Footsteps - Modlitwa śladami Chrystusa w Ewangelii

Poszukiwać Chrystusa, odnaleźć i pokochać Go. Tak św. Josemaría Escrivá rozumie drogę chrześcijanina. Te nagrania, to rozważania wokół Jezusa ukazanego nam przez Ewangelie. Mamy nadzieję, że pomogą słuchaczom spotkać Chrystusa w ich osobistej modlitwie, wsłuchać się w Jego kroki i podążyć Jego śladem w codziennym życiu.


Odcinki od najnowszych:

Pan Jezus Przychodzi, Aby Nas Uratować, A Nie Wpaść Na Herbatę [MKW]
2021-11-25 01:00:00

Dramatyczna Ewangelia z pierwszej niedzieli Adwentu przypomina nam, że Bóg przychodzi na pomoc udręczonej ludzkości, która bez Jego pomocy nie może osiągnąć szczęścia. Przypomnienie o naszej bezradności wobec zła mieści się w logice Adwentu. Równocześnie z Nim możemy stawić czoła grzechowi, a On daje nam konkretne rady jak to zrobić. (ks. Michał Kwitliński)
Dramatyczna Ewangelia z pierwszej niedzieli Adwentu przypomina nam, że Bóg przychodzi na pomoc udręczonej ludzkości, która bez Jego pomocy nie może osiągnąć szczęścia. Przypomnienie o naszej bezradności wobec zła mieści się w logice Adwentu. Równocześnie z Nim możemy stawić czoła grzechowi, a On daje nam konkretne rady jak to zrobić. (ks. Michał Kwitliński)

Prawda - Jedyna Broń w Królestwie Chrystusa [MKW]
2021-11-18 01:00:00

W rozmowie z Piłatem Jezus ukazuje sposób działania swego Królestwa. "Kto jest z prawdy, słucha mego głosu". Zaniepokojeni tryumfami kłamstwa na różnych poziomach, możemy wątpić w moc Prawdy. Ale Jezus ogłasza, że jest królem, gdy wydaje się być najsłabszy. A przecież idzie po zwycięstwo. (ks. Michał Kwitliński)
W rozmowie z Piłatem Jezus ukazuje sposób działania swego Królestwa. "Kto jest z prawdy, słucha mego głosu". Zaniepokojeni tryumfami kłamstwa na różnych poziomach, możemy wątpić w moc Prawdy. Ale Jezus ogłasza, że jest królem, gdy wydaje się być najsłabszy. A przecież idzie po zwycięstwo. (ks. Michał Kwitliński)

Wiosna Przy Końcu Świata? [MKW]
2021-11-10 01:00:00

Groźna sytuacja na naszej wschodniej granicy, pandemia i inne niepokojące zjawiska sprawiają, że słowa Pana Jezusa o czasach ostatecznych szczególnie nas poruszają. Czasy ostateczne zaczęły się już 2000 lat temu. Czasami za bardzo skupiamy się jednak na kataklizmach, zapominając, że On przede wszystkim mówi o swoim przyjściu, które będzie wyzwoleniem, a nie kataklizmem. (ks. Michał Kwitliński)
Groźna sytuacja na naszej wschodniej granicy, pandemia i inne niepokojące zjawiska sprawiają, że słowa Pana Jezusa o czasach ostatecznych szczególnie nas poruszają. Czasy ostateczne zaczęły się już 2000 lat temu. Czasami za bardzo skupiamy się jednak na kataklizmach, zapominając, że On przede wszystkim mówi o swoim przyjściu, które będzie wyzwoleniem, a nie kataklizmem. (ks. Michał Kwitliński)

Właściwa Strategia W Królestwie Bożym [WW]
2021-11-06 01:00:00

Dwie wdowy, ta z Sarepty (1 Krl 17, 10-16) i ta od skarbony (Mk 12, 38-44), ​są dla nas przykładem zaufania jako właściwej strategii, by być częścią Królestwa Bożego. (ks. Wojciech Woźny)
Dwie wdowy, ta z Sarepty (1 Krl 17, 10-16) i ta od skarbony (Mk 12, 38-44), ​są dla nas przykładem zaufania jako właściwej strategii, by być częścią Królestwa Bożego. (ks. Wojciech Woźny)

Szczepionka Na Listopadowe Zniechęcenie [WW]
2021-11-03 01:00:00

Choć w listopadzie szybko robi się ciemno, a na dworze pada deszcz i łatwo się przeziębić, to chrześcijanin może zaszczepić się przeciwko pesymizmowi. Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa (por. Rz13, 8-10) i pomoże nam znaleźć motywację ludzką i nadprzyrodzoną. Czyniąc to, co robimy z miłości do Boga i innych ludzi - kochając - możemy przezwyciężyć jesienne przygnębienie. (ks. Wojciech Woźny)
Choć w listopadzie szybko robi się ciemno, a na dworze pada deszcz i łatwo się przeziębić, to chrześcijanin może zaszczepić się przeciwko pesymizmowi. Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa (por. Rz13, 8-10) i pomoże nam znaleźć motywację ludzką i nadprzyrodzoną. Czyniąc to, co robimy z miłości do Boga i innych ludzi - kochając - możemy przezwyciężyć jesienne przygnębienie. (ks. Wojciech Woźny)

Po Co Modlić Się Za Zmarłych? Jedność, Która Daje Życie [WW]
2021-11-01 21:59:35

Nasze chrześcijańskie walki i zmagania mają znaczenie dla innych chrześcijan, także tych, którzy już umarli. (ks. Wojciech Woźny)
Nasze chrześcijańskie walki i zmagania mają znaczenie dla innych chrześcijan, także tych, którzy już umarli. (ks. Wojciech Woźny)

Bartymeusz, Który Słuchał, Aby Zobaczyć [MKW]
2021-11-01 21:58:38

Historia uzdrowienia niewidomego Bartymeusza jest metaforą drogi do poznania Pana Jezusa, którą przechodzi każdy z nas. (ks. Michał Kwitliński)
Historia uzdrowienia niewidomego Bartymeusza jest metaforą drogi do poznania Pana Jezusa, którą przechodzi każdy z nas. (ks. Michał Kwitliński)

Święci, Czyli Ci Co Kochają Całym Sercem [MKW]
2021-11-01 21:54:53

Podwójne przykazanie miłości Boga i bliźniego jest drogowskazem, jak być świętym, a zarazem pomaga nam zrozumieć prawdę o wstawiennictwie Świętych w Niebie. (ks. Michał Kwitliński)
Podwójne przykazanie miłości Boga i bliźniego jest drogowskazem, jak być świętym, a zarazem pomaga nam zrozumieć prawdę o wstawiennictwie Świętych w Niebie. (ks. Michał Kwitliński)

Chrześcijanin Ma Świat w Ręku - Przypowieść o Wiernym Rządcy [WW]
2021-10-20 02:00:00

W przypowieści o wiernym i roztropnym rządcyJezus wzywa nas do brania życia na serio, do realistycznego zaakceptowania świata, w którym żyjemy i pozostawienia po sobie śladu. (ks. Wojciech Woźny)
W przypowieści o wiernym i roztropnym rządcyJezus wzywa nas do brania życia na serio, do realistycznego zaakceptowania świata, w którym żyjemy i pozostawienia po sobie śladu. (ks. Wojciech Woźny)

Z Jezusem - Możemy! [MKW]
2021-10-14 02:00:00

Jan i Jakub są gotowi na ryzyko, aby pójść za Panem Jezusem. W ich prośbie do Jezusa widać, że nie wszystko jeszcze rozumieją, ich intencje wymagają oczyszczenia. Pan Jezus im w tym pomaga. Pomaga również nam, abyśmy świadomie i z miłością szli za Nim. (ks. Michał Kwitliński)
Jan i Jakub są gotowi na ryzyko, aby pójść za Panem Jezusem. W ich prośbie do Jezusa widać, że nie wszystko jeszcze rozumieją, ich intencje wymagają oczyszczenia. Pan Jezus im w tym pomaga. Pomaga również nam, abyśmy świadomie i z miłością szli za Nim. (ks. Michał Kwitliński)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie