nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 327 (1) (2017-07-01): Paweł - posłany do pogan
2017-06-22 23:11:17

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 1 lipca 2017 r., pt. „Paweł - posłany do pogan”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 6,9-15; 9,1-9; 1 Sm 16,7; Mt 7,1; Dz 11,19-21; 15,1-5. TEKST PRZEWODNI: „A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi” (Dz 11,18). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Maksymilian Szklorz, Leszek Izdebski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Skutki „NIE” na głos Boga - Mariusz Zaborowski
2017-06-21 06:41:02

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 17 czerwca 2017 r. Przemawia: pastor Mariusz Zaborowski. Tytuł kazania: „Skutki 'NIE' na głos Boga” (Lm 3,39-40). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 326 (13) (2017-06-24): Główne tematy listów Piotra
2017-06-19 04:39:51

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (ostatni odcinek 25 sezonu) z 24 czerwca 2017 r., pt. „Główne tematy listów Piotra”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Iz 53,5-6.9; Kpł 16,16-19; 11,44; Rz 13,1-7; 1 Kor 14,40; 2 Tm 3,16. TEKST PRZEWODNI: „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was” (1 P 2,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Julian Hatała, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 325 (12) (2017-06-17): Dzień Pański
2017-06-16 01:16:01

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 17 czerwca 2017 r., pt. „Dzień Pański”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 P 3,1-2; J 21,15-17; 2 P 3,3-13; Ps 90,4; Mt 24,43-51; 2 P 3,14-18. TEKST PRZEWODNI: „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności” (2 P 3,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Joanna Buczek, Łukasz Romanowski, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

U stóp Jezusa - Robert Lemon
2017-06-15 03:28:39

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 10 czerwca 2017 r. Przemawia: pastor Robert Lemon. Tłumaczy: Łukasz Romanowski. Tytuł kazania: „U stóp Jezusa” [At the Feet of Jesus] (1 Kor 10,11). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Szanuj bliźniego swego jak siebie samego - Od słowa do Słowa - 53 - Grzegorz Korczyc
2017-06-11 22:15:51

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 53 pt. „Szanuj bliźniego swego jak siebie samego”), który prowadzi pastor Grzegorz Korczyc, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W czasie programu odpowiedzi na pytania widzów. Program został zarejestrowany 12 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2015 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Oto jestem, poślij mnie! - Od słowa do Słowa - 54 - Władysław Polok
2017-06-08 03:34:48

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 54 pt. „Oto jestem, poślij mnie!”), który prowadzi pastor Władysław Polok, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 19 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. W czasie programu odpowiedzi na pytania widzów. Copyright © 2015 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Czy rozpoznajesz tego człowieka? - Władysław Kosowski
2017-06-07 01:55:57

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 3 czerwca 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Kosowski. Tytuł kazania: „Czy rozpoznajesz tego człowieka?” (Iz 42,1-4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 324 (11) (2017-06-10): Fałszywi nauczyciele
2017-06-05 01:30:18

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 10 czerwca 2017 r., pt. „Fałszywi nauczyciele”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 P 2,1-22; J 8,34-36; Mt 12,43-45; Jud 1,4-19, Rdz 18,16-33. TEKST PRZEWODNI: „Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje” (2 P 2,19). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 10 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 323 (10) (2017-06-03): Proroctwa i Pismo Święte
2017-06-02 05:12:22

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 3 czerwca 2017 r., pt. Proroctwa i Pismo Święte”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Iz 53,1-12; Dn 7,13-14; 2 P 1,16-20; Mt 17,1-6; 2 Tm 3,15-17. TEKST PRZEWODNI: „Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach” (2 P 1,19). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Patrycja Głowacka-Kruchelska, Anna Słonecka-Polok, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie