Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie. Odkrywa możliwości działania, jakie w różnych sferach życia daje psychologia. Jego założeniem jest udostępnienie rzetelnej wiedzy psychologicznej, do której można sięgać niezależnie od miejsca i czasu, w jakim się znajdujemy. Więcej informacji o projekcie: psyche.swps.pl.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Psychologia, biznes, marketing - prof. Andrzej Falkowski i Andrzej Tucholski - Można!
2017-04-19 18:56:54

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=nDiDHO0T8SU prof. dr hab Andrzej Falkowski - Psycholog biznesu. Zajmuje się psychologią marketingu i reklamy, bada zachowania konsumenckie z uwzględnieniem strategii marketingowych w aspekcie poznawczych i motywacyjnych elementów percepcji reklamy i lojalności wobec marki. Jest ekspertem sądowym w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych. Ponadto specjalizuje się w marketingu politycznym: kwestiach związanych z kształtowaniem wizerunku polityków oraz psychograficzną segmentacją rynku wyborczego. Współpracował z wieloma zagranicznymi ośrodkami badawczymi, m.in.: University of Michigan, Lumiere University in Lyon, Centre for Human Communication of Manchester Metropolitan University, East London University oraz University of Florida. Jest członkiem International Society for Ecological Psychology oraz Association for Consumer Research. Jest redaktorem i autorem wielu publikacji i artykułów naukowych z zakresu psychologii poznawczej i psychologii stosowanej w dziedzinie zachowań konsumenckich i wyborczych: „Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka” (red. z T. Zaleśkiewiczem, 2012), „Psychologia zachowań konsumenckich” (wraz z T. Tyszką, 2009), „Wieloznaczność w przekazach politycznych” (wraz z W. Cwaliną, P. Koniakiem, R. Mackiewiczem, 2015). Laureat nagrody ministra edukacji w 1996 roku oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego w 2009 roku. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rynku i psychologii zachowań konsumenckich. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=nDiDHO0T8SU prof. dr hab Andrzej Falkowski - Psycholog biznesu. Zajmuje się psychologią marketingu i reklamy, bada zachowania konsumenckie z uwzględnieniem strategii marketingowych w aspekcie poznawczych i motywacyjnych elementów percepcji reklamy i lojalności wobec marki. Jest ekspertem sądowym w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych. Ponadto specjalizuje się w marketingu politycznym: kwestiach związanych z kształtowaniem wizerunku polityków oraz psychograficzną segmentacją rynku wyborczego. Współpracował z wieloma zagranicznymi ośrodkami badawczymi, m.in.: University of Michigan, Lumiere University in Lyon, Centre for Human Communication of Manchester Metropolitan University, East London University oraz University of Florida. Jest członkiem International Society for Ecological Psychology oraz Association for Consumer Research. Jest redaktorem i autorem wielu publikacji i artykułów naukowych z zakresu psychologii poznawczej i psychologii stosowanej w dziedzinie zachowań konsumenckich i wyborczych: „Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka” (red. z T. Zaleśkiewiczem, 2012), „Psychologia zachowań konsumenckich” (wraz z T. Tyszką, 2009), „Wieloznaczność w przekazach politycznych” (wraz z W. Cwaliną, P. Koniakiem, R. Mackiewiczem, 2015). Laureat nagrody ministra edukacji w 1996 roku oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego w 2009 roku. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rynku i psychologii zachowań konsumenckich. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

Efekt kameleona. Po co naśladujemy? - dr hab. Wojciech Kulesza
2017-04-10 16:36:25

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Lk0G_aguurk&t=134s Czy każdy jest społecznym kameleonem? Dlaczego naśladownictwo może być szkodliwe? Co naśladować, aby wywrzeć wpływ na drugą osobę? Naśladowanie się ludzi jest zjawiskiem tak powszechnym i oczywistym, że na co dzień go nie dostrzegamy. Mówimy o papugowaniu, małpowaniu, imitowaniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Idealna synchronizacja jest sednem tańca: czujemy pasję tancerzy, pożądanie, wzajemne zauroczenie, widzimy historię ich miłości. Obserwujemy to zjawisko patrząc na wiernych w trakcie ceremonii religijnych, dzieci na palcu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperzdolność głównego bohatera Leonarda Zeliga „efektem kameleona”. W powyższym wykładzie fenomen ten opisuje dr Wojciech Kulesza. O prelegenie: Dr Wojciech Kulesza - psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS pełni funkcję p.o. Kierownika Katedry Psychologii Społecznej i Międzykulturowej. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniu mimikry, czyli naśladownictwa zachowań i mowy ludzi. Silnie angażuje się również w zagadnienia psychologii miłości. Jest autorem artykułów krajowych i zachodnich, przeglądów teoretycznych, rozdziałów w książkach (po polsku i po angielsku). Występuje na konferencjach krajowych i zagranicznych. W 2007 roku został stypendystą Polityki. Był nominowany do dwóch wyróżnień: nagrody Prezydenta M.St. Warszawy oraz im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Realizował szereg projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Poza badaniami angażował się w reformę szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. W 2010 roku był nominowany przez Panią Minister prof. Barbarę Kudrycką na członka grupy doradczej młodych naukowców. Do grudnia 2013 był członkiem ministerialnego zespołu opiniującego wnioski dotyczące finansowania popularyzacji wyników badań polskich naukowców (do 2012 jego przewodniczącym). W latach 2012 - 2013 przebywał na stypendium naukowym na Florida Atlantic University. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Lk0G_aguurk&t=134s Czy każdy jest społecznym kameleonem? Dlaczego naśladownictwo może być szkodliwe? Co naśladować, aby wywrzeć wpływ na drugą osobę? Naśladowanie się ludzi jest zjawiskiem tak powszechnym i oczywistym, że na co dzień go nie dostrzegamy. Mówimy o papugowaniu, małpowaniu, imitowaniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Idealna synchronizacja jest sednem tańca: czujemy pasję tancerzy, pożądanie, wzajemne zauroczenie, widzimy historię ich miłości. Obserwujemy to zjawisko patrząc na wiernych w trakcie ceremonii religijnych, dzieci na palcu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperzdolność głównego bohatera Leonarda Zeliga „efektem kameleona”. W powyższym wykładzie fenomen ten opisuje dr Wojciech Kulesza. O prelegenie: Dr Wojciech Kulesza - psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS pełni funkcję p.o. Kierownika Katedry Psychologii Społecznej i Międzykulturowej. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniu mimikry, czyli naśladownictwa zachowań i mowy ludzi. Silnie angażuje się również w zagadnienia psychologii miłości. Jest autorem artykułów krajowych i zachodnich, przeglądów teoretycznych, rozdziałów w książkach (po polsku i po angielsku). Występuje na konferencjach krajowych i zagranicznych. W 2007 roku został stypendystą Polityki. Był nominowany do dwóch wyróżnień: nagrody Prezydenta M.St. Warszawy oraz im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Realizował szereg projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Poza badaniami angażował się w reformę szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. W 2010 roku był nominowany przez Panią Minister prof. Barbarę Kudrycką na członka grupy doradczej młodych naukowców. Do grudnia 2013 był członkiem ministerialnego zespołu opiniującego wnioski dotyczące finansowania popularyzacji wyników badań polskich naukowców (do 2012 jego przewodniczącym). W latach 2012 - 2013 przebywał na stypendium naukowym na Florida Atlantic University. O projekcie: Strefa Psyche SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche

Sygnały nadużycia seksualnego wobec dzieci i trauma w dorosłości - dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
2017-03-30 11:57:25

Wersja video z prezentacją: https://www.youtube.com/watch?v=6hZK_YZz5Eo Konsekwencje traum związanych z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie kładą się cieniem na późniejszych relacjach społecznych i intymnych, samoocenie, a czasem prowadzą do poważnych zaburzeń. W jaki sposób dorośli mogą sobie z nimi poradzić? Jak pomóc rodzinie, w której doszło do nadużycia? Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej? Na te niełatwe pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi podczas wykładu, który w ramach Strefy Rodzica poprowadziła dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz, psycholog i psychoterapeuta. Każdy z nas w różnym stopniu radzi sobie z przykrymi wydarzeniami w życiu. Zdolność przetrwania kryzysowych sytuacji zależy od swoistej resiliencji, czyli mechanizmu powrotu do naturalnej równowagi. U osób, które doświadczyły silnych traum w okresie dzieciństwa, zwłaszcza związanych ze sferą seksualną, resiliencja może zostać poważnie zaburzona. Problem jest poważny, o czym świadczą chociażby statystyki – jak podaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, jedno na pięcioro dzieci w Europie jest wykorzystywane seksualnie. Tymczasem wg badań, przeprowadzonych w 2014 r. na zlecenie Fundacji, tylko połowa rodziców rozmawia z dziećmi o zagrożeniach związanych z przemocą seksualną. Z wykładu dowiemy się tego, jak rozpoznać ślady traum seksualnych w dorosłości i jak sobie z nimi radzić. O prelegentce: dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz – psycholog, zajmuje się psychologią kliniczną dorosłych i młodzieży, psychoterapią oraz psychologią zjawisk społecznych, w tym związanych z płcią. Powoływana jako biegły psycholog w sprawach karnych osób dorosłych i młodzieży. Interesuje się psychospołecznymi uwarunkowaniami zaburzeń psychicznych, kliniczną diagnozą psychologiczną i jej zastosowaniem w sądownictwie oraz psychoterapią psychodynamiczną. Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej: diagnozy, psychopatologii i terapii jednostki, problematyki rodziny a także z zakresu psychologii płci i psychologii społecznej. O projekcie: Strefa Rodzica to projekt Uniwersytetu SWPS, odpowiadający na współczesne potrzeby rodziców. Pogłębiamy wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pełnienia najtrudniejszej roli - ojca lub matki. Informacje o projekcie Strefa Rodzica SWPS: http://www.swps.pl/strefa-rodzica
Wersja video z prezentacją: https://www.youtube.com/watch?v=6hZK_YZz5Eo Konsekwencje traum związanych z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie kładą się cieniem na późniejszych relacjach społecznych i intymnych, samoocenie, a czasem prowadzą do poważnych zaburzeń. W jaki sposób dorośli mogą sobie z nimi poradzić? Jak pomóc rodzinie, w której doszło do nadużycia? Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej? Na te niełatwe pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi podczas wykładu, który w ramach Strefy Rodzica poprowadziła dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz, psycholog i psychoterapeuta. Każdy z nas w różnym stopniu radzi sobie z przykrymi wydarzeniami w życiu. Zdolność przetrwania kryzysowych sytuacji zależy od swoistej resiliencji, czyli mechanizmu powrotu do naturalnej równowagi. U osób, które doświadczyły silnych traum w okresie dzieciństwa, zwłaszcza związanych ze sferą seksualną, resiliencja może zostać poważnie zaburzona. Problem jest poważny, o czym świadczą chociażby statystyki – jak podaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, jedno na pięcioro dzieci w Europie jest wykorzystywane seksualnie. Tymczasem wg badań, przeprowadzonych w 2014 r. na zlecenie Fundacji, tylko połowa rodziców rozmawia z dziećmi o zagrożeniach związanych z przemocą seksualną. Z wykładu dowiemy się tego, jak rozpoznać ślady traum seksualnych w dorosłości i jak sobie z nimi radzić. O prelegentce: dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz – psycholog, zajmuje się psychologią kliniczną dorosłych i młodzieży, psychoterapią oraz psychologią zjawisk społecznych, w tym związanych z płcią. Powoływana jako biegły psycholog w sprawach karnych osób dorosłych i młodzieży. Interesuje się psychospołecznymi uwarunkowaniami zaburzeń psychicznych, kliniczną diagnozą psychologiczną i jej zastosowaniem w sądownictwie oraz psychoterapią psychodynamiczną. Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej: diagnozy, psychopatologii i terapii jednostki, problematyki rodziny a także z zakresu psychologii płci i psychologii społecznej. O projekcie: Strefa Rodzica to projekt Uniwersytetu SWPS, odpowiadający na współczesne potrzeby rodziców. Pogłębiamy wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pełnienia najtrudniejszej roli - ojca lub matki. Informacje o projekcie Strefa Rodzica SWPS: http://www.swps.pl/strefa-rodzica

„Refugees and the role of social media” - prof. Godfried Engbersen
2017-03-29 11:27:33

Video version: https://www.youtube.com/watch?v=e4QOzMisJlc&feature=youtu.be In 2015 and 2016, the public debate was dominated by images of refugees making their way to Europe and by the concerned reactions of European citizens to the asylum issue. In this lecture I will address two topics. Professor Godfried Engbersen analyzed the role of social media in the migration-decisions of refugees. He explored how information from social media was assessed and validated in migration decision-making about migration routes and destination countries. The lecture focused on the issue of integration. Attention is currently focused on the problems relating to the local reception of asylum seekers. At the same time, however, policymakers face a second fundamental challenge, which is the question of how to facilitate the integration of asylum seekers who have been granted a residence permit into European societies. In speaker's analysis he draw upon his Dutch research on migration and social media and on the integration of refugees into Dutch society. About speaker: Godfried Engbersen is Professor of Sociology at the Erasmus University of Rotterdam. He is also the Director of the interdisciplinary research group Citizenship, Migration & the City (CIMIC). Before, he worked at the universities of Leiden, Amsterdam and Utrecht, and as visiting professor at the Centre of Western European Studies at the University of California, Berkeley (spring 1996). He is an elected member of the Royal Netherlands Academy of Sciences (KNAW). He also was an elected member of the Dutch Advisory Commission on Alien Affairs (2001-2009) and Dutch correspondent for the continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of OECD (2001-2013). In 2014 he was appointed member of the Scientific Council for Government Policy (WRR). His current research activities focus on social inequality and social stratification, asylum migration and social media, and labour mobility within the EU. The lecture is a part of the series “The Challenges to the Humanities in the 21st Century”, organized by SWPS University Interdisciplinary Doctoral Studies Program.
Video version: https://www.youtube.com/watch?v=e4QOzMisJlc&feature=youtu.be In 2015 and 2016, the public debate was dominated by images of refugees making their way to Europe and by the concerned reactions of European citizens to the asylum issue. In this lecture I will address two topics. Professor Godfried Engbersen analyzed the role of social media in the migration-decisions of refugees. He explored how information from social media was assessed and validated in migration decision-making about migration routes and destination countries. The lecture focused on the issue of integration. Attention is currently focused on the problems relating to the local reception of asylum seekers. At the same time, however, policymakers face a second fundamental challenge, which is the question of how to facilitate the integration of asylum seekers who have been granted a residence permit into European societies. In speaker's analysis he draw upon his Dutch research on migration and social media and on the integration of refugees into Dutch society. About speaker: Godfried Engbersen is Professor of Sociology at the Erasmus University of Rotterdam. He is also the Director of the interdisciplinary research group Citizenship, Migration & the City (CIMIC). Before, he worked at the universities of Leiden, Amsterdam and Utrecht, and as visiting professor at the Centre of Western European Studies at the University of California, Berkeley (spring 1996). He is an elected member of the Royal Netherlands Academy of Sciences (KNAW). He also was an elected member of the Dutch Advisory Commission on Alien Affairs (2001-2009) and Dutch correspondent for the continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of OECD (2001-2013). In 2014 he was appointed member of the Scientific Council for Government Policy (WRR). His current research activities focus on social inequality and social stratification, asylum migration and social media, and labour mobility within the EU. The lecture is a part of the series “The Challenges to the Humanities in the 21st Century”, organized by SWPS University Interdisciplinary Doctoral Studies Program.

Wpływ społeczny, Internet, samoutrudnianie - prof. Dariusz Doliński i Andrzej Tucholski - Można!
2017-03-20 11:33:15

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=qE00LQzxC4M prof. dr hab. Dariusz Doliński - profesor psychologii, specjalizuje się w psychologii zachowań społecznych (mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej), w psychologii emocji i motywacji oraz w psychologicznych aspektach marketingu. Jest autorem około 200 publikacji, m. in. „Przypisywanie moralnej odpowiedzialności", „Orientacja defensywna", „Strategie samoutrudniania. Rzucanie kłód pod własne nogi", „Psychologia wpływu społecznego". Jest redaktorem naczelnym Polish Psychological Bulletin, autorem artykułów publikowanych w w Journal of Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, Journal of Experimental Social Psychology i innych, członkiem-korespondentem PAN oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Autor wielu publikacji m.in. Techniques of social influence. The psychology of gaining compliance. We wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej i psychologii reklamy. W pracy wykładowcy akademickiego najbardziej lubi widzieć zainteresowanie na twarzach studentów. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, student psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=qE00LQzxC4M prof. dr hab. Dariusz Doliński - profesor psychologii, specjalizuje się w psychologii zachowań społecznych (mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej), w psychologii emocji i motywacji oraz w psychologicznych aspektach marketingu. Jest autorem około 200 publikacji, m. in. „Przypisywanie moralnej odpowiedzialności", „Orientacja defensywna", „Strategie samoutrudniania. Rzucanie kłód pod własne nogi", „Psychologia wpływu społecznego". Jest redaktorem naczelnym Polish Psychological Bulletin, autorem artykułów publikowanych w w Journal of Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, Journal of Experimental Social Psychology i innych, członkiem-korespondentem PAN oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Autor wielu publikacji m.in. Techniques of social influence. The psychology of gaining compliance. We wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej i psychologii reklamy. W pracy wykładowcy akademickiego najbardziej lubi widzieć zainteresowanie na twarzach studentów. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, student psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

Jak Cię widzą, tak Cię piszą? Konsekwencje stygmatyzacji w otyłości - Joanna Dudek
2017-03-17 11:58:12

Wersja wideo z prezentacją: https://youtu.be/6FfCDNRtUHE W wykładzie prelegentka przedstawia problematykę stygmatyzacji osób z nadmierną masą ciała i jej konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego osób jej podlegających. Szczególna uwaga została poświęcona mało znanym w Polsce, choć według statystyk stosunkowo szeroko rozpowszechnionym (dotykającym 11% kobiet), chorobom takim jak obrzęk tłuszczowy oraz inne choroby tkanki tłuszczowej, które często mylone są z otyłością a przez to w równym stopniu narażone na stygmatyzację. O prelegentce: Joanna Dudek - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, dietetyk. Doktorantka i wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Zajmuje się psychoterapią w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), terapią motywującą, terapią opartą na akceptacji i zaangażowaniu (ACT) oraz psychodietetyką. Pomaga osobom z depresją i zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, otyłością i innymi chorobami przewlekłymi. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej jak również Studium Terapii Motywującej. W Parmie, we Włoszech przeszła szkolenie z ACT (terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu) a obecnie, jako jedna z pierwszych osób w kraju, aktywnie działa na rzecz upowszechniania ACT w Polsce. O projekcie: Festiwal Nauki w Warszawie odbywa się od prawie 20 lat. To jedno z tych wydarzeń w stolicy, na które czeka się z niecierpliwością. Jak co roku Uniwersytet SWPS był partnerem tej imprezy. Zapraszaliśmy na ciekawe wykłady i inspirujące warsztaty z zakresu kulturoznawstwa, psychologii, socjologii i prawa. Chińska cyberprzestrzeń, kino szczęścia, muzyka alternatywna, mowa nienawiści to tylko niektóre z poruszanych tematów. Więcej informacji: http://swps.pl/warszawa/aktualnosci/5823-uniwersytet-swps-na-festiwalu-nauki-w-warszawie #otyłość #stygmatyzacja #ACT #terapia #psychologia #wygląd
Wersja wideo z prezentacją: https://youtu.be/6FfCDNRtUHE W wykładzie prelegentka przedstawia problematykę stygmatyzacji osób z nadmierną masą ciała i jej konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego osób jej podlegających. Szczególna uwaga została poświęcona mało znanym w Polsce, choć według statystyk stosunkowo szeroko rozpowszechnionym (dotykającym 11% kobiet), chorobom takim jak obrzęk tłuszczowy oraz inne choroby tkanki tłuszczowej, które często mylone są z otyłością a przez to w równym stopniu narażone na stygmatyzację. O prelegentce: Joanna Dudek - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, dietetyk. Doktorantka i wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Zajmuje się psychoterapią w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), terapią motywującą, terapią opartą na akceptacji i zaangażowaniu (ACT) oraz psychodietetyką. Pomaga osobom z depresją i zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, otyłością i innymi chorobami przewlekłymi. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej jak również Studium Terapii Motywującej. W Parmie, we Włoszech przeszła szkolenie z ACT (terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu) a obecnie, jako jedna z pierwszych osób w kraju, aktywnie działa na rzecz upowszechniania ACT w Polsce. O projekcie: Festiwal Nauki w Warszawie odbywa się od prawie 20 lat. To jedno z tych wydarzeń w stolicy, na które czeka się z niecierpliwością. Jak co roku Uniwersytet SWPS był partnerem tej imprezy. Zapraszaliśmy na ciekawe wykłady i inspirujące warsztaty z zakresu kulturoznawstwa, psychologii, socjologii i prawa. Chińska cyberprzestrzeń, kino szczęścia, muzyka alternatywna, mowa nienawiści to tylko niektóre z poruszanych tematów. Więcej informacji: http://swps.pl/warszawa/aktualnosci/5823-uniwersytet-swps-na-festiwalu-nauki-w-warszawie #otyłość #stygmatyzacja #ACT #terapia #psychologia #wygląd

How culture and language influence perception of our environment - prof. Debi Roberson
2017-03-17 11:53:33

Video version with presentation: https://youtu.be/tFoAPwQAmuk For 50 years researchers around the world have investigated how perceptual categories are determined. The 'nature-nurture' debate has largely focused on two areas of classification - color and facial expressions of emotion. The talk summarized the similarities and differences between these two parallel lines of research, and explored how they have advanced our understanding of the relationship between culture, language and perception. About speaker: Debi Roberson obtained her PhD at the University of London in 1999. She joined the Department at Essex in 2000. She is interested in all areas of cross-cultural differences and similarities in cognition in children and adults and conducts fieldwork in Namibia, China, Papua New Guinea, South Korea and Egypt. The lecture is a part of the series “The Challenges to the Humanities in the 21st Century”, organized by SWPS University Interdisciplinary Doctoral Studies Program.
Video version with presentation: https://youtu.be/tFoAPwQAmuk For 50 years researchers around the world have investigated how perceptual categories are determined. The 'nature-nurture' debate has largely focused on two areas of classification - color and facial expressions of emotion. The talk summarized the similarities and differences between these two parallel lines of research, and explored how they have advanced our understanding of the relationship between culture, language and perception. About speaker: Debi Roberson obtained her PhD at the University of London in 1999. She joined the Department at Essex in 2000. She is interested in all areas of cross-cultural differences and similarities in cognition in children and adults and conducts fieldwork in Namibia, China, Papua New Guinea, South Korea and Egypt. The lecture is a part of the series “The Challenges to the Humanities in the 21st Century”, organized by SWPS University Interdisciplinary Doctoral Studies Program.

Jak działa nasz pamięć? Engram - czyli o powstawaniu śladów pamięciowych - prof. Małgorzata Kossut
2017-03-10 10:47:15

Wersja wideo z prezentacją: https://www.youtube.com/watch?v=sCooOB6LEmo Każde wspomnienie zostawia w mózgu ślad, odciska się na setkach komórek nerwowych, powodując w nich fizyczne zmiany. To engram. Ludzki mózg ma blisko sto miliardów neuronów i zdolność do przechowania petabajta informacji. Droga do zrozumienia na czym polega engram, jak powstaje, ile neuronów obejmuje, gdzie się tworzy, czy jest skupiony czy rozproszony po całym mózgu, mówiąc krótko - jak to działa - zajęła 100 lat. Wykonano tysiące doświadczeń na modelach zwierzęcych, przebadano setki pacjentów z uszkodzeniami mózgu i zaburzeniami pamięci, zjawiska bioelektryczne badano na skrawkach mózgu, szlaki przemian biochemicznych w hodowlach komórkowych przy pomocy mikroskopii elektronowej i laserowej rejestrowano zmiany w synapsach, prowadzono śródoperacyjne rejestracje czynności neuronów w mózgach ludzkich. Wszystko to doprowadziło do konsensusu, mówiącego, że pamięć jest własnością sieci, a powstawanie engramu polega na zmianie siły synaps w obwodach neuronalnych, składających się z wielu komórek i obejmujących szereg struktur mózgu, których specyfika zależy od zawartych w engramie informacji. Poznano, na czym ta zmiana siły synaps polega i jak powstaje. Dzięki nowym technikom biologii molekularnej i optogenetyki możliwe było zidentyfikowanie neuronów wchodzących w skład engramu a nawet stworzenie sztucznego śladu pamięciowego. Wykład przedstawia najważniejsze odkrycia na stuletniej drodze prowadzącej do poznania engramu i opisuje czekające jeszcze na neuronaukowców wyzwania. O prelegentce: prof. Małgorzata Kossut – kierownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej w IBD PAN i kierownik katedry Neurokognitywistyki w Uniwersytecie SWPS. Jest członkiem korespondentem PAN i PAU. Neurobiolożka specjalizująca się w neuroplastyczności układu nerwowego oraz neuronalnych mechanizmach uczenia się i pamięci, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk. Wykład odbył się podczas Dnia Mózgu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Dzień Mózgu to inicjatywa Koła Neuronauki Uniwersytetu SWPS, która w roku 2016 r. miała swoją 11 odsłonę. Kontekstem dla wydarzenia były obchody Światowego Tygodnia Mózgu. Co roku, podczas spotkań na Uniwersytecie SWPS można uczestniczyć w popularnonaukowych wykładach i warsztatach upowszechniających wiedzę na temat neuronauki – fascynującej dyscypliny, która zajmuje się układem nerwowym człowieka. Celem organizatorów jest zainteresowanie ludzi badaniami odkrywającymi zagadki naszego umysłu. Dlatego też program spotkań jest atrakcyjny zarówno dla specjalistów, jak i dla osób, które wcześniej nie miały styczności z tą fascynującą dziedziną nauki. Podczas trwających w tym dniu wykładów wszyscy uczestnicy zapraszani byli na pokazy, dzięki którym można było dowiedzieć się m.in. czym jest umysł?, jak to się dzieje, że w ogóle myślę?, skąd się biorą emocje?, dlaczego kłamiemy?, czy można czytać myśli?
Wersja wideo z prezentacją: https://www.youtube.com/watch?v=sCooOB6LEmo Każde wspomnienie zostawia w mózgu ślad, odciska się na setkach komórek nerwowych, powodując w nich fizyczne zmiany. To engram. Ludzki mózg ma blisko sto miliardów neuronów i zdolność do przechowania petabajta informacji. Droga do zrozumienia na czym polega engram, jak powstaje, ile neuronów obejmuje, gdzie się tworzy, czy jest skupiony czy rozproszony po całym mózgu, mówiąc krótko - jak to działa - zajęła 100 lat. Wykonano tysiące doświadczeń na modelach zwierzęcych, przebadano setki pacjentów z uszkodzeniami mózgu i zaburzeniami pamięci, zjawiska bioelektryczne badano na skrawkach mózgu, szlaki przemian biochemicznych w hodowlach komórkowych przy pomocy mikroskopii elektronowej i laserowej rejestrowano zmiany w synapsach, prowadzono śródoperacyjne rejestracje czynności neuronów w mózgach ludzkich. Wszystko to doprowadziło do konsensusu, mówiącego, że pamięć jest własnością sieci, a powstawanie engramu polega na zmianie siły synaps w obwodach neuronalnych, składających się z wielu komórek i obejmujących szereg struktur mózgu, których specyfika zależy od zawartych w engramie informacji. Poznano, na czym ta zmiana siły synaps polega i jak powstaje. Dzięki nowym technikom biologii molekularnej i optogenetyki możliwe było zidentyfikowanie neuronów wchodzących w skład engramu a nawet stworzenie sztucznego śladu pamięciowego. Wykład przedstawia najważniejsze odkrycia na stuletniej drodze prowadzącej do poznania engramu i opisuje czekające jeszcze na neuronaukowców wyzwania. O prelegentce: prof. Małgorzata Kossut – kierownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej w IBD PAN i kierownik katedry Neurokognitywistyki w Uniwersytecie SWPS. Jest członkiem korespondentem PAN i PAU. Neurobiolożka specjalizująca się w neuroplastyczności układu nerwowego oraz neuronalnych mechanizmach uczenia się i pamięci, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk. Wykład odbył się podczas Dnia Mózgu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Dzień Mózgu to inicjatywa Koła Neuronauki Uniwersytetu SWPS, która w roku 2016 r. miała swoją 11 odsłonę. Kontekstem dla wydarzenia były obchody Światowego Tygodnia Mózgu. Co roku, podczas spotkań na Uniwersytecie SWPS można uczestniczyć w popularnonaukowych wykładach i warsztatach upowszechniających wiedzę na temat neuronauki – fascynującej dyscypliny, która zajmuje się układem nerwowym człowieka. Celem organizatorów jest zainteresowanie ludzi badaniami odkrywającymi zagadki naszego umysłu. Dlatego też program spotkań jest atrakcyjny zarówno dla specjalistów, jak i dla osób, które wcześniej nie miały styczności z tą fascynującą dziedziną nauki. Podczas trwających w tym dniu wykładów wszyscy uczestnicy zapraszani byli na pokazy, dzięki którym można było dowiedzieć się m.in. czym jest umysł?, jak to się dzieje, że w ogóle myślę?, skąd się biorą emocje?, dlaczego kłamiemy?, czy można czytać myśli?

Zarządzanie, kultura, nauka, edukacja, rozwój - Paweł Potoroczyn i Andrzej Tucholski - Można!
2017-03-02 12:11:24

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=U61VLpiERUM Paweł Potoroczyn - Dyrektor Generalny Uniwersytetu SWPS. Dyplomata, pisarz, wydawca, producent muzyczny i filmowy. Od 2008 do 2016 roku dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesjonalista przemysłów kultury i patologiczny optymista. Ekspert komunikacji, filozofii marki, zarządzania wiedzą i snów na jawie. Członek Rady Programowej EFNI i Rady Powierniczej Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Członek-założyciel Lincoln Center Global Exchange (Nowy Jork). Dyplomata nieprzerwanie przez blisko piętnaście lat (Los Angeles, Nowy Jork, Londyn). Autor i egzekutor kampanii oskarowej Andrzeja Wajdy. Autor nominowanej do NIKE powieści „Ludzka Rzecz”. Publikował m.in. w Playboyu, Tygodniku Powszechnym, Rzeczpospolitej, Briefie. Prenumerator New Yorkera od 1989 r. Członek sekcji szermierczej CWKS Legia od 1970 roku. Skrzyżowanie misjonarza, lunatyka, odźwiernego i cyngla. Niedopasowany, kontrowersyjny, skuteczny. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, student psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=U61VLpiERUM Paweł Potoroczyn - Dyrektor Generalny Uniwersytetu SWPS. Dyplomata, pisarz, wydawca, producent muzyczny i filmowy. Od 2008 do 2016 roku dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesjonalista przemysłów kultury i patologiczny optymista. Ekspert komunikacji, filozofii marki, zarządzania wiedzą i snów na jawie. Członek Rady Programowej EFNI i Rady Powierniczej Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Członek-założyciel Lincoln Center Global Exchange (Nowy Jork). Dyplomata nieprzerwanie przez blisko piętnaście lat (Los Angeles, Nowy Jork, Londyn). Autor i egzekutor kampanii oskarowej Andrzeja Wajdy. Autor nominowanej do NIKE powieści „Ludzka Rzecz”. Publikował m.in. w Playboyu, Tygodniku Powszechnym, Rzeczpospolitej, Briefie. Prenumerator New Yorkera od 1989 r. Członek sekcji szermierczej CWKS Legia od 1970 roku. Skrzyżowanie misjonarza, lunatyka, odźwiernego i cyngla. Niedopasowany, kontrowersyjny, skuteczny. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, student psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

Jak uczyć dziecko szczęśliwie żyć? - Joanna Stroemich
2017-02-24 14:11:32

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=tAUlwk1Q0E4&t=814s Czym skorupka za młodu nasiąknie… – tak brzmi początek przysłowia. Rodzice, wychowawcy dokładają starań, aby wpajane wzorce zachowań, przynosiły jednak owoc pozytywny. W jaki zatem sposób nauczyć dziecko radości z życia? Czy poczucie samozadowolenia w życiu to również relacje z bliskimi, pozytywne myślenie? Na te i szereg innych pytań odpowiadała Joanna Stroemich podczas spotkania we wrocławskiej Strefie Rodzica. O prelegentce: Joanna Stroemich - psycholog, psychoprofilaktyk i psychoterapeuta, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii, diagnozy psychologicznej, interwencji kryzysowej, grupowych zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych z uczniami, studentami, rodzicami i nauczycielami. O projekcie: Strefa Rodzica to projekt Uniwersytetu SWPS, odpowiadający na współczesne potrzeby rodziców. Pogłębiamy wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pełnienia najtrudniejszej roli - ojca lub matki. Informacje o projekcie Strefa Rodzica SWPS: http://www.swps.pl/strefa-rodzica
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=tAUlwk1Q0E4&t=814s Czym skorupka za młodu nasiąknie… – tak brzmi początek przysłowia. Rodzice, wychowawcy dokładają starań, aby wpajane wzorce zachowań, przynosiły jednak owoc pozytywny. W jaki zatem sposób nauczyć dziecko radości z życia? Czy poczucie samozadowolenia w życiu to również relacje z bliskimi, pozytywne myślenie? Na te i szereg innych pytań odpowiadała Joanna Stroemich podczas spotkania we wrocławskiej Strefie Rodzica. O prelegentce: Joanna Stroemich - psycholog, psychoprofilaktyk i psychoterapeuta, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii, diagnozy psychologicznej, interwencji kryzysowej, grupowych zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych z uczniami, studentami, rodzicami i nauczycielami. O projekcie: Strefa Rodzica to projekt Uniwersytetu SWPS, odpowiadający na współczesne potrzeby rodziców. Pogłębiamy wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pełnienia najtrudniejszej roli - ojca lub matki. Informacje o projekcie Strefa Rodzica SWPS: http://www.swps.pl/strefa-rodzica

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie