nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 355 (2) (2018-01-13): Widzę, chcę, biorę
2018-01-10 16:01:34

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 13 stycznia 2018 r., pt. „Widzę, chcę, biorę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 Kor 8,1-7; Mt 13,3-7.22; Rdz 3,1-6; Iz 56,11; Mt 26,14-16; 2 P 1,5-9. TEKST PRZEWODNI: „A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje” (Mt 13,22). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Mariusz Maikowski, Anna Słonecka-Polok, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 20 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 354 (1) (2018-01-06): Wpływ materializmu
2017-12-24 18:03:03

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 6 stycznia 2018 r., pt. „Wpływ materializmu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 J 2,16-17; Łk 14,26-33; 12,15-21; Pwt 8,10-14; 1 Tm 6,10; J 15,5; Ga 2,20. TEKST PRZEWODNI: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Waldemar Pieszka, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 15 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 353 (13) (2017-12-30): Chrześcijańskie życie
2017-12-24 07:07:29

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 30 grudnia 2017 r., pt. „Chrześcijańskie życie” (ostatnie studium sezonu). Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 14,1-16,27. TEKST PRZEWODNI: „Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym” (Rz 14,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Władysław Polok, Estera Hatała, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 13 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 352 (12) (2017-12-23): Zło dobrem zwyciężaj
2017-12-20 01:42:34

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 23 grudnia 2017 r., pt. „Zło dobrem zwyciężaj”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 12,1-13,14. TEKST PRZEWODNI: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Małgorzata Rykucka (prowadząca), Joanna Buczek, Krystyna Hołodyńska, Halina Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 8 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 351 (11) (2017-12-16): Wybrani
2017-12-12 13:55:50

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 16 grudnia 2017 r., pt. „Wybrani”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 10,1-11,36. TEKST PRZEWODNI: „Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina” (Rz 11,1). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Andrzej Siciński (prowadzący), Grzegorz Buczek, Klaudia Głowacka-Walaszczyk, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 350 (10) (2017-12-09): Dzieci obietnicy
2017-12-04 03:20:36

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 9 grudnia 2017 r., pt. „Dzieci obietnicy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 9,1-33. TEKST PRZEWODNI: „Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości” (Rz 9,18). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Magdalena Kowalczyk, Waldemar Pieszka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 25 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 349 (9) (2017-12-02): Żadnego potępienia
2017-11-22 22:46:06

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 2 grudnia 2017 r., pt. „Żadnego potępienia”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 8,1-17. TEKST PRZEWODNI: „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie” (Rz 8,1). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Łukasz Romanowski (prowadzący), Maksymilian Szklorz, Mariusz Zaborowski, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 348 (8) (2017-11-25): Kim jest człowiek z 7. rozdziału Listu do Rzymian?
2017-11-19 23:44:34

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 25 listopada 2017 r., pt. „Kim jest człowiek z 7. rozdziału Listu do Rzymian?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 7,1-25. TEKST PRZEWODNI: „Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery” (Rz 7,6). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Jan Miodoński, Barbara Piast-Stefankiewicz, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 18 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 347 (7) (2017-11-18): Pokonanie grzechu
2017-11-15 01:19:33

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 18 listopada 2017 r., pt. „Pokonanie grzechu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 6,1-23; 1 J 1,8-2,1. TEKST PRZEWODNI: „Grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską” (Rz 6,14). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Kiełpiński (prowadzący), Damian Bilicz, Karolina Kiełpińska, Dmitrij Ziniuk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 346 (6) (2017-11-11): Adam i Jezus
2017-11-07 17:54:44

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 11 listopada 2017 r., pt. „Adam i Jezus”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 5,1-21. TEKST PRZEWODNI: „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5,1-2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Halina Szklorz, Maksymilian Adam Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 11 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie