nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 294 (7) (2016-11-12): Karząca odpłata
2016-11-11 01:07:23

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 12 listopada 2016 r., pt. „Karząca odpłata”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 8,1-22; 11,1-20; Iz 40,12-14; Rdz 6,5-8; 2 P 3,5-7. TEKST PRZEWODNI: „Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego?” (Hi 11,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Andrzej Siciński (prowadzący), Estera Hatała, Waldemar Kutrzeba, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 19 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 293 (6) (2016-11-05): Przekleństwo bez przyczyny
2016-11-02 22:03:24

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 5 listopada 2016 r., pt. „Przekleństwo bez przyczyny”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ps 119,65-72; Hi 2,11-13; 4,1-21; Rz 3,19-20; 1 Kor 3,19; Hbr 12,5; Mt 7,1. TEKST PRZEWODNI: „Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca?” (Hi 4,17). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Łukasz Romanowski (prowadzący), Jan Miodoński, Grzegorz Korczyc, Waldemar Pieszka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 292 (5) (2016-10-29): Przeklinam dzień
2016-10-28 00:46:00

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 29 października 2016 r., pt. „Przeklinam dzień”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 3,1-10; J 11,11-14; Hi 6,1-3; 7,1-11; Jk 4,14; Hi 7,17-21; Ps 8,5-7. TEKST PRZEWODNI: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało” (Ap 4,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Małgorzata Rykucka (prowadzący), Grzegorz Kiełpiński, Ewa Zaborowska. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 3 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 291 (4) (2016-10-22): Bóg a ludzkie cierpienie
2016-10-20 21:42:50

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 22 października 2016 r., pt. „Bóg a ludzkie cierpienie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 1,18-20; Hi 12,7-10; Ap 4,11; Kol 1,16-17; Mt 6,34; Hi 10,8-12; Rz 3,1-4. TEKST PRZEWODNI: „Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia” (Mt 6,34). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Zdzisław Ples, Władysław Polok i Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 września 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 290 (3) (2016-10-15): Czyż za darmo jest Hiob tak bogobojny?
2016-10-14 03:15:41

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 15 października 2016 r., pt. „Czyż za darmo jest Hiob tak bogobojny?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 1,1-2,13; 1 Kor 4,9; Rdz 3,1-8; Flp 4,11-13; Mt 4,1-11; Flp 2,5-8. TEKST PRZEWODNI: „Odpowiedział jej: Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty” (Hi 2,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Andrzej Siciński (prowadzący), Igor Baron, Joanna Buczek, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 26 września 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 289 (2) (2016-10-08): Wielki bój
2016-10-06 22:56:54

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 8 października 2016 r., pt. „Wielki bój”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 1,1-12; Za 3,2; Mt 4,1; Ez 28,12-16; Rz 3,26; Hbr 2,14. TEKST PRZEWODNI: „Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia?” (Za 3,2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Anna Słonecka-Polok (prowadzący), Łukasz Romanowski, Małgorzata Rykucka, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 14 września 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 288 (1) (2016-10-01): Koniec
2016-09-30 01:56:08

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 1 października 2016 r., pt. „Koniec”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 42,10-17; Rdz 4,8; Mt 14,10; 1 Kor 4,5; Dn 2,44; Hi 14,14-15. TEKST PRZEWODNI: Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Halina Szklorz, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 września 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 287 (13) (2016-09-24): Jak mamy czekać?
2016-09-23 03:22:07

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 24 września 2016 r., pt. „Jak mamy czekać?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 24,35-25,46; 2 P 3,1-18; Jk 2,14-26; J 4,35-38; 1 Kor 3,6-8; Ap 21,1-4. TEKST PRZEWODNI: „W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali; wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność” (Rz 12,11-13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Halina Szklorz, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 lipca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 286 (12) (2016-09-17): Misja w miastach w czasach końca
2016-09-16 02:42:37

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 17 września 2016 r., pt. „Misja w miastach w czasach końca”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 18,1-28; Wj 2,23-25; Mt 13,3-9.18-23; J 15,12-13; 2 P 3,9. TEKST PRZEWODNI: „A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!” (Jr 29,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Joanna Buczek, Małgorzata Rykucka, Waldemar Pieszka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 4 lipca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 285 (11) (2016-09-10): Jezus wzywał ludzi „Pójdźcie za mną”
2016-09-10 01:28:10

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 3 września 2016 r., pt. „Jezus wzywał ludzi 'Pójdźcie za mną'”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 10,1-5.16; Łk 9,2; Ap 14,6-7; Łk 19,1-10; Dz 26,11-27; Ap 3,20. TEKST PRZEWODNI: „Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych” (J 10,5). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Ewa Wareluk-Macios, Jan Miodoński, Maksymilian Szklorz Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie