nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Kontrowersje - Ewangelia Marka (240720-3-#695)
2024-07-12 01:14:30

Studium biblijne (sezon 54) z 20 lipca 2024 r., pt. „Kontrowersje”. Jest to komentarz do kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2024: Ewangelia Marka”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2024: The Book of Mark” autorstwa Thomasa R. Shepherda. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Mk 1,16-45; J 1,29-42; Mk 5,41; Łk 6,12; Kpł 13,1-59. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” (Mk 1,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Adam Grześkowiak (prowadzący), Konrad Pasikowski, Piotr Bylina. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 10 czerwca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 54) z 20 lipca 2024 r., pt. „Kontrowersje”. Jest to komentarz do kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2024: Ewangelia Marka”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2024: The Book of Mark” autorstwa Thomasa R. Shepherda. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Mk 1,16-45; J 1,29-42; Mk 5,41; Łk 6,12; Kpł 13,1-59. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” (Mk 1,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Adam Grześkowiak (prowadzący), Konrad Pasikowski, Piotr Bylina. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 10 czerwca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Dzień z działalności Jezusa - Ewangelia Marka (240713-2-#694)
2024-07-09 23:18:20

Studium biblijne (sezon 54) z 13 lipca 2024 r., pt. „Dzień z działalności Jezusa”. Jest to komentarz do kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2024: Ewangelia Marka”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2024: The Book of Mark” autorstwa Thomasa R. Shepherda. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Mk 1,16-45; J 1,29-42; Mk 5,41; Łk 6,12; Kpł 13,1-59. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” (Mk 1,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Adam Grześkowiak (prowadzący), Mateusz Krzesiński, Radosław Bojko. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 10 czerwca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 54) z 13 lipca 2024 r., pt. „Dzień z działalności Jezusa”. Jest to komentarz do kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2024: Ewangelia Marka”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2024: The Book of Mark” autorstwa Thomasa R. Shepherda. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Mk 1,16-45; J 1,29-42; Mk 5,41; Łk 6,12; Kpł 13,1-59. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” (Mk 1,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Adam Grześkowiak (prowadzący), Mateusz Krzesiński, Radosław Bojko. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 10 czerwca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Początek Ewangelii - Ewangelia Marka (240706-1-#693)
2024-07-04 03:37:25

Studium biblijne (sezon 54) z 6 lipca 2024 r., pt. „Początek Ewangelii Marka”. Jest to komentarz do kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2024: The Book of Mark” autorstwa Thomasa R. Shepherda. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dz 13,1-5.13; 15,36-39; Mk 1,1-15; Iz 40,3; Dn 9,24-27. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,14-15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Adam Grześkowiak (prowadzący), Marek Micyk, Mateusz Krzesiński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 10 czerwca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 54) z 6 lipca 2024 r., pt. „Początek Ewangelii Marka”. Jest to komentarz do kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2024: The Book of Mark” autorstwa Thomasa R. Shepherda. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dz 13,1-5.13; 15,36-39; Mk 1,1-15; Iz 40,3; Dn 9,24-27. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,14-15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Adam Grześkowiak (prowadzący), Marek Micyk, Mateusz Krzesiński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 10 czerwca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Koncert VII Warsztatów Gospel z Kenem Burtonem
2024-06-30 18:00:05

Koncert VII Warsztatów Gospel z Kenem Burtonem, 5 maja 2024 r., Pszczyńskie Centrum Kultury. Wydarzenie z udziałem brytyjskich wykonawców: Kena Burtona, Paula Lee, Davida Billetta oraz polskich uczestników Warsztatów Gospel. Wersja HD-Quality. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Koncert VII Warsztatów Gospel z Kenem Burtonem, 5 maja 2024 r., Pszczyńskie Centrum Kultury. Wydarzenie z udziałem brytyjskich wykonawców: Kena Burtona, Paula Lee, Davida Billetta oraz polskich uczestników Warsztatów Gospel. Wersja HD-Quality. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Zwycięstwo Bożej miłości - Wielki bój (240629-13-#692)
2024-06-24 01:16:00

Studium biblijne (sezon 53) z 29 czerwca 2024 r., pt. „Zwycięstwo Bożej miłości”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 22,11-12; Jr 30,5-7; Ps 91,1-11; Jr 25,33; Ap 21,2; 20,11-15. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21,3-4). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała, Małgorzata Rykucka, Estera Hatała, Beata Śleszyńska. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 29 czerwca 2024 r., pt. „Zwycięstwo Bożej miłości”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 22,11-12; Jr 30,5-7; Ps 91,1-11; Jr 25,33; Ap 21,2; 20,11-15. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21,3-4). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała, Małgorzata Rykucka, Estera Hatała, Beata Śleszyńska. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Ostatnie wydarzenia na ziemi - Wielki bój (240622-12-#691)
2024-06-20 04:40:55

Studium biblijne (sezon 53) z 22 czerwca 2024 r., pt. „Ostatnie wydarzenia na ziemi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: J 8,32; Ez 20,12.20; Ap 7,1-2; 14,1; Jl 2,21 24; Oz 6,3; Jk 5,7-8; Ap 18,1-4. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej, mądrość i karność, i rozum” (Prz 23,23). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Tomasz Boćkowski, Monika Żywicka, Norbert Solski, Karol Żywicki. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 7 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 22 czerwca 2024 r., pt. „Ostatnie wydarzenia na ziemi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: J 8,32; Ez 20,12.20; Ap 7,1-2; 14,1; Jl 2,21 24; Oz 6,3; Jk 5,7-8; Ap 18,1-4. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej, mądrość i karność, i rozum” (Prz 23,23). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Tomasz Boćkowski, Monika Żywicka, Norbert Solski, Karol Żywicki. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 7 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Nieuchronnie zbliżający się konflikt - Wielki bój (240615-11-#690)
2024-06-14 04:13:37

Studium biblijne (sezon 53) z 15 czerwca 2024 r., pt. „Nieuchronnie zbliżający się konflikt”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,7.9.12; 4,11; 13,1-2; 12,3-5.17; 13,11-18. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą” (J 17,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Dawido Polok, Waldemar Kutrzeba, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 7 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 15 czerwca 2024 r., pt. „Nieuchronnie zbliżający się konflikt”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,7.9.12; 4,11; 13,1-2; 12,3-5.17; 13,11-18. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą” (J 17,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Dawido Polok, Waldemar Kutrzeba, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 7 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Zdemaskowany spirytyzm - Wielki bój (240608-10-#689)
2024-06-07 14:03:54

Studium biblijne (sezon 53) z 8 czerwca 2024 r., pt. „Zdemaskowany spirytyzm”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Mt 10,28; Koh 9,5; Iz 8,19-20; J 11,11-14.21 25; Ap 16,13-14; Mt 24,23-27; 2 Tes 2,9-12. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tes 4,16-17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Tomasz Boćkowski, Ewelina Solska, Marta Puls-Boćkowska. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 7 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 8 czerwca 2024 r., pt. „Zdemaskowany spirytyzm”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Mt 10,28; Koh 9,5; Iz 8,19-20; J 11,11-14.21 25; Ap 16,13-14; Mt 24,23-27; 2 Tes 2,9-12. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tes 4,16-17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Tomasz Boćkowski, Ewelina Solska, Marta Puls-Boćkowska. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 7 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Podstawa panowania Boga - Wielki bój (240601-9-#688)
2024-05-31 01:39:53

Studium biblijne (sezon 53) z 1 czerwca 2024 r., pt. „Podstawa panowania Boga”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,6-12; Koh 12,13-14; Prz 28,9 BG; Dn 7,25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Alina Ciupa, Sławomir Lipa, Norbert Solski, Paweł Kolkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 17 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 1 czerwca 2024 r., pt. „Podstawa panowania Boga”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,6-12; Koh 12,13-14; Prz 28,9 BG; Dn 7,25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Alina Ciupa, Sławomir Lipa, Norbert Solski, Paweł Kolkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 17 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Światło ze świątyni - Wielki bój (240525-8-#687)
2024-05-23 02:40:54

Studium biblijne (sezon 53) z 25 maja 2024 r., pt. „Motywowani nadzieją”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Wj 25,8-9.40; Hbr 8,1-6; Kpł 16,21.29-34; 23,26 32; Hbr 9,23-28; Dn 7,9-10; Mt 25,1-13; Ap 11,19. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek” (Hbr 8,1-2). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zbigniew Makarewicz, Edyta Żyła-Kania, Małgorzata Rykucka, Mikołaj Manżett-Leszczyński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 7 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 25 maja 2024 r., pt. „Motywowani nadzieją”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Wj 25,8-9.40; Hbr 8,1-6; Kpł 16,21.29-34; 23,26 32; Hbr 9,23-28; Dn 7,9-10; Mt 25,1-13; Ap 11,19. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek” (Hbr 8,1-2). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zbigniew Makarewicz, Edyta Żyła-Kania, Małgorzata Rykucka, Mikołaj Manżett-Leszczyński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 7 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie