nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Zostajesz czy opuszczasz Babilon? - Jeff Brown
2018-10-09 06:32:50

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone podczas Konferencji Pastorów Wydziału Transeuropejskiego 31 sierpnia 2018 r. w Belgradzie (Serbia). Przemawia: pastor, dr Jeff Brown. Tytuł kazania: „Zostajesz czy opuszczasz Babilon?” (ang.: „Are you leaving or staying in Babylon?”). Lektor: Arkadiusz Piętka (na podstawie tłumaczenia Jessica Kubów). Zobacz na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=CLlMZnCURCc. © 2018 Trans-European Division of the Seventh-day Adventist. All Rights Reserved. © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone podczas Konferencji Pastorów Wydziału Transeuropejskiego 31 sierpnia 2018 r. w Belgradzie (Serbia). Przemawia: pastor, dr Jeff Brown. Tytuł kazania: „Zostajesz czy opuszczasz Babilon?” (ang.: „Are you leaving or staying in Babylon?”). Lektor: Arkadiusz Piętka (na podstawie tłumaczenia Jessica Kubów). Zobacz na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=CLlMZnCURCc. © 2018 Trans-European Division of the Seventh-day Adventist. All Rights Reserved. © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 394 (2) (2018-10-13): Przyczyny braku jedności
2018-10-05 10:52:59

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 31) z 6 października 2018 r., pt. „Przyczyny braku jedności”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2018”: Denis Fortin, „Jedność w Chrystusie”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2018: „Oneness in Christ”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Pwt 28,1-14; Jr 3,14-18; Sdz 17,6; 1 Krl 12,1-16; 1 Kor 1,10-17; Dz 20,25-31. TEKST PRZEWODNI: „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum” (Prz 9,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Leszek Izdebski, Estera Hatała, Dawid Niewolik. TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO: Monika Stolarska. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 19 września 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 31) z 6 października 2018 r., pt. „Przyczyny braku jedności”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2018”: Denis Fortin, „Jedność w Chrystusie”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2018: „Oneness in Christ”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Pwt 28,1-14; Jr 3,14-18; Sdz 17,6; 1 Krl 12,1-16; 1 Kor 1,10-17; Dz 20,25-31. TEKST PRZEWODNI: „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum” (Prz 9,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Leszek Izdebski, Estera Hatała, Dawid Niewolik. TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO: Monika Stolarska. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 19 września 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 393 (1) (2018-10-06): Stworzenie i upadek
2018-10-02 01:15:47

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 31) z 6 października 2018 r., pt. „Stworzenie i upadek”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2018”: Denis Fortin, „Jedność w Chrystusie”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2018: „Oneness in Christ”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 1,26-27; 1 J 4,7-8.16; Rdz 3,16-19; 11,1-9; Ga 3,29; Pwt 7,6-11. TEKST PRZEWODNI: „Potem [Bóg] wyprowadził go [Abrama] na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu” (Rdz 15,5-6). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Jan Bojarski, Anna Słonecka-Polok, Dawid Polok. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 17 września 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 31) z 6 października 2018 r., pt. „Stworzenie i upadek”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2018”: Denis Fortin, „Jedność w Chrystusie”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2018: „Oneness in Christ”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 1,26-27; 1 J 4,7-8.16; Rdz 3,16-19; 11,1-9; Ga 3,29; Pwt 7,6-11. TEKST PRZEWODNI: „Potem [Bóg] wyprowadził go [Abrama] na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu” (Rdz 15,5-6). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Jan Bojarski, Anna Słonecka-Polok, Dawid Polok. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 17 września 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 392 (13) (2018-09-29): Podróż Pawła do Rzymu
2018-08-06 01:11:38

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (ostatnie studium sezonu 30) z 29 września 2018 r., pt. „Podróż Pawła do Rzymu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 27,1-28,31; Rz 1,18-20. TEKST PRZEWODNI: „Nie bój się, Pawle; przed cesarzem stanąć musisz” (Dz 27,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Mariusz Maikowski, Beata Śleszyńska, Waldemar Pieszka. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (ostatnie studium sezonu 30) z 29 września 2018 r., pt. „Podróż Pawła do Rzymu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 27,1-28,31; Rz 1,18-20. TEKST PRZEWODNI: „Nie bój się, Pawle; przed cesarzem stanąć musisz” (Dz 27,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Mariusz Maikowski, Beata Śleszyńska, Waldemar Pieszka. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 391 (12) (2018-09-22): Uwięzienie Pawła w Cezarei
2018-08-06 01:02:34

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 22 września 2018 r., pt. „Uwięzienie Pawła w Cezarei”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 24,1-26,32; 1 Kor 1,23. TEKST PRZEWODNI: „Dziękowałbym Bogu, gdyby, niedługo czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy” (Dz 26,29). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Ewa Zaborowska, Maksymilian Szklorz, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 22 września 2018 r., pt. „Uwięzienie Pawła w Cezarei”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 24,1-26,32; 1 Kor 1,23. TEKST PRZEWODNI: „Dziękowałbym Bogu, gdyby, niedługo czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy” (Dz 26,29). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Ewa Zaborowska, Maksymilian Szklorz, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 390 (11) (2018-09-15): Aresztowanie Pawła w Jerozolimie
2018-08-03 02:16:17

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 15 września 2018 r., pt. „Aresztowanie Pawła w Jerozolimie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 21,1-40; Rz 2,28-29; Ga 5,6; Dz 22,1-23,30; Mt 22,23-32. TEKST PRZEWODNI: „Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: Bądź dobrej myśli; bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie” (Dz 23,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Igor Baron, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 15 września 2018 r., pt. „Aresztowanie Pawła w Jerozolimie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 21,1-40; Rz 2,28-29; Ga 5,6; Dz 22,1-23,30; Mt 22,23-32. TEKST PRZEWODNI: „Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: Bądź dobrej myśli; bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie” (Dz 23,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Igor Baron, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 389 (10) (2018-09-08): Trzecia podróż misyjna
2018-08-02 02:33:23

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 8 września 2018 r., pt. „Trzecia podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 18,24-19,40; 20,7-12.15-27; 2 Kor 4,8-14; Dz 21,1-15. TEKST PRZEWODNI: „Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej” (Dz 20,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Piotr Wiszniewski, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 8 września 2018 r., pt. „Trzecia podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 18,24-19,40; 20,7-12.15-27; 2 Kor 4,8-14; Dz 21,1-15. TEKST PRZEWODNI: „Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej” (Dz 20,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Piotr Wiszniewski, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 388 (9) (2018-09-01): Druga podróż misyjna
2018-07-31 02:47:43

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 1 września 2018 r., pt. „Druga podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 16,1-40; Rz 3,28; Ga 2,16; Dz 17,1-34; 1 Kor 1,23; Dz 18,1-10. TEKST PRZEWODNI: „Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego; mam bowiem wiele ludu w tym mieście” (Dz 18,9-10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Błażej Owczarek (prowadzący), Andrzej Kaszewiak, Karolina Harasim, Kamil Olszewski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 1 września 2018 r., pt. „Druga podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 16,1-40; Rz 3,28; Ga 2,16; Dz 17,1-34; 1 Kor 1,23; Dz 18,1-10. TEKST PRZEWODNI: „Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego; mam bowiem wiele ludu w tym mieście” (Dz 18,9-10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Błażej Owczarek (prowadzący), Andrzej Kaszewiak, Karolina Harasim, Kamil Olszewski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 387 (8) (2018-08-25): Zjazd Kościoła w Jerozolimie
2018-07-30 04:32:36

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 25 sierpnia 2018 r., pt. „Zjazd Kościoła w Jerozolimie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 15,1-41; Ga 2,11-13; Wj 12,43-49; Rz 3,30; Kpł 18,30; Ap 2,14.20. TEKST PRZEWODNI: „Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni” (Dz 15,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Kiełpiński (prowadzący), Błażej Owczarek, Marek Micyk, Janusz Orzechowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 25 sierpnia 2018 r., pt. „Zjazd Kościoła w Jerozolimie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 15,1-41; Ga 2,11-13; Wj 12,43-49; Rz 3,30; Kpł 18,30; Ap 2,14.20. TEKST PRZEWODNI: „Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni” (Dz 15,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Kiełpiński (prowadzący), Błażej Owczarek, Marek Micyk, Janusz Orzechowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 386 (7) (2018-08-18): Pierwsza podróż misyjna
2018-07-26 03:41:48

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 18 sierpnia 2018 r., pt. „Pierwsza podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 13,1-52; 2 Kor 4,7-10; Rz 10,1-4; 3,19; Dz 14,1-26; Rz 9,1-11,36. TEKST PRZEWODNI: „Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza” (Dz 13,38-39). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Anna Słonecka-Polok, Piotr Kowalczyk, Estera Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 18 sierpnia 2018 r., pt. „Pierwsza podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 13,1-52; 2 Kor 4,7-10; Rz 10,1-4; 3,19; Dz 14,1-26; Rz 9,1-11,36. TEKST PRZEWODNI: „Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza” (Dz 13,38-39). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Anna Słonecka-Polok, Piotr Kowalczyk, Estera Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie