Footsteps - Modlitwa śladami Chrystusa w Ewangelii

Poszukiwać Chrystusa, odnaleźć i pokochać Go. Tak św. Josemaría Escrivá rozumie drogę chrześcijanina. Te nagrania, to rozważania wokół Jezusa ukazanego nam przez Ewangelie. Mamy nadzieję, że pomogą słuchaczom spotkać Chrystusa w ich osobistej modlitwie, wsłuchać się w Jego kroki i podążyć Jego śladem w codziennym życiu.


Odcinki od najnowszych:

Kochać Jak Bóg Kocha - Najświętsze Serce Jezusa [WW]
2023-06-16 02:00:00

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina nam o tym, że Bóg w Jezusie udowadnia nam, że nas kocha i uczy nas takiej właśnie miłości. (ks. Wojciech Woźny)
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina nam o tym, że Bóg w Jezusie udowadnia nam, że nas kocha i uczy nas takiej właśnie miłości. (ks. Wojciech Woźny)

Błogosławieństwa - Sprawiedliwość Działa w Różne Strony [WW]
2023-06-14 20:28:21

W Kazaniu na Górze Jezus przekazuje nam 8 sposobów na naśladowanie Pana Boga. Jeden z nich to marzenie i działanie na rzecz sprawiedliwości. Zaprasza nas do odkrywania, sfer, które w gruncie rzeczy należą w nas do innych i, jeśli im je damy, będziemy szczęśliwi. (ks. Wojciech Woźny)
W Kazaniu na Górze Jezus przekazuje nam 8 sposobów na naśladowanie Pana Boga. Jeden z nich to marzenie i działanie na rzecz sprawiedliwości. Zaprasza nas do odkrywania, sfer, które w gruncie rzeczy należą w nas do innych i, jeśli im je damy, będziemy szczęśliwi. (ks. Wojciech Woźny)

Radość Życia Dla Innych - Nawiedzenie NMP [WW]
2023-05-31 02:00:00

Matka Boża wnosi do domu Elżbiety dużo radości. Możemy ją naśladować służąc tym, których mamy obok siebie oraz społeczeństwu. Dzięki nam inni ludzie doświadczą w ten sposób miłości Boga. (ks. Wojciech Woźńy)
Matka Boża wnosi do domu Elżbiety dużo radości. Możemy ją naśladować służąc tym, których mamy obok siebie oraz społeczeństwu. Dzięki nam inni ludzie doświadczą w ten sposób miłości Boga. (ks. Wojciech Woźńy)

Więcej Niż Pocieszyciel [MKW]
2023-05-24 02:00:00

Duch Święty jest nazywany Pocieszycielem, ale jego działanie daleko wykracza poza to, co w codziennym języku nazywamy pocieszeniem. Daje nam siłę do podążania za Chrystusem i prowadzenia do Niego. (ks. Michał Kwitliński)
Duch Święty jest nazywany Pocieszycielem, ale jego działanie daleko wykracza poza to, co w codziennym języku nazywamy pocieszeniem. Daje nam siłę do podążania za Chrystusem i prowadzenia do Niego. (ks. Michał Kwitliński)

Miłość To Czyny, a Nie Piękne Słówka [MKW]
2023-05-14 02:00:00

W Ewangelii z VI niedzieli Wielkanocnej Jezus mówi nam, na czym polega miłość do Niego. Nie stawia warunków, bo Jego miłość jest bezwarunkowa, ale wskazuje co jest probierzem miłości: posłuszeństwo Jego przykazaniom. (Ks. Michał Kwitliński)
W Ewangelii z VI niedzieli Wielkanocnej Jezus mówi nam, na czym polega miłość do Niego. Nie stawia warunków, bo Jego miłość jest bezwarunkowa, ale wskazuje co jest probierzem miłości: posłuszeństwo Jego przykazaniom. (Ks. Michał Kwitliński)

Trwać w Chrystusie [WW]
2023-05-10 02:00:00

Trwać w Chrystusie [WW] by ks. Wojciech Woźny & ks. Michał Kwitliński
Trwać w Chrystusie [WW] by ks. Wojciech Woźny & ks. Michał Kwitliński

Jak Dobrze Iść Za Jezusem [WW]
2023-04-26 02:00:00

Niedaleko Kafarnaum Jezus odsłania przed uczniami tajemnicę Eucharystii. "Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło", a jednak Apostołowi postanawiają zostać i dalej iść z Jezusem: "do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego" (por. J, 6, 66-68). Ta decyzja rodzi się z przyjaźni z Chrystusem, a przyjaźń ta rodzi pokój i radość. (ks. Wojciech Woźny)
Niedaleko Kafarnaum Jezus odsłania przed uczniami tajemnicę Eucharystii. "Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło", a jednak Apostołowi postanawiają zostać i dalej iść z Jezusem: "do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego" (por. J, 6, 66-68). Ta decyzja rodzi się z przyjaźni z Chrystusem, a przyjaźń ta rodzi pokój i radość. (ks. Wojciech Woźny)

Prawdziwy Człowiek [MKW]
2023-04-23 02:00:00

Pan Jezus po zmartwychwstaniu zachowuje swoją ludzką naturę. Podkreśla, że Jego ciało jest ludzkim ciałem, chwalebnie odmienionym. Dla chrześcijanina ważne jest zrozumieć, co to oznacza dla jego życia duchowego. (ks. Michał Kwitliński)
Pan Jezus po zmartwychwstaniu zachowuje swoją ludzką naturę. Podkreśla, że Jego ciało jest ludzkim ciałem, chwalebnie odmienionym. Dla chrześcijanina ważne jest zrozumieć, co to oznacza dla jego życia duchowego. (ks. Michał Kwitliński)

Jak Przedłużyć Obecność Chrystusa? [WW]
2023-04-13 02:00:00

Zrezygnowani uczniowie nabierają odwagi i radośnie wracają do Jerozolimy po tym jak spotkali Jezusa na drodze do Emaus. Jak cieszyć się Jego obecnością w codziennym życiu? (ks. Wojciech Woźny)
Zrezygnowani uczniowie nabierają odwagi i radośnie wracają do Jerozolimy po tym jak spotkali Jezusa na drodze do Emaus. Jak cieszyć się Jego obecnością w codziennym życiu? (ks. Wojciech Woźny)

Bóg i Odwaga [MKW]
2023-04-12 02:00:00

Pierwsza w historii Niedziela Zmartwychwstania dla uczniów nie była radosna. Zanim uwierzyli, ujrzawszy Pana, są pełni strachu, bojąc się wrogów, bojąc się własnej słabości. Dopiero spotkanie z Nim daje im odwagę. (Ks. Michał Kwitliński)
Pierwsza w historii Niedziela Zmartwychwstania dla uczniów nie była radosna. Zanim uwierzyli, ujrzawszy Pana, są pełni strachu, bojąc się wrogów, bojąc się własnej słabości. Dopiero spotkanie z Nim daje im odwagę. (Ks. Michał Kwitliński)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie