nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Mądrość do sprawiedliwego życia - Księga Psalmów (240224-8-#674)
2024-02-22 23:47:31

Studium biblijne (sezon 52) z 24 lutego 2024 r., pt. „Mądrość do sprawiedliwego życia”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 119,1-16; 90,1-17; J 3,16; Ps 95,7-11; 141,1-10; 128,1-6. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!” (Ps 90,12). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Zbigniew Makarewicz, Edyta Żyła-Kania, Mirosław Kania. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 lutego 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 24 lutego 2024 r., pt. „Mądrość do sprawiedliwego życia”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 119,1-16; 90,1-17; J 3,16; Ps 95,7-11; 141,1-10; 128,1-6. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!” (Ps 90,12). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Zbigniew Makarewicz, Edyta Żyła-Kania, Mirosław Kania. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 lutego 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Łaska Twoja sięga aż do niebios - Księga Psalmów (240217-7-#673)
2024-02-15 23:54:08

Studium biblijne (sezon 52) z 17 lutego 2024 r., pt. „Łaska Twoja sięga aż do niebios”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 136,1-26; 51,1-21; 130,1-8; 113,1-9; 123,1-4. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność twoja” (Ps 57,10-11). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Mariusz Maikowski, Mikołaj Manżett-Leszczyński, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 stycznia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 17 lutego 2024 r., pt. „Łaska Twoja sięga aż do niebios”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 136,1-26; 51,1-21; 130,1-8; 113,1-9; 123,1-4. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność twoja” (Ps 57,10-11). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Mariusz Maikowski, Mikołaj Manżett-Leszczyński, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 stycznia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Powstanę - Księga Psalmów (240210-6-#672)
2024-02-05 23:39:03

Studium biblijne (sezon 52) z 10 lutego 2024 r., pt. „Powstanę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 18,4-19; 41,1-4, Pwt 15,7-11; Ps 82,1-8; 96,6-10; 99,1-4; Rz 8,34. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych teraz powstanę, mówi Pan, zgotuję zbawienie temu, kto pragnie” (Ps 12,6). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Dawid Polok, Waldemar Kutrzeba, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 stycznia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 10 lutego 2024 r., pt. „Powstanę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 18,4-19; 41,1-4, Pwt 15,7-11; Ps 82,1-8; 96,6-10; 99,1-4; Rz 8,34. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych teraz powstanę, mówi Pan, zgotuję zbawienie temu, kto pragnie” (Ps 12,6). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Dawid Polok, Waldemar Kutrzeba, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 stycznia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Śpiewanie pieśni Pana na obcej ziemi - Księga Psalmów (240203-5-#671)
2024-01-28 03:38:59

Studium biblijne (sezon 52) z 3 lutego 2024 r., pt. „Śpiewanie pieśni Pana na obcej ziemi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 79,5-13; 88,4-13; 69,1-4; 22,1-2; 77,1-21; 73,1-20; 1 P 1,17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi?” (Ps 137,4). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Zbigniew Bednarski, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 3 lutego 2024 r., pt. „Śpiewanie pieśni Pana na obcej ziemi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 79,5-13; 88,4-13; 69,1-4; 22,1-2; 77,1-21; 73,1-20; 1 P 1,17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi?” (Ps 137,4). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Zbigniew Bednarski, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Pan słyszy i ratuje - Księga Psalmów (240127-4-#670)
2024-01-23 00:04:23

Studium biblijne (sezon 52) z 27 stycznia 2024 r., pt. „Pan słyszy i ratuje”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 139,1-18; 121,1-8; 17,8; Mt 23,37; 1 Kor 10,1 4; Hbr 4,15-16. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wołają, a Pan wysłuchuje ich, i ocala ich ze wszystkich udręk” (Ps 34,18). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zbigniew Makarewicz, Olga Kulinicz, Małgorzata Rykucka, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 27 stycznia 2024 r., pt. „Pan słyszy i ratuje”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 139,1-18; 121,1-8; 17,8; Mt 23,37; 1 Kor 10,1 4; Hbr 4,15-16. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wołają, a Pan wysłuchuje ich, i ocala ich ze wszystkich udręk” (Ps 34,18). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zbigniew Makarewicz, Olga Kulinicz, Małgorzata Rykucka, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Pan rządzi - Księga Psalmów (240120-3-#669)
2024-01-19 02:22:14

Studium biblijne (sezon 52) z 20 stycznia 2024 r., pt. „Pan rządzi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 8,1-10; 100,1-5; 97,1-12; 75,1-11; 105,7 10; Ga 3,26-29; Ps 25,10. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje” (Ps 93,1). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Zbigniew Bednarski, Halina Szklorz, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 20 stycznia 2024 r., pt. „Pan rządzi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 8,1-10; 100,1-5; 97,1-12; 75,1-11; 105,7 10; Ga 3,26-29; Ps 25,10. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje” (Ps 93,1). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Zbigniew Bednarski, Halina Szklorz, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Naucz nas modlić się - Księga Psalmów (240113-2-#668)
2024-01-12 01:48:09

Studium biblijne (sezon 52) z 13 stycznia 2024 r., pt. „Naucz nas modlić się”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 105,5; Kol 3,16; Jk 5,13; Ps 44,1 27; 22,1 32; 13,1-6; 60,1-7. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich” (Łk 11,1). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples, Beata Śleszyńska, Janusz Bar, Norbert Solski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 13 stycznia 2024 r., pt. „Naucz nas modlić się”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 105,5; Kol 3,16; Jk 5,13; Ps 44,1 27; 22,1 32; 13,1-6; 60,1-7. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich” (Łk 11,1). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples, Beata Śleszyńska, Janusz Bar, Norbert Solski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Jak czytać Księgę Psalmów? - Księga Psalmów (240106-1-#667)
2024-01-05 01:39:49

Studium biblijne (sezon 52) z 6 stycznia 2024 r., pt. „Jak czytać Księgę Psalmów?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Krn 16,7; Ne 12,8; Ps 25,1-5; 33,1-3; Rz 8,26 27; Ps 82,8; 121,7. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma” (Łk 24,44-45). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Małgorzata Rykucka, Anna Reda, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 6 stycznia 2024 r., pt. „Jak czytać Księgę Psalmów?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Krn 16,7; Ne 12,8; Ps 25,1-5; 33,1-3; Rz 8,26 27; Ps 82,8; 121,7. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma” (Łk 24,44-45). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Małgorzata Rykucka, Anna Reda, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Zakończenie Bożej misji - Boża misja... (231230-13-#666)
2023-12-22 02:34:11

Studium biblijne (sezon 51) z 30 grudnia 2023 r., pt. „Zakończenie Bożej misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 1,1-7; 1 P 2,9; Ap 14,6-12; Łk 11,23; 1 Tm 2,4; Ap 21,1-4. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego (…)?” (2 P 3,11-12). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski, Zbigniew Makarewicz, Anna Samusionek, Mikołaj Jankowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 30 grudnia 2023 r., pt. „Zakończenie Bożej misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 1,1-7; 1 P 2,9; Ap 14,6-12; Łk 11,23; 1 Tm 2,4; Ap 21,1-4. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego (…)?” (2 P 3,11-12). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski, Zbigniew Makarewicz, Anna Samusionek, Mikołaj Jankowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Estera i Mordochaj - Boża misja... (231223-12-#665)
2023-12-14 23:20:12

Studium biblijne (sezon 51) z 23 grudnia 2023 r., pt. „Estera i Mordochaj”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 1,1-12; 6,2-10; Est 2,1-10.20; 3,1-15; 4,1 14; 9,1-12. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi” (Iz 49,6). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Norbert Solski, Olga Kulinicz, Zdzisław Ples. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 23 grudnia 2023 r., pt. „Estera i Mordochaj”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 1,1-12; 6,2-10; Est 2,1-10.20; 3,1-15; 4,1 14; 9,1-12. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi” (Iz 49,6). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Norbert Solski, Olga Kulinicz, Zdzisław Ples. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie