Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie. Odkrywa możliwości działania, jakie w różnych sferach życia daje psychologia. Jego założeniem jest udostępnienie rzetelnej wiedzy psychologicznej, do której można sięgać niezależnie od miejsca i czasu, w jakim się znajdujemy. Więcej informacji o projekcie: psyche.swps.pl.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Miłość, moralność, psychologia, nauka - prof. dr hab. Bogdan Wojciszke i Andrzej Tucholski - Można!
2016-06-15 20:15:13

Wersja wideo: https://youtu.be/Hc1TTd8uiQY Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke - profesor psychologii, dziekan sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS, pracuje też w Instytucie Psychologii PAN. Jego zainteresowania badawcze obejmują liczne zagadnienia psychologii społecznej, jak spostrzeganie i ocenianie ludzi, oceny moralne, dynamika bliskich związków uczuciowych, kultura narzekania, następstwa sprawowania władzy, czy poglądy na świat społeczny. Jest autorem 10 książek (między innymi Teoria schematów społecznych, Procesy oceniania ludzi, Psychologia miłości, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Sprawczość i wspólnotowość) i ponad 120 artykułów, z których wiele ukazało się w najbardziej cenionych czasopismach międzynarodowych. Wypromował ponad 400 magistrów i ponad 20 doktorów. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.
Wersja wideo: https://youtu.be/Hc1TTd8uiQY Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke - profesor psychologii, dziekan sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS, pracuje też w Instytucie Psychologii PAN. Jego zainteresowania badawcze obejmują liczne zagadnienia psychologii społecznej, jak spostrzeganie i ocenianie ludzi, oceny moralne, dynamika bliskich związków uczuciowych, kultura narzekania, następstwa sprawowania władzy, czy poglądy na świat społeczny. Jest autorem 10 książek (między innymi Teoria schematów społecznych, Procesy oceniania ludzi, Psychologia miłości, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Sprawczość i wspólnotowość) i ponad 120 artykułów, z których wiele ukazało się w najbardziej cenionych czasopismach międzynarodowych. Wypromował ponad 400 magistrów i ponad 20 doktorów. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

"Jak żyć długo, mądrze i szczęśliwie? Refleksje neurobiologa" - prof. Jerzy Vetulani
2016-06-10 16:07:23

Wersja wideo: https://youtu.be/-lLHs5DHRfI „Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów” – mówił żartobliwie, bawiący się gatunkami filmowymi, reżyser kina autorskiego Woody Allen. I choć w ostatnich latach dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat jego funkcjonowania, to z pewnością można powiedzieć, że mózg nie przestaje nas fascynować. Dlatego też marcową Strefę Psyche na Uniwersytecie SWPS w Katowicach postanowiliśmy poświęcić właśnie tej najważniejszej i centralnej części ośrodkowego układu nerwowego. Człowiek powinien rozwijać inteligencję zdrowotną: zdolność do aktywnego odbierania i przetwarzania informacji o stanie własnego zdrowia w celu prawidłowego podejmowania działań prewencyjnych i naprawczych w sytuacji niebezpieczeństwa spadku poziomu funkcjonowania własnego organizmu. Korzystamy z niej, aby wykorzystać zdobycze cywilizacji dla przedłużenia szczęśliwego, zdrowego życia. Restrykcje kaloryczne, zdrowe odżywianie, umiarkowany wysiłek fizyczny i umysłowy, relaks oraz aktywność seksualna i społeczna umożliwiają radosne i pożyteczne życie od młodości do etapów końcowych. O prelegencie: prof. Jerzy Vetulani – psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, członek honorowy Indian Academy of Neurosciences, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1976–2006 kierownik Zakładu Biochemii, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, profesor Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 laureat Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche
Wersja wideo: https://youtu.be/-lLHs5DHRfI „Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów” – mówił żartobliwie, bawiący się gatunkami filmowymi, reżyser kina autorskiego Woody Allen. I choć w ostatnich latach dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat jego funkcjonowania, to z pewnością można powiedzieć, że mózg nie przestaje nas fascynować. Dlatego też marcową Strefę Psyche na Uniwersytecie SWPS w Katowicach postanowiliśmy poświęcić właśnie tej najważniejszej i centralnej części ośrodkowego układu nerwowego. Człowiek powinien rozwijać inteligencję zdrowotną: zdolność do aktywnego odbierania i przetwarzania informacji o stanie własnego zdrowia w celu prawidłowego podejmowania działań prewencyjnych i naprawczych w sytuacji niebezpieczeństwa spadku poziomu funkcjonowania własnego organizmu. Korzystamy z niej, aby wykorzystać zdobycze cywilizacji dla przedłużenia szczęśliwego, zdrowego życia. Restrykcje kaloryczne, zdrowe odżywianie, umiarkowany wysiłek fizyczny i umysłowy, relaks oraz aktywność seksualna i społeczna umożliwiają radosne i pożyteczne życie od młodości do etapów końcowych. O prelegencie: prof. Jerzy Vetulani – psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, członek honorowy Indian Academy of Neurosciences, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1976–2006 kierownik Zakładu Biochemii, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, profesor Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 laureat Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche

„Wolność od przymusu zewnętrznego i wewnętrznego" - prof. Wiktor Osiatyński
2016-05-25 16:49:33

Wersja wideo: https://youtu.be/TKK2uSuekk4 „Człowiek jest skazany na wolność” – pisał Jean Paul Sartre. Z pewnością jest ona jedną z najistotniejszych cech człowieka. Na czym jednak polega istota wolności człowieka? Co to jest wolność zewnętrzna i wewnętrzna? W jaki sposób osiągnąć wewnętrzną wolność? Na te i wiele innych pytań odpowiadał prof. Wiktor Osiatyński podczas listopadowej Strefy Psyche na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. O prelegencie: Prof. Wiktor Osiatyński – pisarz i wykładowca, prawnik, a także działacz społeczny. Uzyskał tytuł doktora w zakresie socjologii oraz stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W latach 90. był dyrektorem Centrum Badań nad Konstytucjonalizmem w Europie Wschodniej w Chicago. W 1995 został profesorem w Central European University w Budapeszcie. Podejmował również współpracę z University of Connecticut i Uniwersytetem w Sienie. Wykładał na uniwersytetach m.in. Columbia, Stanforda, Harvarda. Był członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Jest również aktywnym działaczem społecznym. Był inicjatorem powstania w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Programu Spraw Precedensowych, został członkiem jego rady programowej. Zajmuje się szerzeniem informacji o uzależnieniach, w tym alkoholizmie, do której to choroby publicznie sam się przyznaje. Pisze m.in. książki na ten temat. Współtworzył również Komisję Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu, jeden z programów Fundacji im. Stefana Batorego. W 2011 Wiktor Osiatyński został laureatem przyznawanej przez Instytut Spraw Publicznych Nagrody im. Jerzego Zimowskiego. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche
Wersja wideo: https://youtu.be/TKK2uSuekk4 „Człowiek jest skazany na wolność” – pisał Jean Paul Sartre. Z pewnością jest ona jedną z najistotniejszych cech człowieka. Na czym jednak polega istota wolności człowieka? Co to jest wolność zewnętrzna i wewnętrzna? W jaki sposób osiągnąć wewnętrzną wolność? Na te i wiele innych pytań odpowiadał prof. Wiktor Osiatyński podczas listopadowej Strefy Psyche na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. O prelegencie: Prof. Wiktor Osiatyński – pisarz i wykładowca, prawnik, a także działacz społeczny. Uzyskał tytuł doktora w zakresie socjologii oraz stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W latach 90. był dyrektorem Centrum Badań nad Konstytucjonalizmem w Europie Wschodniej w Chicago. W 1995 został profesorem w Central European University w Budapeszcie. Podejmował również współpracę z University of Connecticut i Uniwersytetem w Sienie. Wykładał na uniwersytetach m.in. Columbia, Stanforda, Harvarda. Był członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Jest również aktywnym działaczem społecznym. Był inicjatorem powstania w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Programu Spraw Precedensowych, został członkiem jego rady programowej. Zajmuje się szerzeniem informacji o uzależnieniach, w tym alkoholizmie, do której to choroby publicznie sam się przyznaje. Pisze m.in. książki na ten temat. Współtworzył również Komisję Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu, jeden z programów Fundacji im. Stefana Batorego. W 2011 Wiktor Osiatyński został laureatem przyznawanej przez Instytut Spraw Publicznych Nagrody im. Jerzego Zimowskiego. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche

"Czy nuda pozwoli wychować małego geniusza? Porozmawiajmy o wolnym czasie" - debata
2016-05-06 13:03:49

Wersja video: https://youtu.be/D9LyUgUPaNo?list=PLt860lG4AwjHdiV1c4ub5n7XxUe4k0gOX Każde dziecko ma jakiś talent, tylko niekiedy ciężko go odkryć. Jedni tańczą, inni grają na instrumentach, jeszcze inni przejawiają niesamowite zdolności matematyczne. Jaka jest różnica pomiędzy dzieckiem genialnym, a wybitnie zdolnym? Czy w szkole jest czas na to, żeby dziecko w sposób swobodny i kreatywny „nudziło się”? Czy współcześni rodzice czasami nie doszukują się talentów na siłę? Na te i szereg innych pytań szukaliśmy odpowiedzi podczas debaty poświęconej kreatywności, nudzie i talentom dzieciaków. Do debaty o nudzie, talentach, geniuszach i szkole zaprosiliśmy przedstawicieli każdej ze stron – pedagogów, nauczycieli, rodziców i psychologów. Debatę poprowadziła Ludwika Grunwald – Tatarska z Polskiego Radia Dzieciom. Uczestnicy debaty: Natalia Tur (Nishka)– mama dwóch nastoletnich córek oraz syna, który na świat przyjdzie latem, socjolożka, blogerka www.nishka.pl Michał Górecki – tata trójki dzieci, współwłaściciel firmy Koszulkowo.com, bloger www.nevergropup.pl, www.mikemary.pl. Wykładowca Uniwersytetu SWPS na studiach podyplomowych Social Media – marketing w mediach społecznościowych. Joanna Trochimczuk - psycholog społeczny, dyplomowany trener grupowy, specjalista w zakresie psychologii w edukacji i wychowaniu. Wieloletni lider młodzieżowych grup rozwojowych oraz współtwórca programów kursów dla liderów grup. Organizator aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą prowadząc warsztaty ogólnorozwojowe. Odbyła staż w „Fundacji Drabina Rozwoju" w zakresie prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Absolwentka studiów podyplomowych Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia. Ewa Borgosz - tłumaczka i nauczycielka, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Edukacji Niezależnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych UW, Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, Podyplomowych Studiów Neurodydaktyki z Tutoringiem. Założycielka i wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO „Toruńska” w Warszawie, jednej z pierwszych szkół niepublicznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Alina Grunt-Mejer - filolog, germanistka ze specjalizacją nauczycielską. W swojej pracy koncentruje się na tworzeniu uczniom warunków do aktywnej świadomej nauki. Ulubione narzędzia, które wykorzystuje w codziennej pracy to: nowoczesne metody aktywizujące oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Dużą wagę przywiązuje również do zadań wspierających różnych rodzaje modalności sensorycznej. Katarzyna Młodożeniec - pedagog, trener, nauczycielka z 26 letnim stażem. Specjalizuje się w edukacji wczesnoszkolnej. Jako mentor i trener Centrum Edukacji Obywatelskiej wpływa na kształt polskiej edukacji. W swojej pracy stawia na skuteczny i efektywny proces uczenia się, rozwój naturalnej potrzeby odkrywania świata oraz wspólne planowanie ścieżki rozwoju. W pracy nauczyciela satysfakcjonuje ją wspieranie rozwoju dzieci. Informacje o projekcie Strefa Rodzica SWPS: http://www.swps.pl/strefa-rodzica
Wersja video: https://youtu.be/D9LyUgUPaNo?list=PLt860lG4AwjHdiV1c4ub5n7XxUe4k0gOX Każde dziecko ma jakiś talent, tylko niekiedy ciężko go odkryć. Jedni tańczą, inni grają na instrumentach, jeszcze inni przejawiają niesamowite zdolności matematyczne. Jaka jest różnica pomiędzy dzieckiem genialnym, a wybitnie zdolnym? Czy w szkole jest czas na to, żeby dziecko w sposób swobodny i kreatywny „nudziło się”? Czy współcześni rodzice czasami nie doszukują się talentów na siłę? Na te i szereg innych pytań szukaliśmy odpowiedzi podczas debaty poświęconej kreatywności, nudzie i talentom dzieciaków. Do debaty o nudzie, talentach, geniuszach i szkole zaprosiliśmy przedstawicieli każdej ze stron – pedagogów, nauczycieli, rodziców i psychologów. Debatę poprowadziła Ludwika Grunwald – Tatarska z Polskiego Radia Dzieciom. Uczestnicy debaty: Natalia Tur (Nishka)– mama dwóch nastoletnich córek oraz syna, który na świat przyjdzie latem, socjolożka, blogerka www.nishka.pl Michał Górecki – tata trójki dzieci, współwłaściciel firmy Koszulkowo.com, bloger www.nevergropup.pl, www.mikemary.pl. Wykładowca Uniwersytetu SWPS na studiach podyplomowych Social Media – marketing w mediach społecznościowych. Joanna Trochimczuk - psycholog społeczny, dyplomowany trener grupowy, specjalista w zakresie psychologii w edukacji i wychowaniu. Wieloletni lider młodzieżowych grup rozwojowych oraz współtwórca programów kursów dla liderów grup. Organizator aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą prowadząc warsztaty ogólnorozwojowe. Odbyła staż w „Fundacji Drabina Rozwoju" w zakresie prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Absolwentka studiów podyplomowych Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia. Ewa Borgosz - tłumaczka i nauczycielka, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Edukacji Niezależnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych UW, Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, Podyplomowych Studiów Neurodydaktyki z Tutoringiem. Założycielka i wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO „Toruńska” w Warszawie, jednej z pierwszych szkół niepublicznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Alina Grunt-Mejer - filolog, germanistka ze specjalizacją nauczycielską. W swojej pracy koncentruje się na tworzeniu uczniom warunków do aktywnej świadomej nauki. Ulubione narzędzia, które wykorzystuje w codziennej pracy to: nowoczesne metody aktywizujące oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Dużą wagę przywiązuje również do zadań wspierających różnych rodzaje modalności sensorycznej. Katarzyna Młodożeniec - pedagog, trener, nauczycielka z 26 letnim stażem. Specjalizuje się w edukacji wczesnoszkolnej. Jako mentor i trener Centrum Edukacji Obywatelskiej wpływa na kształt polskiej edukacji. W swojej pracy stawia na skuteczny i efektywny proces uczenia się, rozwój naturalnej potrzeby odkrywania świata oraz wspólne planowanie ścieżki rozwoju. W pracy nauczyciela satysfakcjonuje ją wspieranie rozwoju dzieci. Informacje o projekcie Strefa Rodzica SWPS: http://www.swps.pl/strefa-rodzica

Psychokryminalistyka: stan silnego wzburzenia a odpowiedzialność karna - dr Bogdan Lach
2016-04-29 12:12:34

Wersja video: https://youtu.be/3_-gTttQk3U?list=PLt860lG4AwjHdiV1c4ub5n7XxUe4k0gOX Tematyka wykładu skupiona jest wokół zbrodni dokonywanych w afekcie. Wyjaśnia jaki wpływ na wymiar kary ma stan silnego wzburzenia emocjonalnego, jakie mechanizmy kierują wtedy człowiekiem oraz na ile taka osoba jest świadoma własnych czynów. Poruszona zostanie również tematyka opiniodawstwa biegłych psychologów, których rola jest niezmiernie ważna w tego typu sprawach oraz jakie trudności ich napotykają na drodze postępowania sądowo-procesowego. O prelegencie: Dr Bogdan Lach – radca Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Biegły sądowy z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. W latach 1994-1996 funkcjonariusz Służby Więziennej. Od 1996 roku ekspert KWP w Bielsku Białej, a następnie w 1998 roku koordynator Zespołu Psychologów KWP w Katowicach. Od 2005 roku radca w Wydziale Kryminalnym. W swojej dotychczasowej karierze stworzył ponad 300 profili psychologicznych i kryminalistycznych n/n sprawców różnych kategorii przestępstw. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Oznaką Zasłużony Policjant. Pierwszy profiler policyjny rozwijający swoją metodę profilowania od 1996 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor dwóch książek z zakresu psychologii śledczej i kryminalistyki oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii śledczej w czasopismach krajowych i zagranicznych. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: www.swps.pl/strefa-psyche
Wersja video: https://youtu.be/3_-gTttQk3U?list=PLt860lG4AwjHdiV1c4ub5n7XxUe4k0gOX Tematyka wykładu skupiona jest wokół zbrodni dokonywanych w afekcie. Wyjaśnia jaki wpływ na wymiar kary ma stan silnego wzburzenia emocjonalnego, jakie mechanizmy kierują wtedy człowiekiem oraz na ile taka osoba jest świadoma własnych czynów. Poruszona zostanie również tematyka opiniodawstwa biegłych psychologów, których rola jest niezmiernie ważna w tego typu sprawach oraz jakie trudności ich napotykają na drodze postępowania sądowo-procesowego. O prelegencie: Dr Bogdan Lach – radca Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Biegły sądowy z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. W latach 1994-1996 funkcjonariusz Służby Więziennej. Od 1996 roku ekspert KWP w Bielsku Białej, a następnie w 1998 roku koordynator Zespołu Psychologów KWP w Katowicach. Od 2005 roku radca w Wydziale Kryminalnym. W swojej dotychczasowej karierze stworzył ponad 300 profili psychologicznych i kryminalistycznych n/n sprawców różnych kategorii przestępstw. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Oznaką Zasłużony Policjant. Pierwszy profiler policyjny rozwijający swoją metodę profilowania od 1996 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor dwóch książek z zakresu psychologii śledczej i kryminalistyki oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii śledczej w czasopismach krajowych i zagranicznych. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: www.swps.pl/strefa-psyche

"Dół czy depresja? Zaburzenia lękowe i nastroju w okresie dorastania" - Michał Pozdał
2016-04-29 12:12:26

Wersja video: https://youtu.be/A2Lbve9tnTc Coraz więcej nastolatków choruje na depresję i inne zaburzenia psychiczne związane z samopoczuciem. Okres dojrzewania wiąże się z różnymi trudnościami, burzą hormonów, huśtawką nastrojów, złością i przygnębieniem. Czasami jest to jednak coś więcej niż tylko chandra czy zniechęcenie... Zdarza się, że młoda osoba nie reaguje na zwyczajne pocieszenia, nie może wstać rano z łóżka. Chcemy uwrażliwić młodzież na ten problem, aby wiedzieli, jak go dostrzec u swoich kolegów. Chcielibyśmy im pokazać, że choroby psychiczne się zdarzają i że można z nimi żyć. Tak jak z chorym zębem idziemy do lekarza, tak z chorobą psychiczną możemy się zwrócić o pomoc do psychologa. O prelegencie: Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowca Uniewersytetu SWPS. Pracuje z młodymi osobami, które przeżywają różnego rodzaju trudności okresu dorastania, a także ich rodzinami. Od pięciu lat prowadzi Spotkania Psychologiczne w Strefie Młodzieży. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: www.swps.pl/strefa-psyche
Wersja video: https://youtu.be/A2Lbve9tnTc Coraz więcej nastolatków choruje na depresję i inne zaburzenia psychiczne związane z samopoczuciem. Okres dojrzewania wiąże się z różnymi trudnościami, burzą hormonów, huśtawką nastrojów, złością i przygnębieniem. Czasami jest to jednak coś więcej niż tylko chandra czy zniechęcenie... Zdarza się, że młoda osoba nie reaguje na zwyczajne pocieszenia, nie może wstać rano z łóżka. Chcemy uwrażliwić młodzież na ten problem, aby wiedzieli, jak go dostrzec u swoich kolegów. Chcielibyśmy im pokazać, że choroby psychiczne się zdarzają i że można z nimi żyć. Tak jak z chorym zębem idziemy do lekarza, tak z chorobą psychiczną możemy się zwrócić o pomoc do psychologa. O prelegencie: Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowca Uniewersytetu SWPS. Pracuje z młodymi osobami, które przeżywają różnego rodzaju trudności okresu dorastania, a także ich rodzinami. Od pięciu lat prowadzi Spotkania Psychologiczne w Strefie Młodzieży. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: www.swps.pl/strefa-psyche

"Fantazje seksualne Polaków, czyli co i dlaczego nas podnieca?" - debata
2016-04-29 12:12:20

Wersja video: https://youtu.be/OsK6uuwxzYs?list=PLt860lG4AwjHdiV1c4ub5n7XxUe4k0gOX Po co nam fantazje seksualne i jak należy je interpretować? Co to są preferencje seksualne i jakie są różnice w oczekiwaniach kobiet i mężczyzn? Co o orientacjach seksualnych mówi nauka? O czym fantazjują kobiety, a o czym mężczyźni? Jak pornografia wpływa na ludzkie fantazje seksualne? Czy istnieją "chore" fantazje seksualne? Czy fantazjować oznacza zdradzać? Między innymi na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas powyższej debaty, która odbyła się na naszym katowickim Wydziale. O uczestnikach debaty: Katarzyna Waszyńska – psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Podyplomowych Seksuologii na WSE UAM. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczną terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 roku. Robert Kowalczyk – dr n. med., mgr psychologii. Psycholog, seksuolog kliniczny (specjalizacja 2007), biegły sądowy. Absolwent Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2003), Studiów podyplomowych z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2007), Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu (2007). Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współpracuje (wykładowca) z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor i współautor ponad 60. publikacji medycznych i psychologicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczy w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny seksuologii, psychologii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Rady Naukowej (MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS. Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowca SWPS. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, był stypendystą na Wydziale Dramy Stosowanej Uniwersytetu Exeter; ukończył szkolenie z Poradnictwa i Edukacji Seksualnej na Uniwersytecie Manchester, cykl szkoleń z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, szkolenie z zakresu Terapii Seksuologicznej Par pod kierunkiem EstherPerel (USA). Prowadzi prywatną praktykę w Katowicach, Warszawie oraz Wrocławiu. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: www.swps.pl/strefa-psyche
Wersja video: https://youtu.be/OsK6uuwxzYs?list=PLt860lG4AwjHdiV1c4ub5n7XxUe4k0gOX Po co nam fantazje seksualne i jak należy je interpretować? Co to są preferencje seksualne i jakie są różnice w oczekiwaniach kobiet i mężczyzn? Co o orientacjach seksualnych mówi nauka? O czym fantazjują kobiety, a o czym mężczyźni? Jak pornografia wpływa na ludzkie fantazje seksualne? Czy istnieją "chore" fantazje seksualne? Czy fantazjować oznacza zdradzać? Między innymi na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas powyższej debaty, która odbyła się na naszym katowickim Wydziale. O uczestnikach debaty: Katarzyna Waszyńska – psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Podyplomowych Seksuologii na WSE UAM. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczną terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 roku. Robert Kowalczyk – dr n. med., mgr psychologii. Psycholog, seksuolog kliniczny (specjalizacja 2007), biegły sądowy. Absolwent Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2003), Studiów podyplomowych z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2007), Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu (2007). Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współpracuje (wykładowca) z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor i współautor ponad 60. publikacji medycznych i psychologicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczy w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny seksuologii, psychologii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Rady Naukowej (MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS. Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowca SWPS. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, był stypendystą na Wydziale Dramy Stosowanej Uniwersytetu Exeter; ukończył szkolenie z Poradnictwa i Edukacji Seksualnej na Uniwersytecie Manchester, cykl szkoleń z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, szkolenie z zakresu Terapii Seksuologicznej Par pod kierunkiem EstherPerel (USA). Prowadzi prywatną praktykę w Katowicach, Warszawie oraz Wrocławiu. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: www.swps.pl/strefa-psyche

"Dr Z's 10 step program for becoming an everyday hero" - prof. Philip Zimbardo
2016-04-29 12:12:15

Wersja video: https://youtu.be/XqDKRjIuM80 Philip Zimbardo – amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 roku profesor Uniwersytetu Stanforda. Dr h. c. Uniwersytetu SWPS. Znany z przeprowadzenia eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, autor wielu książek, z których najbardziej znana to „Psychology and Life” (Psychologia i życie). Działał aktywnie na rzecz popularyzacji psychologii, występując w cyklu programów „Discovering Psychology”. Założyciel i patron działającego od 2014 roku jedynego w Polsce Centrum Zimbardo. Ulokowany w Katowicach na Nikiszowcu ośrodek jest miejscem spotkań i edukacji młodzieży. W 2002 roku Zimbardo pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego[3]. W 1954 uzyskał tytuł bakałarza w Brooklyn College, rok później otrzymał tytuł magistra na Uniwersytecie Yale, na tym samym uniwersytecie doktoryzował się w 1959. W latach 1960-1967 wykładał na uniwersytetach: Yale, Columbia, Barnard College oraz Nowojorskim. Philip Zimbardo zajmował się wieloma dziedzinami psychologii, z czego najbardziej znane są jego dokonania w dziedzinie psychologii społecznej oraz badania nad nieśmiałością. Zajmuje się też psychologią zła, terroryzmu i dehumanizacji. Badania te zaowocowały wydaniem w 2007 roku przełomowej książki „The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil” (Efekt Lucyfera: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?), którego polską edycję wydało w 2009 roku Wydawnictwo Naukowe PWN. W roku 2009 PWN opublikowało również książkę P. Zimbardo i J. Boyda pt.(Paradoks czasu), ukazującą czas i zarządzanie nim przez pryzmat perspektyw, w których żyje współczesna jednostka i co można zrobić, żeby znaleźć lepszą perspektywę, tj. umożliwiającą dostrojenie własnego zegara psychologicznego. Jego żoną jest pochodząca z Polski Christina Maslach (Krystyna Maślak). Była ona jednym z badaczy uczestniczących w eksperymencie więziennym, była też jedną z pierwszych osób, które uświadomiły profesorowi Zimbardo, że eksperyment wymyka się spod kontroli.
Wersja video: https://youtu.be/XqDKRjIuM80 Philip Zimbardo – amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 roku profesor Uniwersytetu Stanforda. Dr h. c. Uniwersytetu SWPS. Znany z przeprowadzenia eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, autor wielu książek, z których najbardziej znana to „Psychology and Life” (Psychologia i życie). Działał aktywnie na rzecz popularyzacji psychologii, występując w cyklu programów „Discovering Psychology”. Założyciel i patron działającego od 2014 roku jedynego w Polsce Centrum Zimbardo. Ulokowany w Katowicach na Nikiszowcu ośrodek jest miejscem spotkań i edukacji młodzieży. W 2002 roku Zimbardo pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego[3]. W 1954 uzyskał tytuł bakałarza w Brooklyn College, rok później otrzymał tytuł magistra na Uniwersytecie Yale, na tym samym uniwersytecie doktoryzował się w 1959. W latach 1960-1967 wykładał na uniwersytetach: Yale, Columbia, Barnard College oraz Nowojorskim. Philip Zimbardo zajmował się wieloma dziedzinami psychologii, z czego najbardziej znane są jego dokonania w dziedzinie psychologii społecznej oraz badania nad nieśmiałością. Zajmuje się też psychologią zła, terroryzmu i dehumanizacji. Badania te zaowocowały wydaniem w 2007 roku przełomowej książki „The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil” (Efekt Lucyfera: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?), którego polską edycję wydało w 2009 roku Wydawnictwo Naukowe PWN. W roku 2009 PWN opublikowało również książkę P. Zimbardo i J. Boyda pt.(Paradoks czasu), ukazującą czas i zarządzanie nim przez pryzmat perspektyw, w których żyje współczesna jednostka i co można zrobić, żeby znaleźć lepszą perspektywę, tj. umożliwiającą dostrojenie własnego zegara psychologicznego. Jego żoną jest pochodząca z Polski Christina Maslach (Krystyna Maślak). Była ona jednym z badaczy uczestniczących w eksperymencie więziennym, była też jedną z pierwszych osób, które uświadomiły profesorowi Zimbardo, że eksperyment wymyka się spod kontroli.

Coaching profesjonalny - fakty i mity - debata
2016-04-29 12:12:05

Wersja video: https://youtu.be/SjeIrm6zXHI Czym jest profesjonalny coaching, a czym nie jest? Kto może zostać coachem? Czym kierować się przy wyborze coacha? Jak to wygląda z perspektywy indywidualnego klienta, a jak z perspektywy organizacji biznesowej? Zakres tematyczny debaty: Czym jest profesjonalny coaching, a czym nie jest, w kontekście błędnego traktowania tego pojęcia w ostatnim czasie w mediach i na portalach społecznościowych? Jaką specjalistyczną wiedzę i jakie najważniejsze kompetencje coachingowe powinien posiadać profesjonalny coach? Jak wygląda proces profesjonalizacji coacha i jakiego rodzaju ścieżki edukacyjne/szkolenia/praktyki gwarantują profesjonalne standardy w zawodzie coacha. Jakie korzyści dla rynku usług coachingowych niesie za sobą otrzymanie akredytacji profesjonalnej organizacji coachingowej (ICF,EMCC, Izba Coachingu)? Co z perspektywy coacha i klienta zapewnia stosowanie w procesie coachingu kodeksu etycznego coacha? W jaki sposób organizacje coachingowe przyczyniają się do profesjonalizacji zawodu coacha na rynku usług coachingowych? Czym kierować się przy wyborze coacha? Jak to wygląda z perspektywy indywidualnego klienta, a jak z perspektywy organizacji biznesowej? Jaką rolę w procesie coachingu odgrywa superwizja? Jakie zagrożenia wiążą się z jej brakiem? Co mówią najnowsze badania o efektywności i skuteczności coachingu? Dlaczego coaching jest mylony z „motivational speaking”. Dlaczego „można” wyśmiewać coachowanie i w zasadzie nikt z tym nic nie robi, nawet coachowie? Jakie są najgorsze mylne przekonania dotyczące pracy coacha? W jaki sposób sprawdzać kompetencje coacha? Jaki jest wizerunek coacha i coachingu w biznesie w Polsce, krajach Wschodniej (post komunistycznych) i Zachodniej Europy oraz Azji. Prelegenci: mgr Agnieszka Zawadzka mgr Aleksandra Pogorzelska dr Katarzyna Ramirez-Cyzio mgr Bożena Wujec dr Lidia Czarkowska Debatę poprowadzili Andrzej Tucholski oraz Maciej Budzich. Więcej informacji: http://www.swps.pl/strefa-psyche/aktualnosci/1010-strefa-psyche-warszawa/13336-coaching O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: www.swps.pl/strefa-psyche
Wersja video: https://youtu.be/SjeIrm6zXHI Czym jest profesjonalny coaching, a czym nie jest? Kto może zostać coachem? Czym kierować się przy wyborze coacha? Jak to wygląda z perspektywy indywidualnego klienta, a jak z perspektywy organizacji biznesowej? Zakres tematyczny debaty: Czym jest profesjonalny coaching, a czym nie jest, w kontekście błędnego traktowania tego pojęcia w ostatnim czasie w mediach i na portalach społecznościowych? Jaką specjalistyczną wiedzę i jakie najważniejsze kompetencje coachingowe powinien posiadać profesjonalny coach? Jak wygląda proces profesjonalizacji coacha i jakiego rodzaju ścieżki edukacyjne/szkolenia/praktyki gwarantują profesjonalne standardy w zawodzie coacha. Jakie korzyści dla rynku usług coachingowych niesie za sobą otrzymanie akredytacji profesjonalnej organizacji coachingowej (ICF,EMCC, Izba Coachingu)? Co z perspektywy coacha i klienta zapewnia stosowanie w procesie coachingu kodeksu etycznego coacha? W jaki sposób organizacje coachingowe przyczyniają się do profesjonalizacji zawodu coacha na rynku usług coachingowych? Czym kierować się przy wyborze coacha? Jak to wygląda z perspektywy indywidualnego klienta, a jak z perspektywy organizacji biznesowej? Jaką rolę w procesie coachingu odgrywa superwizja? Jakie zagrożenia wiążą się z jej brakiem? Co mówią najnowsze badania o efektywności i skuteczności coachingu? Dlaczego coaching jest mylony z „motivational speaking”. Dlaczego „można” wyśmiewać coachowanie i w zasadzie nikt z tym nic nie robi, nawet coachowie? Jakie są najgorsze mylne przekonania dotyczące pracy coacha? W jaki sposób sprawdzać kompetencje coacha? Jaki jest wizerunek coacha i coachingu w biznesie w Polsce, krajach Wschodniej (post komunistycznych) i Zachodniej Europy oraz Azji. Prelegenci: mgr Agnieszka Zawadzka mgr Aleksandra Pogorzelska dr Katarzyna Ramirez-Cyzio mgr Bożena Wujec dr Lidia Czarkowska Debatę poprowadzili Andrzej Tucholski oraz Maciej Budzich. Więcej informacji: http://www.swps.pl/strefa-psyche/aktualnosci/1010-strefa-psyche-warszawa/13336-coaching O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: www.swps.pl/strefa-psyche

Psychodietetyka, odchudzanie, psychologia - Martyna Banasiak i Andrzej Tucholski - Można!
2016-04-29 12:11:54

Wersja video: https://youtu.be/HReCcIMPgoQ Martyna Banasiak - magister psychologii (specjalność kliniczna), ukończyła psychodietetykę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Autorka bloga o zdrowym trybie życia i psychodietetyce: www.martynabanasiak.pl (wcześniej: psychodietka.pl), gdzie edukuje, motywuje, inspiruje i opiniotworzy. Dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą odnośnie udoskonalania siebie pod każdym względem również na kanale na YouTube. Wielokrotnie wyróżniana w blogosferze i doceniana przez media. Świat Internetu i social media nie ma przed nią tajemnic, na co dzień pracuje także jako doradca i specjalista od nowych mediów. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.
Wersja video: https://youtu.be/HReCcIMPgoQ Martyna Banasiak - magister psychologii (specjalność kliniczna), ukończyła psychodietetykę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Autorka bloga o zdrowym trybie życia i psychodietetyce: www.martynabanasiak.pl (wcześniej: psychodietka.pl), gdzie edukuje, motywuje, inspiruje i opiniotworzy. Dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą odnośnie udoskonalania siebie pod każdym względem również na kanale na YouTube. Wielokrotnie wyróżniana w blogosferze i doceniana przez media. Świat Internetu i social media nie ma przed nią tajemnic, na co dzień pracuje także jako doradca i specjalista od nowych mediów. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie