nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 316 (3) (2017-04-15): Królewskie kapłaństwo
2017-04-07 00:33:35

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 15 kwietnia 2017 r., pt. „Królewskie kapłaństwo”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 2,1-3; Hbr 4,12; 1 P 2,4-8; Iz 28,16; Wj 19,3-6; 1 P 2,5.9-10. TEKST PRZEWODNI: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 P 2,9). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Ryszard Macios, Halina Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 13 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 315 (2) (2017-04-08): Dziedzictwo nieznikome
2017-04-04 04:00:51

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 8 kwietnia 2017 r., pt. „Dziedzictwo nieznikome”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 1,1-2; J 3,16; Ez 33,11; 1 P 1,3-21; Kpł 11,44-45; 1 P 1,22-25. TEKST PRZEWODNI: „Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco” (1 P 1,22). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Waldemar Pieszka (prowadzący), Estera Hatała, Waldemar Kutrzeba, Maksymilian Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Komunikacja Boga z człowiekiem - Od słowa do Słowa - 81 - Władysław Kosowski
2017-04-03 02:14:30

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 81 pt. „Komunikacja Boga z człowiekiem”), który prowadzi pastor Władysław Kosowski, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 20 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 314 (1) (2017-04-01): Piotr
2017-03-31 01:09:32

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 1 kwietnia 2017 r., pt. „Piotr”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Łk 5,1-11; Mt 16,13-17; 14,22-33; Łk 22,31-34.54-62; Ga 2,9.11-14. TEKST PRZEWODNI: „A widząc wichurę, zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś?” (Mt 14,30-31). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Julian Hatała, Zbigniew Bednarski, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Guru z Nazaretu - Od słowa do Słowa - 80 - Andrzej Siciński
2017-03-27 00:25:54

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 80 pt. „Guru z Nazaretu”), który prowadzi pastor Andrzej Siciński, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 13 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 313 (12) (2017-03-25): Dzieło Ducha Świętego
2017-03-24 00:10:22

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (ostatni odcinek sezonu 24) z 25 marca 2017 r., pt. „Dzieło Ducha Świętego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 16,8-11; Rz 5,10; Hbr 4,15-16; 1 P 5,8-9; 1 J 5,12-13; Ps 31,25. TEKST PRZEWODNI: „A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (Rz 15,13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Władysław Polok, Łukasz Romanowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 30 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Dlaczego protestanci obchodzą Dzień Dziesięciu Przykazań? - Od słowa do Słowa - 79 - Julian Hatała
2017-03-20 01:54:28

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 79 pt. „Dlaczego protestanci obchodzą Dzień Dziesięciu Przykazań?”), który prowadzi pastor Julian Hatała, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 6 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 312 (11) (2017-03-18): Zasmucanie Ducha Świętego i sprzeciwianie się mu
2017-03-17 05:42:33

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 24) z 18 marca 2017 r., pt. „Zasmucanie Ducha Świętego i sprzeciwianie się mu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 7,51; Hbr 10,24-25; Ef 4,25-5,2; 1 Tes 5,19-21; Mk 3,28-29. TEKST PRZEWODNI: „A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia” (Ef 4,30). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Waldemar Pieszka, Damian Bilicz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 25 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Miłosierny czy Sprawiedliwy? Miłosierny i Sprawiedliwy! - Od słowa do Słowa - 77 - Piotr Stachurski
2017-03-13 02:33:34

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 77 pt. „Miłosierny czy Sprawiedliwy? Miłosierny i Sprawiedliwy!”), który prowadzi pastor Piotr Stachurski, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 22 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 311 (10) (2017-03-11): Duch Święty, słowo i modlitwa
2017-03-10 02:38:15

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 24) z 11 marca 2017 r., pt. „Duch Święty, słowo i modlitwa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 15,7; Mt 7,7; Ps 66,18; Jk 1,6-8; 1 J 5,14-15; Dz 2,38. TEKST PRZEWODNI: „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi” (Rz 8,26-27). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Małgorzata Rykucka, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie