nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 350 (10) (2017-12-09): Dzieci obietnicy
2017-12-04 03:20:36

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 9 grudnia 2017 r., pt. „Dzieci obietnicy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 9,1-33. TEKST PRZEWODNI: „Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości” (Rz 9,18). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Magdalena Kowalczyk, Waldemar Pieszka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 25 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 9 grudnia 2017 r., pt. „Dzieci obietnicy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 9,1-33. TEKST PRZEWODNI: „Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości” (Rz 9,18). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Magdalena Kowalczyk, Waldemar Pieszka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 25 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 349 (9) (2017-12-02): Żadnego potępienia
2017-11-22 22:46:06

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 2 grudnia 2017 r., pt. „Żadnego potępienia”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 8,1-17. TEKST PRZEWODNI: „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie” (Rz 8,1). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Łukasz Romanowski (prowadzący), Maksymilian Szklorz, Mariusz Zaborowski, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 2 grudnia 2017 r., pt. „Żadnego potępienia”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 8,1-17. TEKST PRZEWODNI: „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie” (Rz 8,1). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Łukasz Romanowski (prowadzący), Maksymilian Szklorz, Mariusz Zaborowski, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 348 (8) (2017-11-25): Kim jest człowiek z 7. rozdziału Listu do Rzymian?
2017-11-19 23:44:34

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 25 listopada 2017 r., pt. „Kim jest człowiek z 7. rozdziału Listu do Rzymian?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 7,1-25. TEKST PRZEWODNI: „Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery” (Rz 7,6). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Jan Miodoński, Barbara Piast-Stefankiewicz, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 18 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 25 listopada 2017 r., pt. „Kim jest człowiek z 7. rozdziału Listu do Rzymian?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 7,1-25. TEKST PRZEWODNI: „Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery” (Rz 7,6). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Jan Miodoński, Barbara Piast-Stefankiewicz, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 18 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 347 (7) (2017-11-18): Pokonanie grzechu
2017-11-15 01:19:33

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 18 listopada 2017 r., pt. „Pokonanie grzechu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 6,1-23; 1 J 1,8-2,1. TEKST PRZEWODNI: „Grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską” (Rz 6,14). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Kiełpiński (prowadzący), Damian Bilicz, Karolina Kiełpińska, Dmitrij Ziniuk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 18 listopada 2017 r., pt. „Pokonanie grzechu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 6,1-23; 1 J 1,8-2,1. TEKST PRZEWODNI: „Grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską” (Rz 6,14). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Kiełpiński (prowadzący), Damian Bilicz, Karolina Kiełpińska, Dmitrij Ziniuk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 346 (6) (2017-11-11): Adam i Jezus
2017-11-07 17:54:44

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 11 listopada 2017 r., pt. „Adam i Jezus”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 5,1-21. TEKST PRZEWODNI: „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5,1-2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Halina Szklorz, Maksymilian Adam Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 11 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 11 listopada 2017 r., pt. „Adam i Jezus”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 5,1-21. TEKST PRZEWODNI: „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5,1-2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Halina Szklorz, Maksymilian Adam Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 11 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 345 (5) (2017-11-04): Wiara Abrahama
2017-10-31 03:25:35

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 4 listopada 2017 r., pt. „Wiara Abrahama”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 15,6; 2 Sm 11,1-12,31; Rz 3,20.31-4,17; Ga 3,21-23; 1 J 3,4. TEKST PRZEWODNI: „Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy” (Rz 3,31). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Igor Baron, Waldemar Pieszka, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 4 listopada 2017 r., pt. „Wiara Abrahama”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 15,6; 2 Sm 11,1-12,31; Rz 3,20.31-4,17; Ga 3,21-23; 1 J 3,4. TEKST PRZEWODNI: „Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy” (Rz 3,31). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Igor Baron, Waldemar Pieszka, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Przygotuj się na spotkanie z Bogiem - Mariusz Zaborowski
2017-10-29 22:22:06

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 23 września 2017 r. Przemawia: pastor Mariusz Zaborowski. Tytuł kazania: „Przygotuj się na spotkanie z Bogiem” (Łk 12,35-40). Tłumacz języka migowego: Monika Stolarska. © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 23 września 2017 r. Przemawia: pastor Mariusz Zaborowski. Tytuł kazania: „Przygotuj się na spotkanie z Bogiem” (Łk 12,35-40). Tłumacz języka migowego: Monika Stolarska. © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Gdzie jest Bóg, kiedy go potrzebujesz? - John Skrzypaszek
2017-10-29 08:34:02

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 16 września 2017 r. Przemawia: pastor John Skrzypaszek. Tytuł kazania: „Gdzie jest Bóg, kiedy go potrzebujesz?” (J 11,1-3). Tłumacz języka angielskiego: Zofia Włodarczyk. © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 16 września 2017 r. Przemawia: pastor John Skrzypaszek. Tytuł kazania: „Gdzie jest Bóg, kiedy go potrzebujesz?” (J 11,1-3). Tłumacz języka angielskiego: Zofia Włodarczyk. © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 344 (4) (2017-10-28): Usprawiedliwienie przez wiarę
2017-10-24 06:36:04

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 28 października 2017 r., pt. „Usprawiedliwienie przez wiarę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 3,19-28. TEKST PRZEWODNI: „Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu” (Rz 3,28). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Ewa Zaborowska, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 4 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 28 października 2017 r., pt. „Usprawiedliwienie przez wiarę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 3,19-28. TEKST PRZEWODNI: „Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu” (Rz 3,28). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Ewa Zaborowska, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 4 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 343 (3) (2017-10-21): Stan ludzkości
2017-10-13 02:57:16

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 21 października 2017 r., pt. „Stan ludzkości”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 1,16-17.22-2,10.17-24; 3,1-2.10-18.23. TEKST PRZEWODNI: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Joanna Buczek, Patrycja Głowacka-Kruchelska, Piotr Kowalczyk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 2 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 21 października 2017 r., pt. „Stan ludzkości”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 1,16-17.22-2,10.17-24; 3,1-2.10-18.23. TEKST PRZEWODNI: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Joanna Buczek, Patrycja Głowacka-Kruchelska, Piotr Kowalczyk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 2 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie