nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Guru z Nazaretu - Od słowa do Słowa - 80 - Andrzej Siciński
2017-03-27 00:25:54

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 80 pt. „Guru z Nazaretu”), który prowadzi pastor Andrzej Siciński, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 13 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 313 (12) (2017-03-25): Dzieło Ducha Świętego
2017-03-24 00:10:22

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (ostatni odcinek sezonu 24) z 25 marca 2017 r., pt. „Dzieło Ducha Świętego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 16,8-11; Rz 5,10; Hbr 4,15-16; 1 P 5,8-9; 1 J 5,12-13; Ps 31,25. TEKST PRZEWODNI: „A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (Rz 15,13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Władysław Polok, Łukasz Romanowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 30 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Dlaczego protestanci obchodzą Dzień Dziesięciu Przykazań? - Od słowa do Słowa - 79 - Julian Hatała
2017-03-20 01:54:28

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 79 pt. „Dlaczego protestanci obchodzą Dzień Dziesięciu Przykazań?”), który prowadzi pastor Julian Hatała, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 6 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 312 (11) (2017-03-18): Zasmucanie Ducha Świętego i sprzeciwianie się mu
2017-03-17 05:42:33

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 24) z 18 marca 2017 r., pt. „Zasmucanie Ducha Świętego i sprzeciwianie się mu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 7,51; Hbr 10,24-25; Ef 4,25-5,2; 1 Tes 5,19-21; Mk 3,28-29. TEKST PRZEWODNI: „A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia” (Ef 4,30). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Waldemar Pieszka, Damian Bilicz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 25 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Miłosierny czy Sprawiedliwy? Miłosierny i Sprawiedliwy! - Od słowa do Słowa - 77 - Piotr Stachurski
2017-03-13 02:33:34

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 77 pt. „Miłosierny czy Sprawiedliwy? Miłosierny i Sprawiedliwy!”), który prowadzi pastor Piotr Stachurski, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 22 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 311 (10) (2017-03-11): Duch Święty, słowo i modlitwa
2017-03-10 02:38:15

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 24) z 11 marca 2017 r., pt. „Duch Święty, słowo i modlitwa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 15,7; Mt 7,7; Ps 66,18; Jk 1,6-8; 1 J 5,14-15; Dz 2,38. TEKST PRZEWODNI: „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi” (Rz 8,26-27). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Małgorzata Rykucka, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Walka o wiarę raz świętym przekazana - Od słowa do Słowa - 76 - Władysław Polok
2017-03-05 06:53:06

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 76 pt. „Walka o wiarę raz świętym przekazana”), który prowadzi pastor-senior, Władysław Polok, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 15 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 310 (9) (2017-03-04): Duch Święty i Kościół
2017-03-03 01:56:00

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 24) z 4 marca 2017 r., pt. „Duch Święty i Kościół”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ef 1,22-23; 1 Kor 12,13; Rz 6,3-7; Dz 17,11; Ef 4,5-6; Dz 2,4-11. TEKST PRZEWODNI: „Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,3-5). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Marian Wołczyński, Waldemar Kutrzeba, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 18 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Komu cześć, temu cześć - Od słowa do Słowa - 75 - Julian Hatała
2017-02-27 00:49:42

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 75 pt. „Komu cześć, temu cześć”), który prowadzi pastor-senior, Julian Hatała, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 8 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 309 (8) (2017-02-25): Duch Święty i Jego dary
2017-02-24 00:46:37

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 25 lutego 2017 r., pt. „Duch Święty i Jego dary”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 Kor 12,4-7.11; Ef 4,7; 1 Kor 12,14-31; Rz 12,3-8; 1 J 4,1-3. TEKST PRZEWODNI: „A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich” (1 Kor 12,4-6). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Marek Micyk (prowadzący), Karolina Harasim, Błażej Owczarek, Robert Kuczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie