel, Joanna Flis
2022-03-09 12:51:17

Wojna to jedna z największych tragedii, która może spotkać ludzkość. Jej wpływ na społeczeństwo jest odczuwalny na wielu płaszczyznach, jednak bardzo mocne piętno odciska ona na psychice człowieka. Dramatyczne wydarzenia na długo zapadają w pamięci żołnierzy, cywilów, ale także osób zaangażowanych w pomoc poszkodowanym. Takie okoliczności prowadzą do wielu psychologicznych konsekwencji wojny. Czym wobec tego jest trauma psychiczna? Z jakimi konsekwencjami związanymi ze zdrowiem mentalnym mierzą się osoby doświadczające wojny? Jak różnicują się reakcje na taką tragedię wraz z upływem czasu? Jakie sygnały wskazują na to, że niezbędna jest pomoc specjalisty? Jakiego wsparcia potrzebują osoby dotknięte wojną? Na te i wiele innych pytań odpowie dr hab. Agnieszka Popiel, psychiatrka, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii. Spotkanie poprowadzi Joanna Flis. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).
Wojna to jedna z największych tragedii, która może spotkać ludzkość. Jej wpływ na społeczeństwo jest odczuwalny na wielu płaszczyznach, jednak bardzo mocne piętno odciska ona na psychice człowieka. Dramatyczne wydarzenia na długo zapadają w pamięci żołnierzy, cywilów, ale także osób zaangażowanych w pomoc poszkodowanym. Takie okoliczności prowadzą do wielu psychologicznych konsekwencji wojny. Czym wobec tego jest trauma psychiczna? Z jakimi konsekwencjami związanymi ze zdrowiem mentalnym mierzą się osoby doświadczające wojny? Jak różnicują się reakcje na taką tragedię wraz z upływem czasu? Jakie sygnały wskazują na to, że niezbędna jest pomoc specjalisty? Jakiego wsparcia potrzebują osoby dotknięte wojną? Na te i wiele innych pytań odpowie dr hab. Agnieszka Popiel, psychiatrka, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii. Spotkanie poprowadzi Joanna Flis. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie oraz jak je wspierać w tym trudnym czasie?
2022-03-07 23:55:25

Wojna wywołuje w dzieciach takie same emocje, jak w dorosłych. Najmłodsi także odczuwają w tej sytuacji smutek, strach czy bezradność. Jednak w przeciwieństwie do osób w dojrzałym wieku, dzieci nie zdążyły nauczyć się w pełni radzenia sobie z tak silnymi uczuciami. Dlatego tak istotna jest tutaj rola opiekunów, rodziców i osób pracujących z młodzieżą. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o trudnych sprawach wywołujących lęk? W jaki sposób wyjaśnić im, czym jest wojna? Jak przekazać informację o niej w zależności od wieku młodego człowieka? W jaki sposób rozmawiać z dziećmi dotkniętymi wojną? Co możemy zrobić, aby zapobiec traumie i PTSD u młodzieży? Jak zadbać o siebie i nie obciążać dzieci naszymi lękami? Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Konrad Piotrowski, psycholog rozwoju i zastępca dyrektora Instytutu Psychologii. Spotkanie prowadzi Michalina Mruczyk. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).
Wojna wywołuje w dzieciach takie same emocje, jak w dorosłych. Najmłodsi także odczuwają w tej sytuacji smutek, strach czy bezradność. Jednak w przeciwieństwie do osób w dojrzałym wieku, dzieci nie zdążyły nauczyć się w pełni radzenia sobie z tak silnymi uczuciami. Dlatego tak istotna jest tutaj rola opiekunów, rodziców i osób pracujących z młodzieżą. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o trudnych sprawach wywołujących lęk? W jaki sposób wyjaśnić im, czym jest wojna? Jak przekazać informację o niej w zależności od wieku młodego człowieka? W jaki sposób rozmawiać z dziećmi dotkniętymi wojną? Co możemy zrobić, aby zapobiec traumie i PTSD u młodzieży? Jak zadbać o siebie i nie obciążać dzieci naszymi lękami? Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Konrad Piotrowski, psycholog rozwoju i zastępca dyrektora Instytutu Psychologii. Spotkanie prowadzi Michalina Mruczyk. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).

Jak radzić sobie z niepewnością i lękiem dotyczącym zagrożenia wojennego?
2022-03-07 12:47:32

W obliczu wojny pojawia się w nas wiele trudnych emocji. Lęk, niepewność i silny stres to tylko niektóre z reakcji, które są odpowiedzią na spotykające nas zagrożenie. W takich momentach kluczowe jest zrozumienie własnych emocji oraz nauczenie się funkcjonowania z nimi. Czy istnieją skuteczne sposoby na zredukowanie wewnętrznego niepokoju? Czym charakteryzują się niepewność i lęk? W jaki sposób osoby dotknięte wojną wspierają siebie nawzajem? Na jaką pomoc interwencyjną ze strony specjalistów mogą liczyć uchodźcy wojenni? Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Ewa Pragłowska, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii. Spotkanie prowadzi Michalina Mruczyk. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).
W obliczu wojny pojawia się w nas wiele trudnych emocji. Lęk, niepewność i silny stres to tylko niektóre z reakcji, które są odpowiedzią na spotykające nas zagrożenie. W takich momentach kluczowe jest zrozumienie własnych emocji oraz nauczenie się funkcjonowania z nimi. Czy istnieją skuteczne sposoby na zredukowanie wewnętrznego niepokoju? Czym charakteryzują się niepewność i lęk? W jaki sposób osoby dotknięte wojną wspierają siebie nawzajem? Na jaką pomoc interwencyjną ze strony specjalistów mogą liczyć uchodźcy wojenni? Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Ewa Pragłowska, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii. Spotkanie prowadzi Michalina Mruczyk. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).

Rodzicu, zadbaj o siebie! O wypaleniu rodzicielskim - dr Marta Majorczyk, Michalina Mruczyk
2022-03-07 12:42:09

Pełnienie roli rodzica może być bardzo wyczerpujące. Wiele ważnych obowiązków z tym związanych sprawia, że często są oni są zmęczeni opieką nad dziećmi. Czym wobec tego tak naprawdę jest wypalenie rodzicielskie i co do niego prowadzi? W jaki sposób objawia się wypalenie rodzicielskie? Jakie konsekwencje dla rodzica i dziecka niesie za sobą wypalenie? Jak o siebie dbać, żeby nie dopuścić do wypalenia rodzicielskiego i co zrobić, gdy nas ten problem dotknie? Na te pytania odpowie gościni webinaru, dr Marta Majorczyk — psycholożka, psychoterapeutka, pedagożka oraz doradczyni rodzinna. Spotkanie poprowadzi Michalina Mruczyk, psycholożka pracująca z młodzieżą. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).
Pełnienie roli rodzica może być bardzo wyczerpujące. Wiele ważnych obowiązków z tym związanych sprawia, że często są oni są zmęczeni opieką nad dziećmi. Czym wobec tego tak naprawdę jest wypalenie rodzicielskie i co do niego prowadzi? W jaki sposób objawia się wypalenie rodzicielskie? Jakie konsekwencje dla rodzica i dziecka niesie za sobą wypalenie? Jak o siebie dbać, żeby nie dopuścić do wypalenia rodzicielskiego i co zrobić, gdy nas ten problem dotknie? Na te pytania odpowie gościni webinaru, dr Marta Majorczyk — psycholożka, psychoterapeutka, pedagożka oraz doradczyni rodzinna. Spotkanie poprowadzi Michalina Mruczyk, psycholożka pracująca z młodzieżą. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).

Panika - jak sobie z nią radzić w sytuacji wojny? - dr. hab. Tomasz Grzyb, Joanna Flis
2022-03-04 17:30:34

Przytłaczające uczucie niepokoju, obawa o życie i zdrowie własne oraz bliskich, odrealnienie, a nawet trudności z oddychaniem i ucisk w klatce piersiowej – od tego z reguły zaczyna się atak paniki. W przypadku tak silnie stresujących wydarzeń, jak wojna, panika dotyka nie tylko pojedyncze osoby, ale także całe grupy. Czym wobec tego jest panika? Jak możemy zdefiniować panikę masową? Co wywołuje te stany? W jaki sposób objawia się panika w kontekście wojny? Jak skutecznie sobie z nią radzić i jak wspierać w tym dzieci? O tym porozmawiamy z dr. hab. Tomaszem Grzybem, dziekanem Wydziału Psychologii we Wrocławiu. Spotkanie poprowadzi Joanna Flis. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).
Przytłaczające uczucie niepokoju, obawa o życie i zdrowie własne oraz bliskich, odrealnienie, a nawet trudności z oddychaniem i ucisk w klatce piersiowej – od tego z reguły zaczyna się atak paniki. W przypadku tak silnie stresujących wydarzeń, jak wojna, panika dotyka nie tylko pojedyncze osoby, ale także całe grupy. Czym wobec tego jest panika? Jak możemy zdefiniować panikę masową? Co wywołuje te stany? W jaki sposób objawia się panika w kontekście wojny? Jak skutecznie sobie z nią radzić i jak wspierać w tym dzieci? O tym porozmawiamy z dr. hab. Tomaszem Grzybem, dziekanem Wydziału Psychologii we Wrocławiu. Spotkanie poprowadzi Joanna Flis. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie