Footsteps - Modlitwa śladami Chrystusa w Ewangelii

Poszukiwać Chrystusa, odnaleźć i pokochać Go. Tak św. Josemaría Escrivá rozumie drogę chrześcijanina. Te nagrania, to rozważania wokół Jezusa ukazanego nam przez Ewangelie. Mamy nadzieję, że pomogą słuchaczom spotkać Chrystusa w ich osobistej modlitwie, wsłuchać się w Jego kroki i podążyć Jego śladem w codziennym życiu.


Odcinki od najnowszych:

Dowód Tożsamości Zmartwychwstałego [MKW]
2021-04-15 02:00:00

Pan Jezus ukazując się po zmartwychwstaniu uczniom daje im prawdziwy pokój - pojednanie z Bogiem. Równocześnie pokazuje ślady ran, aby pamiętali, jak była cena odkupienia. Bez świadomości tego, że przyczyną Męki były nasze grzechy, nie będziemy umieli przyjąć Bożego miłosierdzia. (ks. Michał Kwitliński)
Pan Jezus ukazując się po zmartwychwstaniu uczniom daje im prawdziwy pokój - pojednanie z Bogiem. Równocześnie pokazuje ślady ran, aby pamiętali, jak była cena odkupienia. Bez świadomości tego, że przyczyną Męki były nasze grzechy, nie będziemy umieli przyjąć Bożego miłosierdzia. (ks. Michał Kwitliński)

Iść za Jezusem, Niezależnie od Opinii Tłumu Czy Własnych Emocji [MKW]
2021-03-28 01:00:00

Niedziela Palmowa przygotowuje nas na duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia. W postaciach opisanych w Ewangelii możemy odnaleźć samych siebie. Entuzjazm przy powitaniu Pana Jezusa w Niedzielę Palmową, a potem strach, obojętność, a nawet wrogość w Wielki Piątek. Jak trudno iść za Panem Jezusem, kierując się tylko miłością, a nie nastrojem czy opinią innych. (ks. Michał Kwitliński)
Niedziela Palmowa przygotowuje nas na duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia. W postaciach opisanych w Ewangelii możemy odnaleźć samych siebie. Entuzjazm przy powitaniu Pana Jezusa w Niedzielę Palmową, a potem strach, obojętność, a nawet wrogość w Wielki Piątek. Jak trudno iść za Panem Jezusem, kierując się tylko miłością, a nie nastrojem czy opinią innych. (ks. Michał Kwitliński)

Modlitwa Maryi [MKW]
2021-03-26 01:00:00

U progu Wielkiego Tygodnia obchodziliśmy w tym roku uroczystość Zwiastowania. Dzieło Zbawienia, które zwieńczyła śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, zaczęło się w chwili poczęcia Syna Bożego w łonie Maryi. Aby mogła podjąć misję bycia matką Zbawiciela, musiała być wewnętrznie gotowa do całkowitego przyjęcia woli Bożej. A to jest możliwe tylko dla kogoś, kto jest z Nim złączony poprzez modlitwę. (ks. Michał Kwitliński)
U progu Wielkiego Tygodnia obchodziliśmy w tym roku uroczystość Zwiastowania. Dzieło Zbawienia, które zwieńczyła śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, zaczęło się w chwili poczęcia Syna Bożego w łonie Maryi. Aby mogła podjąć misję bycia matką Zbawiciela, musiała być wewnętrznie gotowa do całkowitego przyjęcia woli Bożej. A to jest możliwe tylko dla kogoś, kto jest z Nim złączony poprzez modlitwę. (ks. Michał Kwitliński)

Chrześcijanin? Świadczy o Chrystusie! [WW]
2021-03-26 01:00:00

Co ma wspólnego historia Trzech Młodzieńców (por. Dn 3) z nami? Dają nam przykład świadczenia o tym, w co wierzą. Nie czynią tego, bo muszą lecz ponieważ kochają Boga. (ks. Wojciech Woźny)
Co ma wspólnego historia Trzech Młodzieńców (por. Dn 3) z nami? Dają nam przykład świadczenia o tym, w co wierzą. Nie czynią tego, bo muszą lecz ponieważ kochają Boga. (ks. Wojciech Woźny)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie