nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Wszystkie narody i Babel - Księga Rodzaju (220430-5-#579)
2022-04-28 02:19:42

Studium biblijne (sezon 45) z 30 kwietnia 2022 r., pt. „Wszystkie narody i Babel”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2022: Księga Rodzaju”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2022: Genesis”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 9,18-11,9; Łk 10,1; Mt 1,1-17; Łk 1,26-33; Ps 139,7-12; Rdz 1,28; 9,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Dlatego nazwano je [miasto] Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi” (Rdz 11,9). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Piotr Bylina (prowadzenie), Sergiy Kapravchuk, Jacek Filończyk, Mirosław Kania. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 45) z 30 kwietnia 2022 r., pt. „Wszystkie narody i Babel”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2022: Księga Rodzaju”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2022: Genesis”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 9,18-11,9; Łk 10,1; Mt 1,1-17; Łk 1,26-33; Ps 139,7-12; Rdz 1,28; 9,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Dlatego nazwano je [miasto] Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi” (Rdz 11,9). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Piotr Bylina (prowadzenie), Sergiy Kapravchuk, Jacek Filończyk, Mirosław Kania. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Ile Kościoła w państwie? - Zakazane Rozmowy
2022-04-23 19:00:01

Program publicystyczny z serii „Zakazane Rozmowy”, wychodzący na przeciw poszukującym głębszego sensu w interpretacji Biblii, poza utartymi szablonami występującymi w chrześcijaństwie czy denominacjach. Przekracza pewne granice, odpowiadając na różne trudne pytania, które nurtują społeczeństwo. W nagraniu dział wzięli: Andrzej Siciński (prowadzący), Mariusz Maikowski, Konrad Zamirski, Marek Rakowski. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Program publicystyczny z serii „Zakazane Rozmowy”, wychodzący na przeciw poszukującym głębszego sensu w interpretacji Biblii, poza utartymi szablonami występującymi w chrześcijaństwie czy denominacjach. Przekracza pewne granice, odpowiadając na różne trudne pytania, które nurtują społeczeństwo. W nagraniu dział wzięli: Andrzej Siciński (prowadzący), Mariusz Maikowski, Konrad Zamirski, Marek Rakowski. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Potop - Księga Rodzaju (220423-4-#578)
2022-04-22 01:07:47

Studium biblijne (sezon 45) z 23 kwietnia 2022 r., pt. „Potop”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2022: Księga Rodzaju”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2022: Genesis”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 6,13-7,10; 2 P 2,5-9; Rdz 7,11-24; Rz 6,1-6; Ps 106,4; Rdz 8,1-9,17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego” (Mt 24,37). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mikołaj Krzyżanowski (prowadzenie), Zbigniew Bednarski, Leszek Izdebski, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 20 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 45) z 23 kwietnia 2022 r., pt. „Potop”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2022: Księga Rodzaju”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2022: Genesis”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 6,13-7,10; 2 P 2,5-9; Rdz 7,11-24; Rz 6,1-6; Ps 106,4; Rdz 8,1-9,17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego” (Mt 24,37). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mikołaj Krzyżanowski (prowadzenie), Zbigniew Bednarski, Leszek Izdebski, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 20 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Mate.o Folk Gloria Trio (koncert live)
2022-04-18 05:01:06

Mate.O Folk Gloria Trio: Mateusz Otremba (gitara i śpiew), Paweł Wszołek (kontrabas), Maciej Kietliński (instrumenty perkusyjne). Obejrzyj na wideo - https://youtu.be/3JI9ekffnV8 Akustyczny koncert Mate.O Folk Gloria Trio. Zrealizowany 16 kwietnia 2022 r. w Podkowie Leśnej podczas Chrześcijańskiego Festiwalu Form Artystycznych HOSANNA 2022. Coroczna impreza Sekretariatu Młodzieży przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Remastered 4K Version & HD Sound. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Mate.O Folk Gloria Trio: Mateusz Otremba (gitara i śpiew), Paweł Wszołek (kontrabas), Maciej Kietliński (instrumenty perkusyjne). Obejrzyj na wideo - https://youtu.be/3JI9ekffnV8 Akustyczny koncert Mate.O Folk Gloria Trio. Zrealizowany 16 kwietnia 2022 r. w Podkowie Leśnej podczas Chrześcijańskiego Festiwalu Form Artystycznych HOSANNA 2022. Coroczna impreza Sekretariatu Młodzieży przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Remastered 4K Version & HD Sound. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Kain i jego dziedzictwo - Księga Rodzaju (220416-3-#577)
2022-04-13 01:48:10

Studium biblijne (sezon 45) z 16 kwietnia 2022 r., pt. „Kain i jego dziedzictwo”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2022: Księga Rodzaju”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2022: Genesis”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 4,1-26; Hbr 11,4; Mi 6,7; Iz 1,11; 1 Kor 10,13; 1 J 3,12; Rdz 5,1-6,5. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wszak [twoje oblicze] byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować” (Rdz 4,7). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Łukasz Romanowski (prowadzenie), Ewa Zaborowska, Władysław Kosowski, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 20 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 45) z 16 kwietnia 2022 r., pt. „Kain i jego dziedzictwo”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2022: Księga Rodzaju”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2022: Genesis”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 4,1-26; Hbr 11,4; Mi 6,7; Iz 1,11; 1 Kor 10,13; 1 J 3,12; Rdz 5,1-6,5. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wszak [twoje oblicze] byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować” (Rdz 4,7). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Łukasz Romanowski (prowadzenie), Ewa Zaborowska, Władysław Kosowski, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 20 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Czy Biblia chroni życie poczęte? - Zakazane Rozmowy
2022-04-09 18:00:38

Program publicystyczny z serii „Zakazane Rozmowy”, wychodzący na przeciw poszukującym głębszego sensu w interpretacji Biblii, poza utartymi szablonami występującymi w chrześcijaństwie czy denominacjach. Przekracza pewne granice, odpowiadając na różne trudne pytania, które nurtują społeczeństwo. W nagraniu dział wzięli: Paweł Zagożdżon (prowadzący), Anna Reda, Anna Samusionek, Zdzisław Ples. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Program publicystyczny z serii „Zakazane Rozmowy”, wychodzący na przeciw poszukującym głębszego sensu w interpretacji Biblii, poza utartymi szablonami występującymi w chrześcijaństwie czy denominacjach. Przekracza pewne granice, odpowiadając na różne trudne pytania, które nurtują społeczeństwo. W nagraniu dział wzięli: Paweł Zagożdżon (prowadzący), Anna Reda, Anna Samusionek, Zdzisław Ples. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Upadek - Księga Rodzaju (220409-2-#576)
2022-04-07 03:10:03

Studium biblijne (sezon 45) z 9 kwietnia 2022 r., pt. „Upadek”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2022: Księga Rodzaju”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2022: Genesis”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 3,1-24; 2 Kor 11,3; Ap 12,7-9; J 8,44; Rz 16,20; Hbr 2,14; 1 Tm 2,14-15. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę” (Rdz 3,15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała (prowadzenie), Anna Reda, Ewa Zaborowska, Radosław Bojko. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 20 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 45) z 9 kwietnia 2022 r., pt. „Upadek”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2022: Księga Rodzaju”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2022: Genesis”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 3,1-24; 2 Kor 11,3; Ap 12,7-9; J 8,44; Rz 16,20; Hbr 2,14; 1 Tm 2,14-15. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę” (Rdz 3,15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała (prowadzenie), Anna Reda, Ewa Zaborowska, Radosław Bojko. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 20 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Wojny i zarazy. Norma czy już koniec świata? - Zakazane Rozmowy
2022-04-02 18:00:23

Program publicystyczny wychodzący na przeciw poszukującym głębszego sensu w interpretacji Słowa Bożego, poza utartymi szablonami występującymi w chrześcijaństwie czy denominacjach. Przekracza pewne granice, odpowiadając na różne trudne pytania, które nurtują społeczeństwo. W nagraniu dział wzięli: Julian Hatała (prowadzący), Jarosław Dzięgielewski, Błażej Owczarek, Remigiusz Krok. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Program publicystyczny wychodzący na przeciw poszukującym głębszego sensu w interpretacji Słowa Bożego, poza utartymi szablonami występującymi w chrześcijaństwie czy denominacjach. Przekracza pewne granice, odpowiadając na różne trudne pytania, które nurtują społeczeństwo. W nagraniu dział wzięli: Julian Hatała (prowadzący), Jarosław Dzięgielewski, Błażej Owczarek, Remigiusz Krok. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Stworzenie - Księga Rodzaju (220402-1-#575)
2022-03-31 02:59:31

Studium biblijne (sezon 45) z 2 kwietnia 2022 r., pt. „Stworzenie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2022: Księga Rodzaju”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2022: Genesis”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 100,1-3; Rdz 1,1-2,25; Wj 20,8-11; 40,33; Mt 25,14-30; 19,7-9. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (Rdz 1,1). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała (prowadzenie), Estera Hatała, Anna Reda, Radosław Bojko. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 20 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 45) z 2 kwietnia 2022 r., pt. „Stworzenie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2022: Księga Rodzaju”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2022: Genesis”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 100,1-3; Rdz 1,1-2,25; Wj 20,8-11; 40,33; Mt 25,14-30; 19,7-9. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (Rdz 1,1). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała (prowadzenie), Estera Hatała, Anna Reda, Radosław Bojko. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 20 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Miłość braterska niechaj trwa - U kresu tych dni (220326-13-#574)
2022-03-22 23:50:00

Studium biblijne (sezon 44) z 26 marca 2022 r., pt. „Miłość braterska niechaj trwa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2021”: „U kresu tych dni. Przesłanie Listu do Hebrajczyków”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2021: „In These Last Days: The Message of Hebrews”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Hbr 13,1-25; Rz 12,13; Ef 5,3-5; 1 P 5,1-4; Hbr 2,9; 4,16; Ga 2,20. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Miłość braterska niechaj trwa” (Hbr 13,1). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples (prowadzenie), Anna Reda, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 stycznia 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 44) z 26 marca 2022 r., pt. „Miłość braterska niechaj trwa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2021”: „U kresu tych dni. Przesłanie Listu do Hebrajczyków”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2021: „In These Last Days: The Message of Hebrews”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Hbr 13,1-25; Rz 12,13; Ef 5,3-5; 1 P 5,1-4; Hbr 2,9; 4,16; Ga 2,20. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Miłość braterska niechaj trwa” (Hbr 13,1). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples (prowadzenie), Anna Reda, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 stycznia 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie