nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 2) - Boża misja... (231216-11-#664)
2023-12-13 02:55:01

Studium biblijne (sezon 51) z 16 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 2)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Krl 11,1-6; Mt 4,23-25; 15,22-28; Mk 7,24 30; Dz 10,34-35; Mt 8,10.13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny” (Mt 15,28). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Zbigniew Makarewicz, Halina Szklorz, Błażej Owczarek. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 16 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 2)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Krl 11,1-6; Mt 4,23-25; 15,22-28; Mk 7,24 30; Dz 10,34-35; Mt 8,10.13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny” (Mt 15,28). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Zbigniew Makarewicz, Halina Szklorz, Błażej Owczarek. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 1) - Boża misja... (231209-10-#663)
2023-12-07 01:37:16

Studium biblijne (sezon 51) z 9 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 1)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dz 17,1-34; 1 Kor 2,2; Rz 1,18-25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych” (Dz 17,24). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Janusz Bar, Olga Kulinicz, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 9 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 1)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dz 17,1-34; 1 Kor 2,2; Rz 1,18-25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych” (Dz 17,24). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Janusz Bar, Olga Kulinicz, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Misja wśród możnych tego świata - Boża misja... (231202-9-#662)
2023-11-27 23:55:29

Studium biblijne (sezon 51) z 2 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród potrzebujących pomocy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 3,31-4,34; 2 Krl 5,1-19; J 3,1-12; 7,43-52; Mt 19,16-22; J 19,38-42. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16,26). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Edyta Żyła-Kania, Anna Słonecka-Polok, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 2 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród potrzebujących pomocy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 3,31-4,34; 2 Krl 5,1-19; J 3,1-12; 7,43-52; Mt 19,16-22; J 19,38-42. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16,26). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Edyta Żyła-Kania, Anna Słonecka-Polok, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Misja wśród potrzebujących pomocy - Boża misja... (231125-8-#661)
2023-11-19 16:23:48

Studium biblijne (sezon 51) z 25 listopada 2023 r., pt. „Misja wśród potrzebujących pomocy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 5,17-26; J 5,1-9; Pwt 10,19; Kpł 23,22; Mt 25,34-40; J 15,13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Łukasz Romanowski, Halina Szklorz, Norbert Solski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 25 listopada 2023 r., pt. „Misja wśród potrzebujących pomocy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 5,17-26; J 5,1-9; Pwt 10,19; Kpł 23,22; Mt 25,34-40; J 15,13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Łukasz Romanowski, Halina Szklorz, Norbert Solski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Misja wobec mojego bliźniego - Boża misja... (231118-7-#660)
2023-11-13 03:20:25

Studium biblijne (sezon 51) z 18 listopada 2023 r., pt. „Misja wobec mojego bliźniego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 10,25-37; 2 Tm 3,16; Jk 2,17-22; Mt 22,37 40; Ga 5,14; Mi 6,6-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego” (Łk 10,27). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples, Anna Reda, Estera Hatała, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 18 listopada 2023 r., pt. „Misja wobec mojego bliźniego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 10,25-37; 2 Tm 3,16; Jk 2,17-22; Mt 22,37 40; Ga 5,14; Mi 6,6-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego” (Łk 10,27). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples, Anna Reda, Estera Hatała, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Motywacja i przygotowanie do misji - Boża misja... (231111-6-#659)
2023-11-10 02:53:49

Studium biblijne (sezon 51) z 11 listopada 2023 r., pt. „Motywacja i przygotowanie do misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 24,1-12.36-49; Dz 1,12-26; Hbr 10,24 25; Dz 2,1-41; 1 Kor 11,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach” (Łk 24,44). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Beata Śleszyńska, Anna Reda, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 11 listopada 2023 r., pt. „Motywacja i przygotowanie do misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 24,1-12.36-49; Dz 1,12-26; Hbr 10,24 25; Dz 2,1-41; 1 Kor 11,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach” (Łk 24,44). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Beata Śleszyńska, Anna Reda, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Wymówki, aby uniknąć misji - Boża misja... (231104-5-#658)
2023-11-02 00:12:50

Studium biblijne (sezon 51) z 4 listopada 2023 r., pt. „Wymówki, aby uniknąć misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Jon 1,1-4,11; Na 1,1; 2 Krl 17,5-6; Ps 24,1; Jk 1,27; Iz 6,1-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie!” (Iz 6,8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski, Julian Hatała, Zdzisław Ples, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 4 listopada 2023 r., pt. „Wymówki, aby uniknąć misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Jon 1,1-4,11; Na 1,1; 2 Krl 17,5-6; Ps 24,1; Jk 1,27; Iz 6,1-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie!” (Iz 6,8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski, Julian Hatała, Zdzisław Ples, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Dzielenie się Bożą misją - Boża misja... (231028-4-#657)
2023-10-26 23:13:20

Studium biblijne (sezon 51) z 28 października 2023 r., pt. „Dzielenie się Bożą misją”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 18,1-33; Jk 5,16; Rz 8,34; Hbr 7,25; Rdz 19,1-29; 12,1-9. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13,34-35). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Michał Pilch, Julian Hatała, Maksymilian Szklorz, Remigiusz Krok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 28 października 2023 r., pt. „Dzielenie się Bożą misją”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 18,1-33; Jk 5,16; Rz 8,34; Hbr 7,25; Rdz 19,1-29; 12,1-9. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13,34-35). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Michał Pilch, Julian Hatała, Maksymilian Szklorz, Remigiusz Krok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Boże powołanie do misji - Boża misja... (231021-3-#656)
2023-10-19 02:00:00

Studium biblijne (sezon 51) z 21 października 2023 r., pt. „Boże powołanie do misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 11,1-9; 12,1-3; Dn 9,24-27; Mt 1,21; Rdz 12,10-13,1; Dz 8,1-4; 1,8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Marek Micyk, Mariusz Maikowski, Waldemar Kutrzeba, Mikołaj Manżett-Leszczyński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 21 października 2023 r., pt. „Boże powołanie do misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 11,1-9; 12,1-3; Dn 9,24-27; Mt 1,21; Rdz 12,10-13,1; Dz 8,1-4; 1,8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Marek Micyk, Mariusz Maikowski, Waldemar Kutrzeba, Mikołaj Manżett-Leszczyński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Boża misja wśród nas (cz. II) - Boża misja... (231014-2-#655)
2023-10-12 23:42:54

Studium biblijne (sezon 51) z 14 października 2023 r., pt. „Boża misja wśród nas (cz. II)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: J 20,21-22; Mt 28,16-20; Ap 14,6-7; Pwt 7,6.11 12; Ap 7,9-10. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mikołaj Manżett-Leszczyński, Julian Hatała, Michał Pilch, Remigiusz Krok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 14 października 2023 r., pt. „Boża misja wśród nas (cz. II)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: J 20,21-22; Mt 28,16-20; Ap 14,6-7; Pwt 7,6.11 12; Ap 7,9-10. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mikołaj Manżett-Leszczyński, Julian Hatała, Michał Pilch, Remigiusz Krok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie