Footsteps - Modlitwa śladami Chrystusa w Ewangelii

Poszukiwać Chrystusa, odnaleźć i pokochać Go. Tak św. Josemaría Escrivá rozumie drogę chrześcijanina. Te nagrania, to rozważania wokół Jezusa ukazanego nam przez Ewangelie. Mamy nadzieję, że pomogą słuchaczom spotkać Chrystusa w ich osobistej modlitwie, wsłuchać się w Jego kroki i podążyć Jego śladem w codziennym życiu.


Odcinki od najnowszych:

Scrollowanie Różańca [WW]
2021-10-13 02:00:00

W różańcu i scrollowaniu wiadomości na telefonie w gruncie rzeczy chodzi o coś podobnego, o kontemplację (por. J. Maciejewski, PlusMinus 9-10.10.2021). Kontemplacja przenosi nas w inny świat. Przenosząc się w świat Jezusa w towarzystwie Maryi, uczymy się Jego marzeń, pragnień, uczuć, postaw... Ten inny świat, może zmienić nasz świat i nasze życie. (ks. Wojciech Woźny)
W różańcu i scrollowaniu wiadomości na telefonie w gruncie rzeczy chodzi o coś podobnego, o kontemplację (por. J. Maciejewski, PlusMinus 9-10.10.2021). Kontemplacja przenosi nas w inny świat. Przenosząc się w świat Jezusa w towarzystwie Maryi, uczymy się Jego marzeń, pragnień, uczuć, postaw... Ten inny świat, może zmienić nasz świat i nasze życie. (ks. Wojciech Woźny)

Bogaty Młodzieniec i Pokolenie iGen [MKW]
2021-10-07 02:00:00

Bogaty młodzieniec z niedzielnej Ewangelii utracił szansę aby być szczęśliwym jako uczeń Chrystusa. Stracił ją z powodu przywiązania do majątku. Ile tracimy z powodu różnych przywiązań, takich jak przywiązanie do mediów społecznościowych i innych uzależniających form wirtualnego życia. (ks. Michał Kwitliński)
Bogaty młodzieniec z niedzielnej Ewangelii utracił szansę aby być szczęśliwym jako uczeń Chrystusa. Stracił ją z powodu przywiązania do majątku. Ile tracimy z powodu różnych przywiązań, takich jak przywiązanie do mediów społecznościowych i innych uzależniających form wirtualnego życia. (ks. Michał Kwitliński)

Po Co Nam Ludzie Modlitwy? [WW]
2021-10-06 02:00:00

Uczniowie widzą, że Jezus ma szczególną relację z Bogiem. Jego życie jest niezwykle atrakcyjne. To dlatego proszą Go, żeby nauczył ich się modlić (por. Łk 11,1-4). Naśladowanie Jezusa w rozmowie z Ojcem pomaga nam ciągnąć w górę nasze otoczenie. Modlitwa pomaga nam ufać,wierzyć i praktykować miłość, a to jest lekarstwem na wiele kryzysów. (ks. Wojciech Woźny)
Uczniowie widzą, że Jezus ma szczególną relację z Bogiem. Jego życie jest niezwykle atrakcyjne. To dlatego proszą Go, żeby nauczył ich się modlić (por. Łk 11,1-4). Naśladowanie Jezusa w rozmowie z Ojcem pomaga nam ciągnąć w górę nasze otoczenie. Modlitwa pomaga nam ufać,wierzyć i praktykować miłość, a to jest lekarstwem na wiele kryzysów. (ks. Wojciech Woźny)

Nawet Ja Mogę Naśladować Aniołów [MKW]
2021-09-30 02:00:00

Istnienie aniołów, jak każda prawda wiary, mówi nam o miłości Boga. Bóg chce, aby Jego stworzenia współpracowały w jego miłosierdziu. Posyła aniołów, aby były dla nas pomocą i wsparciem, przekazywały Jego miłość. Aniołowie przypominają nam, że i my jesteśmy wezwani, aby na miarę naszych możliwości, być stróżami i obrońcami naszych bliźnich. (ks. Michał Kwitliński)
Istnienie aniołów, jak każda prawda wiary, mówi nam o miłości Boga. Bóg chce, aby Jego stworzenia współpracowały w jego miłosierdziu. Posyła aniołów, aby były dla nas pomocą i wsparciem, przekazywały Jego miłość. Aniołowie przypominają nam, że i my jesteśmy wezwani, aby na miarę naszych możliwości, być stróżami i obrońcami naszych bliźnich. (ks. Michał Kwitliński)

Nie Trzeba Odcinać Ręki, Wystarczy Wyłączyć Telefon [MKW]
2021-09-23 02:00:00

Pan Jezus w surowych słowach ostrzega swych uczniów, przed zdradą Jego zaufania, którym ich obdarzył wraz z misją apostolską. Wierność wymaga radykalnego odrzucenia wszystkiego, co oddziela nas od Chrystusa. Metafora odcinania ręki czy wyłupienia oka jest brutalna, ale nie oznacza wezwania do samookaleczenia, lecz aby być gotowym do poświecenia jakiejś wartości, gdy zagrożona jest wartość najwyższa - przyjaźń z Bogiem i życie wieczne. (ks. Michał Kwitliński)
Pan Jezus w surowych słowach ostrzega swych uczniów, przed zdradą Jego zaufania, którym ich obdarzył wraz z misją apostolską. Wierność wymaga radykalnego odrzucenia wszystkiego, co oddziela nas od Chrystusa. Metafora odcinania ręki czy wyłupienia oka jest brutalna, ale nie oznacza wezwania do samookaleczenia, lecz aby być gotowym do poświecenia jakiejś wartości, gdy zagrożona jest wartość najwyższa - przyjaźń z Bogiem i życie wieczne. (ks. Michał Kwitliński)

Święty Prymas, Który Umiał w Bogu Odkryć Siebie [MKW]
2021-09-09 02:00:00

Bóg zna mnie lepiej niż ja sam. Dlatego poznanie Go, poprzez modlitwę, pozwala poznac lepiej siebie samego. Rozważanie na podstawie zapisków z dziennika duchowego Prymasa Tysiąclecia w okresu uwięzienia. (ks. Michał Kwitliński)
Bóg zna mnie lepiej niż ja sam. Dlatego poznanie Go, poprzez modlitwę, pozwala poznac lepiej siebie samego. Rozważanie na podstawie zapisków z dziennika duchowego Prymasa Tysiąclecia w okresu uwięzienia. (ks. Michał Kwitliński)

Effatha - Westchnienie o Mocy Huraganu [MKW]
2021-09-02 02:00:00

Pan Jezus otwiera uszy i usta głuchoniemego. Każdy z nas ma często trudności, aby słyszeć głos Boga i bliźniego, żeby mówić do Boga i bliźniego. Potrzebuje uzdrowienia. Gdy Bóg nas dotknie swoją uzdrawiającą łaską, jak ów uzdrowiony, chcemy dzielić się radością z innymi. (ks. Michał Kwitliński)
Pan Jezus otwiera uszy i usta głuchoniemego. Każdy z nas ma często trudności, aby słyszeć głos Boga i bliźniego, żeby mówić do Boga i bliźniego. Potrzebuje uzdrowienia. Gdy Bóg nas dotknie swoją uzdrawiającą łaską, jak ów uzdrowiony, chcemy dzielić się radością z innymi. (ks. Michał Kwitliński)

Przemienienie i Przebóstwienie [MKW]
2021-08-06 02:00:00

Na Górze Tabor boska natura Pana Jezusa przenika Jego naturę ludzką. Każdego z nas Bóg przenika Swoim światłem, każdy człowiek w stanie łaski uświęcającej jest "przebóstwiony". Szczególnie mocno możemy tego doświadczyć w czasie modlitwy, która, podobnie jak droga na Górę Tabor, wymaga naszego zaangażowania i wysiłku. (ks. Michał Kwitliński)
Na Górze Tabor boska natura Pana Jezusa przenika Jego naturę ludzką. Każdego z nas Bóg przenika Swoim światłem, każdy człowiek w stanie łaski uświęcającej jest "przebóstwiony". Szczególnie mocno możemy tego doświadczyć w czasie modlitwy, która, podobnie jak droga na Górę Tabor, wymaga naszego zaangażowania i wysiłku. (ks. Michał Kwitliński)

Św. Josemaría - Na Czym Polega Prawdziwe Ojcostwo? [WW]
2021-06-26 02:00:00

W świętych widzimy odblask ojcostwa Boga. Św. Josemaría pokazuje nam, że drogą do odpowiedzialności za innych i za otaczający nas świat, jest solidne życie duchowe, a także akceptacja rzeczywistości i przeżywanie jej w duchu ewangelii. (ks. Wojciech Woźny)
W świętych widzimy odblask ojcostwa Boga. Św. Josemaría pokazuje nam, że drogą do odpowiedzialności za innych i za otaczający nas świat, jest solidne życie duchowe, a także akceptacja rzeczywistości i przeżywanie jej w duchu ewangelii. (ks. Wojciech Woźny)

Św. Jan Chrzciciel Robi Miejsce Jezusowi [MKW]
2021-06-24 02:00:00

Św. Jan otrzymał od Boga misję i treścią jego życia jest ją wypełnić. Gdy przychodzi Pan Jezus, misja jest spełniona, Jan usuwa się więc w cień, z radością, bo właśnie w ten sposób jego życie nabiera pełnego sensu. (ks. Michał Kwitliński)
Św. Jan otrzymał od Boga misję i treścią jego życia jest ją wypełnić. Gdy przychodzi Pan Jezus, misja jest spełniona, Jan usuwa się więc w cień, z radością, bo właśnie w ten sposób jego życie nabiera pełnego sensu. (ks. Michał Kwitliński)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie