nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

IX - Miasto zwane Zamieszaniem
2023-05-26 04:06:11

Studium biblijne (sezon 49) z 27 maja 2023 r., pt. „Miasto zwane Zamieszaniem”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 17,1-2.15; 18,1-4; 17,4-6; Mt 16,18; Jr 50,33-38; Ps 115,4-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni” (Ap 17,14). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Marek Micyk, Piotr Bylina, Zuzanna Dutkowska, Michał Dutkowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 27 maja 2023 r., pt. „Miasto zwane Zamieszaniem”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 17,1-2.15; 18,1-4; 17,4-6; Mt 16,18; Jr 50,33-38; Ps 115,4-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni” (Ap 17,14). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Marek Micyk, Piotr Bylina, Zuzanna Dutkowska, Michał Dutkowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Sobota a koniec świata - Trzy niebiańskie przesłania (230520-8-#634)
2023-05-18 02:55:52

Studium biblijne (sezon 49) z 20 maja 2023 r., pt. „Sobota a koniec świata”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Jk 2,8-13; Pwt 5,12-15; Ps 33,6.9; Ap 14,1-20; 2 P 3,13; Ap 21,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył” (Ef 3,9). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Marek Micyk, Remigiusz Krok, Mirosław Kania, Zbigniew Makarewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 20 maja 2023 r., pt. „Sobota a koniec świata”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Jk 2,8-13; Pwt 5,12-15; Ps 33,6.9; Ap 14,1-20; 2 P 3,13; Ap 21,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył” (Ef 3,9). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Marek Micyk, Remigiusz Krok, Mirosław Kania, Zbigniew Makarewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Oddawanie czci Stwórcy - Trzy niebiańskie przesłania (230513-7-#633)
2023-05-04 22:45:37

Studium biblijne (sezon 49) z 13 maja 2023 r., pt. „Oddawanie czci Stwórcy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 1,9; Iz 40,26; 2 Kor 5,17; Kol 1,17; Ap 4,11; J 19,16-30. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało” (Ap 4,11). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Piotr Stachurski, Małgorzata Rykucka, Sylwester Walkiewicz, Angelika Walkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 12 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 13 maja 2023 r., pt. „Oddawanie czci Stwórcy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 1,9; Iz 40,26; 2 Kor 5,17; Kol 1,17; Ap 4,11; J 19,16-30. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało” (Ap 4,11). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Piotr Stachurski, Małgorzata Rykucka, Sylwester Walkiewicz, Angelika Walkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 12 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Godzina sądu Jego - Trzy niebiańskie przesłania (230506-6-#632)
2023-05-02 00:41:42

Studium biblijne (sezon 49) z 6 maja 2023 r., pt. „Godzina sądu Jego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 8,1-9,27; Ezd 7,1-28; Mt 3,13-17; Rz 5,6-9; Mk 15,38; Kpł 16,16. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył” (Rz 13,11-12). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok (prowadzący), Beata Śleszyńska, Jakub Ośkiewicz, Janusz Bar. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 6 maja 2023 r., pt. „Godzina sądu Jego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 8,1-9,27; Ezd 7,1-28; Mt 3,13-17; Rz 5,6-9; Mk 15,38; Kpł 16,16. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył” (Rz 13,11-12). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok (prowadzący), Beata Śleszyńska, Jakub Ośkiewicz, Janusz Bar. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Dobra nowina o sądzie - Trzy niebiańskie przesłania (230429-5-#631)
2023-04-21 00:08:30

Studium biblijne (sezon 49) z 29 kwietnia 2023 r., pt. „Dobra nowina o sądzie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,7; Ps 51,1-6; Ap 20,12; Dn 7,9.14.26; Ap 4,2-4; 5,1-12. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód” (Ap 14,7). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mateusz Krzesiński (prowadzący), Jakub Ośkiewicz, Waldemar Kutrzeba, Piotr Bylina. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 29 kwietnia 2023 r., pt. „Dobra nowina o sądzie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,7; Ps 51,1-6; Ap 20,12; Dn 7,9.14.26; Ap 4,2-4; 5,1-12. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód” (Ap 14,7). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mateusz Krzesiński (prowadzący), Jakub Ośkiewicz, Waldemar Kutrzeba, Piotr Bylina. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę - Trzy niebiańskie przesłania (230422-4-#630)
2023-04-18 04:00:54

Studium biblijne (sezon 49) z 22 kwietnia 2023 r., pt. „Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,1-20; Rdz 22,12; Koh 12,13-14; Kol 3,1-2; Hbr 12,1-2; 1 Kor 3,16-17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała (prowadzący), Estera Hatała, Anna Reda, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 12 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 22 kwietnia 2023 r., pt. „Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,1-20; Rdz 22,12; Koh 12,13-14; Kol 3,1-2; Hbr 12,1-2; 1 Kor 3,16-17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała (prowadzący), Estera Hatała, Anna Reda, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 12 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Ewangelia wieczna - Trzy niebiańskie przesłania (230415-3-#629)
2023-04-09 23:25:39

Studium biblijne (sezon 49) z 15 kwietnia 2023 r., pt. „Ewangelia wieczna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,6-12; 1 Kor 15,1-4; Rz 3,24-26; 1 P 1,18-20; Mt 28,19-20; Dz 1,8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” (Ap 14,6). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Piotr Stachurski (prowadzący), Angelika Walkiewicz, Mikołaj Manżett-Leszczyński, Sylwester Walkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 12 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 15 kwietnia 2023 r., pt. „Ewangelia wieczna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,6-12; 1 Kor 15,1-4; Rz 3,24-26; 1 P 1,18-20; Mt 28,19-20; Dz 1,8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” (Ap 14,6). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Piotr Stachurski (prowadzący), Angelika Walkiewicz, Mikołaj Manżett-Leszczyński, Sylwester Walkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 12 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Nadeszła wiekopomna chwila - Trzy niebiańskie przesłania (230408-2-#628)
2023-04-06 00:41:42

Studium biblijne (sezon 49) z 8 kwietnia 2023 r., pt. „Nadeszła wiekopomna chwila”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Mt 24,14; Ap 14,14-20; Mt 16,27; Dz 1,9-11; Mk 4,26-29; Ap 16,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi” (Ap 14,14-15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples (prowadzący), Michał Pilch, Monika Anulak, Zdzisław Anulak. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 8 kwietnia 2023 r., pt. „Nadeszła wiekopomna chwila”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Mt 24,14; Ap 14,14-20; Mt 16,27; Dz 1,9-11; Mk 4,26-29; Ap 16,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi” (Ap 14,14-15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples (prowadzący), Michał Pilch, Monika Anulak, Zdzisław Anulak. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Jezus zwycięża, a szatan przegrywa - Trzy niebiańskie przesłania (230401-1-#627)
2023-03-31 04:23:19

Studium biblijne (sezon 49) z 1 kwietnia 2023 r., pt. „Jezus zwycięża, a szatan przegrywa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 12,1-17; Ef 5,25-27.32; Flp 3,9; Dn 7,25; Iz 14,12-14; Ap 13,14-17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zenon Korosteński (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Maksymilian A. Szklorz, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 12 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 1 kwietnia 2023 r., pt. „Jezus zwycięża, a szatan przegrywa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 12,1-17; Ef 5,25-27.32; Flp 3,9; Dn 7,25; Iz 14,12-14; Ap 13,14-17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zenon Korosteński (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Maksymilian A. Szklorz, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 12 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Nagroda za wierność - Gospodarując dobrami Pana... (230325-12-#626)
2023-03-19 22:19:32

Studium biblijne (sezon 48) z 25 marca 2023 r., pt. „Nagroda za wierność”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Hbr 11,6; Iz 62,11; Rz 6,23; J 14,1-3; Ap 21,1-27; Mt 25,20-23; Rz 8,16-18. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego” (Mt 25,21). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski (prowadzący), Beata Śleszyńska, Monika Anulak, Zdzisław Anulak. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 5 lutego 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 48) z 25 marca 2023 r., pt. „Nagroda za wierność”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Hbr 11,6; Iz 62,11; Rz 6,23; J 14,1-3; Ap 21,1-27; Mt 25,20-23; Rz 8,16-18. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego” (Mt 25,21). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski (prowadzący), Beata Śleszyńska, Monika Anulak, Zdzisław Anulak. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 5 lutego 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie