nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 392 (13) (2018-09-29): Podróż Pawła do Rzymu
2018-08-06 01:11:38

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (ostatnie studium sezonu 30) z 29 września 2018 r., pt. „Podróż Pawła do Rzymu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 27,1-28,31; Rz 1,18-20. TEKST PRZEWODNI: „Nie bój się, Pawle; przed cesarzem stanąć musisz” (Dz 27,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Mariusz Maikowski, Beata Śleszyńska, Waldemar Pieszka. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (ostatnie studium sezonu 30) z 29 września 2018 r., pt. „Podróż Pawła do Rzymu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 27,1-28,31; Rz 1,18-20. TEKST PRZEWODNI: „Nie bój się, Pawle; przed cesarzem stanąć musisz” (Dz 27,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Mariusz Maikowski, Beata Śleszyńska, Waldemar Pieszka. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 391 (12) (2018-09-22): Uwięzienie Pawła w Cezarei
2018-08-06 01:02:34

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 22 września 2018 r., pt. „Uwięzienie Pawła w Cezarei”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 24,1-26,32; 1 Kor 1,23. TEKST PRZEWODNI: „Dziękowałbym Bogu, gdyby, niedługo czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy” (Dz 26,29). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Ewa Zaborowska, Maksymilian Szklorz, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 22 września 2018 r., pt. „Uwięzienie Pawła w Cezarei”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 24,1-26,32; 1 Kor 1,23. TEKST PRZEWODNI: „Dziękowałbym Bogu, gdyby, niedługo czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy” (Dz 26,29). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Ewa Zaborowska, Maksymilian Szklorz, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 390 (11) (2018-09-15): Aresztowanie Pawła w Jerozolimie
2018-08-03 02:16:17

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 15 września 2018 r., pt. „Aresztowanie Pawła w Jerozolimie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 21,1-40; Rz 2,28-29; Ga 5,6; Dz 22,1-23,30; Mt 22,23-32. TEKST PRZEWODNI: „Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: Bądź dobrej myśli; bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie” (Dz 23,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Igor Baron, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 15 września 2018 r., pt. „Aresztowanie Pawła w Jerozolimie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 21,1-40; Rz 2,28-29; Ga 5,6; Dz 22,1-23,30; Mt 22,23-32. TEKST PRZEWODNI: „Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: Bądź dobrej myśli; bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie” (Dz 23,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Igor Baron, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 389 (10) (2018-09-08): Trzecia podróż misyjna
2018-08-02 02:33:23

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 8 września 2018 r., pt. „Trzecia podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 18,24-19,40; 20,7-12.15-27; 2 Kor 4,8-14; Dz 21,1-15. TEKST PRZEWODNI: „Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej” (Dz 20,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Piotr Wiszniewski, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 8 września 2018 r., pt. „Trzecia podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 18,24-19,40; 20,7-12.15-27; 2 Kor 4,8-14; Dz 21,1-15. TEKST PRZEWODNI: „Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej” (Dz 20,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Piotr Wiszniewski, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 388 (9) (2018-09-01): Druga podróż misyjna
2018-07-31 02:47:43

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 1 września 2018 r., pt. „Druga podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 16,1-40; Rz 3,28; Ga 2,16; Dz 17,1-34; 1 Kor 1,23; Dz 18,1-10. TEKST PRZEWODNI: „Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego; mam bowiem wiele ludu w tym mieście” (Dz 18,9-10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Błażej Owczarek (prowadzący), Andrzej Kaszewiak, Karolina Harasim, Kamil Olszewski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 1 września 2018 r., pt. „Druga podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 16,1-40; Rz 3,28; Ga 2,16; Dz 17,1-34; 1 Kor 1,23; Dz 18,1-10. TEKST PRZEWODNI: „Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego; mam bowiem wiele ludu w tym mieście” (Dz 18,9-10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Błażej Owczarek (prowadzący), Andrzej Kaszewiak, Karolina Harasim, Kamil Olszewski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 387 (8) (2018-08-25): Zjazd Kościoła w Jerozolimie
2018-07-30 04:32:36

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 25 sierpnia 2018 r., pt. „Zjazd Kościoła w Jerozolimie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 15,1-41; Ga 2,11-13; Wj 12,43-49; Rz 3,30; Kpł 18,30; Ap 2,14.20. TEKST PRZEWODNI: „Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni” (Dz 15,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Kiełpiński (prowadzący), Błażej Owczarek, Marek Micyk, Janusz Orzechowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 25 sierpnia 2018 r., pt. „Zjazd Kościoła w Jerozolimie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 15,1-41; Ga 2,11-13; Wj 12,43-49; Rz 3,30; Kpł 18,30; Ap 2,14.20. TEKST PRZEWODNI: „Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni” (Dz 15,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Kiełpiński (prowadzący), Błażej Owczarek, Marek Micyk, Janusz Orzechowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 386 (7) (2018-08-18): Pierwsza podróż misyjna
2018-07-26 03:41:48

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 18 sierpnia 2018 r., pt. „Pierwsza podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 13,1-52; 2 Kor 4,7-10; Rz 10,1-4; 3,19; Dz 14,1-26; Rz 9,1-11,36. TEKST PRZEWODNI: „Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza” (Dz 13,38-39). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Anna Słonecka-Polok, Piotr Kowalczyk, Estera Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 18 sierpnia 2018 r., pt. „Pierwsza podróż misyjna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 13,1-52; 2 Kor 4,7-10; Rz 10,1-4; 3,19; Dz 14,1-26; Rz 9,1-11,36. TEKST PRZEWODNI: „Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza” (Dz 13,38-39). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Anna Słonecka-Polok, Piotr Kowalczyk, Estera Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 385 (6) (2018-08-11): Służba apostoła Piotra
2018-07-23 03:59:46

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 11 sierpnia 2018 r., pt. „Służba apostoła Piotra”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 9,32-43; 10,9-16; Ef 2,11-19; Dz 11,1-26; 12,1-18. TEKST PRZEWODNI: „Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dz 10,34-35). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Waldemar Pieszka (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Władysław Polok, Dawid Niewolik. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 14 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 11 sierpnia 2018 r., pt. „Służba apostoła Piotra”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 9,32-43; 10,9-16; Ef 2,11-19; Dz 11,1-26; 12,1-18. TEKST PRZEWODNI: „Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dz 10,34-35). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Waldemar Pieszka (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Władysław Polok, Dawid Niewolik. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 14 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 384 (5) (2018-08-04): Nawrócenie Pawła
2018-07-19 02:53:42

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 4 sierpnia 2018 r., pt. „Nawrócenie Pawła”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 26,9-11; Pwt 21,23; Dz 9,1-20; 1 Kor 9,1; Ga 1,1; Dz 9,21-30. TEKST PRZEWODNI: „Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela” (Dz 9,15). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Damian Bilicz, Halina Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 4 sierpnia 2018 r., pt. „Nawrócenie Pawła”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 26,9-11; Pwt 21,23; Dz 9,1-20; 1 Kor 9,1; Ga 1,1; Dz 9,21-30. TEKST PRZEWODNI: „Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela” (Dz 9,15). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Damian Bilicz, Halina Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 383 (4) (2018-07-28): Pierwsi przywódcy Kościoła
2018-07-18 03:06:44

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 28 lipca 2018 r., pt. „Pierwsi przywódcy Kościoła”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 6,1-15; 7,48; Hbr 5,11-14; Mi 6,1-16; Dz 7,1-60; 8,4-25. TEKST PRZEWODNI: „A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę” (Dz 6,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Maikowski (prowadzący), Marcin Pycia, Leszek Izdebski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 30) z 28 lipca 2018 r., pt. „Pierwsi przywódcy Kościoła”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2018”: Wilson Paroschi, „Dzieje Apostolskie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 6,1-15; 7,48; Hbr 5,11-14; Mi 6,1-16; Dz 7,1-60; 8,4-25. TEKST PRZEWODNI: „A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę” (Dz 6,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Maikowski (prowadzący), Marcin Pycia, Leszek Izdebski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie