nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Motywowani nadzieją - Wielki bój (240518-7-#686)
2024-05-17 06:35:12

Studium biblijne (sezon 53) z 18 maja 2024 r., pt. „Motywowani nadzieją”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Tes 4,13-18; Mt 24,27.30-31; 2 P 1,19-21; Dn 8,14; 9,20-27; Ezd 7,7-13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!” (Iz 25,9). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Łukasz Romanowski, Sławomir Lipa, Norbert Solski, Paweł Kolkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 17 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 18 maja 2024 r., pt. „Motywowani nadzieją”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Tes 4,13-18; Mt 24,27.30-31; 2 P 1,19-21; Dn 8,14; 9,20-27; Ezd 7,7-13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!” (Iz 25,9). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Łukasz Romanowski, Sławomir Lipa, Norbert Solski, Paweł Kolkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 17 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Dwaj świadkowie - Wielki bój (240511-6-#685)
2024-05-10 05:22:22

Studium biblijne (sezon 53) z 11 maja 2024 r., pt. „Dwaj świadkowie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 11,3-6; Za 4,14; Ap 12,5-6.14-15; Dn 7,25; Iz 54,17; Ps 119,89; Ap 11,15-18. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40,8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Alina Ciupa, Zbigniew Bednarski, Beata Śleszyńska, Zbigniew Makarewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 17 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 11 maja 2024 r., pt. „Dwaj świadkowie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 11,3-6; Za 4,14; Ap 12,5-6.14-15; Dn 7,25; Iz 54,17; Ps 119,89; Ap 11,15-18. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40,8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Alina Ciupa, Zbigniew Bednarski, Beata Śleszyńska, Zbigniew Makarewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 17 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Wiara wbrew wszelkim przeciwnościom - Wielki bój (240504-5-#684)
2024-05-01 13:27:31

Studium biblijne (sezon 53) z 4 maja 2024 r., pt. „Wiara wbrew wszelkim przeciwnościom”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 119,162; J 16,13-15; 2 P 1,20-21; Ef 2,8 9; Rz 3,23-24; 6,15-18. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,11). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Michał Pilch, Monika Anulak, Zdzisław Anulak, Anna Reda. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 3 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 4 maja 2024 r., pt. „Wiara wbrew wszelkim przeciwnościom”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 119,162; J 16,13-15; 2 P 1,20-21; Ef 2,8 9; Rz 3,23-24; 6,15-18. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,11). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Michał Pilch, Monika Anulak, Zdzisław Anulak, Anna Reda. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 3 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

W obronie prawdy - Wielki bój (240427-4-#683)
2024-04-26 00:04:22

Studium biblijne (sezon 53) z 27 kwietnia 2024 r., pt. „W obronie prawdy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 7,23-25; Ap 12,6.14; Jud 1,3-4; Ap 2,10; Dz 5,28-32; Ps 19,8-12; 1 J 5,11-13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,14-15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zbigniew Makarewicz, Zbigniew Bednarski, Maksymilian A. Szklorz, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 17 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 27 kwietnia 2024 r., pt. „W obronie prawdy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 7,23-25; Ap 12,6.14; Jud 1,3-4; Ap 2,10; Dz 5,28-32; Ps 19,8-12; 1 J 5,11-13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,14-15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zbigniew Makarewicz, Zbigniew Bednarski, Maksymilian A. Szklorz, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 17 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Światłość świeci w ciemności - Wielki bój (240420-3-#682)
2024-04-17 23:39:49

Studium biblijne (sezon 53) z 20 kwietnia 2024 r., pt. „Światłość świeci w ciemności”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: J 8,44; Prz 23,23; Dz 20,27-32; 2 Tes 2,7-12; Ps 119,105.116.130.133.160; Prz 16,25; 2 Kor 4,3-6. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Na to rzekł im Jezus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie” (J 12,35). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Grzegorz Korczyc, Grażyna Radzyńska, Andrzej Kubiak, Jolanta Brzozowska. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 3 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 20 kwietnia 2024 r., pt. „Światłość świeci w ciemności”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: J 8,44; Prz 23,23; Dz 20,27-32; 2 Tes 2,7-12; Ps 119,105.116.130.133.160; Prz 16,25; 2 Kor 4,3-6. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Na to rzekł im Jezus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie” (J 12,35). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Grzegorz Korczyc, Grażyna Radzyńska, Andrzej Kubiak, Jolanta Brzozowska. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 3 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Kluczowe zagadnienie: miłość czy egoizm? - Wielki bój (240413-2-#681)
2024-04-12 03:46:20

Studium biblijne (sezon 53) z 13 kwietnia 2024 r., pt. „Kluczowe zagadnienie: miłość czy egoizm?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 19,41-44; Mt 23,37-38; Hbr 11,35-38; Ap 2,10; Dz 2,44-47; J 13,35. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej” (Iz 41,10). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Dawid Polok, Zdzisław Anulak, Monika Anulak, Michał Pilch. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 3 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 13 kwietnia 2024 r., pt. „Kluczowe zagadnienie: miłość czy egoizm?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 19,41-44; Mt 23,37-38; Hbr 11,35-38; Ap 2,10; Dz 2,44-47; J 13,35. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej” (Iz 41,10). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Dawid Polok, Zdzisław Anulak, Monika Anulak, Michał Pilch. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 3 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Największa wojna wszechświata - Wielki bój (240406-1-#680)
2024-04-05 01:09:05

Studium biblijne (sezon 53) z 6 kwietnia 2024 r., pt. „Największa wojna wszechświata”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 12,7-9; Ez 28,12-15; Iz 14,12-14; Rdz 3,15; J 17,24-26. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie” (Ap 12,7-8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Andrzej Siciński, Waldemar Kutrzeba, Anna Reda, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 3 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 53) z 6 kwietnia 2024 r., pt. „Największa wojna wszechświata”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2024: Wielki bój”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2024: The Great Controversy”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 12,7-9; Ez 28,12-15; Iz 14,12-14; Rdz 3,15; J 17,24-26. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie” (Ap 12,7-8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Andrzej Siciński, Waldemar Kutrzeba, Anna Reda, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 3 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Czekaj na Pana - Księga Psalmów (240330-13-#679)
2024-03-28 01:11:10

Studium biblijne (sezon 52) z 30 marca 2024 r., pt. „Czekaj na Pana”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 27,14; Rz 8,18-25; Ps 131,1-3; Mt 18,3; Ps 126,1-6; 92,1-16; Mk 16,1-8; 2 P 1,19. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!” (Ps 27,14). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Maksymilian A. Szklorz, Waldemar Kutrzeba, Paweł Kołkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 lutego 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 30 marca 2024 r., pt. „Czekaj na Pana”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 27,14; Rz 8,18-25; Ps 131,1-3; Mt 18,3; Ps 126,1-6; 92,1-16; Mk 16,1-8; 2 P 1,19. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!” (Ps 27,14). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Remigiusz Krok, Maksymilian A. Szklorz, Waldemar Kutrzeba, Paweł Kołkiewicz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 lutego 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Wielbienie Boga nigdy się nie skończy - Księga Psalmów (240323-12-#678)
2024-03-22 03:41:08

Studium biblijne (sezon 52) z 23 marca 2024 r., pt. „Wielbienie Boga nigdy się nie skończy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 134,1-3; Iz 42,10-12; Ap 14,3; Ps 15,1-5; 101,1-3; 96,1-13; Ap 14,6-12; J 4,23-24. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Będę śpiewał Panu, pókim żyw, będę grał Bogu memu, póki jestem” (Ps 104,33). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zbigniew Makarewicz, Norbert Solski, Sławomir Lipa, Remigiusz Krok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 lutego 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 23 marca 2024 r., pt. „Wielbienie Boga nigdy się nie skończy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 134,1-3; Iz 42,10-12; Ap 14,3; Ps 15,1-5; 101,1-3; 96,1-13; Ap 14,6-12; J 4,23-24. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Będę śpiewał Panu, pókim żyw, będę grał Bogu memu, póki jestem” (Ps 104,33). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zbigniew Makarewicz, Norbert Solski, Sławomir Lipa, Remigiusz Krok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 lutego 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Tęsknota za Bogiem na Syjonie - Księga Psalmów (240309-11-#677)
2024-03-14 23:28:44

Studium biblijne (sezon 52) z 16 marca 2024 r., pt. „Tęsknota za Bogiem na Syjonie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 84,1-13; Ap 21,3; Ps 122,1-9; 87,1-7; Ga 3,28 29; Mt 28,18-20; Ps 46,1-12; 125,1-5. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego” (Ps 84,3). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Dawid Polok, Mariusz Maikowski, Anna Słonecka-Polok, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 stycznia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. ✅ Subskrybuj ten kanał, aby otrzymywać powiadomienia o nowych transmisjach - https://www.youtube.com/user/nadzieja4tv?sub_confirmation=1 Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 16 marca 2024 r., pt. „Tęsknota za Bogiem na Syjonie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ps 84,1-13; Ap 21,3; Ps 122,1-9; 87,1-7; Ga 3,28 29; Mt 28,18-20; Ps 46,1-12; 125,1-5. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego” (Ps 84,3). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Dawid Polok, Mariusz Maikowski, Anna Słonecka-Polok, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 21 stycznia 2024 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. ✅ Subskrybuj ten kanał, aby otrzymywać powiadomienia o nowych transmisjach - https://www.youtube.com/user/nadzieja4tv?sub_confirmation=1 Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie