nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Ufność w Boże prowadzenie - Od słowa do Słowa - 74 - Władysław Kosowski
2017-02-21 00:21:08

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 74 pt. „Ufność w Boże prowadzenie”), który prowadzi pastor-senior, Władysław Kosowski, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 11 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 308 (7) (2017-02-18): Duch Święty i Jego owoc
2017-02-15 22:52:27

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 18 lutego 2017 r., pt. „Duch Święty i Jego owoc”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 15,1-11; Ga 5,22; 1 Kor 13,1-13; Rz 14,17; Ef 5,9; Mt 5,5. TEKST PRZEWODNI: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu” (Ga 5,22-23). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Małgorzata Rykucka (prowadząca), Anna Słonecka-Polok, Joanna Buczek, Halina Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 11 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Przeklęty z wyboru - Od słowa do Słowa - 73 - Andrzej Siciński
2017-02-12 20:50:55

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 73 pt. „Przeklęty z wyboru”), który prowadzi pastor Andrzej Siciński, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 4 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 307 (6) (2017-02-11): Duch Święty a prowadzenie świętego życia
2017-02-09 23:22:33

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 11 lutego 2017 r., pt. „Duch Święty a prowadzenie świętego życia”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 1,14-16; Iz 6,3; Hbr 12,14; 1 Kor 6,11; 1 Tm 1,8; Ps 15,1-2. TEKST PRZEWODNI: „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5,23). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Estera Hatała, Igor Baron, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 306 (5) (2017-02-04): Chrzest i napełnienie Duchem Świętym
2017-01-31 08:07:31

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 4 lutego 2017 r., pt. „Chrzest i napełnienie Duchem Świętym”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mk 1,8; Ef 5,18; Dz 13,52; Łk 11,8-10; Dz 5,32; Ga 5,16-26. TEKST PRZEWODNI: „Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (J 10,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Halina Szklorz, Waldemar Pieszka, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 grudnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 305 (4) (2017-01-28): Osobowość Ducha Świętego
2017-01-27 00:58:34

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 28 stycznia 2017 r., pt. „Osobowość Ducha Świętego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 16,13-14; Rz 8,14-16; 15,13; J 14,6; 17,17; Rz 5,5. TEKST PRZEWODNI: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Joanna Buczek, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 grudnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 304 (3) (2017-01-21): Boskość Ducha Świętego
2017-01-20 00:16:39

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 21 stycznia 2017 r., pt. „Boskość Ducha Świętego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 5,1-4; 1 Kor 2,10-11; Iz 63,10-14; Tt 3,4-6; Rz 8,11; 1 P 1,2. TEKST PRZEWODNI: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi” (2 Kor 13,13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Julian Hatała, Waldemar Pieszka, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 30 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 303 (2) (2017-01-14): Duch Święty działający za kulisami
2017-01-13 02:24:01

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 14 stycznia 2017 r., pt. „Duch Święty działający za kulisami”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ez 37,5.9; Rdz 1,2; Hi 26,13; Wj 31,1-5; J 16,13-14; Ga 5,16-23. TEKST PRZEWODNI: „On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (J 16,14). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Władysław Polok, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 302 (1) (2017-01-07): Duch Święty i Słowo
2017-01-04 18:48:43

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 7 stycznia 2017 r., pt. „Duch Święty i Słowo”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 P 1,19-21; 1 Kor 2,9-13; Ps 119,160; J 17,17. TEKST PRZEWODNI: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tm 3,16-17). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Anna Słonecka-Polok, Julian Hatała, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 301 (14) (2016-12-31): Niektóre nauki z Księgi Hioba
2016-12-29 22:16:15

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 31 grudnia 2016 r., pt. „Niektóre nauki z Księgi Hioba”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 Kor 5,7; Hi 1,1-2,8; Mt 4,10; 13,39; J 8,1-11; Hbr 11,10; 4,15. TEKST PRZEWODNI: „Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan” (Jk 5,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Marek Micyk (prowadzący), Błażej Owczarek, Karolina Harasim, Tomasz Dutkowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 14 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie