Footsteps - Modlitwa śladami Chrystusa w Ewangelii

Poszukiwać Chrystusa, odnaleźć i pokochać Go. Tak św. Josemaría Escrivá rozumie drogę chrześcijanina. Te nagrania, to rozważania wokół Jezusa ukazanego nam przez Ewangelie. Mamy nadzieję, że pomogą słuchaczom spotkać Chrystusa w ich osobistej modlitwie, wsłuchać się w Jego kroki i podążyć Jego śladem w codziennym życiu.


Odcinki od najnowszych:

Czy Można Się Bawić w Wielkim Poście? [MKW]
2022-03-05 01:00:00

W sobotę po Popielcu czytamy Ewangelię o uczcie, którą celnik Lewi urządził dla Pana Jezusa i jego uczniów po swoim nawróceniu. Przypomina nam ona o tym, że proces nawrócenia, choć związany z wysiłkiem i żalem za grzechy, jest czymś samym w sobie radosnym. Ta radość nie stoi w sprzeczności z umartwieniem, którego potrzebujemy, aby się nawracać. (ks. Michał Kwitliński)
W sobotę po Popielcu czytamy Ewangelię o uczcie, którą celnik Lewi urządził dla Pana Jezusa i jego uczniów po swoim nawróceniu. Przypomina nam ona o tym, że proces nawrócenia, choć związany z wysiłkiem i żalem za grzechy, jest czymś samym w sobie radosnym. Ta radość nie stoi w sprzeczności z umartwieniem, którego potrzebujemy, aby się nawracać. (ks. Michał Kwitliński)

Chrystus Nigdy Nie Zawiódł Polikarpa [WW]
2022-02-23 01:00:00

Św. Polikarp poznał Chrystusa dzięki relacji św. Jana. Żył i pracował nie chcąc zawieść Chrystusa. Umiera za wiarę, bo wie, że Chrystus nigdy go nie zawiódł. (ks. Wojciech Woźny)
Św. Polikarp poznał Chrystusa dzięki relacji św. Jana. Żył i pracował nie chcąc zawieść Chrystusa. Umiera za wiarę, bo wie, że Chrystus nigdy go nie zawiódł. (ks. Wojciech Woźny)

Przypowieść o ślepcach [MKW]
2022-02-23 01:00:00

Każdy z nas na swej drodze chrześcijańskiej jest zarówno przewodnikiem jak i prowadzonym. Przypowieść o ślepcach odnosi się do każdego z nas, jako wezwanie do odpowiedzialności: kogo wybieram jako przewodnika i jakim jestem przewodnikiem. (ks. Michał Kwitliński) [Rozważanie zostało nagrane w środę 23 lutego 2022, jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie]
Każdy z nas na swej drodze chrześcijańskiej jest zarówno przewodnikiem jak i prowadzonym. Przypowieść o ślepcach odnosi się do każdego z nas, jako wezwanie do odpowiedzialności: kogo wybieram jako przewodnika i jakim jestem przewodnikiem. (ks. Michał Kwitliński) [Rozważanie zostało nagrane w środę 23 lutego 2022, jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie]

Policzek i Broń Miłosierdzia [MKW]
2022-02-16 01:00:00

Pan Jezus wzywa nas do miłości nieprzyjaciół tak radykalnej, że chce abyśmy byli gotowi nie tylko znosić agresję, ale byli życzliwi dla tych, co żywią wobec nas wrogość. Nie oznacza to ustępowania wobec zła, ale walka z nim bronią boską - miłosierdziem, na wzór samego Jezusa, który pozwolił się bić i obedrzeć z szat, aby zwyciężyć grzech i śmierć. (ks. Michał Kwitliński)
Pan Jezus wzywa nas do miłości nieprzyjaciół tak radykalnej, że chce abyśmy byli gotowi nie tylko znosić agresję, ale byli życzliwi dla tych, co żywią wobec nas wrogość. Nie oznacza to ustępowania wobec zła, ale walka z nim bronią boską - miłosierdziem, na wzór samego Jezusa, który pozwolił się bić i obedrzeć z szat, aby zwyciężyć grzech i śmierć. (ks. Michał Kwitliński)

Święto Matki Bożej Gromnicznej [MKW]
2022-02-02 01:00:00

Maryja, która wnosi dzieciątko Jezus do świątyni jest zapowiedzią tego, co dzieje się w każdym z nas. Jesteśmy świątynią, którą Bóg rozjaśnia swym życiodajnym światłem. Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego przypomina nam również o wyjątkowej roli Maryi w przekazywaniu Łaski. (ks. Michał Kwitliński)
Maryja, która wnosi dzieciątko Jezus do świątyni jest zapowiedzią tego, co dzieje się w każdym z nas. Jesteśmy świątynią, którą Bóg rozjaśnia swym życiodajnym światłem. Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego przypomina nam również o wyjątkowej roli Maryi w przekazywaniu Łaski. (ks. Michał Kwitliński)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie