Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie. Odkrywa możliwości działania, jakie w różnych sferach życia daje psychologia. Jego założeniem jest udostępnienie rzetelnej wiedzy psychologicznej, do której można sięgać niezależnie od miejsca i czasu, w jakim się znajdujemy. Więcej informacji o projekcie: psyche.swps.pl.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

„Kobiecość (nie)doskonała” - dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska
2016-09-08 11:02:18

Wersja wideo z prezentacją: https://youtu.be/Vvxk2nbw1nQ Atrakcyjna - czyli jaka? Trochę żartobliwie, a trochę poważnie rozmawiamy o stosunku do urody (czyli do ciała), a także o mniej i bardziej trwałych źródłach poczucia wartości. Jaką kobietą mogłabyś być gdybyś tylko zechciała? O historycznych idolkach i sensie duchowości w życiu kobiety. O prelegentce: dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska – doktor psychologii i terapeuta uzależnień. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie w Poznaniu oraz podyplomowe studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Wykształcenie psychologiczne zdobyła w Antioch University w Los Angeles, doktorat z psychologii zyskała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autorka książek m. in: Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień, Zaproszenie do życia, Podnieś głowę: Buty szczęścia, Sekrety kobiet, My–rodzice dorosłych dzieci, W zgodzie ze sobą, Rak duszy', O alkoholizmie, Poprawka z matury. Spopularyzowała w Polsce leczenie oparte na modelu Minnesota, bazującego na filozofii Anonimowych Alkoholików. Otrzymała wiele odznaczeń za osiągnięcia w dziedzinie terapii i profilaktyki uzależnień: medal św. Jerzego przyznany przez Tygodnik Powszechny, odznaczenie Ministra Sprawiedliwości – za pracę z uzależnionymi w więzieniach oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche
Wersja wideo z prezentacją: https://youtu.be/Vvxk2nbw1nQ Atrakcyjna - czyli jaka? Trochę żartobliwie, a trochę poważnie rozmawiamy o stosunku do urody (czyli do ciała), a także o mniej i bardziej trwałych źródłach poczucia wartości. Jaką kobietą mogłabyś być gdybyś tylko zechciała? O historycznych idolkach i sensie duchowości w życiu kobiety. O prelegentce: dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska – doktor psychologii i terapeuta uzależnień. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie w Poznaniu oraz podyplomowe studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Wykształcenie psychologiczne zdobyła w Antioch University w Los Angeles, doktorat z psychologii zyskała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autorka książek m. in: Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień, Zaproszenie do życia, Podnieś głowę: Buty szczęścia, Sekrety kobiet, My–rodzice dorosłych dzieci, W zgodzie ze sobą, Rak duszy', O alkoholizmie, Poprawka z matury. Spopularyzowała w Polsce leczenie oparte na modelu Minnesota, bazującego na filozofii Anonimowych Alkoholików. Otrzymała wiele odznaczeń za osiągnięcia w dziedzinie terapii i profilaktyki uzależnień: medal św. Jerzego przyznany przez Tygodnik Powszechny, odznaczenie Ministra Sprawiedliwości – za pracę z uzależnionymi w więzieniach oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche

"Silna wola - czym jest i w jaki sposób możemy ją wzmocnić?" - Mateusz Banaszkiewicz
2016-09-01 10:45:39

Wersja wideo: https://youtu.be/3ITSo3QR7jk Slajdy z wykładu wraz z rekomendowaną literaturą: http://www.mateuszbanaszkiewicz.com/festiwal_nauki_2015_swps_banaszkiewicz.pdf Wykład zainteresuje osoby, które kiedykolwiek zmagały się z pokusą, odkładały na później działania, które należało podjąć wcześniej lub zmagały się z zaprzestaniem stosowania używek takich jak papierosy. Słuchacze dowiedzą się czym jest silna wola oraz poznają przykłady praktycznych interwencji wspierających w zmianie zachowania i opartych na wynikach badań naukowych. O prelegencie: Mateusz Banaszkiewicz - psycholog zdrowia. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Obecnie uczestnik Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej oraz doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. W ramach programów prozdrowotnych dla firm prowadzi wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, wspieraniu w zmianie zachowań zdrowotnych i inne. Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii Lotniczych LOT. W CM Gamma jest odpowiedzialny za ocenę stanu psychospołecznego oraz wsparcie pacjentów pourazowych. Jego misją jako psychologa zdrowia jest popularyzowanie nauki, wspieranie ludzi w radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu zadowolenia z życia oraz poprawie stanu zdrowia. Szczegółowe informacje: www.mateuszbanaszkiewicz.com Wykład odbył się na naszym Uniwersytecie w ramach Festiwalu Nauki.
Wersja wideo: https://youtu.be/3ITSo3QR7jk Slajdy z wykładu wraz z rekomendowaną literaturą: http://www.mateuszbanaszkiewicz.com/festiwal_nauki_2015_swps_banaszkiewicz.pdf Wykład zainteresuje osoby, które kiedykolwiek zmagały się z pokusą, odkładały na później działania, które należało podjąć wcześniej lub zmagały się z zaprzestaniem stosowania używek takich jak papierosy. Słuchacze dowiedzą się czym jest silna wola oraz poznają przykłady praktycznych interwencji wspierających w zmianie zachowania i opartych na wynikach badań naukowych. O prelegencie: Mateusz Banaszkiewicz - psycholog zdrowia. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Obecnie uczestnik Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej oraz doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. W ramach programów prozdrowotnych dla firm prowadzi wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, wspieraniu w zmianie zachowań zdrowotnych i inne. Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii Lotniczych LOT. W CM Gamma jest odpowiedzialny za ocenę stanu psychospołecznego oraz wsparcie pacjentów pourazowych. Jego misją jako psychologa zdrowia jest popularyzowanie nauki, wspieranie ludzi w radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu zadowolenia z życia oraz poprawie stanu zdrowia. Szczegółowe informacje: www.mateuszbanaszkiewicz.com Wykład odbył się na naszym Uniwersytecie w ramach Festiwalu Nauki.

"Świat z perspektywy nastolatka - wyzwania rozwojowe okresu dorastania" - Aleksandra Brzezińska
2016-08-25 09:05:09

Wersja wideo z prezentacją: https://youtu.be/vK_sXeyKMrk Okres dorastania to duże wyzwanie zarówno dla nastolatków, jak również dla ich rodziców. To czas, gdy mogą pojawić się problemy, wobec których rodzice często czują się bezsilni, a dzieci mogą mieć poczucie, że samotnie zmagają się ze sobą i całym światem. Z wykładu słuchacze dowiedzą się, z jakimi wyzwaniami rozwojowymi zmaga się nastolatek oraz przypomną sobie jak wygląda rzeczywistość z jego perspektywy. Rodzice poszerzą wiedzę o najczęstszych trudnościach, jakie mogą pojawić się w tym okresie oraz o tym, jak sobie z nimi radzić. Spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytania, jakie potrzeby mogą dominować u nastoletnich dzieci oraz co robić, aby skuteczniej się z nimi komunikować i lepiej je rozumieć. O prelegentce: Aleksandra Brzezińska – psycholog, psychoterapeuta, związana z Akademickie Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS (APCIR) przy Uniwersytecie SWPS. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie poznawczo-behawioralnym. W pracy z klientami, pomagając w rozwiązywaniu konkretnych trudności życiowych, często koncentruje się na pracy „tu i teraz”, wykorzystując metody poznawcze oraz eksperyment behawioralny. O projekcie: Strefa Rodzica to projekt Uniwersytetu SWPS, odpowiadający na współczesne potrzeby rodziców. Pogłębiamy wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pełnienia najtrudniejszej roli - ojca lub matki. Informacje o projekcie Strefa Rodzica SWPS: http://www.swps.pl/strefa-rodzica
Wersja wideo z prezentacją: https://youtu.be/vK_sXeyKMrk Okres dorastania to duże wyzwanie zarówno dla nastolatków, jak również dla ich rodziców. To czas, gdy mogą pojawić się problemy, wobec których rodzice często czują się bezsilni, a dzieci mogą mieć poczucie, że samotnie zmagają się ze sobą i całym światem. Z wykładu słuchacze dowiedzą się, z jakimi wyzwaniami rozwojowymi zmaga się nastolatek oraz przypomną sobie jak wygląda rzeczywistość z jego perspektywy. Rodzice poszerzą wiedzę o najczęstszych trudnościach, jakie mogą pojawić się w tym okresie oraz o tym, jak sobie z nimi radzić. Spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytania, jakie potrzeby mogą dominować u nastoletnich dzieci oraz co robić, aby skuteczniej się z nimi komunikować i lepiej je rozumieć. O prelegentce: Aleksandra Brzezińska – psycholog, psychoterapeuta, związana z Akademickie Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS (APCIR) przy Uniwersytecie SWPS. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie poznawczo-behawioralnym. W pracy z klientami, pomagając w rozwiązywaniu konkretnych trudności życiowych, często koncentruje się na pracy „tu i teraz”, wykorzystując metody poznawcze oraz eksperyment behawioralny. O projekcie: Strefa Rodzica to projekt Uniwersytetu SWPS, odpowiadający na współczesne potrzeby rodziców. Pogłębiamy wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pełnienia najtrudniejszej roli - ojca lub matki. Informacje o projekcie Strefa Rodzica SWPS: http://www.swps.pl/strefa-rodzica

UX, psychologia, technologia, biznes - Hubert Anyżewski i Andrzej Tucholski - Można!
2016-08-17 18:53:06

Wersja wideo: https://youtu.be/p6b5RTrD6Ps Hubert Anyżewski - z wykształcenia psycholog społeczny, absolwent Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (dziś Uniwersytet SWPS). Założyciel i Prezes innowacyjnej firmy strategicznej i projektowej uselab oraz spółek produktowych. Projektant i konsultant User Experience i Custumer Experience z ponad 14 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w tworzeniu strategii dla produktów i usług z obszaru fin-tech oraz tworzenia innowacji w organizacjach. Realizował najbardziej innowacyjne projekty dla sektora finansów w regionie CEE. Oficjalny ekspert Google z zakresu Startegii Produktowej. Pracował z firmami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Skandynawii oraz krajów Unii Europejskiej. Aktywny członek społeczności UX i CX na świecie, prelegent na konferencjach międzynarodowych. Współzałożyciel i członek rady programowej UX Poland - największej konferencji poświęconej tematyce projektowania i UX w Europie Centralnej. Jest również ambasadorem ogólnoeuropejskiej konferencji architektów informacji (Ambassador Euro IA) użyteczności i projektowaniem interakcji. Współwłaściciel i v-ce prezes zarządu firmy UseLab zajmującą się badaniami użyteczności oraz projektowaniem interakcji. Jest członkiem Usability Professionals` Association oraz jednym z członków założycieli Polskiego oddziału Usability Professionals` Association. Jako przedstawiciel firmy UseLab należy do Centrum Zaawansowanych Technologii w konsorcjum Technology Partners. Specjalizuje się interakcji człowiek–komputer oraz badaniu i wdrażaniu użyteczności w produktach informatycznych. Założyciel, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych User Experience Design w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach. W pracy wykładowcy docenia kontakt z głodnymi wiedzy ludźmi pełnymi pasji i woli do działania. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.
Wersja wideo: https://youtu.be/p6b5RTrD6Ps Hubert Anyżewski - z wykształcenia psycholog społeczny, absolwent Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (dziś Uniwersytet SWPS). Założyciel i Prezes innowacyjnej firmy strategicznej i projektowej uselab oraz spółek produktowych. Projektant i konsultant User Experience i Custumer Experience z ponad 14 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w tworzeniu strategii dla produktów i usług z obszaru fin-tech oraz tworzenia innowacji w organizacjach. Realizował najbardziej innowacyjne projekty dla sektora finansów w regionie CEE. Oficjalny ekspert Google z zakresu Startegii Produktowej. Pracował z firmami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Skandynawii oraz krajów Unii Europejskiej. Aktywny członek społeczności UX i CX na świecie, prelegent na konferencjach międzynarodowych. Współzałożyciel i członek rady programowej UX Poland - największej konferencji poświęconej tematyce projektowania i UX w Europie Centralnej. Jest również ambasadorem ogólnoeuropejskiej konferencji architektów informacji (Ambassador Euro IA) użyteczności i projektowaniem interakcji. Współwłaściciel i v-ce prezes zarządu firmy UseLab zajmującą się badaniami użyteczności oraz projektowaniem interakcji. Jest członkiem Usability Professionals` Association oraz jednym z członków założycieli Polskiego oddziału Usability Professionals` Association. Jako przedstawiciel firmy UseLab należy do Centrum Zaawansowanych Technologii w konsorcjum Technology Partners. Specjalizuje się interakcji człowiek–komputer oraz badaniu i wdrażaniu użyteczności w produktach informatycznych. Założyciel, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych User Experience Design w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach. W pracy wykładowcy docenia kontakt z głodnymi wiedzy ludźmi pełnymi pasji i woli do działania. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

„Pasja – jak ją znaleźć, jak na niej zarobić” - Andrzej Tucholski
2016-08-10 16:52:43

Wersja wideo: https://youtu.be/0yLrMDe9Ceg Każdy z nas jako dziecko miał jakieś pasje. Co ciekawe, te pasje nie wybierają się nigdzie! One nadal w nas tkwią. I nigdy nie jest za późno, by je wydobyć na światło dzienne. Tym bardziej, że pasja można stać się źródłem utrzymania. O tym, jak znaleźć swoje powołanie oraz jak i dlaczego przekuć dobry pomysł w biznes opowiadał Andrzej Tucholski podczas spotkania w Łóżkotece. Andrzej Tucholski – absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS, autor bloga andrzejtucholski.pl (dawniej jestkultura.pl). W rankingu Tomka Tomczyka znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych blogerów. Interesuje się szukaniem dobrych praktyk w różnych dziedzinach życia. O projekcie: ŁÓŻKOTEKA to niesamowity projekt PGNiG TRANSATLANTYK FESTIVAL zorganizowany we współpracy z firmami VOX, Porta oraz Concordią Design i Uniwersytetem SWPS. Między Piotrkowską 136 a 142 w Łodzi ustawiono 50 łóżek, z których każde wyposażone zostało w projektor i ekran. Od 15 do 30 czerwca 2016 r., poza plenerowymi projekcjami filmowymi, uczestnicy mogli w Łóżkotece wziąć udział w wykładach Uniwersytetu SWPS, skorzystać z czytelni filmowej zaopatrzonej przez Wydawnictwo PWSFTViT oraz Wydawnictwo Wojciech Marzec, zrelaksować się przy słuchowiskach ze zbiorów NIna i Audioteka.pl i posilić się daniami serwowanymi przez restaurację “Lokal”. Więcej o projekcie: http://swps.pl/warszawa/aktualnosci/2422-wyklady-w-lozku-uniwersytet-swps-podczas-festiwalu-transatlantyk
Wersja wideo: https://youtu.be/0yLrMDe9Ceg Każdy z nas jako dziecko miał jakieś pasje. Co ciekawe, te pasje nie wybierają się nigdzie! One nadal w nas tkwią. I nigdy nie jest za późno, by je wydobyć na światło dzienne. Tym bardziej, że pasja można stać się źródłem utrzymania. O tym, jak znaleźć swoje powołanie oraz jak i dlaczego przekuć dobry pomysł w biznes opowiadał Andrzej Tucholski podczas spotkania w Łóżkotece. Andrzej Tucholski – absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS, autor bloga andrzejtucholski.pl (dawniej jestkultura.pl). W rankingu Tomka Tomczyka znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych blogerów. Interesuje się szukaniem dobrych praktyk w różnych dziedzinach życia. O projekcie: ŁÓŻKOTEKA to niesamowity projekt PGNiG TRANSATLANTYK FESTIVAL zorganizowany we współpracy z firmami VOX, Porta oraz Concordią Design i Uniwersytetem SWPS. Między Piotrkowską 136 a 142 w Łodzi ustawiono 50 łóżek, z których każde wyposażone zostało w projektor i ekran. Od 15 do 30 czerwca 2016 r., poza plenerowymi projekcjami filmowymi, uczestnicy mogli w Łóżkotece wziąć udział w wykładach Uniwersytetu SWPS, skorzystać z czytelni filmowej zaopatrzonej przez Wydawnictwo PWSFTViT oraz Wydawnictwo Wojciech Marzec, zrelaksować się przy słuchowiskach ze zbiorów NIna i Audioteka.pl i posilić się daniami serwowanymi przez restaurację “Lokal”. Więcej o projekcie: http://swps.pl/warszawa/aktualnosci/2422-wyklady-w-lozku-uniwersytet-swps-podczas-festiwalu-transatlantyk

Wolontariat, pomoc, niepełnosprawność, motywacja - Hanna Pierucka i Andrzej Tucholski - Można!
2016-08-02 11:37:40

Wersja wideo: https://youtu.be/cAvpJQjYR8w Hanna Pierucka - studentka psychologii na specjalności klinicznej. Wolontariuszka i instruktorka w trzech fundacjach zajmujących się opieką i pomocą w rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Wolontariuszka w przedszkolu integracyjnym. Angażuje się w organizacje imprez integracyjnych i sportowych we Wrocławiu. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.
Wersja wideo: https://youtu.be/cAvpJQjYR8w Hanna Pierucka - studentka psychologii na specjalności klinicznej. Wolontariuszka i instruktorka w trzech fundacjach zajmujących się opieką i pomocą w rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Wolontariuszka w przedszkolu integracyjnym. Angażuje się w organizacje imprez integracyjnych i sportowych we Wrocławiu. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

„Jak wiara czyni cuda, czyli o działaniu placebo” - dr Przemysław Bąbel
2016-08-02 11:26:25

Wersja wideo: https://youtu.be/-6xU5Grt4Mw Dlaczego tabletka z cukru działa przeciwbólowo? Jak to możliwe, że antybiotyki działają na grypę, choć przecież nie zwalczają wirusów tylko bakterie? Skąd bierze się pobudzające działanie kawy bezkofeinowej? Dlaczego tabletka przeciwbólowa zaczyna działać zanim rozpocznie się wchłanianie zawartego w niej aktywnego składnika? Dlaczego przez wieki lekarze skutecznie nieśli pomoc chorym, choć do początków XX wieku dysponowali bardzo niewieloma aktywnymi metodami leczenia? Odpowiedzi na te i podobne pytania dostarczają rezultaty badań nad działaniem placebo. W ramach wykładu prezentowany jest współczesny stan wiedzy na temat natury i działania placebo. Omawiane są: szerokie rozumienie placebo, dalece wykraczające poza nieaktywną farmakologicznie substancję; zróżnicowane skutki działania placebo, zarówno pozytywne (efekt placebo), jak i negatywne (efekt nocebo); zastosowania placebo w praktyce lekarskiej; oraz dane dotyczące częstotliwości i okoliczności stosowania placebo w praktyce lekarskiej – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Najwięcej miejsca prelegent poświęca prezentacji procedur wywoływania działania placebo oraz psychologicznych mechanizmów, które są przez te procedury wzbudzane i które są odpowiedzialne za uzyskiwane efekty. Prowadzący wykład formułuje również zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób można wykorzystywać wiedzę na temat działania placebo w praktyce dla podniesienia skuteczności leczenia. O prelegencie: dr Przemysław Bąbel - jest psychologiem, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zespołem Badania Bólu. Prowadzi badania nad mechanizmami działania placebo, stosowaniem placebo w praktyce lekarskiej oraz pamięcią bólu. Zajmuje się także zastosowaniami terapii behawioralnej w leczeniu bólu przewlekłego oraz analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Autor przeszło 50 publikacji naukowych, w tym ośmiu książek, oraz ponad 100 publikacji popularnonaukowych. Jest członkiem Association for Psychological Science, International Association for the Study of Pain, Society for Interdisciplinary Placebo Studies, Association for Behavior Analysis International oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, którego w latach 2004-2011 był prezesem. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Psychologia w Szkole oraz współpracownik magazynu psychologicznego Charaktery, którego w latach 2007-2010 był redaktorem naukowym. Laureat Nagrody Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” 2008. Współautor m.in. takich książek jak: Analiza zachowania. Vademecum, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, 12 zasad skutecznej edukacji czyli jak uczyć, żeby nauczyć. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche
Wersja wideo: https://youtu.be/-6xU5Grt4Mw Dlaczego tabletka z cukru działa przeciwbólowo? Jak to możliwe, że antybiotyki działają na grypę, choć przecież nie zwalczają wirusów tylko bakterie? Skąd bierze się pobudzające działanie kawy bezkofeinowej? Dlaczego tabletka przeciwbólowa zaczyna działać zanim rozpocznie się wchłanianie zawartego w niej aktywnego składnika? Dlaczego przez wieki lekarze skutecznie nieśli pomoc chorym, choć do początków XX wieku dysponowali bardzo niewieloma aktywnymi metodami leczenia? Odpowiedzi na te i podobne pytania dostarczają rezultaty badań nad działaniem placebo. W ramach wykładu prezentowany jest współczesny stan wiedzy na temat natury i działania placebo. Omawiane są: szerokie rozumienie placebo, dalece wykraczające poza nieaktywną farmakologicznie substancję; zróżnicowane skutki działania placebo, zarówno pozytywne (efekt placebo), jak i negatywne (efekt nocebo); zastosowania placebo w praktyce lekarskiej; oraz dane dotyczące częstotliwości i okoliczności stosowania placebo w praktyce lekarskiej – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Najwięcej miejsca prelegent poświęca prezentacji procedur wywoływania działania placebo oraz psychologicznych mechanizmów, które są przez te procedury wzbudzane i które są odpowiedzialne za uzyskiwane efekty. Prowadzący wykład formułuje również zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób można wykorzystywać wiedzę na temat działania placebo w praktyce dla podniesienia skuteczności leczenia. O prelegencie: dr Przemysław Bąbel - jest psychologiem, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zespołem Badania Bólu. Prowadzi badania nad mechanizmami działania placebo, stosowaniem placebo w praktyce lekarskiej oraz pamięcią bólu. Zajmuje się także zastosowaniami terapii behawioralnej w leczeniu bólu przewlekłego oraz analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Autor przeszło 50 publikacji naukowych, w tym ośmiu książek, oraz ponad 100 publikacji popularnonaukowych. Jest członkiem Association for Psychological Science, International Association for the Study of Pain, Society for Interdisciplinary Placebo Studies, Association for Behavior Analysis International oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, którego w latach 2004-2011 był prezesem. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Psychologia w Szkole oraz współpracownik magazynu psychologicznego Charaktery, którego w latach 2007-2010 był redaktorem naukowym. Laureat Nagrody Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” 2008. Współautor m.in. takich książek jak: Analiza zachowania. Vademecum, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, 12 zasad skutecznej edukacji czyli jak uczyć, żeby nauczyć. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche

„Rozwój osobisty - moda czy potrzeba zmiany?” - dr Agata Wytykowska-Kaczorek
2016-07-06 11:08:51

Wersja wideo: https://youtu.be/VaqYmq-DcRc Jedni się jej boją, inni czekają na sygnał, który będzie wieszczył jej rychłe nadejście. Zmiana. Jest nieodzowna, gdy chcemy na nowo zbudować swoje życie lub je zrewolucjonizować do tego stopnia, żeby inaczej nim pokierować. Dobrą okazją do wdrożenia zmian są Nowy Rok, nadejście wiosny, czy takie wydarzenia jak narodziny dziecka, rozstanie z partnerem, dłuższy wyjazd za granicę. I właśnie natura zmiany, jej wpływ na jednostkę oraz pozytywy z nią związane są tematem przewodnim tego wykładu. Kursy, warsztaty, a nawet instytuty rozwoju osobistego wyrastają w Internecie jak grzyby po deszczu. Czy jest to efekt sprawnie działającej zasady marketingowej “kreowania potrzeb” czy też raczej odpowiedź na tkwiącą w nas potrzebę rozwoju? Czy możemy się nie rozwijać? Czy musimy się rozwijać osobiście? Ku czemu się mamy rozwijać? I wreszcie, czy potrzebujemy do tego przewodników? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w wykładzie. O prelegentce: dr Agata Wytykowska-Kaczorek – naukowo zajmuje się wpływem emocji na myślenie i działanie. Jest psychologiem pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym. W pracy terapeutycznej zajmuje się kryzysami, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami osobowości czy utratą motywacji. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie SWPS, ponadto prowadzi terapię, warsztaty oraz szkolenia dla biznesu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche #rozwój #zmiana #psychologia
Wersja wideo: https://youtu.be/VaqYmq-DcRc Jedni się jej boją, inni czekają na sygnał, który będzie wieszczył jej rychłe nadejście. Zmiana. Jest nieodzowna, gdy chcemy na nowo zbudować swoje życie lub je zrewolucjonizować do tego stopnia, żeby inaczej nim pokierować. Dobrą okazją do wdrożenia zmian są Nowy Rok, nadejście wiosny, czy takie wydarzenia jak narodziny dziecka, rozstanie z partnerem, dłuższy wyjazd za granicę. I właśnie natura zmiany, jej wpływ na jednostkę oraz pozytywy z nią związane są tematem przewodnim tego wykładu. Kursy, warsztaty, a nawet instytuty rozwoju osobistego wyrastają w Internecie jak grzyby po deszczu. Czy jest to efekt sprawnie działającej zasady marketingowej “kreowania potrzeb” czy też raczej odpowiedź na tkwiącą w nas potrzebę rozwoju? Czy możemy się nie rozwijać? Czy musimy się rozwijać osobiście? Ku czemu się mamy rozwijać? I wreszcie, czy potrzebujemy do tego przewodników? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w wykładzie. O prelegentce: dr Agata Wytykowska-Kaczorek – naukowo zajmuje się wpływem emocji na myślenie i działanie. Jest psychologiem pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym. W pracy terapeutycznej zajmuje się kryzysami, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami osobowości czy utratą motywacji. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie SWPS, ponadto prowadzi terapię, warsztaty oraz szkolenia dla biznesu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche #rozwój #zmiana #psychologia

"Job crafting - konstruowanie pracy, konstruowanie szczęścia" - dr Jarosław Kulbat
2016-07-04 14:19:59

Wyniki badań dość jednoznacznie wskazują na systematyczny spadek zaangażowania pracowników. Celem wykładu jest zaprezentowanie koncepcji konstruowania pracy, stanowiącej rodzaj interwencji psychologicznej ukierunkowanej na nadanie pracy sensu czy znaczenia, które wpływa na motywację. W konsekwencji zaangażowanie pracownika rośnie, a dla samego pracownika praca stać się może źródłem spełnienia czy radości. O prelegencie: dr Jarosław Kulbat – psycholog społeczny z wykształcenia i zamiłowania. Nauczyciel akademicki, konsultant i trener. Entuzjasta, badacz i praktyk wpływu społecznego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia m.in. z zakresu: metod oddziaływań psychologicznych, konfliktów społecznych, psychologii popularnej, przezwyciężania oporu psychologicznego, grup społecznych. O Kampanii: Kampania społeczna „Praca? Lubię to!” ma pokazać nowe, pozytywne wzorce dotyczące tworzenia przyjaznych miejsc pracy, gdzie istotną rolę odgrywają relacje międzyludzkie oparte na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i życzliwości. Wiedzą na ten temat dzielą się praktycy – naukowcy i przedsiębiorcy z kraju i zagranicy. Swoje historie prezentują również osoby, które podjęły ryzyko i diametralnie zmieniły ścieżkę zawodową. Organizatorami są park technologiczny YouNick oraz Uniwersytet SWPS. Więcej o projekcie: http://swps.pl/uczelnia/archiwum/artykuly-archiwalne/178-poznan-aktualnosci/poznan-aktualnosci-archiwum/5191-w-poznaniu-rusza-kampania-spoleczna-praca-lubie-to #praca #szczęście #motywacja #wypaleniezawodowe #kariera
Wyniki badań dość jednoznacznie wskazują na systematyczny spadek zaangażowania pracowników. Celem wykładu jest zaprezentowanie koncepcji konstruowania pracy, stanowiącej rodzaj interwencji psychologicznej ukierunkowanej na nadanie pracy sensu czy znaczenia, które wpływa na motywację. W konsekwencji zaangażowanie pracownika rośnie, a dla samego pracownika praca stać się może źródłem spełnienia czy radości. O prelegencie: dr Jarosław Kulbat – psycholog społeczny z wykształcenia i zamiłowania. Nauczyciel akademicki, konsultant i trener. Entuzjasta, badacz i praktyk wpływu społecznego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia m.in. z zakresu: metod oddziaływań psychologicznych, konfliktów społecznych, psychologii popularnej, przezwyciężania oporu psychologicznego, grup społecznych. O Kampanii: Kampania społeczna „Praca? Lubię to!” ma pokazać nowe, pozytywne wzorce dotyczące tworzenia przyjaznych miejsc pracy, gdzie istotną rolę odgrywają relacje międzyludzkie oparte na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i życzliwości. Wiedzą na ten temat dzielą się praktycy – naukowcy i przedsiębiorcy z kraju i zagranicy. Swoje historie prezentują również osoby, które podjęły ryzyko i diametralnie zmieniły ścieżkę zawodową. Organizatorami są park technologiczny YouNick oraz Uniwersytet SWPS. Więcej o projekcie: http://swps.pl/uczelnia/archiwum/artykuly-archiwalne/178-poznan-aktualnosci/poznan-aktualnosci-archiwum/5191-w-poznaniu-rusza-kampania-spoleczna-praca-lubie-to #praca #szczęście #motywacja #wypaleniezawodowe #kariera

"Pragnienie wolności. Unikanie wolności" - prof. Wiesław Łukaszewski
2016-07-04 11:39:53

Wersja wideo: https://youtu.be/-biEm0Nod24 Kwestią sporną, która zazwyczaj potrafi na trwałe podzielić dziecko i rodzica, pracownika i pracodawcę, obywatela i państwo, są ramy naszej wolności. Wielu z nas uważa ją za niezbywalną wartość, inni twierdzą, że jest stanem umysłu. Są jednak takie osoby, dla których wolność nie jest czymś niezbędnym. Wykład prof. Wiesława Łukaszewskiego konfrontuje powszechne przekonanie o uniwersalnej potrzebie wolności z danymi, które dowodzą wyzbywania się wolności, preferencji bezradności czy sytuacji losowych. Przekonanie, że wszyscy zawsze pragną wolności nie daje się utrzymać w świetle wiedzy psychologicznej. O prelegencie: prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski – profesor Uniwersytetu SWPS, pracownik Wydziału Zamiejscowego w Sopocie, wybitny autorytet z zakresu psychologii społecznej i psychologii osobowości. Autor wielu artykułów publikowanych w prestiżowych pismach psychologicznych. Znawca tematyki wytrwałości. Miłośnik dobrej literatury. W latach 1993–2003 przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, obecnie członek prezydium Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Od kilku lat współpracuje z miesięcznikiem „Charaktery”. Autor książek „Wytrwałość w działaniu” (wraz z Magdaleną Marszał-Wiśniewską) i „Udręka życia”.
Wersja wideo: https://youtu.be/-biEm0Nod24 Kwestią sporną, która zazwyczaj potrafi na trwałe podzielić dziecko i rodzica, pracownika i pracodawcę, obywatela i państwo, są ramy naszej wolności. Wielu z nas uważa ją za niezbywalną wartość, inni twierdzą, że jest stanem umysłu. Są jednak takie osoby, dla których wolność nie jest czymś niezbędnym. Wykład prof. Wiesława Łukaszewskiego konfrontuje powszechne przekonanie o uniwersalnej potrzebie wolności z danymi, które dowodzą wyzbywania się wolności, preferencji bezradności czy sytuacji losowych. Przekonanie, że wszyscy zawsze pragną wolności nie daje się utrzymać w świetle wiedzy psychologicznej. O prelegencie: prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski – profesor Uniwersytetu SWPS, pracownik Wydziału Zamiejscowego w Sopocie, wybitny autorytet z zakresu psychologii społecznej i psychologii osobowości. Autor wielu artykułów publikowanych w prestiżowych pismach psychologicznych. Znawca tematyki wytrwałości. Miłośnik dobrej literatury. W latach 1993–2003 przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, obecnie członek prezydium Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Od kilku lat współpracuje z miesięcznikiem „Charaktery”. Autor książek „Wytrwałość w działaniu” (wraz z Magdaleną Marszał-Wiśniewską) i „Udręka życia”.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie