Footsteps - Modlitwa śladami Chrystusa w Ewangelii

Poszukiwać Chrystusa, odnaleźć i pokochać Go. Tak św. Josemaría Escrivá rozumie drogę chrześcijanina. Te nagrania, to rozważania wokół Jezusa ukazanego nam przez Ewangelie. Mamy nadzieję, że pomogą słuchaczom spotkać Chrystusa w ich osobistej modlitwie, wsłuchać się w Jego kroki i podążyć Jego śladem w codziennym życiu.


Odcinki od najnowszych:

Czy Warto Się Ruszać z Miejsca? Nawrócenie w Czasach Dobrobytu [WW]
2020-03-07 01:00:00

Jeśli nie czuję się Synem Marnotrawnym ani św. Pawłem, to o jakie nawrócenie chodzi? Historia Abrahama (por. Rdz 12, 1-4a) wskazuje, że trzeba udać się w nie do końca znanym kierunku. Postawa nawrócenia, to wsłuchiwanie się w to, co Bóg mówi. Chodzi o to, żeby stać się jak Syn, w którym Ojciec "sobie upodobał"(por. Mt 17, 1-9), ponieważ wypełnia Jego Wolę. (ks. Wojciech Woźny)
Jeśli nie czuję się Synem Marnotrawnym ani św. Pawłem, to o jakie nawrócenie chodzi? Historia Abrahama (por. Rdz 12, 1-4a) wskazuje, że trzeba udać się w nie do końca znanym kierunku. Postawa nawrócenia, to wsłuchiwanie się w to, co Bóg mówi. Chodzi o to, żeby stać się jak Syn, w którym Ojciec "sobie upodobał"(por. Mt 17, 1-9), ponieważ wypełnia Jego Wolę. (ks. Wojciech Woźny)

Nawrócenie Wymaga Wysiłku [MKW]
2020-03-05 01:00:00

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu widzimy Pana Jezusa na pustyni, w kolejną, wchodzącego na Górę Tabor. Dzika przyroda ułatwia spotkanie z Bogiem, a zarazem wymaga wysiłku i wyrzeczeń. Czas Wielkiego Postu ułatwia nam nawrócenie czyli zwrócenie się ku Bogu, ale wymaga podjęcia wysiłku. (ks. Michał Kwitliński)
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu widzimy Pana Jezusa na pustyni, w kolejną, wchodzącego na Górę Tabor. Dzika przyroda ułatwia spotkanie z Bogiem, a zarazem wymaga wysiłku i wyrzeczeń. Czas Wielkiego Postu ułatwia nam nawrócenie czyli zwrócenie się ku Bogu, ale wymaga podjęcia wysiłku. (ks. Michał Kwitliński)

Z Kim My Właściwie Rozmawiamy? - Ojcze Nasz [WW]
2020-03-04 01:00:00

Jezus Chrystus objawia nam kim jest Bóg. Ten, który JEST (por. Wj 3,14), Stworzyciel i Wszechmocny ukazany jest przez Jezusa jako Ojciec, do którego możemy się zwracać. Modlitwa w duchu Bożego dziecięctwa pomoże nam zobaczyć punkty naszego nawrócenia. (ks. Wojciech Woźny)
Jezus Chrystus objawia nam kim jest Bóg. Ten, który JEST (por. Wj 3,14), Stworzyciel i Wszechmocny ukazany jest przez Jezusa jako Ojciec, do którego możemy się zwracać. Modlitwa w duchu Bożego dziecięctwa pomoże nam zobaczyć punkty naszego nawrócenia. (ks. Wojciech Woźny)

Sól Ziemi - Przemówienie Motywacyjne Jezusa [MKW]
2020-02-06 01:00:00

Jesteście solą ziemi i światłem świata" mówi Pan Jezus do uczniów, ludzi prostych i nie mających wpływu na politykę i gospodarkę. To "przemówienie motywacyjne" jest skierowane i do nas. Jeśli jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, nadajemy smak naszemu otoczeniu, pokazujemy drogę, mimo naszych ograniczeń. (ks. Michał Kwitliński)
Jesteście solą ziemi i światłem świata" mówi Pan Jezus do uczniów, ludzi prostych i nie mających wpływu na politykę i gospodarkę. To "przemówienie motywacyjne" jest skierowane i do nas. Jeśli jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, nadajemy smak naszemu otoczeniu, pokazujemy drogę, mimo naszych ograniczeń. (ks. Michał Kwitliński)

Umieć Zostawić Wszystko, Ale Nie Być Leniem [MKW]
2020-01-23 01:00:00

Pan Jezus powołuje pierwszych 4 apostołów w trakcie ich pracy. Potrzebował ludzi, którzy umieli pracować, nie chciał się opierać na leniach czy nieudacznikach. Równocześnie chciał, aby Mu zaufali całkowicie i byli gotowi dla Niego zostawić wszystko. Od nas też Pan Jezus oczekuje zaangażowania w pracę i naukę, a równocześnie gotowości rezygnacji czy zmiany naszego zajęcia, jeśli tego wymaga Miłość. (ks. Michał Kwitliński)
Pan Jezus powołuje pierwszych 4 apostołów w trakcie ich pracy. Potrzebował ludzi, którzy umieli pracować, nie chciał się opierać na leniach czy nieudacznikach. Równocześnie chciał, aby Mu zaufali całkowicie i byli gotowi dla Niego zostawić wszystko. Od nas też Pan Jezus oczekuje zaangażowania w pracę i naukę, a równocześnie gotowości rezygnacji czy zmiany naszego zajęcia, jeśli tego wymaga Miłość. (ks. Michał Kwitliński)

Jedność To Atmosfera w Której Bóg Jest Obecny [WW]
2020-01-22 01:00:00

Skąd biorą się podziały? Dlaczego kłóci się Gerwazy z Podkomorzym i Protazym w "Panu Tadeuszu"? Odpowiedź znajduje się opisie upadku Adama i Ewy: kusiciel wprowadza dystans, podział między człowiekiem a Bogiem. Jezus za to wiąże swoją obecność z atmosferą jedności pomiędzy ludźmi (por. J 17, 20-23 i Mt 18, 20). (ks. Wojciech Woźny)
Skąd biorą się podziały? Dlaczego kłóci się Gerwazy z Podkomorzym i Protazym w "Panu Tadeuszu"? Odpowiedź znajduje się opisie upadku Adama i Ewy: kusiciel wprowadza dystans, podział między człowiekiem a Bogiem. Jezus za to wiąże swoją obecność z atmosferą jedności pomiędzy ludźmi (por. J 17, 20-23 i Mt 18, 20). (ks. Wojciech Woźny)

Powrót do rzeczywistości [MKW]
2020-01-09 01:00:00

30 lat zwyczajnego życia Pana Jezusa w Nazarecie pokazuje nam wartość codzienności. Bywa, że uciekamy od niej w świat rozrywki i życia wirtualnego. Pan Jezus pomaga nam zobaczyć, że życie tu i teraz jest piękniejsze od świata fantazji. Pod warunkiem, że zobaczymy jego nadprzyrodzony wymiar. (ks. Michał Kwitliński)
30 lat zwyczajnego życia Pana Jezusa w Nazarecie pokazuje nam wartość codzienności. Bywa, że uciekamy od niej w świat rozrywki i życia wirtualnego. Pan Jezus pomaga nam zobaczyć, że życie tu i teraz jest piękniejsze od świata fantazji. Pod warunkiem, że zobaczymy jego nadprzyrodzony wymiar. (ks. Michał Kwitliński)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie