nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 335 (9) (2017-08-26): Duszpasterski apel Pawła
2017-08-04 02:35:52

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 26 sierpnia 2017 r., pt. „Duszpasterski apel Pawła”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 4,12-20; 1 Kor 11,1; Flp 3,17; 1 Kor 9,19-23; 2 Kor 4,7-12. TEKST PRZEWODNI: „Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy” (Ga 4,12). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Patrycja Głowacka-Kruchelska, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 334 (8) (2017-08-19): Od niewolników do dziedziców
2017-08-03 04:09:36

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 19 sierpnia 2017 r., pt. „Od niewolników do dziedziców”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 3,26-4,20; Rz 6,1-11; Hbr 2,14-18; 4,14-15; Rz 9,4-5. TEKST PRZEWODNI: „Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga” (Ga 4,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Marek Micyk (prowadzący), Marta Owczarek, Błażej Owczarek, Marcin Grzesiak. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 333 (7) (2017-08-12): Droga do wiary
2017-08-02 00:16:35

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 12 sierpnia 2017 r., pt. „Droga do wiary”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 3,21-25; Kpł 18,5; Rz 3,9-19; 1 Kor 9,20; Rz 3,1-2; 8,1-4. TEKST PRZEWODNI: „Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą” (Ga 3,22). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Łukasz Romanowski (prowadzący), Joanna Buczek, Tomasz Roszak, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Boże wieczne zbawienie - Władysław Kosowski
2017-07-30 04:25:26

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 15 kwietnia 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Kosowski. Tytuł kazania: „Boże wieczne zbawienie” (Hbr 2,1-4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 332 (6) (2017-08-05): Priorytet obietnicy
2017-07-28 00:52:53

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 5 sierpnia 2017 r., pt. „Priorytet obietnicy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 3,15-20; Rdz 9,11-17; Mt 5,17-20; Wj 16,22-26; Rdz 15,1-6. TEKST PRZEWODNI: „Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę” (Ga 3,18). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Łukasz Siemczuk, Janusz Bar, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 31 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Przebaczanie - Jarosław Trojanowski
2017-07-25 16:46:37

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 22 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Jarosław Trojanowski. Tytuł kazania: „Przebaczanie” (Mt 6,14-15). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Pan mnie wysłuchuje ilekroć go wzywam (webinar 2)
2017-07-23 09:32:05

Spotkanie on-line w formie webinaru z 26 maja 2017 r., którego tematem przewodnim jest zagadnienie modlitwy. Spotkanie prowadzi Wojciech Orzechowski, a jego gośćmi są osoby szukające codziennej, bliskiej relacji z Panem Bogiem. Każdy z prelegentów opowiada swoją historię życia modlitewnego, Bożego prowadzenia, mądrości, a także Bożej łaski jakiej doświadczają w swoim życiu. Podczas programu czat na żywo z widzami i odpowiedzi na antenie. Zapraszamy na Facebook: http://fb.com/BlizejBogaByc Zapraszamy na stronę internetową: http://BlizejBogaByc.pl Zobacz wersję bez języka migowego (oryginalna): https://youtu.be/3FI6CvWzTA0 Zobacz wersję z językiem migowym: https://youtu.be/Tz69ZXdzaLw © 2017 Bliżej Boga Być. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2017 Tajemnice Pisma Świętego. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2017 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 3.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl).

Bóg przesiewa swój lud - Piotr Heród
2017-07-20 22:39:05

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 15 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Piotr Heród. Tytuł kazania: „Bóg przesiewa swój lud” (Mt 7,24-27). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 331 (5) (2017-07-29): Starotestamentowa wiara
2017-07-20 01:33:56

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 29 lipca 2017 r., pt. „Starotestamentowa wiara”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 3,1-14, Rz 1,2; 4,3; Rdz 15,6; 12,1-3; Kpł 17,11; 2 Kor 5,21. TEKST PRZEWODNI: „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie” (Ga 3,13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Estera Hatała, Leszek Izdebski, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 330 (4) (2017-07-22): Usprawiedliwienie wyłącznie przez wiarę
2017-07-19 01:54:42

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 22 lipca 2017 r., pt. „Usprawiedliwienie wyłącznie przez wiarę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 2,15-21; Ef 2,12; Flp 3,9; Rz 3,10-20; Rdz 15,5-6; Rz 3,8. TEKST PRZEWODNI: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Waldemar Pieszka, Anna Słonecka-Polok, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie