Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie. Odkrywa możliwości działania, jakie w różnych sferach życia daje psychologia. Jego założeniem jest udostępnienie rzetelnej wiedzy psychologicznej, do której można sięgać niezależnie od miejsca i czasu, w jakim się znajdujemy. Więcej informacji o projekcie: psyche.swps.pl.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

"Jak badać mózg?" - M. Magnuski, A. Kołodziej, A. Kozak, P. Sobczak, T. Gąsiewski
2016-01-12 11:49:31

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=CSreGrNDmT0 Czy komórki naszego mózgu się komunikują i jak to podsłuchać? Jak śledzić ruchy oczu i po co właściwie to robić? Dlaczego rezonans magnetyczny huczy i po co mu magnes? „Jak badać mózg” to krótka historia o tym, jakie metody wykorzystują dziś naukowcy do zgłębiania tajemnic mózgu, podczas której absolwenci i studenci neurokognitywistyki postarają się odpowiedzieć na męczące Was neuro-pytania. Więcej: http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/jak-badac-mozg
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=CSreGrNDmT0 Czy komórki naszego mózgu się komunikują i jak to podsłuchać? Jak śledzić ruchy oczu i po co właściwie to robić? Dlaczego rezonans magnetyczny huczy i po co mu magnes? „Jak badać mózg” to krótka historia o tym, jakie metody wykorzystują dziś naukowcy do zgłębiania tajemnic mózgu, podczas której absolwenci i studenci neurokognitywistyki postarają się odpowiedzieć na męczące Was neuro-pytania. Więcej: http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/jak-badac-mozg

Życie, praca, psychologia, motywacja, temperament - prof. Jan Strelau i Andrzej Tucholski - Można!
2016-01-12 11:39:53

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=7uwxgEveItU Prof. dr hab. Jan Strelau (ur. 30 maja 1931 w Gdańsku), polski psycholog znany w skali międzynarodowej ze swoich badań nad temperamentem. Od 1957 do 2001 jego kariera naukowa związana była z Uniwersytetem Warszawskim, a od roku 2001 z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, gdzie był pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii, a od 2002 pełni funkcję prorektora ds. nauki. Jest autorem Regulacyjnej Teorii Temperamentu (RTT), która koncentruje się na formalnych aspektach zachowania obejmujących charakterystykę energetyczną (E) i temporalną (T), na które składają się takie cechy jak: wrażliwość sensoryczna, reaktywność emocjonalna, wytrzymałość i aktywność (E) oraz żwawość i perseweratywność (T). Do ich pomiaru służy inwentarz Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) skonstruowany przez niego i Bogdana Zawadzkiego. FCZ-KT został zaadaptowany do wielu wersji językowych, podobnie jak Kwestionariusz Temperamentu rozpowszechniony zagranicą jako Strelau Temperament Inventory (STI), a od 1998 roku w nowej adaptacji jako Kwestionariusz PTS (Strelau i Zawadzki) znany jako Pavlovian Temperament Survey (PTS) zaadaptowany do 16 wersji językowych. Badania prowadzone w ramach RTT koncentrują się na funkcjonalnej roli temperamentu w procesie adaptacji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania człowieka w warunkach trudnych (stresowych) i jego znaczeniu jako jednego z czynników wpływających na zaburzenia w zachowaniu (m.in. PTSD). W ramach licznych badań prowadzonych w paradygmacie genetyki zachowania Strelau i jego współpracownicy wykazali, że za różnice indywidualne w cechach temperamentu w około 40% odpowiada czynnik genetyczny, co podkreśla rolę środowiska, w tym głównie środowiska specyficznego (dla każdego członka rodziny) w kształtowaniu cech temperamentu. Strelau założył w Uniwersytecie Warszawskim pierwszą w Polsce Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych oraz stworzył w tymże Uniwersytecie Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984-1988) a także przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Psychologii Różnic Indywidualnych (1993-1995). Był również wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych (IUPsyS; 1996-2000) oraz wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk (2002-2006). Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem zagranicznym Fińskiej Akademii Nauk i Literatury. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Moskwie. Jest także laureatem wielu nagród, w tym: - Nagroda Prezesa Rady Ministrów w kategorii "za wybitny dorobek naukowy” - Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (tzw. polski Nobel) - Nagroda Fundacji Humboldta „Humboldt Research Award to Emitent Foreign Academics” za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad osobowością - Nagroda Towarzystwa Maxa Plancka (wraz z prof. Aloisem Angleitnerem) za międzynarodowe wybitne osiągnięcia badawcze - Nagroda New Europe Prize 1997 fundowana przez sześć instytutów badań zaawansowanych (Institutes for Advanced Study – Stanford, Princeton, Chapel Hill, Uppsala i Wassenaar. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.
Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=7uwxgEveItU Prof. dr hab. Jan Strelau (ur. 30 maja 1931 w Gdańsku), polski psycholog znany w skali międzynarodowej ze swoich badań nad temperamentem. Od 1957 do 2001 jego kariera naukowa związana była z Uniwersytetem Warszawskim, a od roku 2001 z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, gdzie był pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii, a od 2002 pełni funkcję prorektora ds. nauki. Jest autorem Regulacyjnej Teorii Temperamentu (RTT), która koncentruje się na formalnych aspektach zachowania obejmujących charakterystykę energetyczną (E) i temporalną (T), na które składają się takie cechy jak: wrażliwość sensoryczna, reaktywność emocjonalna, wytrzymałość i aktywność (E) oraz żwawość i perseweratywność (T). Do ich pomiaru służy inwentarz Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) skonstruowany przez niego i Bogdana Zawadzkiego. FCZ-KT został zaadaptowany do wielu wersji językowych, podobnie jak Kwestionariusz Temperamentu rozpowszechniony zagranicą jako Strelau Temperament Inventory (STI), a od 1998 roku w nowej adaptacji jako Kwestionariusz PTS (Strelau i Zawadzki) znany jako Pavlovian Temperament Survey (PTS) zaadaptowany do 16 wersji językowych. Badania prowadzone w ramach RTT koncentrują się na funkcjonalnej roli temperamentu w procesie adaptacji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania człowieka w warunkach trudnych (stresowych) i jego znaczeniu jako jednego z czynników wpływających na zaburzenia w zachowaniu (m.in. PTSD). W ramach licznych badań prowadzonych w paradygmacie genetyki zachowania Strelau i jego współpracownicy wykazali, że za różnice indywidualne w cechach temperamentu w około 40% odpowiada czynnik genetyczny, co podkreśla rolę środowiska, w tym głównie środowiska specyficznego (dla każdego członka rodziny) w kształtowaniu cech temperamentu. Strelau założył w Uniwersytecie Warszawskim pierwszą w Polsce Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych oraz stworzył w tymże Uniwersytecie Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984-1988) a także przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Psychologii Różnic Indywidualnych (1993-1995). Był również wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych (IUPsyS; 1996-2000) oraz wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk (2002-2006). Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem zagranicznym Fińskiej Akademii Nauk i Literatury. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Moskwie. Jest także laureatem wielu nagród, w tym: - Nagroda Prezesa Rady Ministrów w kategorii "za wybitny dorobek naukowy” - Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (tzw. polski Nobel) - Nagroda Fundacji Humboldta „Humboldt Research Award to Emitent Foreign Academics” za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad osobowością - Nagroda Towarzystwa Maxa Plancka (wraz z prof. Aloisem Angleitnerem) za międzynarodowe wybitne osiągnięcia badawcze - Nagroda New Europe Prize 1997 fundowana przez sześć instytutów badań zaawansowanych (Institutes for Advanced Study – Stanford, Princeton, Chapel Hill, Uppsala i Wassenaar. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

Psychologia randki - dr Konrad Maj
2015-12-10 20:20:51

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=DzGtUVwpXf8 Jakie miejsca są najlepsze na randkę? Co jest istotne dla mężczyzn, a co dla kobiet w bliskich związkach? Jak pożądane cechy kobiet i mężczyźni diagnozują podczas spotkania? Co jest ważne w wyglądzie? Jak działa pobudzenie fizjologiczne? Czy istnieje coś takiego jak „chemia” w relacji? Jakie znaczenie ma faza cyklu kobiecego dla preferencji partnera? Jakie błędy popełniają najczęściej obie płcie podczas randki? O prelegencie: Konrad Maj – psycholog społeczny i trener, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS, pełnomocnik w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji społecznych. Specjalizuje się w psychologii grup społecznych, komunikacji oraz psychologii wpływu społecznego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady z tego zakresu. W roku 2013 był Kierownikiem Projektu „Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych”, realizowanego na Uniwersytecie SWPS z funduszy UE, obecnie kieruje projektem popularyzującym naukę pt. „Horyzonty Poznania”. Realizuje również grant badawczy z funduszy NCN na temat dezinformacji w mediach. Często udziela wypowiedzi w mediach, zarówno dla radia, telewizji jak i prasy, popularyzując psychologię oraz komentując bieżące wydarzenia społeczne. O projekcie: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=DzGtUVwpXf8 Jakie miejsca są najlepsze na randkę? Co jest istotne dla mężczyzn, a co dla kobiet w bliskich związkach? Jak pożądane cechy kobiet i mężczyźni diagnozują podczas spotkania? Co jest ważne w wyglądzie? Jak działa pobudzenie fizjologiczne? Czy istnieje coś takiego jak „chemia” w relacji? Jakie znaczenie ma faza cyklu kobiecego dla preferencji partnera? Jakie błędy popełniają najczęściej obie płcie podczas randki? O prelegencie: Konrad Maj – psycholog społeczny i trener, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS, pełnomocnik w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji społecznych. Specjalizuje się w psychologii grup społecznych, komunikacji oraz psychologii wpływu społecznego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady z tego zakresu. W roku 2013 był Kierownikiem Projektu „Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych”, realizowanego na Uniwersytecie SWPS z funduszy UE, obecnie kieruje projektem popularyzującym naukę pt. „Horyzonty Poznania”. Realizuje również grant badawczy z funduszy NCN na temat dezinformacji w mediach. Często udziela wypowiedzi w mediach, zarówno dla radia, telewizji jak i prasy, popularyzując psychologię oraz komentując bieżące wydarzenia społeczne. O projekcie: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche

"Jak rozwinąć skrzydła, czyli o istocie motywacji" - dr Marek Skała
2015-12-08 10:21:08

Kiedy czegoś chcemy, szukamy motywacji. Ale której – wewnętrznej, zewnętrznej czy tożsamościowej? Na każdego z nas może działać inna. Ponadto motywacja nie trwa wiecznie, każdy ma wzloty i upadki. Dlatego warto się wzmacniać, na czas tych słabszych chwil. Często szukamy motywacji, by zmienić to, co jest, na coś innego, nowego. Jednakże, aby skutecznie pozbyć się starych nawyków, albo zbudować nowe, potrzebujemy struktur, schematów zgodnych z ludzką psychiką. I o tym, jak robić to skutecznie, jest ten wykład. O prelegencie: dr Marek Skała – trener, coach, mówca inspiracyjny. Właściciel firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkoleń (tytuł Najlepszej Firmy Szkoleniowej 2014) oraz współwłaściciel Grupy PRC. Pracuje dla największych firm w Polsce. Dziennikarz – publicysta, autor kilkuset tekstów z zakresu biznesu oraz bestsellerów „Psychologia zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja odczarowana”. Laureat nagrody Ostre Pióro BCC. Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR. Prowadzi gościnnie zajęcia z PR i HR na kilku uczelniach w kraju. Przewodnik górski, ratownik nurkowy. Wykład wygłoszony w ramach projektu Strefa Psyche SWPS. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche
Kiedy czegoś chcemy, szukamy motywacji. Ale której – wewnętrznej, zewnętrznej czy tożsamościowej? Na każdego z nas może działać inna. Ponadto motywacja nie trwa wiecznie, każdy ma wzloty i upadki. Dlatego warto się wzmacniać, na czas tych słabszych chwil. Często szukamy motywacji, by zmienić to, co jest, na coś innego, nowego. Jednakże, aby skutecznie pozbyć się starych nawyków, albo zbudować nowe, potrzebujemy struktur, schematów zgodnych z ludzką psychiką. I o tym, jak robić to skutecznie, jest ten wykład. O prelegencie: dr Marek Skała – trener, coach, mówca inspiracyjny. Właściciel firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkoleń (tytuł Najlepszej Firmy Szkoleniowej 2014) oraz współwłaściciel Grupy PRC. Pracuje dla największych firm w Polsce. Dziennikarz – publicysta, autor kilkuset tekstów z zakresu biznesu oraz bestsellerów „Psychologia zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja odczarowana”. Laureat nagrody Ostre Pióro BCC. Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR. Prowadzi gościnnie zajęcia z PR i HR na kilku uczelniach w kraju. Przewodnik górski, ratownik nurkowy. Wykład wygłoszony w ramach projektu Strefa Psyche SWPS. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche

"Mindfulness - ale co to i po co?" - Anna Gubernat, Anna Mazuś i Katarzyna Prątnicka
2015-12-08 10:03:47

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=8FOGj_M5t_k Choć metoda ma już prawie 36 lat, jest badana i praktykowana na najlepszych uczelniach świata (m.in. na uniwersytetach takich jak Harvard, Oxford, Cambridge, Yale, UCLA i wielu innych) wciąż pozostaje mało znana w Polsce. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Mindfulness, o metodzie, twórcach, historii, możliwych zastosowaniach (ponad 3500 badań potwierdza jej skuteczność w wielu obszarach zastosowań), jakie korzyści płyną z praktyki uważności - posłuchaj, popraktykuj razem z nami. O prelegentkach: Anna Gubernat - Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pomysłodawczyni, założycielka i przewodnicząca Koła Naukowego Mindfulness. Inicjatorka rozszerzenia działalności Koła na pozostałe Wydziały Zamiejscowe Uniwersytetu SWPS. Prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Anna Mazuś - psycholog, absolwent psychologii klinicznej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Absolwent kursu socjoterapii i pomocy psychologicznej przy fundacji ETOH w Warszawie. Uczestnik kursów medytacyjnych, odosobnień medytacyjnych, kursu redukcji stresu. Nauczyciel MBSR w trakcie certyfikacji przez Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech. Katarzyna Prątnicka - psycholog, specjalność: Psychologia kliniczna, 1. specjalizacja: Psychoedukacja - Zastosowanie metod aktywnych/Podstawy treningu i warsztatu psychologicznego, 2. specjalizacja: Cognitive-Behavioural Therapy - Evidence Based Treatment of Mental Disorders. Jest Nauczycielem MBSR / MBCT Treningu Redukcji Stresu Opartej Na Uważności / Terapii Poznawczej Opartej Na Uważności, The Institute For Mindfulness Based Approaches, Niemcy. Więcej informacji o spotkaniu i prelegentkach: https://www.facebook.com/events/1876950595863712 http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/mindfulness-ale-co-i-po-co
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=8FOGj_M5t_k Choć metoda ma już prawie 36 lat, jest badana i praktykowana na najlepszych uczelniach świata (m.in. na uniwersytetach takich jak Harvard, Oxford, Cambridge, Yale, UCLA i wielu innych) wciąż pozostaje mało znana w Polsce. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Mindfulness, o metodzie, twórcach, historii, możliwych zastosowaniach (ponad 3500 badań potwierdza jej skuteczność w wielu obszarach zastosowań), jakie korzyści płyną z praktyki uważności - posłuchaj, popraktykuj razem z nami. O prelegentkach: Anna Gubernat - Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pomysłodawczyni, założycielka i przewodnicząca Koła Naukowego Mindfulness. Inicjatorka rozszerzenia działalności Koła na pozostałe Wydziały Zamiejscowe Uniwersytetu SWPS. Prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Anna Mazuś - psycholog, absolwent psychologii klinicznej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Absolwent kursu socjoterapii i pomocy psychologicznej przy fundacji ETOH w Warszawie. Uczestnik kursów medytacyjnych, odosobnień medytacyjnych, kursu redukcji stresu. Nauczyciel MBSR w trakcie certyfikacji przez Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech. Katarzyna Prątnicka - psycholog, specjalność: Psychologia kliniczna, 1. specjalizacja: Psychoedukacja - Zastosowanie metod aktywnych/Podstawy treningu i warsztatu psychologicznego, 2. specjalizacja: Cognitive-Behavioural Therapy - Evidence Based Treatment of Mental Disorders. Jest Nauczycielem MBSR / MBCT Treningu Redukcji Stresu Opartej Na Uważności / Terapii Poznawczej Opartej Na Uważności, The Institute For Mindfulness Based Approaches, Niemcy. Więcej informacji o spotkaniu i prelegentkach: https://www.facebook.com/events/1876950595863712 http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/mindfulness-ale-co-i-po-co

"Jak dogonić swoje szczęście - co nam podpowiada psychologia pozytywna?" - dr Agnieszka Czerw
2015-12-07 10:10:09

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=tzUU2YlvMLI Psychologia pozytywna, to nurt w psychologii, który pojawił się wraz z końcem XX wieku w USA. Dzisiaj jest jednym z prężniej rozwijających się nurtów psychologicznych. Budzi jednak często kontrowersje i nie jest zawsze dobrze rozumiana. W trakcie wykładu omówione zostaną teoretyczne założenia psychologii pozytywnej oraz wyniki badań dotyczących szczęścia człowieka. Słuchacze dowiedzą się więc od czego zależy nasze szczęście, co to właściwie znaczy być szczęśliwym oraz jak duży wpływ mamy na kształtowanie swojego szczęśliwego losu. Ponieważ psychologia pozytywna posługuje się w badaniach nowoczesną metodologią i dobrze zweryfikowanymi procedurami, dlatego można przytoczyć wiele „twardych dowodów" związanych z przyczynami naszego szczęścia oraz jego konsekwencjami. Przykłady takich badań zostaną przytoczone w trakcie tego wykładu. Dr Agnieszka Czerw - jej zainteresowania naukowe skupiają się na psychologii pracy i organizacji. Od kilkunastu lat zajmuje się tymi zagadnieniami w kontekście psychologii pozytywnej – prężnie rozwijającego się obszaru psychologii. Autorka wielu kwestionariuszy psychologicznych – np. do pomiaru optymizmu, postaw wobec pracy czy dobrostanu w sytuacji pracy. Swoje zainteresowania badawcze podsumowała w książkach: „Optymizm. Perspektywa psychologiczna" oraz jako współautorka „Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną" i licznych artykułach naukowych i popularnych. Jest także współautorką Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych stworzonego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wykorzystywanego w polskim poradnictwie zawodowym. Popularyzacją psychologii pozytywnej zajmuje się także w Polskim Towarzystwie Psychologii Pozytywnej, w którym jest Vice-przewodniczącą Zarządu. Wykład zorganizowany w ramach projektu Strefa Psyche SWPS. Więcej: http://swps.pl/strefa-psyche
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=tzUU2YlvMLI Psychologia pozytywna, to nurt w psychologii, który pojawił się wraz z końcem XX wieku w USA. Dzisiaj jest jednym z prężniej rozwijających się nurtów psychologicznych. Budzi jednak często kontrowersje i nie jest zawsze dobrze rozumiana. W trakcie wykładu omówione zostaną teoretyczne założenia psychologii pozytywnej oraz wyniki badań dotyczących szczęścia człowieka. Słuchacze dowiedzą się więc od czego zależy nasze szczęście, co to właściwie znaczy być szczęśliwym oraz jak duży wpływ mamy na kształtowanie swojego szczęśliwego losu. Ponieważ psychologia pozytywna posługuje się w badaniach nowoczesną metodologią i dobrze zweryfikowanymi procedurami, dlatego można przytoczyć wiele „twardych dowodów" związanych z przyczynami naszego szczęścia oraz jego konsekwencjami. Przykłady takich badań zostaną przytoczone w trakcie tego wykładu. Dr Agnieszka Czerw - jej zainteresowania naukowe skupiają się na psychologii pracy i organizacji. Od kilkunastu lat zajmuje się tymi zagadnieniami w kontekście psychologii pozytywnej – prężnie rozwijającego się obszaru psychologii. Autorka wielu kwestionariuszy psychologicznych – np. do pomiaru optymizmu, postaw wobec pracy czy dobrostanu w sytuacji pracy. Swoje zainteresowania badawcze podsumowała w książkach: „Optymizm. Perspektywa psychologiczna" oraz jako współautorka „Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną" i licznych artykułach naukowych i popularnych. Jest także współautorką Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych stworzonego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wykorzystywanego w polskim poradnictwie zawodowym. Popularyzacją psychologii pozytywnej zajmuje się także w Polskim Towarzystwie Psychologii Pozytywnej, w którym jest Vice-przewodniczącą Zarządu. Wykład zorganizowany w ramach projektu Strefa Psyche SWPS. Więcej: http://swps.pl/strefa-psyche

Technologia, psychologia, biznes, nauka, startup - Konrad Bocian i Andrzej Tucholski - Można!
2015-11-23 12:10:39

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=bKY4qXQMj2g Konrad Bocian - absolwent i doktorant Uniwersytetu SWPS. Interesuje się psychologią moralności i psychologią ewolucyjną, emocjami, popularyzacją badań naukowych, reklamą, nowymi technologiami oraz marketingiem w sieci. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki, członek European Association of Social Psychology, Society for Personality and Social Psychology, Association for Psychological Science oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Zdobywca nagród za najlepsze projekty badawcze (XIV Studencka Sesja Naukowa, Młody Naukowiec) oraz wystąpienie konferencyjne (X Zjazd PSPS). Uczestnik szkoły zimowej REMICS (Zakopane) oraz szkoły letniej SISPP (UC Davis, Kalifornia). Chief Science Officer w firmie Quantum Lab Co. oraz dziennikarz naukowy piszący dla portalu naukowego badania.net i czasopisma Focus Coaching. "Można!" to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, student psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=bKY4qXQMj2g Konrad Bocian - absolwent i doktorant Uniwersytetu SWPS. Interesuje się psychologią moralności i psychologią ewolucyjną, emocjami, popularyzacją badań naukowych, reklamą, nowymi technologiami oraz marketingiem w sieci. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki, członek European Association of Social Psychology, Society for Personality and Social Psychology, Association for Psychological Science oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Zdobywca nagród za najlepsze projekty badawcze (XIV Studencka Sesja Naukowa, Młody Naukowiec) oraz wystąpienie konferencyjne (X Zjazd PSPS). Uczestnik szkoły zimowej REMICS (Zakopane) oraz szkoły letniej SISPP (UC Davis, Kalifornia). Chief Science Officer w firmie Quantum Lab Co. oraz dziennikarz naukowy piszący dla portalu naukowego badania.net i czasopisma Focus Coaching. "Można!" to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, student psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

"Władza kobiet" - dr Aleksandra Cisłak
2015-11-15 20:17:59

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=cDMjNJGHHPY Kobiet sprawujących władzę - w polityce, religii, gospodarce - było i jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn. Dlaczego? W jakim stopniu za te nierówności odpowiada tendencyjne spostrzeganie kobiet jako niedopasowanych do władzy, a w jakim sama niechęć kobiet do zajmowania wysokich stanowisk? Wyniki wielu badań pokazują, że gdy kobiety zachowują się po kobiecemu - w ocenie społecznej nie nadają się do sprawowania władzy. Gdy zaś podejmują zachowania zgodne z oczekiwaniami żywionymi wobec liderów, to są karane za to, że takie zachowanie nie przystoi kobiecie. Paradoksalnie, szansę na zdobycie władzy kobiety dostają wtedy, gdy dzieje się źle. Dlaczego - skoro do władzy się nie nadają? Często zresztą zdaniem samych kobiet, które albo rezygnują ze zdobywania wysokich stanowisk, albo gdy już je zdobędą, to stają sie nawet bardziej surowe w ocenie innych. Czy w tej sytuacji parytety mogą zadziałać? A przede wszystkim - czy równy dostęp obu płci do władzy byłby dla wszystkich korzystny? Aleksandra Cisłak - Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UW oraz psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS. Jest adiunktem w Katedrze Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS oraz w Pracowni Psychologii Politycznej w Instytucie Psychologii PAN. W swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim problematyką spostrzegania społecznego – tym, co kieruje naszymi ocenami innych ludzi i samego siebie, ponadto prowadzi badania poświęcone wpływowi władzy na spostrzeganie społeczne. Interesuje się także psychologią polityczną – zwłaszcza rozwiązywaniem konfliktów oraz tym, co rządzi wyborami różnych strategii rozwiązywania konfliktów politycznych. Jest autorką licznych tekstów popularno-naukowych ukazujących się w Pomocniku Psychologicznym Polityki.
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=cDMjNJGHHPY Kobiet sprawujących władzę - w polityce, religii, gospodarce - było i jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn. Dlaczego? W jakim stopniu za te nierówności odpowiada tendencyjne spostrzeganie kobiet jako niedopasowanych do władzy, a w jakim sama niechęć kobiet do zajmowania wysokich stanowisk? Wyniki wielu badań pokazują, że gdy kobiety zachowują się po kobiecemu - w ocenie społecznej nie nadają się do sprawowania władzy. Gdy zaś podejmują zachowania zgodne z oczekiwaniami żywionymi wobec liderów, to są karane za to, że takie zachowanie nie przystoi kobiecie. Paradoksalnie, szansę na zdobycie władzy kobiety dostają wtedy, gdy dzieje się źle. Dlaczego - skoro do władzy się nie nadają? Często zresztą zdaniem samych kobiet, które albo rezygnują ze zdobywania wysokich stanowisk, albo gdy już je zdobędą, to stają sie nawet bardziej surowe w ocenie innych. Czy w tej sytuacji parytety mogą zadziałać? A przede wszystkim - czy równy dostęp obu płci do władzy byłby dla wszystkich korzystny? Aleksandra Cisłak - Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UW oraz psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS. Jest adiunktem w Katedrze Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS oraz w Pracowni Psychologii Politycznej w Instytucie Psychologii PAN. W swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim problematyką spostrzegania społecznego – tym, co kieruje naszymi ocenami innych ludzi i samego siebie, ponadto prowadzi badania poświęcone wpływowi władzy na spostrzeganie społeczne. Interesuje się także psychologią polityczną – zwłaszcza rozwiązywaniem konfliktów oraz tym, co rządzi wyborami różnych strategii rozwiązywania konfliktów politycznych. Jest autorką licznych tekstów popularno-naukowych ukazujących się w Pomocniku Psychologicznym Polityki.

Motywacja, efektywność, wytrwałość - dr Ewa Jarczewska-Gerc i Andrzej Tucholski - Można!
2015-11-02 13:25:35

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=owDlhYSQHZU Dr Ewa Jarczewska-Gerc - Zajmuje się psychologią motywacji, efektywnością i wytrwałością w działaniu oraz symulacjami mentalnymi. Interesuje się związkami między różnymi formami myślenia i wyobrażania sobie a efektywnością i wytrwałością w działaniu oraz stresem i jego korelatami. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi seminarium magisterskie oraz zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychologii różnic indywidualnych oraz wywiadu psychologicznego. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, student psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.
Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=owDlhYSQHZU Dr Ewa Jarczewska-Gerc - Zajmuje się psychologią motywacji, efektywnością i wytrwałością w działaniu oraz symulacjami mentalnymi. Interesuje się związkami między różnymi formami myślenia i wyobrażania sobie a efektywnością i wytrwałością w działaniu oraz stresem i jego korelatami. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi seminarium magisterskie oraz zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychologii różnic indywidualnych oraz wywiadu psychologicznego. Można! to cykl rozmów z ludźmi, którzy swoim przykładem pokazują, jak wiele zależy od nas samych i udowadniają, że naprawdę można. Gospodarzem programu jest Andrzej Tucholski, autor bloga andrzejtucholski.pl, student psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

"Learn, how to learn" - prof. Tony Buzan
2015-10-07 17:21:47

Video version: https://www.youtube.com/watch?v=QEokHNWf-Qg Professor Tony Buzan who has popularized the idea of mental literacy and a thinking technique known as Mind Mapping was a guest of the SWPS University. During his Learn how to Learn - on Effective Learning Techniques lecture, he will tell you: - how to make studying pleasant - how to develop your creativity and innovation - which studying techniques will enable you to read fast and memorize more
Video version: https://www.youtube.com/watch?v=QEokHNWf-Qg Professor Tony Buzan who has popularized the idea of mental literacy and a thinking technique known as Mind Mapping was a guest of the SWPS University. During his Learn how to Learn - on Effective Learning Techniques lecture, he will tell you: - how to make studying pleasant - how to develop your creativity and innovation - which studying techniques will enable you to read fast and memorize more

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie