nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 381 (2) (2018-07-14): Pięćdziesiątnica
2018-07-08 19:47:00

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 14 lipca 2018 r., pt. „Pięćdziesiątnica”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 2,1-4; J 14,16; Dz 2,5-13; Jl 3,1-5; Dz 2,22-39; Ps 110,1-3. TEKST PRZEWODNI: „Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy; wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie” (Dz 2,32-33). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Janusz Bar, Marcin Knapik, Jarosław Jarosz. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 14 lipca 2018 r., pt. „Pięćdziesiątnica”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 2,1-4; J 14,16; Dz 2,5-13; Jl 3,1-5; Dz 2,22-39; Ps 110,1-3. TEKST PRZEWODNI: „Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy; wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie” (Dz 2,32-33). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Janusz Bar, Marcin Knapik, Jarosław Jarosz. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 380 (1) (2018-07-07): Będziecie mi świadkami
2018-07-06 02:22:21

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 7 lipca 2018 r., pt. „Będziecie mi świadkami”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 1,6-8; Łk 24,25.44-48; Pwt 19,15; Dz 1,9-26; Prz 16,33. TEKST PRZEWODNI: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Estera Hatała, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 18 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 7 lipca 2018 r., pt. „Będziecie mi świadkami”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 1,6-8; Łk 24,25.44-48; Pwt 19,15; Dz 1,9-26; Prz 16,33. TEKST PRZEWODNI: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Estera Hatała, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 18 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 379 (13) (2018-06-30): Powtórne przyjście Jezusa, naszego Pana
2018-06-24 20:03:25

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 30 czerwca 2018 r., pt. „Powtórne przyjście Jezusa, naszego Pana”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: : Iz 13,6.9; Mt 24,30-31; Dn 2,34-35; 2 Tm 4,6-8; 2 Tes 1,7-10. TEKST PRZEWODNI: „Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24,27). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Andrzej Siciński (prowadzący), Klaudia Głowacka-Walaszczyk, Estera Hatała, Marcin Pycia. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 30 czerwca 2018 r., pt. „Powtórne przyjście Jezusa, naszego Pana”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: : Iz 13,6.9; Mt 24,30-31; Dn 2,34-35; 2 Tm 4,6-8; 2 Tes 1,7-10. TEKST PRZEWODNI: „Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24,27). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Andrzej Siciński (prowadzący), Klaudia Głowacka-Walaszczyk, Estera Hatała, Marcin Pycia. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 378 (12) (2018-06-23): Babilon i Armagedon
2018-06-17 15:20:04

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 23 czerwca 2018 r., pt. „Babilon i Armagedon”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ap 14,8; 16,19; Iz 52,9; Ap 18,1-10; 16,12-16; 1 Krl 18,1-40; 1 Kor 15,1-2. TEKST PRZEWODNI: „A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17,5). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Marek Micyk (prowadzący), Karolina Harasim, Błażej Owczarek, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 10 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 23 czerwca 2018 r., pt. „Babilon i Armagedon”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ap 14,8; 16,19; Iz 52,9; Ap 18,1-10; 16,12-16; 1 Krl 18,1-40; 1 Kor 15,1-2. TEKST PRZEWODNI: „A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17,5). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Marek Micyk (prowadzący), Karolina Harasim, Błażej Owczarek, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 10 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 377 (11) (2018-06-16): Pieczęć Boża czy znamię bestii?
2018-06-14 22:06:01

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 16 czerwca 2018 r., pt. „Pieczęć Boża czy znamię bestii?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 17,9-11; Wj 31,13.17; Ap 13,17; Ef 1,13-14; Hbr 4,9-10. TEKST PRZEWODNI: „Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów” (Ap 15,3). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Marcin Pycia, Szymon Furczyk. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 16 czerwca 2018 r., pt. „Pieczęć Boża czy znamię bestii?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 17,9-11; Wj 31,13.17; Ap 13,17; Ef 1,13-14; Hbr 4,9-10. TEKST PRZEWODNI: „Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów” (Ap 15,3). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Marcin Pycia, Szymon Furczyk. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 376 (10) (2018-06-09): Stany Zjednoczone i Babilon
2018-06-04 02:12:21

Studium biblijne - 376 (10) (2018-06-09): Stany Zjednoczone i Babilon Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 9 czerwca 2018 r., pt. „Stany Zjednoczone i Babilon”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ap 13,1-12; 14,9-11; 16,2; 19,20; 20,4; Jr 51,6-7.53.57; Ap 18,1-4. TEKST PRZEWODNI: „W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota” (Dn 12,1). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Mariusz Zaborowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne - 376 (10) (2018-06-09): Stany Zjednoczone i Babilon Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 9 czerwca 2018 r., pt. „Stany Zjednoczone i Babilon”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ap 13,1-12; 14,9-11; 16,2; 19,20; 20,4; Jr 51,6-7.53.57; Ap 18,1-4. TEKST PRZEWODNI: „W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota” (Dn 12,1). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Mariusz Zaborowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 375 (9) (2018-06-02): Zwiedzenia w czasie końca
2018-05-30 03:14:04

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 2 czerwca 2018 r., pt. „Zwiedzenia w czasie końca”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ap 2,13.24; 2 Kor 11,13-15; Ps 146,4; Rdz 1,1-2,3; Ap 13,1-17. TEKST PRZEWODNI: „I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie” (Ap 12,9). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Maksymilian A. Szklorz, Igor Baron, Anna Słonecka-Polok. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 2 czerwca 2018 r., pt. „Zwiedzenia w czasie końca”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ap 2,13.24; 2 Kor 11,13-15; Ps 146,4; Rdz 1,1-2,3; Ap 13,1-17. TEKST PRZEWODNI: „I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie” (Ap 12,9). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Maksymilian A. Szklorz, Igor Baron, Anna Słonecka-Polok. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 374 (8) (2018-05-26): Wielbienie Stwórcy
2018-05-17 23:10:10

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 26 maja 2018 r., pt. „Wielbienie Stwórcy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ap 14,6-7; Mt 24,14; Ga 3,22; Łk 23,32-43; Rdz 22,12; Ap 14,8-12. TEKST PRZEWODNI: „I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” (Ap 14,6). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Waldemar Kutrzeba, Magdalena Kowalczyk, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 26 maja 2018 r., pt. „Wielbienie Stwórcy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ap 14,6-7; Mt 24,14; Ga 3,22; Łk 23,32-43; Rdz 22,12; Ap 14,8-12. TEKST PRZEWODNI: „I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” (Ap 14,6). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Waldemar Kutrzeba, Magdalena Kowalczyk, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 373 (7) (2018-05-19): 24-ty i 25-ty rozdział Ewangelii Mateusza
2018-05-16 16:59:18

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 19 maja 2018 r., pt. „24-ty i 25-ty rozdział Ewangelii Mateusza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 24,1-25; Ap 13,11-17; Mt 7,24-27; Łk 21,20; Mt 25,1-30. TEKST PRZEWODNI: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Mt 24,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Błażej Owczarek, Marta Owczarek, Andrzej Kaszewiak. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 26 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 29) z 19 maja 2018 r., pt. „24-ty i 25-ty rozdział Ewangelii Mateusza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2018”: Norman Gulley, „Przygotowanie na czas końca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 24,1-25; Ap 13,11-17; Mt 7,24-27; Łk 21,20; Mt 25,1-30. TEKST PRZEWODNI: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Mt 24,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Błażej Owczarek, Marta Owczarek, Andrzej Kaszewiak. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 26 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Boże oczyszczenie - Krzysztof Romanowski
2018-05-07 09:03:40

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 5 maja 2018 r. Przemawia: pastor Krzysztof Romanowski. Tytuł kazania: „Boże oczyszczenie” (1 J 3,2-3). © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 5 maja 2018 r. Przemawia: pastor Krzysztof Romanowski. Tytuł kazania: „Boże oczyszczenie” (1 J 3,2-3). © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie