nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 338 (12) (2017-09-16): Życie według Ducha
2017-08-14 02:34:54

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 16 września 2017 r., pt. „Życie według Ducha”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 5,16-25; Pwt 13,4-5; Rz 7,14-24; Jr 7,9; Oz 4,2; Mt 22,35-40. TEKST PRZEWODNI: „Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Ga 5,16). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Waldemar Kutrzeba, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 21 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Boże! Co z moimi marzeniami?! - Dawid Polok
2017-08-12 07:53:45

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 5 sierpnia 2017 r. Przemawia: Dawid Polok. Tytuł kazania: „Boże! Co z moimi marzeniami?!” (J 10,10). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Wierni w próbie - Łukasz Romanowski
2017-08-12 07:18:53

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 29 lipca 2017 r. Przemawia: Łukasz Romanowski. Tytuł kazania: „Wierni w próbie” (Hbr 12,2). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 337 (11) (2017-09-09): Wolność w Chrystusie
2017-08-08 22:59:56

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 9 września 2017 r., pt. „Wolność w Chrystusie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 5,1-15; 1 Kor 6,20; Rz 8,1; Hbr 2,14-15; Rz 8,4; 13,8. TEKST PRZEWODNI: „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości” (Ga 5,13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Krystyna Aleksiejuk, Taras Semeniuk, Krzysztof Romanowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 19 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 336 (10) (2017-09-02): Dwa przymierza
2017-08-06 06:30:45

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 2 września 2017 r., pt. „Dwa przymierza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 4,21-31; Rdz 1,28; 2,2-3; 3,15; 15,1-6; Wj 6,2-8; 19,3-6. TEKST PRZEWODNI: „Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą” (Ga 4,26). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Anna Słonecka-Polok, Waldemar Pieszka, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 14 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 335 (9) (2017-08-26): Duszpasterski apel Pawła
2017-08-04 02:35:52

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 26 sierpnia 2017 r., pt. „Duszpasterski apel Pawła”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 4,12-20; 1 Kor 11,1; Flp 3,17; 1 Kor 9,19-23; 2 Kor 4,7-12. TEKST PRZEWODNI: „Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy” (Ga 4,12). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Patrycja Głowacka-Kruchelska, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 334 (8) (2017-08-19): Od niewolników do dziedziców
2017-08-03 04:09:36

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 19 sierpnia 2017 r., pt. „Od niewolników do dziedziców”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 3,26-4,20; Rz 6,1-11; Hbr 2,14-18; 4,14-15; Rz 9,4-5. TEKST PRZEWODNI: „Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga” (Ga 4,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Marek Micyk (prowadzący), Marta Owczarek, Błażej Owczarek, Marcin Grzesiak. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 333 (7) (2017-08-12): Droga do wiary
2017-08-02 00:16:35

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 12 sierpnia 2017 r., pt. „Droga do wiary”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 3,21-25; Kpł 18,5; Rz 3,9-19; 1 Kor 9,20; Rz 3,1-2; 8,1-4. TEKST PRZEWODNI: „Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą” (Ga 3,22). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Łukasz Romanowski (prowadzący), Joanna Buczek, Tomasz Roszak, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Boże wieczne zbawienie - Władysław Kosowski
2017-07-30 04:25:26

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 15 kwietnia 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Kosowski. Tytuł kazania: „Boże wieczne zbawienie” (Hbr 2,1-4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 332 (6) (2017-08-05): Priorytet obietnicy
2017-07-28 00:52:53

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 5 sierpnia 2017 r., pt. „Priorytet obietnicy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 3,15-20; Rdz 9,11-17; Mt 5,17-20; Wj 16,22-26; Rdz 15,1-6. TEKST PRZEWODNI: „Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę” (Ga 3,18). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Łukasz Siemczuk, Janusz Bar, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 31 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie