nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Zarządzanie w trudnych czasach - Gospodarując dobrami Pana... (230318-11-#625)
2023-03-17 00:09:04

Studium biblijne (sezon 48) z 18 marca 2023 r., pt. „Zarządzanie w trudnych czasach”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 2 Krn 20,1-22; 1 Krn 21,1-14; 2 P 3,3-12; 1 J 2,15-17, Ap 13,11-17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje! I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” (Ps 50,14-15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples (prowadzący), Waldemar Kutrzeba, Remigiusz Krok, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 5 lutego 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 48) z 18 marca 2023 r., pt. „Zarządzanie w trudnych czasach”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 2 Krn 20,1-22; 1 Krn 21,1-14; 2 P 3,3-12; 1 J 2,15-17, Ap 13,11-17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje! I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” (Ps 50,14-15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples (prowadzący), Waldemar Kutrzeba, Remigiusz Krok, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 5 lutego 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Oddawanie - Gospodarując dobrami Pana... (230311-10-#624)
2023-03-09 01:26:42

Studium biblijne (sezon 48) z 11 marca 2023 r., pt. „Oddawanie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 12,16-21; Koh 2,18-22; Prz 27,23-27; 2 Kor 4,18; Koh 5,9; Kol 1,15-17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi” (Ap 14,13). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Zenon Korosteński, Anna Reda, Jonathan Ostrowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 15 stycznia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 48) z 11 marca 2023 r., pt. „Oddawanie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 12,16-21; Koh 2,18-22; Prz 27,23-27; 2 Kor 4,18; Koh 5,9; Kol 1,15-17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi” (Ap 14,13). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Zenon Korosteński, Anna Reda, Jonathan Ostrowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 15 stycznia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Wystrzegaj się chciwości - Gospodarując dobrami Pana... (230304-9-#623)
2023-02-28 01:25:49

Studium biblijne (sezon 48) z 4 marca 2023 r., pt. „Wystrzegaj się chciwości”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Iz 14,12-14; Ef 5,5; Joz 7,1-26; J 12,1-8; Dz 5,1-11; 1 Kor 10,13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie” (Łk 12,15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek (prowadzący), Remigiusz Krok, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 5 lutego 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 48) z 4 marca 2023 r., pt. „Wystrzegaj się chciwości”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Iz 14,12-14; Ef 5,5; Joz 7,1-26; J 12,1-8; Dz 5,1-11; 1 Kor 10,13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie” (Łk 12,15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek (prowadzący), Remigiusz Krok, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 5 lutego 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Planowanie sukcesu - Gospodarując dobrami Pana... (230225-8-#622)
2023-02-16 00:21:21

Studium biblijne (sezon 48) z 25 lutego 2023 r., pt. „Planowanie sukcesu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Koh 12,1; Rdz 2,15; 1 Tm 5,8; Kol 3,23-24; Rdz 39,2-5; Prz 3,5-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie” (Kol 3,23-24). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok (prowadzący), Anna Reda, Edyta Żyła-Kania, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 5 lutego 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 48) z 25 lutego 2023 r., pt. „Planowanie sukcesu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Koh 12,1; Rdz 2,15; 1 Tm 5,8; Kol 3,23-24; Rdz 39,2-5; Prz 3,5-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie” (Kol 3,23-24). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok (prowadzący), Anna Reda, Edyta Żyła-Kania, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 5 lutego 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

O tych najmniejszych - Gospodarując dobrami Pana... (230218-7-#621)
2023-01-26 02:50:44

Studium biblijne (sezon 48) z 18 lutego 2023 r., pt. „O tych najmniejszych”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 4,16-19; Iz 62,1-2; Pwt 15,11; Mt 19,16-22; Łk 19,1-10; Hi 29,12-16. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata” (Mt 25,34). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Dawid Polok (prowadzący), Zenon Korosteński, Waldemar Kutrzeba, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 15 stycznia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 48) z 18 lutego 2023 r., pt. „O tych najmniejszych”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 4,16-19; Iz 62,1-2; Pwt 15,11; Mt 19,16-22; Łk 19,1-10; Hi 29,12-16. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata” (Mt 25,34). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Dawid Polok (prowadzący), Zenon Korosteński, Waldemar Kutrzeba, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 15 stycznia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Gromadzenie skarbu w niebie - Gospodarując dobrami Pana... (230211-6-#620)
2023-01-23 23:30:50

Studium biblijne (sezon 48) z 11 lutego 2023 r., pt. „Gromadzenie skarbu w niebie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 6,5-14; Hbr 11,8-13; 2 Kor 4,18; Rdz 13,10-12; 32,22-31; Hbr 11,24-29. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mk 8,36-37). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała (prowadzący), Estera Hatała, Zbigniew Bednarski, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 15 stycznia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 48) z 11 lutego 2023 r., pt. „Gromadzenie skarbu w niebie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 6,5-14; Hbr 11,8-13; 2 Kor 4,18; Rdz 13,10-12; 32,22-31; Hbr 11,24-29. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mk 8,36-37). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała (prowadzący), Estera Hatała, Zbigniew Bednarski, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 15 stycznia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Jak radzić sobie z długami? - Gospodarując dobrami Pana... (230204-5-#619)
2023-01-19 23:23:18

Studium biblijne (sezon 48) z 4 lutego 2023 r., pt. „Jak radzić sobie z długami?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Pwt 28,1-2.12; Mt 6,24; 1 J 2,15; Prz 22,7; 6,1-5; Pwt 15,1-5. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela” (Prz 22,7). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zenon Korosteński (prowadzący), Dawid Polok, Jan Miodoński, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 15 stycznia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 48) z 4 lutego 2023 r., pt. „Jak radzić sobie z długami?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Pwt 28,1-2.12; Mt 6,24; 1 J 2,15; Prz 22,7; 6,1-5; Pwt 15,1-5. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela” (Prz 22,7). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zenon Korosteński (prowadzący), Dawid Polok, Jan Miodoński, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 15 stycznia 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Dary dla Jezusa - Gospodarując dobrami Pana... (230128-4-#618)
2023-01-17 01:04:01

Studium biblijne (sezon 48) z 28 stycznia 2023 r., pt. „Dary dla Jezusa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 2 Kor 9,6-7; Pwt 16,17; Ps 116,12-18; 1 Krn 16,29; Mk 12,41-44; 14,3-9. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu jego” (Ps 116,12-14). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek (prowadzący), Anna Bar, Julian Hatała, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 listopada 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 48) z 28 stycznia 2023 r., pt. „Dary dla Jezusa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 2 Kor 9,6-7; Pwt 16,17; Ps 116,12-18; 1 Krn 16,29; Mk 12,41-44; 14,3-9. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu jego” (Ps 116,12-14). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek (prowadzący), Anna Bar, Julian Hatała, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 listopada 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Dziesięcina jako umowa - Gospodarując dobrami Pana... (230121-3-#617)
2023-01-12 22:00:23

Studium biblijne (sezon 48) z 21 stycznia 2023 r., pt. „Dziesięcina jako umowa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 14,18-20; Ml 3,10; Pwt 12,5-14; Kpł 27,30; 1 Krl 17,9-16; 1 Kor 4,1-2. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! — mówi Pan Zastępów — czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę” (Ml 3,10). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała (prowadzący), Estera Hatała, Waldemar Kutrzeba, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 listopada 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 48) z 21 stycznia 2023 r., pt. „Dziesięcina jako umowa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 14,18-20; Ml 3,10; Pwt 12,5-14; Kpł 27,30; 1 Krl 17,9-16; 1 Kor 4,1-2. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! — mówi Pan Zastępów — czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę” (Ml 3,10). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała (prowadzący), Estera Hatała, Waldemar Kutrzeba, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 listopada 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Boże przymierza z nami - Gospodarując dobrami Pana... (230114-2-#616)
2023-01-11 01:17:29

Studium biblijne (sezon 48) z 14 stycznia 2023 r., pt. „Boże przymierza z nami”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Mt 10,22; J 6,29; Pwt 28,1-14; Prz 3,1-10; Ml 3,7-11; Mt 6,25-33. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, to Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego” (Pwt 28,1-2). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski (prowadzący), Anna Reda, Ewa Zaborowska, Mariusz Zaborowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 listopada 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
Studium biblijne (sezon 48) z 14 stycznia 2023 r., pt. „Boże przymierza z nami”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2023: Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2023: Managing for the Master — Till He Comes”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Mt 10,22; J 6,29; Pwt 28,1-14; Prz 3,1-10; Ml 3,7-11; Mt 6,25-33. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, to Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego” (Pwt 28,1-2). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski (prowadzący), Anna Reda, Ewa Zaborowska, Mariusz Zaborowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 27 listopada 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie