nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 368 (2) (2018-04-14): Księga Daniela i czas końca
2018-04-05 01:02:13

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 14 kwietnia 2018 r., pt. „Księga Daniela i czas końca”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Łk 16,10; Dn 1,1-3,6; Ap 13,11-15; Dn 3,13-18; J 3,7; Dn 4,1-34; 6,1-29. TEKST PRZEWODNI: „Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę” (Dn 2,47). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Maikowski (prowadzący), Leszek Izdebski, Igor Baron, Marcin Pycia. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 14 kwietnia 2018 r., pt. „Księga Daniela i czas końca”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Łk 16,10; Dn 1,1-3,6; Ap 13,11-15; Dn 3,13-18; J 3,7; Dn 4,1-34; 6,1-29. TEKST PRZEWODNI: „Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę” (Dn 2,47). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Maikowski (prowadzący), Leszek Izdebski, Igor Baron, Marcin Pycia. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 367 (1) (2018-04-07): Wszechświatowy bój
2018-04-03 00:28:39

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 7 kwietnia 2018 r., pt. „Wszechświatowy bój”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ez 28,1-2.11-17; Rdz 3,1-7; Ap 12,1-17; Rz 8,31-39; Ap 14,12. TEKST PRZEWODNI: „I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Anna Bar, Grzegorz Kiełpiński, Dorothy Porawski-Orzechowska (nie wypowiada się). Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 7 kwietnia 2018 r., pt. „Wszechświatowy bój”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ez 28,1-2.11-17; Rdz 3,1-7; Ap 12,1-17; Rz 8,31-39; Ap 14,12. TEKST PRZEWODNI: „I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Anna Bar, Grzegorz Kiełpiński, Dorothy Porawski-Orzechowska (nie wypowiada się). Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 366 (13) (2018-03-31): Rezultaty szafarstwa
2018-03-28 02:27:09

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (ostatnie studium sezonu 28) z 31 marca 2018 r., pt. „Rezultaty szafarstwa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 Tm 3,1-9; Ez 14,14; Flp 4,4-13; Prz 3,5; 1 P 2,11-12; Mt 7,23; 25,21. TEKST PRZEWODNI: „Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia” (1 P 2,12). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Estera Hatała, Igor Baron, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (ostatnie studium sezonu 28) z 31 marca 2018 r., pt. „Rezultaty szafarstwa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 Tm 3,1-9; Ez 14,14; Flp 4,4-13; Prz 3,5; 1 P 2,11-12; Mt 7,23; 25,21. TEKST PRZEWODNI: „Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia” (1 P 2,12). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Estera Hatała, Igor Baron, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Recital Dorothy Porawski-Orzechowskiej
2018-03-26 12:13:31

Zapis koncertu, w którym udział wzięły Dorothy Porawski-Orzechowska (sopran) i Małgorzata Piszek (fortepian) oraz Justyna Reczeniedi (sopran) i Anna Samusionek (poezja, prowadzenie recitalu). Wydarzenie miało miejsce w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej k/Warszawy, w dniu 24 marca 2018 r. przy współudziale zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Zobacz wersję filmową: https://www.youtube.com/watch?v=rJQ8bMpa-ZI. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Zapis koncertu, w którym udział wzięły Dorothy Porawski-Orzechowska (sopran) i Małgorzata Piszek (fortepian) oraz Justyna Reczeniedi (sopran) i Anna Samusionek (poezja, prowadzenie recitalu). Wydarzenie miało miejsce w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej k/Warszawy, w dniu 24 marca 2018 r. przy współudziale zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Zobacz wersję filmową: https://www.youtube.com/watch?v=rJQ8bMpa-ZI. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 365 (12) (2018-03-24): Nawyki szafarza
2018-03-12 20:48:16

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 24 marca 2018 r., pt. „Nawyki szafarza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ef 5,15-17; Kol 3,23; Łk 12,35-48; Jk 4,14; Dz 3,21; 1 Kor 9,24-27. TEKST PRZEWODNI: „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich. Z całego serca szukam ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,9-11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Maksymilian A. Szkolorz, Maria Bartow, Łukasz Romanowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 24 marca 2018 r., pt. „Nawyki szafarza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ef 5,15-17; Kol 3,23; Łk 12,35-48; Jk 4,14; Dz 3,21; 1 Kor 9,24-27. TEKST PRZEWODNI: „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich. Z całego serca szukam ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,9-11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Maksymilian A. Szkolorz, Maria Bartow, Łukasz Romanowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 364 (11) (2018-03-17): Długi i codzienne podejmowanie decyzji
2018-03-09 01:32:23

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 17 marca 2018 r., pt. „Długi i codzienne podejmowanie decyzji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ps 37,21; Mt 4,3-10; 6,33; Pwt 28,12; Prz 13,11; 21,5; 2 Kor 4,18. TEKST PRZEWODNI: „Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił” (Rz 13,7-8). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Ewa Zaborowska, Małgorzata Rykucka, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 17 marca 2018 r., pt. „Długi i codzienne podejmowanie decyzji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ps 37,21; Mt 4,3-10; 6,33; Pwt 28,12; Prz 13,11; 21,5; 2 Kor 4,18. TEKST PRZEWODNI: „Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił” (Rz 13,7-8). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Ewa Zaborowska, Małgorzata Rykucka, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 363 (10) (2018-03-10): Rola szafarstwa
2018-03-08 03:02:05

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 10 marca 2018 r., pt. „Rola szafarstwa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Kol 1,16-18; Hbr 4,14-16; 3 J 1,3; Rdz 6,13-18; Ap 14,6-12; 1 P 1,15-16. TEKST PRZEWODNI: „Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia” (1 Tes 4,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Andrzej Kaszewiak, Joanna Buczek, Maciej Matter. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 10 marca 2018 r., pt. „Rola szafarstwa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Kol 1,16-18; Hbr 4,14-16; 3 J 1,3; Rdz 6,13-18; Ap 14,6-12; 1 P 1,15-16. TEKST PRZEWODNI: „Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia” (1 Tes 4,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Andrzej Kaszewiak, Joanna Buczek, Maciej Matter. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Brzemię czy błogosławieństwo. Izrael - cynizm czy co? - David Neal
2018-03-05 03:47:13

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 27 stycznia 2018 r. Przemawia: pastor David Neal (TED). Tytuł kazania: „Brzemię czy błogosławieństwo. Izrael - cynizm czy co?” [ang. From burden to blessing. Israel - cinical or what?] (Ml 1,6-10; 3,6-10). Tłumaczy: Dawid Polok. © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 27 stycznia 2018 r. Przemawia: pastor David Neal (TED). Tytuł kazania: „Brzemię czy błogosławieństwo. Izrael - cynizm czy co?” [ang. From burden to blessing. Israel - cinical or what?] (Ml 1,6-10; 3,6-10). Tłumaczy: Dawid Polok. © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

#1 - Zarządzaj Twoim Życiem - David Neal
2018-03-04 01:00:00

Zapraszamy na Weekend Szafarstwa, który miał miejsce w dniach 26-28 stycznia 2018 roku w Podkowie Leśnej, pod wspólnym tytułem „Zarządzaj Twoim życiem” z udziałem Davida Neala z Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Grzegorza Korczyca (prowadzący) oraz kwartetu „Adwent”. Prelegent jest pastorem od niemal 30 lat, był przewodniczącym Misji Irlandzkiej, a od 11 lat zajmuje się edukacją w zakresie zarządzania dobrami duchowymi i materialnymi. Tłumaczy Dawid Polok. © 2018 Sekretariat Szafarstwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2018 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 3.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl).
Zapraszamy na Weekend Szafarstwa, który miał miejsce w dniach 26-28 stycznia 2018 roku w Podkowie Leśnej, pod wspólnym tytułem „Zarządzaj Twoim życiem” z udziałem Davida Neala z Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Grzegorza Korczyca (prowadzący) oraz kwartetu „Adwent”. Prelegent jest pastorem od niemal 30 lat, był przewodniczącym Misji Irlandzkiej, a od 11 lat zajmuje się edukacją w zakresie zarządzania dobrami duchowymi i materialnymi. Tłumaczy Dawid Polok. © 2018 Sekretariat Szafarstwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2018 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 3.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl).

#2 - Zarządzaj Twoim Życiem - David Neal
2018-03-04 01:00:00

Zapraszamy na Weekend Szafarstwa, który miał miejsce w dniach 26-28 stycznia 2018 roku w Podkowie Leśnej, pod wspólnym tytułem „Zarządzaj Twoim życiem” z udziałem Davida Neala z Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Grzegorza Korczyca (prowadzący) oraz Dorothy Porawski-Orzechowskiej (sopran) i Mariusza Gebla (akompaniament). Prelegent jest pastorem od niemal 30 lat, był przewodniczącym Misji Irlandzkiej, a od 11 lat zajmuje się edukacją w zakresie zarządzania dobrami duchowymi i materialnymi. Tłumaczy Dawid Polok. © 2018 Sekretariat Szafarstwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2018 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 3.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl).
Zapraszamy na Weekend Szafarstwa, który miał miejsce w dniach 26-28 stycznia 2018 roku w Podkowie Leśnej, pod wspólnym tytułem „Zarządzaj Twoim życiem” z udziałem Davida Neala z Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Grzegorza Korczyca (prowadzący) oraz Dorothy Porawski-Orzechowskiej (sopran) i Mariusza Gebla (akompaniament). Prelegent jest pastorem od niemal 30 lat, był przewodniczącym Misji Irlandzkiej, a od 11 lat zajmuje się edukacją w zakresie zarządzania dobrami duchowymi i materialnymi. Tłumaczy Dawid Polok. © 2018 Sekretariat Szafarstwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2018 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 3.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie