Footsteps - Modlitwa śladami Chrystusa w Ewangelii

Poszukiwać Chrystusa, odnaleźć i pokochać Go. Tak św. Josemaría Escrivá rozumie drogę chrześcijanina. Te nagrania, to rozważania wokół Jezusa ukazanego nam przez Ewangelie. Mamy nadzieję, że pomogą słuchaczom spotkać Chrystusa w ich osobistej modlitwie, wsłuchać się w Jego kroki i podążyć Jego śladem w codziennym życiu.


Odcinki od najnowszych:

Kiedy Kościół Jest Sobą [MKW]
2022-06-25 02:00:00

Uczniowie zgromadzeni w Wieczerniku w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego to cały ówczesny Kościół. Są zgromadzeni wokół Jezusa w Eucharystii razem z Maryją. Dziś również Kościół jest sobą gdy jednoczy się na Mszy św. i praktykuje nabożeństwo do Matki Bożej. (ks. Michał Kwitliński)
Uczniowie zgromadzeni w Wieczerniku w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego to cały ówczesny Kościół. Są zgromadzeni wokół Jezusa w Eucharystii razem z Maryją. Dziś również Kościół jest sobą gdy jednoczy się na Mszy św. i praktykuje nabożeństwo do Matki Bożej. (ks. Michał Kwitliński)

Nieśmy Jezusa Nie Tylko w Boże Ciało [MKW]
2022-06-15 02:00:00

Procesja Bożego Ciała przypomina nam, że misją katolików jest zanieść Pana Jezusa, poprzez sakramenty i naukę wiary, wszystkim ludziom. (ks. Michał Kwitliński)
Procesja Bożego Ciała przypomina nam, że misją katolików jest zanieść Pana Jezusa, poprzez sakramenty i naukę wiary, wszystkim ludziom. (ks. Michał Kwitliński)

Św. Maciej - Radość z Apostolstwa [SUR]
2022-06-14 02:00:00

Maciej powołany przez Boga, aby dołączyć do grona Apostołów i głosić jego Ewangelię, jest przykładem, jak nie zniechęcać się w tym zadaniu. Tak się dzieje, kiedy liczymy na pomoc innych i szukamy prawdziwego dobra, rozumianego i chcianego. (ks. Stanisław Urmański)
Maciej powołany przez Boga, aby dołączyć do grona Apostołów i głosić jego Ewangelię, jest przykładem, jak nie zniechęcać się w tym zadaniu. Tak się dzieje, kiedy liczymy na pomoc innych i szukamy prawdziwego dobra, rozumianego i chcianego. (ks. Stanisław Urmański)

Duch Święty Napełnia Cały Kościół [MKW]
2022-06-01 02:00:00

W dniu Zielonych Świątek Duch Święty napełnił każdego z apostołów. Ale ewangelista mówi, że wypełnił również dom, w którym przebywali. Ten dom, Wieczernik, w którym Pan Jezus ustanowił Eucharystię, jest symbolem Kościoła. Kościół to każdy z nas, ale to również wspólnota, którą ustanowił Jezus. [MKW]
W dniu Zielonych Świątek Duch Święty napełnił każdego z apostołów. Ale ewangelista mówi, że wypełnił również dom, w którym przebywali. Ten dom, Wieczernik, w którym Pan Jezus ustanowił Eucharystię, jest symbolem Kościoła. Kościół to każdy z nas, ale to również wspólnota, którą ustanowił Jezus. [MKW]

Prawdziwy Dzień Dziecka [WW]
2022-06-01 02:00:00

Jezus ukazuje nam najważniejszą Prawdę: jesteśmy dla Boga niezwykle ważni. Jest gotów poświęcić dla nas samego siebie (por. J 17, 11b-19). To powoduje, że możemy świętować prawdziwy dzień dziecka: Dzień Dziecka Bożego. (ks. Wojciech Woźny)
Jezus ukazuje nam najważniejszą Prawdę: jesteśmy dla Boga niezwykle ważni. Jest gotów poświęcić dla nas samego siebie (por. J 17, 11b-19). To powoduje, że możemy świętować prawdziwy dzień dziecka: Dzień Dziecka Bożego. (ks. Wojciech Woźny)

Czy Da Się Wiosłować Pod Prąd? [WW]
2022-05-21 02:00:00

Jezus mówi nam, że "świat" stanie przeciw nam (por. J 15,18-21). Gdy "światowość" popycha do skupienia na sobie, chrześcijaństwo pomaga nam myśleć o innych. W ten sposób wprowadzamy w świat zbawienie Chrystusa i świat staje się lepszy. (ks. Wojciech Woźny)
Jezus mówi nam, że "świat" stanie przeciw nam (por. J 15,18-21). Gdy "światowość" popycha do skupienia na sobie, chrześcijaństwo pomaga nam myśleć o innych. W ten sposób wprowadzamy w świat zbawienie Chrystusa i świat staje się lepszy. (ks. Wojciech Woźny)

Aby Być Wiernym, Trzeba Być Otwartym [MKW]
2022-05-04 02:00:00

Dzieje Apostolskie opisują zdarzenie z Antiochii Pizydyjskiej, gdy miejscowi Żydzi odrzucili świadectwo Pawła i Barnaby o Jezusie, zaś poganie przyjęli je z entuzjazmem. Żydzi chcieli być wierni jedynemu Bogu, który od wieków mówił do Narodu Wybranego, ale nie przyjęli Jego ostatniego i najważniejszego Słowa. Aby być wiernym Bogu, trzeba być otwartym na Jego słowo, poznawać naukę wiary i dać się Bogu "zaskoczyć" jej wieczną nowością. (ks. Michał Kwitliński)
Dzieje Apostolskie opisują zdarzenie z Antiochii Pizydyjskiej, gdy miejscowi Żydzi odrzucili świadectwo Pawła i Barnaby o Jezusie, zaś poganie przyjęli je z entuzjazmem. Żydzi chcieli być wierni jedynemu Bogu, który od wieków mówił do Narodu Wybranego, ale nie przyjęli Jego ostatniego i najważniejszego Słowa. Aby być wiernym Bogu, trzeba być otwartym na Jego słowo, poznawać naukę wiary i dać się Bogu "zaskoczyć" jej wieczną nowością. (ks. Michał Kwitliński)

Spotkali Jezusa w Pracy [MKW]
2022-04-27 02:00:00

Nad Morzem Tyberiadzkim Pan Jezus potwierdził swoje wezwanie, które przed laty skierował do uczniów, a oni ponownie powiedzieli, że chcą pójść za Nim. Ponownie uczynił to, gdy byli przy pracy. Praca jest integralną częścią naszego życia, Pan Jezus przychodzi do nas również w naszym miejscu pracy. Od nas zależy, jak Go przyjmiemy. (ks. Michał Kwitliński)
Nad Morzem Tyberiadzkim Pan Jezus potwierdził swoje wezwanie, które przed laty skierował do uczniów, a oni ponownie powiedzieli, że chcą pójść za Nim. Ponownie uczynił to, gdy byli przy pracy. Praca jest integralną częścią naszego życia, Pan Jezus przychodzi do nas również w naszym miejscu pracy. Od nas zależy, jak Go przyjmiemy. (ks. Michał Kwitliński)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie