nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Tajemnica ewangelii - List do Efezjan (230805-6-#645)
2023-07-12 17:45:35

Studium biblijne (sezon 50) z 5 sierpnia 2023 r., pt. „Tajemnica ewangelii”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 3,1-21; Hi 11,5-9; Ez 43,13 16; Am 7,7-8; Ap 11,1-2. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen” (Ef 3,20 21). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Waldemar Kutrzeba, Anna Reda, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 maja 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 5 sierpnia 2023 r., pt. „Tajemnica ewangelii”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 3,1-21; Hi 11,5-9; Ez 43,13 16; Am 7,7-8; Ap 11,1-2. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen” (Ef 3,20 21). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Waldemar Kutrzeba, Anna Reda, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 maja 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Poziome odkupienie. Krzyż i Kościół - List do Efezjan (230729-5-#644)
2023-07-11 23:04:07

Studium biblijne (sezon 50) z 29 lipca 2023 r., pt. „Poziome odkupienie. Krzyż i Kościół”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 2,11-22; Rz 3,31; 7,12; Iz 52,7; 57,19; J 14,27; 1 Kor 3,9-17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała” (Ef 2,13-14). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Michał Pilch, Zbigniew Bednarski, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 29 lipca 2023 r., pt. „Poziome odkupienie. Krzyż i Kościół”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 2,11-22; Rz 3,31; 7,12; Iz 52,7; 57,19; J 14,27; 1 Kor 3,9-17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała” (Ef 2,13-14). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Michał Pilch, Zbigniew Bednarski, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Jak Bóg nas ratuje? - List do Efezjan (230722-4-#643)
2023-07-10 02:49:37

Studium biblijne (sezon 50) z 22 lipca 2023 r., pt. „Jak Bóg nas ratuje?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 2,1-10; 5,14; Rz 5,17; Ef 5,6; 2 Tm 1,7. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem” (Ef 2,4 5). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Łukasz Romanowski, Mariusz Maikowski, Norbert Solski, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 maja 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 22 lipca 2023 r., pt. „Jak Bóg nas ratuje?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 2,1-10; 5,14; Rz 5,17; Ef 5,6; 2 Tm 1,7. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem” (Ef 2,4 5). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Łukasz Romanowski, Mariusz Maikowski, Norbert Solski, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 maja 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Moc wywyższonego Jezusa - List do Efezjan (230715-3-#642)
2023-07-04 23:48:43

Studium biblijne (sezon 50) z 15 lipca 2023 r., pt. „Moc wywyższonego Jezusa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 1,15-23; 3,14-21; 1 Tes 5,16-18; Pwt 9,29; 1 Kor 15,20-22; Ps 110,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „[Bóg dał Ducha Świętego ku poznaniu,] jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie” (Ef 1,19 20). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała, Estera Hatała, Anna Reda, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 15 lipca 2023 r., pt. „Moc wywyższonego Jezusa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 1,15-23; 3,14-21; 1 Tes 5,16-18; Pwt 9,29; 1 Kor 15,20-22; Ps 110,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „[Bóg dał Ducha Świętego ku poznaniu,] jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie” (Ef 1,19 20). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała, Estera Hatała, Anna Reda, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Wielki chrystocentryczny plan Boga - List do Efezjan (230708-2-#641)
2023-07-02 23:32:42

Studium biblijne (sezon 50) z 8 lipca 2023 r., pt. „Wielki chrystocentryczny plan Boga”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 1,3-14; 2,6; 3,10; Kol 1,13-14; Pwt 9,29. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios” (Ef 1,3). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples, Anna Reda, Remigiusz Krok, Mikołaj Manżett-Leszczyński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 maja 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 8 lipca 2023 r., pt. „Wielki chrystocentryczny plan Boga”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 1,3-14; 2,6; 3,10; Kol 1,13-14; Pwt 9,29. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios” (Ef 1,3). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples, Anna Reda, Remigiusz Krok, Mikołaj Manżett-Leszczyński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 maja 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Paweł i List do Efezjan - List do Efezjan (230701-1-#640)
2023-06-30 03:17:48

Studium biblijne (sezon 50) z 1 lipca 2023 r., pt. „Paweł i List do Efezjan”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dz 18,18-21; 19,13-20,1.17-38; Ef 1,1-2; 6,21-24; 3,13; 1,9-10. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim” (Ef 1,9-10). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Zbigniew Bednarski, Waldemar Kutrzeba, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 maja 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 1 lipca 2023 r., pt. „Paweł i List do Efezjan”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dz 18,18-21; 19,13-20,1.17-38; Ef 1,1-2; 6,21-24; 3,13; 1,9-10. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim” (Ef 1,9-10). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Zbigniew Bednarski, Waldemar Kutrzeba, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 maja 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

W blasku chwały Bożej - Trzy niebiańskie przesłania (230624-13-#639)
2023-06-23 00:09:45

Studium biblijne (ostatni odc. sezonu 49) z 24 czerwca 2023 r., pt. „W blasku chwały Bożej”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Tes 5,1-6; J 8,32; Ap 18,1; 4,11; Wj 33,18-19; Ap 5,6.12; 13,8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku” (Ap 18,1). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Radosław Bojko, Władysław Polok, Dawid Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (ostatni odc. sezonu 49) z 24 czerwca 2023 r., pt. „W blasku chwały Bożej”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Tes 5,1-6; J 8,32; Ap 18,1; 4,11; Wj 33,18-19; Ap 5,6.12; 13,8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku” (Ap 18,1). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Radosław Bojko, Władysław Polok, Dawid Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Pieczęć Boga i znamię bestii (cz. 2) - Trzy niebiańskie przesłania (230617-12-#638)
2023-06-15 22:10:25

Studium biblijne (sezon 49) z 17 czerwca 2023 r., pt. „Pieczęć Boga i znamię bestii (cz. 2)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 12,6.14; Dn 7,25; 2 Tes 2,3-4; Pwt 6,8; 11,18; Wj 20,8-11. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych” (Ap 13,10). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Julian Hatała, Edyta Żyła-Kania, Mirosław Kania. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 17 czerwca 2023 r., pt. „Pieczęć Boga i znamię bestii (cz. 2)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 12,6.14; Dn 7,25; 2 Tes 2,3-4; Pwt 6,8; 11,18; Wj 20,8-11. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych” (Ap 13,10). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Julian Hatała, Edyta Żyła-Kania, Mirosław Kania. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Pieczęć Boga i znamię bestii (cz. 1) - Trzy niebiańskie przesłania (230610-11-#637)
2023-06-09 01:44:31

Studium biblijne (sezon 49) z 10 czerwca 2023 r., pt. „Pieczęć Boga i znamię bestii (cz. 1)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,12; Ef 2,8-10; Mt 27,45-50; Ap 13,15-17; 14,4; Łk 5,18-26. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich” (Ap 7,2-3). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Piotr Bylina, Mateusz Krzesiński, Błażej Owczarek, Jakub Ośkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 10 czerwca 2023 r., pt. „Pieczęć Boga i znamię bestii (cz. 1)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 14,12; Ef 2,8-10; Mt 27,45-50; Ap 13,15-17; 14,4; Łk 5,18-26. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich” (Ap 7,2-3). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Piotr Bylina, Mateusz Krzesiński, Błażej Owczarek, Jakub Ośkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Ostatnie szatańskie zwiedzenia - Trzy niebiańskie przesłania (230603-10-#636)
2023-05-30 00:19:59

Studium biblijne (sezon 49) z 3 czerwca 2023 r., pt. „Ostatnie szatańskie zwiedzenia”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 12,9; 16,13-14; 1 Tes 4,16-17; Ez 8,16; 20,1-20; Ap 18,4-5. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą” (J 17,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Dawid Polok, Radosław Bojko, Władysław Polok, Błażej Owczarek. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 49) z 3 czerwca 2023 r., pt. „Ostatnie szatańskie zwiedzenia”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2023: Trzy niebiańskie przesłania”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2023: Three Cosmic Messages”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 12,9; 16,13-14; 1 Tes 4,16-17; Ez 8,16; 20,1-20; Ap 18,4-5. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą” (J 17,17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Dawid Polok, Radosław Bojko, Władysław Polok, Błażej Owczarek. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie