Footsteps - Modlitwa śladami Chrystusa w Ewangelii

Poszukiwać Chrystusa, odnaleźć i pokochać Go. Tak św. Josemaría Escrivá rozumie drogę chrześcijanina. Te nagrania, to rozważania wokół Jezusa ukazanego nam przez Ewangelie. Mamy nadzieję, że pomogą słuchaczom spotkać Chrystusa w ich osobistej modlitwie, wsłuchać się w Jego kroki i podążyć Jego śladem w codziennym życiu.


Odcinki od najnowszych:

Umiejętne Naśladowanie Jezusa [WW]
2024-05-29 02:00:00

Przykład Jezusa porywa i zachęca do naśladowania. Ale historia synów Zebedeusza (por. Mk 10, 32-45) i ich zawołanie "Possumus - możemy!" pokazuje, że można chcieć być uczniem Jezusa za pomocą własnych sił. Jezus pokazuje, że nie tędy droga. Fascynacja Jezusem powinna iść w parze z opieraniem się na Nim w modlitwie i sakramentach. (ks. Wojciech Woźny)
Przykład Jezusa porywa i zachęca do naśladowania. Ale historia synów Zebedeusza (por. Mk 10, 32-45) i ich zawołanie "Possumus - możemy!" pokazuje, że można chcieć być uczniem Jezusa za pomocą własnych sił. Jezus pokazuje, że nie tędy droga. Fascynacja Jezusem powinna iść w parze z opieraniem się na Nim w modlitwie i sakramentach. (ks. Wojciech Woźny)

Miłość Wymaga Ofiary [SUR]
2024-05-25 02:00:00

Zjednoczenie z Bogiem jest związane ze składaniem duchowych ofiar, czynów wykonanych z miłości. Kiedy czasami brakuje nam sił, przypomnijmy, jak bardzo Bóg nas kocha. (ks. Stanisław Urmański)
Zjednoczenie z Bogiem jest związane ze składaniem duchowych ofiar, czynów wykonanych z miłości. Kiedy czasami brakuje nam sił, przypomnijmy, jak bardzo Bóg nas kocha. (ks. Stanisław Urmański)

Zmartwychwstanie Nastraja Optymistycznie [WW]
2024-04-24 02:00:00

Syn Boży przyszedł żeby świat odkupić, a nie żeby go potępić (por. J 12, 44-59). Zmarrtywchwstanie nastraja optymistycznie chrześcijanina i to widać w jego życiu. (ks. Wojciech Woźny)
Syn Boży przyszedł żeby świat odkupić, a nie żeby go potępić (por. J 12, 44-59). Zmarrtywchwstanie nastraja optymistycznie chrześcijanina i to widać w jego życiu. (ks. Wojciech Woźny)

Prawdziwy Człowiek [MKW]
2024-04-17 02:00:00

W Ewangelii często widzimy Pana Jezusa przy jedzeniu. Również po zmartwychwstaniu Chrystus parokrotnie spotyka się z uczniami przy posiłku. Ewangeliści to podkreślają. I mają powód. (ks. Michał Kwitliński)
W Ewangelii często widzimy Pana Jezusa przy jedzeniu. Również po zmartwychwstaniu Chrystus parokrotnie spotyka się z uczniami przy posiłku. Ewangeliści to podkreślają. I mają powód. (ks. Michał Kwitliński)

Zostań Bohaterem Zamiast Ślimakiem [WW]
2024-04-03 02:00:00

Spotkanie w Emaus ożywia w uczniach wiarę w Zmartwychwstanie i pozwala im pozostawić trwały dobry ślad ewangelicznej radości, zamiast zgorzknienia i odrażającego "śladu ślimaka". (ks. Wojciech Woźny
Spotkanie w Emaus ożywia w uczniach wiarę w Zmartwychwstanie i pozwala im pozostawić trwały dobry ślad ewangelicznej radości, zamiast zgorzknienia i odrażającego "śladu ślimaka". (ks. Wojciech Woźny

Zmartwychwstanie To Nie Prima Aprilis [MKW]
2024-04-01 02:00:00

W czytaniach drugiego dnia Oktawy Wielkiejnocy widzimy ludzi wiary - Piotra, głoszącego orędzie o zmartwychwstaniu, kobiety, które biegną podzielić się radosną nowiną i spotykają żywego Jezusa. Widzimy też ludzi, którzy w jakiś sposób byli świadkami zmartwychwstania Jezusa i za pieniądze kłamią. Można powiedzieć, że zrobili ze swego życia gorzki "prima aprilis". (ks. Michał Kwitliński)
W czytaniach drugiego dnia Oktawy Wielkiejnocy widzimy ludzi wiary - Piotra, głoszącego orędzie o zmartwychwstaniu, kobiety, które biegną podzielić się radosną nowiną i spotykają żywego Jezusa. Widzimy też ludzi, którzy w jakiś sposób byli świadkami zmartwychwstania Jezusa i za pieniądze kłamią. Można powiedzieć, że zrobili ze swego życia gorzki "prima aprilis". (ks. Michał Kwitliński)

Pamiątka [MKW]
2024-03-27 21:55:21

Pan Jezus nazwał Eucharystię "pamiątką", bo w języku Biblii oznacza pamiątka oznacza uczynić w jakiś sposób obecne konkretne wydarzenie, w którym Bóg wchodzi w naszą historię. Triduum Paschalne i każda Msza czynią obecną pośród nas ofiarę Chrystusa. (ks. Michał Kwitliński)
Pan Jezus nazwał Eucharystię "pamiątką", bo w języku Biblii oznacza pamiątka oznacza uczynić w jakiś sposób obecne konkretne wydarzenie, w którym Bóg wchodzi w naszą historię. Triduum Paschalne i każda Msza czynią obecną pośród nas ofiarę Chrystusa. (ks. Michał Kwitliński)

Męka Pana Jezusa [SUR]
2024-03-20 01:00:00

Pan Jezus idzie na krzyż bo tego chce, czyni to w sposób wolny, rozumiejąc, że prowadzi to do odkupienia nas. My także możemy działać w ten sposób, skupiając się na celach do których dążymy, a nie na trudnościach, które zwykle związane są z drogą do celu. (ks. Stanisław Urmański)
Pan Jezus idzie na krzyż bo tego chce, czyni to w sposób wolny, rozumiejąc, że prowadzi to do odkupienia nas. My także możemy działać w ten sposób, skupiając się na celach do których dążymy, a nie na trudnościach, które zwykle związane są z drogą do celu. (ks. Stanisław Urmański)

Wybaczać To Dzielić Się Wdzięcznością [WW]
2024-03-06 01:00:00

Na pytanie Piotra ile razy należy przebaczać, Jezus odpowiada, że w nieskończoność (por. Mt 18, 21-35). Opowieść o nielitościwym dłużniku podpowiada nam, że wybaczanie rodzi się z uświadomienia sobie, że zawdzięczamy Bogu i innym tyle, że bledną przy tym urazy, których mogliśmy doznać ze strony kogokolwiek. Przebaczyć, to w gruncie rzeczy, dzielić się wdzięcznością. (ks. Wojciech Woźny)
Na pytanie Piotra ile razy należy przebaczać, Jezus odpowiada, że w nieskończoność (por. Mt 18, 21-35). Opowieść o nielitościwym dłużniku podpowiada nam, że wybaczanie rodzi się z uświadomienia sobie, że zawdzięczamy Bogu i innym tyle, że bledną przy tym urazy, których mogliśmy doznać ze strony kogokolwiek. Przebaczyć, to w gruncie rzeczy, dzielić się wdzięcznością. (ks. Wojciech Woźny)

Czas Przemiany [MKW]
2024-02-24 01:00:00

Choć Pan Jezus nie potrzebuje nawrócenia, bo to my nawracamy się ku Niemu, to historia jego pobytu na pustyni i przemienienie na Górze Tabor mówią nam dużo na czym polega nasza wewnętrzna przemiana, która jest celem pokuty. (ks. Michał Kwitliński)
Choć Pan Jezus nie potrzebuje nawrócenia, bo to my nawracamy się ku Niemu, to historia jego pobytu na pustyni i przemienienie na Górze Tabor mówią nam dużo na czym polega nasza wewnętrzna przemiana, która jest celem pokuty. (ks. Michał Kwitliński)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie