Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie. Odkrywa możliwości działania, jakie w różnych sferach życia daje psychologia. Jego założeniem jest udostępnienie rzetelnej wiedzy psychologicznej, do której można sięgać niezależnie od miejsca i czasu, w jakim się znajdujemy. Więcej informacji o projekcie: psyche.swps.pl.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Podejście współczucia jako narzędzie terapeutyczne - Julia E. Wahl
2017-11-02 13:42:26

Wersja wideo: https://youtu.be/Js0a7vpKXSM Współczucie jest sercem uważności. Według definicji Dalajlamy to „wrażliwość na cierpienie siebie i innych, a jednocześnie głębokie zaangażowanie dotyczące jego zmniejszenia”. Obecnie takie podejście jest z sukcesem stosowane w psychoterapii, a badania pokazują, iż trening współczucia znacznie zmniejsza poczucie wstydu, samokrytykę, depresję oraz lęk. O współczuciu w kontekście uważności oraz jako narzędziu terapeutycznym mówiła Julia E. Wahl. Podejście współczucia (ang. compassion) jest coraz szerzej stosowane we współczesnej, zachodniej psychologii, psychoterapii (zwłaszcza w tzw. III. fali terapii CBT) oraz medycynie. Skuteczność tego podejścia oraz jego poszczególnych narzędzi jest potwierdzana poprzez systematycznie rosnącą liczbę badań (m.in. badań w dziedzinie neuropsychoendokrynologii). W trakcie wykładu omawiana była Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (ang. Compassion-Focused Therapy – CFT), która jest jedynym podejściem terapeutycznym, które w tak szerokim stopniu wykorzystuje techniki i założenia współczucia. Przedstawione również zostaną badania pokazujące szerokie zastosowanie tego podejścia. Podejście współczucia jest coraz częściej stosowane z pacjentem onkologicznym m.in. w zakresie zmniejsza symptomów psychopatologicznych depresji, stresu i polepszania ogólnej jakości życia pacjentów onkologicznych (Pinto-Gouveia et al., 2013). Obok uważności to właśnie współczucie wzbudza szczególne zainteresowanie ze względu na swoje szerokie odniesienie do psychoterapii i liczne korzyści jakie przynosi jego rozwijanie zarówno dla terapeuty, relacji terapeutycznej i przede wszystkim pacjenta, w tym pacjenta onkologicznego. Dzięki jego rozwijaniu dokonuje się m in. zwiększanie zdolności do bycia dla siebie współczującym i ciepłym zamiast krytycznym w obliczu przeżywanych trudności i cierpienia psychicznego oraz fizycznego. Powstają nowe nurty terapeutyczne opierające się na rozwijaniu współczucia i współczucia wobec siebie samego, w tym główne: Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (Compassion Focused Therapy – CFT) oraz Uważne Współczucie wobec Siebie Samego , a ich skuteczność jest udokumentowana wynikami szeregu badań (m.in. Mayhew, Gilbert, 2008; w depresji: Gilbert, 2005, PTSD: Lee, 2005, oraz zaburzeń lękowych: Hackmann, 2005). O prelegentce: Julia E. Wahl - psycholog, psychoterapeuta (szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Manchester Institute for Psychotherapy, Manchester, Wlk. Brytania, u Richarda Erskine’a, PhD z Institute for Integrative Psychotherapy, Nowy Jork, USA), założyciel i dyrektor The Mind Institute, trener uważności (mindfulness) oraz współczucia (compassion). Przeprowadziła ponad 40 edycji 8-tyg. Treningu Uważności w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Gdańsku (Polska), Nottingham oraz Derby (Wlk. Brytania). Przez kilka lat pracowała w Szpitalu MSW w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową, warsztaty na temat złości. Przeprowadziła szereg warsztatów i szkoleń m.in. na temat psychoterapii, psychopatologii, radzenia sobie z emocjami, uważności oraz współczucia m.in. dla dyrektorów więzień polskich, Komendy Głównej Policji. Obecnie tworzy program wsparcia dla pacjentów onkologicznych w oparciu o podejście współczucia (Compassion-Focused Therapy) w ramach doktoratu na University of Derby (Wlk. Brytania). O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche

Nieodwzajemniona miłość - dr Tomasz Grzyb
2017-10-19 16:57:21

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=qOBUd7o2qJE&feature=youtu.be Wiemy, że nie każda miłość kończy się dobrze. W ramach kolejnego spotkania z cyklu Współcześni romantycy rozmawialiśmy o tym, jak radzić sobie z odrzuceniem, uwolnić się od natrętnych wspomnień i odzyskać spokój. Wraz z prowadzącym wykład psychologiem społecznym dr. Tomaszem Grzybem popatrzyliśmy na miłość z różnych perspektyw, wiele uwagi poświęcając kolejnym etapom, w jakie wchodzi związek. Jedną z najciekawszych definicji zakochania, jakie można znaleźć w literaturze psychologicznej, jest ta, która mówi o „krótkim epizodzie psychotycznym”. Te trzy słowa będą punktem wyjścia do naszych rozważań o miłości. Bo przecież skoro „krótki”, to ściśle ograniczony czasowo. Co zatem dalej? Czy to się musi skończyć? Jak? Czym? Czy można być zakochanym przez całe życie? Jeśli mówimy „epizod” – to raczej coś, co się czasem przydarza, a nie ciągle trwa. A zatem po raz kolejny myślimy o takim stanie, który musi przeminąć lub zmienić się w inny, może trwalszy? I w końcu „psychotyczny” – a więc odmienny od „normalnego życia”, różniący się w naszych postawach, myślach, emocjach i działaniach. Miłość jest jednym z wielkich tematów literackich. Być może, gdyby nie zranione serce autora, nie powstałoby wiele arcydzieł. Zwłaszcza dla romantyków topos miłości, która nie może zostać z różnych względów zrealizowana, jest niezwykle ważny. Czy współczesny romantyk zaczytuje się w romansach i przeżywa uczuciowe uniesienia w sferze fantazji, a nie w rzeczywistości? A może kiedy jesteśmy zakochani, wszyscy zmieniamy się w romantyków? Piszemy wiersze, układamy piosenki, idealizujemy obiekt westchnień, zachowujemy się nieracjonalnie. Czy tylko powielamy kulturowe klisze? W trakcie tego spotkania patrzyliśmy na miłość z różnych perspektyw naukowych. Zarówno tej nakazującej nam patrzeć na nią jak na swoistą emocję, która w założeniu ma zachęcać nas do trwałych związków, opieki nad potomstwem, ochrony partnera i partnerki, jak i innych. Zastanowiliśmy się też w kontekście etapów miłości i związku, zmieniających się w ciągu jego trwania i adaptujących do zmieniających się warunków. Przyjrzeliśmy się również tym momentom w życiu, gdy miłość z jakichś powodów nie może dalej trwać. Popatrzyliśmy na statystyki związków (a zwłaszcza ich końców) i spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytania o ich przyczyny. O prelegencie: dr Tomasz Grzyb – psycholog społeczny Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego, technikami wpływu i propagandą. O cyklu: Współcześni romantycy to cykl wykładów organizowany przez Muzeum Pana Tadeusza oraz Uniwersytet SWPS. Każde spotkanie, poświęcone odrębnemu tematowi, jest inspirowane słowami z dzieł Adama Mickiewicza. Spotkania mają formę wykładów bądź warsztatów prowadzonych przez specjalistów, psychologów i trenerów, wykładowców Uniwersytetu SWPS. Sztuka jest narzędziem poznawania siebie i świata. Muzeum to nie tylko miejsce, w którym prezentowane są historyczne eksponaty, jest ono również przestrzenią dialogu, inspiracji i rozwoju. Punktem odniesienia dla cyklu Współcześni romantycy jest szeroko rozumiana postawa romantyczna i stereotypy z nią związane. Romantyczny bohater bywa buntownikiem, cierpiętnikiem, melancholikiem, samotnikiem, szaleńcem, ale także bojownikiem, szpiegiem i przywódcą. Czy w naszych pragmatycznych, cyfrowych czasach jest miejsce na romantyzm? Czy romantyk to tylko miłośnik kolacji przy świecach i długich spacerów? A może zbanalizowaliśmy ten termin i pozbawiliśmy go należnych mu znaczeń? #miłość #romantyk #romantyzm #związki #relacje

Universities and Liberal Freedom in Central Europe - prof. Michael Ignatieff
2017-10-13 16:23:38

prof. Michael Ignatieff - born in Canada, educated at the University of Toronto and Harvard, Michael Ignatieff is a university professor, writer and former politician. His major publications are The Needs of Strangers (1984), Scar Tissue (1992), Isaiah Berlin (1998), The Rights Revolution (2000), Human Rights as Politics and Idolatry (2001), The Lesser Evil: Political Ethics in an Age of Terror (2004), and Fire and Ashes: Success and Failure in Politics (2013). Between 2006 and 2011, he served as an MP in the Parliament of Canada and then as Leader of the Liberal Party of Canada and Leader of the Official Opposition. He is a member of the Queen’s Privy Council for Canada and holds eleven honorary degrees. Between 2012 and 2015 he served as Centennial Chair at the Carnegie Council for Ethics in International Affairs in New York. Between 2014 and 2016 he was Edward R. Murrow Professor of the Practice of the Press, Politics and Public Policy at the Harvard Kennedy School. He is currently the Rector and President of Central European University in Budapest.

Psychologicznie oblicze samotności - dr hab. Zofia Dołęga
2017-10-09 16:03:01

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=-PQipH4uLME&feature=youtu.be Badania dowodzą, że na całym świecie wzrasta liczba osób żyjących „w pojedynkę” (singli), a utrzymanie relacji (czy to przyjaźni, czy to miłości) dla wielu osób staje się trudnością. Dlaczego tak się dzieje? Czy taki stan rzeczy sprawia, że stajemy się samotni? Czy samotność można lubić? Skąd ona się bierze? Czy można znaleźć miłość w Internecie? Dlaczego szukamy bliskich relacji w sieci? Podczas Strefy Psyche w Katowicach mówiliśmy o samotności. Samotność jest doświadczeniem uniwersalnym, choć nie zawsze uświadomionym. Ludzie skarżą się na nią, jeśli koncentrują się na własnych niezaspokojonych potrzebach i przykrych przeżyciach. Rzadziej natomiast dostrzegają ten problem i rozumieją u innych. W psychologii interesujące jest to, skąd samotność się bierze, jak wczesne i różnorodne mogą być jej źródła, zwłaszcza w kolejnych okresach życia. A także i to, że wielu na nią narzeka, ale niektórzy nawet ją lubią. O prelegentce: Dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS - zajmuje się psychologią rozwoju psychicznego w ciągu życia, psychologią wychowawczą i psychopatologią rozwojową. Interesuje się czynnikami ryzyka rozwoju emocjonalno-społecznego, psychologią rodziny, diagnostyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w środowiskach wychowania, psychologią szkolną oraz wychowaniem integrującym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się także psychologia społeczna, ekonomiczna i polityka społeczna.

Kupuję, bo nie mogę przestać. O uzależnieniu od zakupów - dr Jacek Buczny
2017-10-03 13:35:09

Wersja wideo: https://youtu.be/btLAIiKTk_0 Człowiek wykształcił wiele mechanizmów obronnych, które mają go uwolnić od przeżywania lęku. Jednym z nich jest „odurzanie się” – nie tylko narkotykami czy alkoholem, lecz także pracą, kontaktami towarzyskimi, seksem oraz zakupami. Byle odciąć się od trudnych emocji. Uzależnienie od zakupów było tematem wykładu, który odbył się 5 grudnia w ramach grudniowej Strefy Psyche Ekstra w Gdyni. Termin wydarzenia nie jest przypadkowy – tuż przed świętami, gdy wielu osobom udziela się zakupowe szaleństwo. O tym, jak ustrzec się przed impulsywnymi i kompulsywnymi zakupami opowiadał dr Jacek Buczny. Przyjemność kupowania wiąże się z wizją konsumenckiej wolności. Możliwość wyboru i zwiększanie liczby posiadanych rzeczy jest zasadniczym elementem motywacji konsumentów. Zakupy mogą zatem zaspokajać podstawową ludzką motywację – potrzebę autonomii. Czy jest to podstawowy czynnik, który prowadzi do uzależnienia od kupowania? Kto jest najbardziej podatny na to uzależnienie? Czy problem nasila się w okresie przedświątecznym? Wykład był poświęcony problemowi impulsywnych i kompulsywnych zakupów. Prowadzący przedstawił także sposoby zwiększania racjonalności konsumenckiej. O prelegencie: dr Jacek Buczny – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Prowadzi badania naukowe dotyczące samoregulacji i samokontroli, koncentrując się na mechanizmach poznawczych i emocjonalnych. Zajmuje się także uzależnieniami behawioralnymi (hazard, pracoholizm) oraz treningiem i rozwojem samokontroli. Realizował granty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie i Ministerstwo Zdrowia. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche

Trauma wczesnodziecięca i lękowe style więzi - dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała
2017-09-22 14:47:15

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=GlvsYebSu9Q&feature=youtu.be Jak rozpoznać kiedy mamy do czynienia z normalną reakcją na nienormalną sytuację? Jak dzieci i dorośli radzą sobie ze skutkami traumy? Kiedy możemy mówić o zaburzeniach po traumie? U kogo szukać pomocy, kiedy skutki traumy dezorganizują życie? O aleksytymii, czyli skłonności do „emocjonalnej ślepoty” oraz zaburzeniach dysocjacyjnych opowiadała dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała, psycholog i terapeuta z Uniwersytetu SWPS, autorka książki „Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych”. Wykład dotyczył analizy procesów psychicznych występujących w trakcie radzenia sobie ze skutkami traumy. Słuchacze dowiedzieli się kiedy pamiętanie o przeżytej traumie może być ważną kotwicą, która – kiedy zaczynamy się zapędzać – przywraca nam system wartości, koryguje nasze zapędy i wskazuje, że w życiu najważniejsze jest... życie, a kiedy staje się trudnym do przyswojenia i przytłaczającym doświadczeniem, które kładzie się cieniem na całe późniejsze życie. Zostały omówione wyznaczniki tych bardzo złożonych i bolesnych procesów: aleksytymia, czyli skłonność do „emocjonalnej ślepoty” oraz dysocjacja, czyli tendencja do „odłączania” się w sytuacjach potencjalnie traumatycznych. Jak rozpoznać kiedy mamy do czynienia z normalną reakcją na nienormalną sytuację? Jak dzieci i dorośli radzą sobie ze skutkami traumy? Kiedy możemy mówić o zaburzeniach po traumie? U kogo szukać pomocy, kiedy skutki traumy dezorganizują życie? O prelegentce: dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała - psycholog, dr nauk humanistycznych. Pracuje na Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Autorka artykułów i książek naukowych z zakresu uwarunkowań rozwoju psychicznej reprezentacji emocji w normie i patologii (aleksytymii) oraz zaburzeń po stresie traumatycznym. Realizuje projekty badawcze w obszarze wpływu traum na rozwój PTSD i innych zaburzeń związanych z konsekwencjami traum złożonych. Kieruje autorskimi studiami podyplomowymi na Uniwersytecie SWPS: Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz Psychotraumatologia. Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się praktyką kliniczną, specjalizując się w psychoterapii osób, które doświadczyły traum złożonych. Jest członkiem między innymi, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i European Society for Traumatic Stress Studies. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche

Psychologia kosmiczna, misja na Marsa, badania - Jakub Falaciński i Andrzej Tucholski - Można!
2017-09-18 18:18:06

Jakub Falaciński - Fundator Fundacji EXORiON. Psycholog i wynalazca, specjalizujący się w obszarze psychologii kosmicznej oraz psychologii izolowanych grup zadaniowych ( I C E).W latach 2011 -2015 utworzył i zarządzał Kołem Naukowym Psychologii Lotniczej i Kosmicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W roku 2015 uczestniczył w analogowej symulacji marsjańskiej AMADEE-15 , organizowanej przez Austrian Space Forum (OeWF), gdzie testował swój wynalazek – prysznic mgłowy FOG dla astronautów. Pomysłodawca oraz współorganizator misji EXO.17 w marcu 2017 w bazie MDRS. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

Stary dobry seks - dr Wojciech Kulesza
2017-09-18 18:17:52

Wersja wideo: https://youtu.be/SPtE0jVbFbs Gdy myślimy o seksie często wyobrażamy sobie ludzi młodych, atrakcyjnych. Trudno nam myśleć o aktywności seksualnej naszych rodziców, dziadków. A przecież seks może być udany niezależnie od wieku. Tym bardziej, że z wiekiem stajemy się bardziej dojrzali, świadomi siebie i swoich potrzeb. O potrzebie bliskości, która nie zanika wraz ze wczesną młodością mówił podczas wykładu „Stary dobry seks” dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersytetu SWPS. Seks i jego uprawianie są sterotypowo przypisywane i kojarzone z młodymi (i pięknymi!) osobami. Seks i seksualność osób starszych niesłusznie nie istnieją w przestrzeni publicznej i nasze spotkanie ma temu przeciwdziałać. Niesłusznie, gdyż potrzeba spełnienia (również seksualnego), bliskości (również seksualnej), dotyku (również erotycznego) nie zanika wraz z wczesną młodością a korzyści z "dobrego seksu" nie są zastrzeżone jedynie dla młodych ludzi. O prelegencie: dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersytetu SWPS – w pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniu mimikry, czyli naśladownictwa zachowań i mowy ludzi. Silnie angażuje się również w zagadnienia psychologii miłości. Autor wielu artykułów dotyczących efektu kameleona opublikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach. Jest autorem książki pt. „Efekt kameleona. Psychologia naśladownictwa" (2016), w której skupił się na analizie naśladownictwa i zysków oraz strat, jakie niesie to zjawisko. Publikuje w naukowych czasopismach zachodnich i krajowych. Wiele uwagi przywiązuje również do publikacji popularnonaukowych (których napisał kilkadziesiąt m.in. dla Tygodnika Polityka i Gazety Wyborczej). Stara się również aplikować wiedzę z zakresu psychologii społecznej w praktyce. Stypendysta tygodnika „Polityka”. Był przewodniczącym i członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarę Kudrycką. W latach 2012-2013 stypendysta w USA - Florida Atlantic University. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche

10 przykazań skutecznego uczenia się -dr Anna Ziółkowska
2017-09-02 11:46:38

Wersja wideo z prezentacją: https://youtu.be/5rgl7SmPqcY Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Czy istnieją sposoby na trwałe zapamiętywanie? Karteczki, zakreślacze, rymowanki, jak znaleźć klucz do sukcesu? Podczas spotkania z dr Anną Ziółkowską staraliśmy się odpowiedzieć na trudne pytania dotyczące pamięci i uczenia się. Ileż razy powtarza się słowa „Ucz się, bo nie zdasz matury?!”? Ileż razy sami byliśmy przykładem, że nie wystarczy się uczyć, trzeba się jeszcze nauczyć? Gdzie tkwi problem w przyswajaniu wiedzy uczniów i studentów? Czy pamięciowe wkuwanie jest skuteczne? Co pozwala na lepsze wyławianie informacji z naszego mózgu? Celem wykładu dr Ziółkowskiej było przedstawienie podstawowych zasad skutecznego uczenia się oraz pokazanie możliwości ich praktycznego wykorzystania w procesie uczenia się. Uczestnicy poznali najważniejsze teorie oraz wyniki badań dotyczące zapamiętywania, przechowywania i wydobywania przyswojonych informacji z pamięci. O prelegentce: Dr Anna Ziółkowska - psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się, adiunkt w Katedrze Psychologi Emocji i Osobowości na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu Uniwersytetu SWPS. Jest opiekunem specjalności Psychologia w edukacji. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii myśli psychologicznej, psychologii pamięci i uczenia się oraz psychologii behawioralnej. O projekcie: Strefa Rodzica to projekt Uniwersytetu SWPS, odpowiadający na współczesne potrzeby rodziców. Pogłębiamy wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pełnienia najtrudniejszej roli - ojca lub matki. Informacje o projekcie Strefa Rodzica SWPS: http://www.swps.pl/strefa-rodzica

Osobowość przestępcy - dr hab. Daniel Boduszek, prof. Uniwersytetu SWPS
2017-08-18 13:04:47

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=EjHP-VlCvJM Jakie charakterystyczne cechy osobowości przejawiają przestępcy? Czy można mieć „wrodzone predyspozycje” do bycia przestępcą? W jaki sposób środowisko wpływa na kształtowanie osobowości? Przecież nie zawsze dziecko wychowane w rodzinie kryminogennej wyrasta na przestępcę. Czy można w jakiś sposób redukować zachowania antyspołeczne? Bazując na osobistym doświadczeniu w pracy z przestępcami oraz badaniach naukowych przeprowadzonych w amerykańskich, pakistańskich i polskich więzieniach, psycholog kryminalny prof. Daniel Boduszek wyjaśnia, w jaki sposób myśli przestępca. Podczas wykładu porusza zagadnienia związane z tożsamością przestępców. Stara się odpowiedzieć na pytanie: Czy każdy człowiek, który popełnia zbrodnie powinien być sklasyfikowany jako kryminalista? O prelegencie: dr hab. Daniel Boduszek, prof. Uniwersytetu SWPS - doktorat z psychologii kryminalnej uzyskał na University of Ulster w Wielkiej Brytanii. Obecnie związany jest z University of Huddersfield, gdzie zajmuje dwa stanowiska: profesora zwyczajnego psychologii kryminalnej (Full Professor) oraz dyrektora Centrum Szkoleniowego Metod Badawczych (Quantitative Research Methods Training Unit – QRM-TU). Prowadzi badania naukowe wśród więźniów na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Pakistanie, Tanzanii, na Karaibach i w Polsce. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia: psychopatii kryminalnej, kryminalnych struktur poznawczych, samobójstw i zdrowia psychicznego w więzieniach, a także problematykę zabójstw, recydywy oraz prizonizacji. #przestępca #kryminalista #psychologia #osobowość

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie