nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 304 (3) (2017-01-21): Boskość Ducha Świętego
2017-01-20 00:16:39

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 21 stycznia 2017 r., pt. „Boskość Ducha Świętego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 5,1-4; 1 Kor 2,10-11; Iz 63,10-14; Tt 3,4-6; Rz 8,11; 1 P 1,2. TEKST PRZEWODNI: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi” (2 Kor 13,13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Julian Hatała, Waldemar Pieszka, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 30 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 303 (2) (2017-01-14): Duch Święty działający za kulisami
2017-01-13 02:24:01

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 14 stycznia 2017 r., pt. „Duch Święty działający za kulisami”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ez 37,5.9; Rdz 1,2; Hi 26,13; Wj 31,1-5; J 16,13-14; Ga 5,16-23. TEKST PRZEWODNI: „On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (J 16,14). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Władysław Polok, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 302 (1) (2017-01-07): Duch Święty i Słowo
2017-01-04 18:48:43

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 7 stycznia 2017 r., pt. „Duch Święty i Słowo”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 P 1,19-21; 1 Kor 2,9-13; Ps 119,160; J 17,17. TEKST PRZEWODNI: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tm 3,16-17). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Anna Słonecka-Polok, Julian Hatała, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 301 (14) (2016-12-31): Niektóre nauki z Księgi Hioba
2016-12-29 22:16:15

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 31 grudnia 2016 r., pt. „Niektóre nauki z Księgi Hioba”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 Kor 5,7; Hi 1,1-2,8; Mt 4,10; 13,39; J 8,1-11; Hbr 11,10; 4,15. TEKST PRZEWODNI: „Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan” (Jk 5,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Marek Micyk (prowadzący), Błażej Owczarek, Karolina Harasim, Tomasz Dutkowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 14 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 300 (13) (2016-12-24): Charakter Hioba
2016-12-22 04:34:58

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 24 grudnia 2016 r., pt. „Charakter Hioba”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 1,1.8; 29,8-17; 31,1-23; Wj 20,17; Mt 7,22-27; 5,16; Ef 3,10. TEKST PRZEWODNI: „Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała” (Jk 2,22). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Ewa Wareluk-Macios, Grzegorz Kiełpiński, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 299 (12) (2016-12-17): Odkupiciel Hioba
2016-12-16 04:16:42

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 17 grudnia 2016 r., pt. „Odkupiciel Hioba”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 19,25-27; J 1,1-14; Hi 10,4-5; Łk 2,11; Ga 4,19; Łk 9,22; Iz 53,1-6. TEKST PRZEWODNI: „Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony” (Iz 53,4). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Maciej Matter, Renata Stachurska, Kazimierz Zieliński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 298 (11) (2016-12-10): Spośród zawieruchy
2016-12-05 03:03:11

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 10 grudnia 2016 r., pt. „Spośród zawieruchy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 38,1-39,30; J 1,29; Mt 16,13; 1 Kor 1,18-27; Hi 40,1-4; 42,1-6; Łk 5,1-8. TEKST PRZEWODNI: „Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz” (Hi 38,4). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Waldemar Pieszka (prowadzący), Jan Miodoński, Joanna Buczek, Ryszard Macios. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 26 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 297 (10) (2016-12-03): Gniew Elihu
2016-12-01 13:34:19

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 3 grudnia 2016 r., pt. „Gniew Elihu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 13,28; 28,28; 32,1-5; 34,10-15; Ez 28,12-17; Hi 1,1-2,10. TEKST PRZEWODNI: „Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Iz 55,9). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Łukasz Romanowski (prowadzący), Grzegorz Buczek, Magdalena Kowalczyk, Remigiusz Krok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 296 (9) (2016-11-26): Oznaki nadziei
2016-11-25 02:25:28

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 26 listopada 2016 r., pt. „Oznaki nadziei”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Prz 17,28; Hi 13,1-15; Jk 2,20-22; 1 Kor 15,11-20; 1 P 1,18-20; Rdz 22,8. TEKST PRZEWODNI: „Już to może być ratunkiem dla mnie, bo żaden niegodziwy nie może stanąć przed nim” (Hi 13,16). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Błażek Owczarek (prowadzący), Dariusz Borowiecki, Olga Kulinicz, Sławomir Gorączkowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 17 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 295 (8) (2016-11-19): Niewinna krew
2016-11-18 03:11:30

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 19 listopada 2016 r., pt. „Niewinna krew”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 10,1-22; Iz 53,6; Rz 3,10-20; Hi 15,14-16; 1,18-20; Mt 6,34. TEKST PRZEWODNI: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy” (Hbr 11,1). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Igor Baron, Zbigniew Bednarski, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie