nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Walka o wiarę raz świętym przekazana - Od słowa do Słowa - 76 - Władysław Polok
2017-03-05 06:53:06

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 76 pt. „Walka o wiarę raz świętym przekazana”), który prowadzi pastor-senior, Władysław Polok, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 15 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 310 (9) (2017-03-04): Duch Święty i Kościół
2017-03-03 01:56:00

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 24) z 4 marca 2017 r., pt. „Duch Święty i Kościół”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ef 1,22-23; 1 Kor 12,13; Rz 6,3-7; Dz 17,11; Ef 4,5-6; Dz 2,4-11. TEKST PRZEWODNI: „Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,3-5). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Marian Wołczyński, Waldemar Kutrzeba, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 18 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Komu cześć, temu cześć - Od słowa do Słowa - 75 - Julian Hatała
2017-02-27 00:49:42

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 75 pt. „Komu cześć, temu cześć”), który prowadzi pastor-senior, Julian Hatała, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 8 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 309 (8) (2017-02-25): Duch Święty i Jego dary
2017-02-24 00:46:37

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 25 lutego 2017 r., pt. „Duch Święty i Jego dary”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 Kor 12,4-7.11; Ef 4,7; 1 Kor 12,14-31; Rz 12,3-8; 1 J 4,1-3. TEKST PRZEWODNI: „A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich” (1 Kor 12,4-6). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Marek Micyk (prowadzący), Karolina Harasim, Błażej Owczarek, Robert Kuczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Ufność w Boże prowadzenie - Od słowa do Słowa - 74 - Władysław Kosowski
2017-02-21 00:21:08

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 74 pt. „Ufność w Boże prowadzenie”), który prowadzi pastor-senior, Władysław Kosowski, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 11 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 308 (7) (2017-02-18): Duch Święty i Jego owoc
2017-02-15 22:52:27

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 18 lutego 2017 r., pt. „Duch Święty i Jego owoc”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 15,1-11; Ga 5,22; 1 Kor 13,1-13; Rz 14,17; Ef 5,9; Mt 5,5. TEKST PRZEWODNI: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu” (Ga 5,22-23). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Małgorzata Rykucka (prowadząca), Anna Słonecka-Polok, Joanna Buczek, Halina Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 11 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Przeklęty z wyboru - Od słowa do Słowa - 73 - Andrzej Siciński
2017-02-12 20:50:55

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 73 pt. „Przeklęty z wyboru”), który prowadzi pastor Andrzej Siciński, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 4 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 307 (6) (2017-02-11): Duch Święty a prowadzenie świętego życia
2017-02-09 23:22:33

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 11 lutego 2017 r., pt. „Duch Święty a prowadzenie świętego życia”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 1,14-16; Iz 6,3; Hbr 12,14; 1 Kor 6,11; 1 Tm 1,8; Ps 15,1-2. TEKST PRZEWODNI: „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5,23). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Estera Hatała, Igor Baron, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 306 (5) (2017-02-04): Chrzest i napełnienie Duchem Świętym
2017-01-31 08:07:31

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 4 lutego 2017 r., pt. „Chrzest i napełnienie Duchem Świętym”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mk 1,8; Ef 5,18; Dz 13,52; Łk 11,8-10; Dz 5,32; Ga 5,16-26. TEKST PRZEWODNI: „Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (J 10,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Halina Szklorz, Waldemar Pieszka, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 grudnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 305 (4) (2017-01-28): Osobowość Ducha Świętego
2017-01-27 00:58:34

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 28 stycznia 2017 r., pt. „Osobowość Ducha Świętego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 16,13-14; Rz 8,14-16; 15,13; J 14,6; 17,17; Rz 5,5. TEKST PRZEWODNI: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Joanna Buczek, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 grudnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie