nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Jak czytać Księgę Psalmów? - Księga Psalmów (240106-1-#667)
2024-01-05 01:39:49

Studium biblijne (sezon 52) z 6 stycznia 2024 r., pt. „Jak czytać Księgę Psalmów?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Krn 16,7; Ne 12,8; Ps 25,1-5; 33,1-3; Rz 8,26 27; Ps 82,8; 121,7. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma” (Łk 24,44-45). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Małgorzata Rykucka, Anna Reda, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 52) z 6 stycznia 2024 r., pt. „Jak czytać Księgę Psalmów?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2024: Księga Psalmów”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2024: The Book of Psalms”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Krn 16,7; Ne 12,8; Ps 25,1-5; 33,1-3; Rz 8,26 27; Ps 82,8; 121,7. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma” (Łk 24,44-45). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Małgorzata Rykucka, Anna Reda, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 26 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2024 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Zakończenie Bożej misji - Boża misja... (231230-13-#666)
2023-12-22 02:34:11

Studium biblijne (sezon 51) z 30 grudnia 2023 r., pt. „Zakończenie Bożej misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 1,1-7; 1 P 2,9; Ap 14,6-12; Łk 11,23; 1 Tm 2,4; Ap 21,1-4. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego (…)?” (2 P 3,11-12). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski, Zbigniew Makarewicz, Anna Samusionek, Mikołaj Jankowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 30 grudnia 2023 r., pt. „Zakończenie Bożej misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ap 1,1-7; 1 P 2,9; Ap 14,6-12; Łk 11,23; 1 Tm 2,4; Ap 21,1-4. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego (…)?” (2 P 3,11-12). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski, Zbigniew Makarewicz, Anna Samusionek, Mikołaj Jankowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 23 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Estera i Mordochaj - Boża misja... (231223-12-#665)
2023-12-14 23:20:12

Studium biblijne (sezon 51) z 23 grudnia 2023 r., pt. „Estera i Mordochaj”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 1,1-12; 6,2-10; Est 2,1-10.20; 3,1-15; 4,1 14; 9,1-12. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi” (Iz 49,6). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Norbert Solski, Olga Kulinicz, Zdzisław Ples. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 23 grudnia 2023 r., pt. „Estera i Mordochaj”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 1,1-12; 6,2-10; Est 2,1-10.20; 3,1-15; 4,1 14; 9,1-12. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi” (Iz 49,6). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Norbert Solski, Olga Kulinicz, Zdzisław Ples. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 2) - Boża misja... (231216-11-#664)
2023-12-13 02:55:01

Studium biblijne (sezon 51) z 16 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 2)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Krl 11,1-6; Mt 4,23-25; 15,22-28; Mk 7,24 30; Dz 10,34-35; Mt 8,10.13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny” (Mt 15,28). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Zbigniew Makarewicz, Halina Szklorz, Błażej Owczarek. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 16 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 2)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 Krl 11,1-6; Mt 4,23-25; 15,22-28; Mk 7,24 30; Dz 10,34-35; Mt 8,10.13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny” (Mt 15,28). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Zbigniew Makarewicz, Halina Szklorz, Błażej Owczarek. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 1) - Boża misja... (231209-10-#663)
2023-12-07 01:37:16

Studium biblijne (sezon 51) z 9 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 1)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dz 17,1-34; 1 Kor 2,2; Rz 1,18-25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych” (Dz 17,24). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Janusz Bar, Olga Kulinicz, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 9 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród tych, którzy nie słyszeli ewangelii (cz. 1)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dz 17,1-34; 1 Kor 2,2; Rz 1,18-25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych” (Dz 17,24). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Janusz Bar, Olga Kulinicz, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Misja wśród możnych tego świata - Boża misja... (231202-9-#662)
2023-11-27 23:55:29

Studium biblijne (sezon 51) z 2 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród potrzebujących pomocy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 3,31-4,34; 2 Krl 5,1-19; J 3,1-12; 7,43-52; Mt 19,16-22; J 19,38-42. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16,26). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Edyta Żyła-Kania, Anna Słonecka-Polok, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 2 grudnia 2023 r., pt. „Misja wśród potrzebujących pomocy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Dn 3,31-4,34; 2 Krl 5,1-19; J 3,1-12; 7,43-52; Mt 19,16-22; J 19,38-42. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16,26). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Edyta Żyła-Kania, Anna Słonecka-Polok, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Misja wśród potrzebujących pomocy - Boża misja... (231125-8-#661)
2023-11-19 16:23:48

Studium biblijne (sezon 51) z 25 listopada 2023 r., pt. „Misja wśród potrzebujących pomocy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 5,17-26; J 5,1-9; Pwt 10,19; Kpł 23,22; Mt 25,34-40; J 15,13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Łukasz Romanowski, Halina Szklorz, Norbert Solski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 25 listopada 2023 r., pt. „Misja wśród potrzebujących pomocy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 5,17-26; J 5,1-9; Pwt 10,19; Kpł 23,22; Mt 25,34-40; J 15,13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Łukasz Romanowski, Halina Szklorz, Norbert Solski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Misja wobec mojego bliźniego - Boża misja... (231118-7-#660)
2023-11-13 03:20:25

Studium biblijne (sezon 51) z 18 listopada 2023 r., pt. „Misja wobec mojego bliźniego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 10,25-37; 2 Tm 3,16; Jk 2,17-22; Mt 22,37 40; Ga 5,14; Mi 6,6-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego” (Łk 10,27). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples, Anna Reda, Estera Hatała, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 18 listopada 2023 r., pt. „Misja wobec mojego bliźniego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 10,25-37; 2 Tm 3,16; Jk 2,17-22; Mt 22,37 40; Ga 5,14; Mi 6,6-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego” (Łk 10,27). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples, Anna Reda, Estera Hatała, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Motywacja i przygotowanie do misji - Boża misja... (231111-6-#659)
2023-11-10 02:53:49

Studium biblijne (sezon 51) z 11 listopada 2023 r., pt. „Motywacja i przygotowanie do misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 24,1-12.36-49; Dz 1,12-26; Hbr 10,24 25; Dz 2,1-41; 1 Kor 11,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach” (Łk 24,44). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Beata Śleszyńska, Anna Reda, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 11 listopada 2023 r., pt. „Motywacja i przygotowanie do misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Łk 24,1-12.36-49; Dz 1,12-26; Hbr 10,24 25; Dz 2,1-41; 1 Kor 11,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach” (Łk 24,44). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Norbert Solski, Beata Śleszyńska, Anna Reda, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Wymówki, aby uniknąć misji - Boża misja... (231104-5-#658)
2023-11-02 00:12:50

Studium biblijne (sezon 51) z 4 listopada 2023 r., pt. „Wymówki, aby uniknąć misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Jon 1,1-4,11; Na 1,1; 2 Krl 17,5-6; Ps 24,1; Jk 1,27; Iz 6,1-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie!” (Iz 6,8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski, Julian Hatała, Zdzisław Ples, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 4 listopada 2023 r., pt. „Wymówki, aby uniknąć misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Jon 1,1-4,11; Na 1,1; 2 Krl 17,5-6; Ps 24,1; Jk 1,27; Iz 6,1-8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie!” (Iz 6,8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski, Julian Hatała, Zdzisław Ples, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 8 października 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie